Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Amillenialisme vs "Christian reconstruction"/postmillenialisme

Expand Messages
 • hilgoosen
  As lid van die Protestant Reformed Church(PRC) in Noord Amerika het ek die laaste tyd baie opgelees oor Christian Reconstruction en hulle gevolglike
  Message 1 of 46 , Jul 4 7:33 PM
  • 0 Attachment
   As lid van die Protestant Reformed Church(PRC) in Noord Amerika het ek die laaste tyd
   baie opgelees oor Christian Reconstruction en hulle gevolglike Postmilleniale standpunt.

   Ek sal graag wil weet of in enige Gerefromeerde kerke in SA al standpunt ingeneem is
   tussen hierdie twee leerstellings aangesien hulle nogal radikaal verskil. (Premillenialisme
   nie in ag geneem nie.)

   Die PRC neem sterk standpunt in teen Christian Reconstruction ( Chalcedon/Rhusdooyn
   en ander teoloe bv Gary de Mar) wat hulleself as konserwatiewe Gerefromeerdes beskou.

   Ek was nooit met die begrippe gekonfronteer in Suid Afrika nie en wil daarom graag weet
   wat van die broeders op die poslys darvan dink. (Calvyn was immers 'n amillenialis )

   Om enige verwarring uit die weg te ruim ek skaar myself vierkantig agter die
   Amillenialistiese standpunt.

   Groete

   Hilgard
  • HJ van Dijk
   Gelukkig bly hierdie lys nog staan. Dankie, Nico! Groetnis, Hennie Kerkforum sluit oor ‘leuens en dwaalleer’ Jul 29 2008 10:33:19:180PM - (SA) Neels
   Message 46 of 46 , Jul 30 2:54 AM
   • 0 Attachment
    Gelukkig bly hierdie lys nog staan. Dankie, Nico!

    Groetnis, Hennie    Kerkforum sluit oor ‘leuens en dwaalleer’
    Jul 29 2008 10:33:19:180PM - (SA)

    Neels Jackson    njackson@...
    ’n Internetgespreksforum oor die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA)
    het soveel onmin opgelewer dat dit gesluit is.

    Ds. Hennie van Wyk, vader van die GKSA-forum waarin lede per e-pos met
    mekaar gepraat het, het die “dood” van die forum in die laaste e-pos daarop
    aangekondig.

    Die gesprekke, waarin daar nie net lidmate van die GKSA deelgeneem het nie,
    het met verloop van tyd vir baie mense in die GKSA ’n verleentheid geword.

    Gesprekslede het skerp van mekaar verskil oor allerlei kwessies in die kerk
    en teologie.

    Daar was onder meer beskuldigings van leuens en dwaalleer.

    Een lid het opgemerk die GKSA-forum “is besig om in mekaar te sak in ’n wolk
    van wedersydse onmin”.

    Terwyl party deelnemers aan die gesprek sterk gevoel het oor die suiwerheid
    van leer en dwalinge wou uitwys, het ander mense gevoel die twisgesprekke
    dra niks by tot die uitbreiding van die Koninkryk van God nie.

    Van Wyk skryf in sy “doodsberig” oor die forum dat dit gebore is uit ’n
    behoefte aan gesprek, maar dat dit vergiftig is.

    “Sy heengaan sal beslis betreur word, terwyl die duiwel heerlik lekker kry
    oor sy heengaan, en dat hy kerkmense kon gebruik om hom te vergiftig en sy
    uiteindelike dood te bewerk.”

    Intussen het twee lidmate besluit om ’n nuwe e-posgroep op die been te
    bring, maar dit net tot lidmate van die GKSA te beperk. As net lidmate aan
    die gesprekke deelneem, meen hulle, kan enigiemand wat hom skuldig maak aan
    onbroederlikheid, kettery of dwaling, by dié se kerkraad aangekla word.

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.