Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

"Babadoek of voorbehoeding - dis jóú keuse"

Expand Messages
 • Slabbert Le Cornu
  En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. ... En die draak was vertoornd op
  Message 1 of 1 , Nov 4, 2008
  • 0 Attachment
   "En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. ... En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou." - Op.12:17

   Die Satan, met sy bose magte, het probeer om te verhoed dat die Kind, die Saad/nageslag van die belofte (Gen.3:15; Gal.3:16)) aan Abraham, Isak en Jakob (Gen.12:3; Hand.26:6), gebore sou word. Die hele OT getuig van hierdie stryd. Deur God se genade het hy nie geslaag nie, en is hy "... oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis" (Op.12:11).

   God se heilsplan is volbring in Christus (Joh.19:30) en nou is Hy besig om sy kinders te versamel deur die verkondiging van die Evangelie aan alle mense, sodat sy uitverkorenes ingesamel kan word onder al die volke, en is Hy ook daardeur besig om die vyande die voetbank van sy voete te maak (Ps.110).

   Nou gaan die Satan egter voort, met sy stuiptrekkings om Christus se Heerskappy te probeer ontken en soveel verwoesting as moontlik aan te rig (1 Petr.5:8). Hy is nog gevaarlik, maar God dank, aan 'n ketting gebonde (Op.20:2). Nou voer hy oorlog teen die "ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou" (Op.12:17)

   Hy kan geen ware kind van God laat verlore gaan nie (Joh.10:28), maar hy kan wel die kinders van God mislei om 'n lewe van onkunde, ondankbaarheid, ongehoorsaamheid en wêreldsheid te lewe, om nie hul Verlosserkoning reg te aanbid en te dien met hul hele lewe nie.

   Hy kon nie verhoed dat dié Uitverkorene van die Vader kom om God se wil te doen nie, en daarom is hy nou daarop gefokus om die uitverkore kinders van God te mislei en te verlei om te verhoed dat daar 'ander nakomelinge' sal wees wat die gebooie van God bewaar en Jesus liefhet, d.w.s. 'n dankbaarheidslewe lei tot eer en lof van God.

   Ja, die Satan met sy handlangers: ons sondige natuur en die verleiding van die wêreld, probeer verhoed "dat die getal uitverkorenes volledig sal wees" (NGB art.37), sodat daar 'n ontelbare skare sal wees wat Hom loof en prys (Op.5:9), en dat Christus weer sal kom om finaal te oordeel en sy kinders in die volkome heerlikheid te bring.

   Die ander 'nakomelinge' (Grieks: sperma = saad) word mislei deur die wêreld om nie 'n "nageslag van God" (Mal.2:15) daar te stel nie. Baie van God se kinders volg maar bloot kinderlik en 'onskuldig' die wêreldse tydsgees en die 'praktiese advies' van hulle wat veronderstel is om die slinkse planne van die Satan te ken.

   In vanoggend se Beeld, word die aanslag van die Satan teen die nakomelinge van God opnuut geopenbaar, deur die Isebel's (Op.2:20) van die huidige wêreld se 'advies':

   "Dit is makliker om 'n kondoom om te ruil as 'n babadoek"

   Sien die volledige artikel: "Babadoek of voorbehoeding - dis jóú keuse" by:

   http://www.news24.com/Beeld/Vroue/0,,3-1841_2421009,00.html

   Ongelukkig is dit so dat dit nie net die wêreld van ongeloof is wat Isebel se 'advies' volg nie, maar ook baie kerkmense, waarvan baie nie van beter geleer is dat om kinders te kry deur die geloof, 'n seëning van God is, en nie las en struikelblok soos die wêreld leer nie. 'n Hele geslag het ongelukkig grootgeword om te dink dit is 'n deug om so min as moontlik kinders te hê. Die gevolge sien ons in die leë kerkbanke sondae.

   Mag die Here ons genadig wees en weer 'n "geslag van God" skenk:
   - van mans wat God vrees en hul vrouens en kinders liefhet
   - vrouens wat opnuut die geseënde en genadige roeping van 1 Tim.2:15 herontdek
   - waar die huisaltare herstel word
   - predikers en gemeentes wat die kinderseën verkondig en omhels

   Groete
   Slabbert Le Cornu (VDM) _____________________________________________________________
   Gereformeerde Kerk Carletonville Tel & faks: 018 787 5444 Sel: 083 660 1578 Posbus 5 Cville 2500
   E-pos: proregno@... Blog: http://proregno.blogspot.com/ Web: www.esra-instituut.co.nr
   Die HERE het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly ! - Psalm 126:3
   __________________________________________________________________________________   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.