Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [calvyn] Majuba - 27 Februarie

Expand Messages
 • Slabbert Le Cornu
  Martin, dit is nie my stuk nie maar kom direk woordeliks netso van: http://af.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Majuba Jy kan dit dus gebruik nes jy wil. Groete
  Message 1 of 3 , Feb 28, 2008
  • 0 Attachment
   Martin, dit is nie my stuk nie maar kom direk woordeliks netso van: "http://af.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Majuba"

   Jy kan dit dus gebruik nes jy wil.

   Groete
   Slabbert Le Cornu (VDM) __________________________________________________________
   GK Carletonville Tel & faks: 018 787 5444 Sel: 083 660 1578 Posbus 5 Carletonville 2500
   E-pos: proregno@... Blog: http://proregno.blogspot.com/ Web: www.esra-instituut.co.nr
   Die HERE het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly ! - Psalm 126:3
   _______________________________________________________________________________


   ----- Original Message -----
   From: Martin Jordaan
   To: calvyn@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, February 28, 2008 9:52 AM
   Subject: Re: [calvyn] Majuba - 27 Februarie


   Dankie Slabbert vir die netjiese opsomming. Ons was die naweek op Majuba om
   die slag te herdenk, saam met 'n groepeie kinders van die Christelike
   Volkskool, maar hier in die gemeente is daar van die ouer garde wat al
   vergeet het van die slag. Met jou toestemming sal ek die stuk graag op ons
   nuusbrief wil plaas.

   Groete
   Martin
   ----- Original Message -----
   From: "Slabbert Le Cornu" <slabberto@...>
   To: <totascriptura@yahoogroups.com>
   Sent: Wednesday, February 27, 2008 5:46 PM
   Subject: [calvyn] Majuba - 27 Februarie

   Iets om te lees vir die kinders vanaand, i.p.v. om 7de Laan te kyk :-)

   Die Slag van Majuba was die laaste van vier militêre botsings tussen
   Groot-Brittanje en die Boere van Transvaal gedurende die Eerste
   Vryheidsoorlog (Desember 1880 - Maart 1881. Dit het op 27 Februarie 1881
   plaasgevind. Die klinkende en vernederende oorwinning wat die Boere behaal
   het, het die Britte gedwing om Transvaal weer sy vryheid te gee, nadat dit
   op 12 April 1877 geannekseer is ('n verbreking van die Sandrivier-konvensie
   van 1852).

   Na die Britse anneksasie van Transvaal het die Boere op 8 Desember 1880 te
   Paardekraal (wat later Krugersdorp geword het) tydens 'n protesvergadering
   die onafhanklikheid van Transvaal uitgeroep. Dit was die begin van die
   Eerste Vryheidoorlog. Die Boere het al die Britse garnisoene onder beleg
   geplaas en die eerste militêre botsing by Bronkhorstspruit oortuigend gewen.

   Generaal-majoor Sir George Pomeroy Colley was die opperbevelvoerder van die
   Britse magte in Suid-Afrika, asook die goewerneur van Natal en Hoë
   Kommissaris oor die Britse Kolonies in Suidelike Afrika, 'n briljante man
   met 'n uitstekende militêre rekord en voormalige professor aan die Sandhurst
   Militêre Akademie in Engeland. Hy het 'n opmars van Natal na Pretoria begin
   om die garnisoene te ontset. Hy het met 1200 troepe kamp opgeslaan op die
   plaas Mount Prospect, suid van Laingsnek.

   Laingsnek was 'n strategiese plek waar die roete tussen Pietermaritzburg (in
   Natal) en Pretoria (in Transvaal) oor die Drakensberge gegaan het. 'n
   Boeremag van 1500 man onder Kommandant-generaal Piet Joubert het hulle op
   die lang rug van Laingsnek, net oos van Majuba, ingegrawe om Colley se
   opmars te stuit.

   Op 28 Januarie 1881 (Die Slag van Laingsnek) het Generaal Colley se magte
   probeer om Laingsnek te verower, maar moes die aftog blaas nadat Kolonel
   Deane en baie van sy troepe gesneuwel het. Op 8 Februarie 1881 (Die Slag van
   Ingogo, ook bekend as die Slag van Skuinshoogte) het Colley se troepe weer
   onsuksesvol met die Boere onder Generaal Nicolaas Smit slaags geraak.

   Hierna het Colley nog 2000 troepe van Newcastle laat kom en die plan bedink
   om die berg Majuba te beset, vanwaar hy kon neerkyk op die Boere se
   stellings by Laingsnek. Die Britte het die berg gedurende die nag van 26
   Februarie uitgeklim. Daar was 405 Britse soldate op die berg, insluitend 171
   van die 58ste Regiment en 141 van die 92ste Regiment (die 92nd Highlanders).
   Teen dagbreek om 04:30 is soldate rondom die kruin van die berg uitgeplaas.
   Die Gordon Highlanders het die noordelike en noordwestelike kruin beset,
   asook Gordon se koppie (Gordon's Knoll), een van drie koppies bo-op Majuba.

