Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Handleiding beskikbaar

Expand Messages
 • AH Bogaards
  Geagte broeders en susters, My kategismushandleiding en werkboek is in druk en kan bestel word. Die wat dit reeds bestel het, sal die boeke so gou as moontlik
  Message 1 of 1 , Jan 2, 2008
  • 0 Attachment
   Geagte broeders en susters,

   My kategismushandleiding en werkboek is in druk en kan bestel word.

   Die wat dit reeds bestel het, sal die boeke so gou as moontlik ontvang.

   Dit is bedoel as handleiding vir belydeniskatkisante en vir Bybelstudie. Kerkraadslede sal dit eweneens nuttig kan gebruik.

   Die koste is R100 per stel (handleiding plus werkboek).

   Bestellings kan geplaas word by die adres onderaan hierdie epos.

   Lewering sal gedoen word na ontvangs van bewys van betaling.

   U kan bewys van betaling epos na attie@... of u kan dit faks na 0866949433

   U kan die bedrag inbetaal op die volgende rekening:

   Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal

   ABSA

   Tjekrekening: 0060341036

   Tak: Pretoria-Noord 509145

   NB: Dui asseblief aan dat die betaling gaan vir die Kategismushandleiding

   Op my tuisblad is 'n uittreksel (3 Sondae) van die boek beskikbaar. Kyk by http://www.enigstetroos.org/teol.htm

   'n Beperkte oplaag word gedruk. U sal dus vroegtydig moet bestel.

   U broeder in Christus,

   Attie Bogaards


   --------------------------------------------------------------

   DEUR CHRISTUS ALLEEN

   TUISBLAD VAN dr. AH Bogaards

   Tuisblad (Inhoud): http://www.EnigsteTroos.org
   Tuisblad (Theophilos-afdeling): http://www.enigstetroos.org/theophil.htm
   Tuisblad (Bybelstudie): http://www.enigstetroos.org/bybelstudie.htm
   E-pos/e-mail: attie@...
   Posadres: Posbus 113, Pyramid, 0120
   Woonadres: Plot 139, Grootvlei. Marieloulaan
   Telefoon: 012-545-0979
   Selfoon: 082-57-146-49

   --------------------------------------------------------------

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.