Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Skepping - Evolusie seminaar: 7 Junie 2008 AD

Expand Messages
 • Slabbert Le Cornu
  SKEPPING – EVOLUSIE SEMINAAR Plek: Gereformeerde Kerk Carletonville (h/v Topaz en Pewter Plek) Datum: Saterdag, 7 Junie 2008 Spreker: dr. Hendrik D. Mouton
  Message 1 of 1 , Apr 7 1:03 AM
   SKEPPING – EVOLUSIE SEMINAAR   Plek: Gereformeerde Kerk Carletonville (h/v Topaz en Pewter Plek)   Datum: Saterdag, 7 Junie 2008   Spreker: dr. Hendrik D. Mouton   "In elk geval, as die evolusie-mite waar sou wees, dan kan ons maar ons Bybels toemaak, want dan is die sondeval ‘n leerproses deur foute en geen sondeVAL nie, maar ‘n trap vorentoe in die evolusieproses en dan is die kruisdood van Christus sinloos, doop en nagmaal gevolglik bygeloof en kerktoe-gaan dwaasheid” – prof. dr. HG Stoker (1899-1993, calvinistiese filosoof van die PU vir CHO)   Program

   08h30-09h00: Registrasie

   09h00-09h15: Opening en verwelkoming   09h15-10h00: Lesing 1: Wat het die Bybel te sê oor oorspronge, ouderdomme en evolusie ?   10h00-10h15: Vraesessie

   10h15-10h30: Teetyd   10h30- 11h15: Lesing 2: Dui die wetenskap op ouderdomstydperke van miljoene of eerder duisende jare ?   11h15-1130: Vraesessie

   11h30-12h00: Vingerete   12h00-12h45: Lesing 3: Is die "bewyse vir evolusie" in biologie handboeke iets werd ?   12h45-13h30: Vraesessie en bespreking

   13h30: Afsluiting   Kostes

   R50-00 per persoon. U kan op die dag van die seminaar betaal. Ons vra wel dat u voor 2 Junie 2008 telefonies of per e-pos sal registreer.   Kontakbesonderhede

   Terence Kent (083 289 7442 of kent@...) of Slabbert Le Cornu (083 660 1578 of proregno@...)   Aanwysings

   vanaf Potchefstroom-Welverdiend – draai in eerste straat regs (Coronation), gaan oor stopstraat, draai regs in Kaolin, en dan is die kerk op u regterkant, na u oop veld gekry het.

   vanaf Johannesburg/Westonaria as u via N12/R501 ingekom het – draai regs by tweede stopstraat in Annan Straat in. By tweede robot draai u links in Kaolinstraat in. Gaan oor een stopstraat, dan lê die kerk op u linkerkant, agter pastorie (oorkant die munisipale swembad), net voor u oop veld kry op u linkerkant.

   vanaf die noordelike R500-Magaliesburg se kant – gaan oor brug in Adaweg tot die straat eindig in t-aansluiting, draai regs in Kaolinstraat, gaan oor stopstraat, dan lê die kerk op u linkerkant, agter pastorie (oorkant die munisipale swembad), net voor u oop veld kry op u linkerkant.   Boektafels

   Tydens die seminaar bogenoemde boeke van dr. Mouton, asook ander boeke, DVD’s en CD’s oor die skeppingsleer teenoor die evolusieteorie beskikbaar wees om aan te koop. Daar sal ook ‘n boektafel wees met ‘n verskeidenheid van boeke oor die christelike geloof, christelike wetenskap en ‘n christelike lewens- en wêreldbeskouing.   Sprekerinligting van dr. Hendrik D. Mouton (wat aldrie lesings sal waarneem):

   Dr. Mouton is getroud met Ellison, en het 4 dogters waarvan een getroud is. Hulle woon in Pretoria. Hy was in 2006 vir 32 jaar as elektroniese ingenieur by die wapenvervaardiger Kentron, Denel, werksaam. Sy huidige werk as stelselontwerper behels:

   · die ontwikkeling van toegepaste wiskundige modelle om die gedrag van missiele en hul komponente te beskryf;

   · die ontwerp en optimering van beheerstelsels daarvoor; en

   · die ontwikkeling van rekenaarsimulasiemodelle om die missiele se gedrag akkuraat te kan voorspel en te kan evalueer.   Sy formele kwalifikasies behels die volgende:

   · B.Sc.Ing. (elektries), Universiteit van Pretoria, 1975;

   · B.Sc. (hoofvakke toegepaste wiskunde en sterrekunde), UNISA, 1981;

   · B.Ing.Honneurs (spesialisasie beheerstelsels), Universiteit van Pretoria, 1982;

   · M.Ing. (tesis behels die velde modellering, beheerstelsels en rekenaarsimulasiemodelle), Universiteit van Pretoria, 1988;

   · Ph.D.Ing. (verhandeling behels dieselfde velde as vir M.Ing.), Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1993.   Publikasies:

   "Evolusie -- die onwetenskaplike leuen"

   "Evolution -- the unscientific lie"

   "Skepping & Evolusie - onversoenbaar!"


   “Die mens wat evolusie met die Bybel probeer versoen kan homself maar die moeite spaar, want dis sinneloos – tensy hy die definisie van evolusie só afwater dat die evolusionistiese wetenskaplike dit in elk geval as ʼn halwe waarheid en daarom as nutteloos gaan beskou.” – dr. Hennie Mouton   Groete
   Slabbert Le Cornu (VDM) __________________________________________________________
   GK Carletonville Tel & faks: 018 787 5444 Sel: 083 660 1578 Posbus 5 Carletonville 2500
   E-pos: proregno@... Blog: http://proregno.blogspot.com/ Web: www.esra-instituut.co.nr
   Die HERE het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly ! - Psalm 126:3
   _______________________________________________________________________________
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.