   Daardie Sondagoggend het die Boere onmiddelik nadat hulle die Britse soldate
   op die berg gesien het, planne beraam om dit te bestorm. Generaal Nicolaas
   Smit, die bevelvoerder, het vrywilligers gevra en drie afdelings is gevorm
   onder leiding van kommandant Joachim Ferreira, assistent-veldkornet Fanus
   Roos en assistent-veldkornet Danie Malan. Generaal Smit het opdrag gegee dat
   die manne bo 50 agter die rotse van die eerste plato moes bly skuil en na
   elke Engelsman wat sy kop oor die boonste rand uitsteek, moes skiet. Dit het
   dit moontlik gemaak vir die res van die Boere om onder vuurdekking tot reg
   onder die kruin te kom, wat hulle net voor die middaguur, na 'n klim van ses
   uur, bereik het.

   Intussen het Colley opdrag gegee dat die berg vir ten minste drie dae
   verdedig moes word en het hy en baie van die troepe wat dwarsdeur die nag
   die berg uitgeklim het, verlore slaap ingehaal.

   Teen 12:45 het die Boere met hewige geweervuur op Gordon se koppie losgebars
   en dit verower. Gedurende die volgende uur, het die Boere oor die kruin
   gestroom en die Britte met akkurate skietwerk groot veliese toegedien. Daar
   was groot verwarring en die Britte het na die suidekant van die bergtop
   begin vlug. Generaal Colley is bokant sy regteroog raakgeskiet en is op die
   berg oorlede. Die res van die Britse mag het oor die agterste kruin gespring
   en is beseer, geskiet of gevange geneem.

   Van die Britse soldate het 92 gesneuwel, 134 is gewond en 59 is gevange
   geneem. Slegs een van die Boere (H. Bekker) het daardie dag gesneuwel ('n
   tweede een, J. Groenewald, het later aan sy wonde beswyk) en ses ander is
   gewond. Dit toon die verskil tussen die Britte en die Boere se kamoeflering
   en skietvernuf.

   Die veldslag het daartoe gelei dat die Britse bevelvoerders op 21 Maart 1881
   'n vredesooreenkoms geteken het.

   Alhoewel daar nie baie soldate betrokke was nie, was die veldslag belangrik,
   om die volgende redes:

   a.. 'n Vredesooreenkoms is geteken, wat later tot die Pretoria Konvensie
   tussen die Britte en die jong Suid-Afrikaanse Republiek gelei het en die
   Eerste Vryheidsoorlog beëindig het.
   b.. Naas Bloedrivier, was die veldslag van Majuba vir die Boere die
   belangrikste in hulle geskiedenis, want dit het hulle eie volksbestaan
   bevestig en hulle die selfvertroue en nasietrots in hulle taal en kultuur
   gegee wat gelei het tot latere taalbewegings en weerstand teen
   Groot-Brittanje tydens die Tweede Vryheidsoorlog.
   c.. Die vuur-en-bewegingstaktiek wat Generaal Smit en die Boere gebruik
   het tydens die bestorming van die berg, was 'n nuutjie en is eers jare later
   deur ander leërs gebruik.
   d.. Die Britte het die vier volslae nederlae (Bronkhorstspruit, Laingsnek,
   Skuinshoogte en Majuba) nie vergeet nie en dit het waarskynlik gevolge gehad
   tydens die Tweede Vryheidsoorlog, beter bekend as die Anglo-Boereoorlog van
   1899 - 1902. "Remember Majuba!" het 'n strydkreet geword.
   Die Suid-Afrikaanse Krygshistoriese Vereniging het 'n volledige verslag van
   die veldslag, met kaarte, op hulle webwerf. Die web-adres verskyn hieronder.

   Bronne en Verwysings [wysig]
   a.. Majuba, deur V.E. d'Assonville. Uitgegee deur Marnix, 1996.
   b.. Volksrust Municipality. (Engels, sluit 'n prent in).
   c.. The South African Military History Society Journal vol 5 no 2.
   (Engels, bevat besonderhede, prente en kaarte van die veldslag).
   d.. The battle of Majuba Hill (Engels)
   Ontsluit van "http://af.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Majuba"

   Majuba groete
   Slabbert Le Cornu (VDM)
   __________________________________________________________
   GK Carletonville Tel & faks: 018 787 5444 Sel: 083 660 1578 Posbus 5
   Carletonville 2500
   E-pos: proregno@... Blog: http://proregno.blogspot.com/ Web:
   www.esra-instituut.co.nr
   Die HERE het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly ! - Psalm 126:3
   __________________________________________________________
   ___

   [Non-text portions of this message have been removed]

   Yahoo! Groups Links

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.