Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

As die kruis weg is, bly sy geld ook weg

Expand Messages
 • Nico van der Dussen
  Ons kan argumenteer oor die kruis ens, maar die feit bly staan, iemand vir wie die Kruis nog belangrik is, het sy sê gese. Groete Nico
  Message 1 of 7 , Mar 1, 2007
   Ons kan argumenteer oor die kruis ens, maar die feit bly staan, iemand
   vir wie die Kruis nog belangrik is, het sy sê gese.

   Groete

   Nico

   http://www.cnn.com/2007/EDUCATION/02/28/college.cross.ap/index.html


   <http://www.cnn.com/EDUCATION/>
   Cross debate costs College of William and Mary $12 million donation


   POSTED: 7:39 p.m. EST, February 28, 2007


   *WILLIAMSBURG, Virginia* (AP) -- A longtime donor to the College of
   William and Mary is withholding a $12 million pledge because of the
   decision to remove of a cross from a campus chapel, the school said.

   The donor, who was not identified, changed his mind after school
   President Gene Nichol decided in October that the cross should be stored
   in a sacristy to make the chapel welcoming to students of all faiths,
   Nichol spokesman Mike Connolly said.

   The loss of the funds "represents a serious setback to the college,"
   Nichol wrote in an e-mailed statement Tuesday. "While I know it is
   intended to make a policy statement, ultimately it only hurts our students."

   Advocates of keeping the cross in Wren Chapel pointed to the school's
   founding 300 years ago as an institution of the Anglican Church. The
   cross, they argued, should be displayed not only as a symbol of faith
   but as an acknowledgment of history and tradition.

   Nichol's supporters say the school, which has been public since 1906, is
   obligated to make people of different faiths feel comfortable.

   Copyright 2007 The Associated Press
   <http://www.cnn.com/interactive_legal.html#AP>. All rights reserved.This
   material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
  • Leendert van Oostrum
   Nico haal aan: Advocates of keeping the cross in Wren Chapel pointed to the school s founding 300 years ago as an institution of the Anglican Church. The
   Message 2 of 7 , Mar 1, 2007
    Nico haal aan:    Advocates of keeping the cross in Wren Chapel pointed to the school's
    founding 300 years ago as an institution of the Anglican Church. The
    cross, they argued, should be displayed not only as a symbol of faith
    but as an acknowledgment of history and tradition.

    Nichol's supporters say the school, which has been public since 1906, is
    obligated to make people of different faiths feel comfortable.
    [Leendert] Presies dieselfde geskiedenis as die TSP. Al verskil is, die TSP
    is dertig jaar later as William and Mary College aan die staat verkoop.

    [Leendert] En die resultaat is ook dieselfde.


    Moderator se nota: TSP = Teologiese Skool Potchefstroom - die teologiese skool van die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika
    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Paul Kruger
    Leenderd verwys (onderstaande) na die TSP wat op dieselfde pad is om verskeie godsdienste te akkomodeer. My probleem met sy verwysing is die volgende: - Die
    Message 3 of 7 , Mar 2, 2007
     Leenderd verwys (onderstaande) na die TSP wat op dieselfde pad is om
     verskeie godsdienste te akkomodeer. My probleem met sy verwysing is die
     volgende:

     - Die TSP is 'n kerklike skool waar predikante (in die geval volgens
     Art 18 KO) ander predikante oplei. Dit staan onder die beheer van die
     kuratore, waarvan elke Part Sinode van die GKSA ten minste twee verkies.
     Om te beweer dat ons op die pad van godsdiensgelykstelling is, is 'n
     groot mosie van wantroue in die kerkverband waarvan hy deel is. Wat die
     toekoms ook al inhou, op die oomblik is ons binne hierdie kerkverband.
     Ek is nie bewus dat godsdiensgelykstelling in ons kerke gepredik word
     nie.

     - Die TSP moet van die Fakulteit Teologie onderskei word. Op die
     oomblik is daar 'n kontraktuele ooreenkoms en dus 'n simbiose. Die
     Fakulteit Teologie staan onder die Noordwes-Universiteit, waar die
     staatsowerheid deur middel van befondsing en op ander maniere 'n sê het.
     Op die oomblik kies die Fakulteit Teologie uitdruklik vir Reformatoriese
     Teologie. Hoe wyd of eng dit geinterpreteer word, beteken dit wel dat
     ons uitdruklik by die belydenisskrifte aansluit (ek doen dit in elk
     geval) en dat godsdiensgelykstelling binne hierdie "etos" uit pas sal
     wees.

     Ek is bewus dat die kontraktuele ooreenkoms en dus die simbiose in die
     toekoms onder druk kan kom. Dan staan dit die kerk altyd vry om die TSP
     te ontkoppel aan die Fakulteit Teologie. 'n Voorbeeld van die
     eiestandigheid van die TSP is dat daar van vanjaar af daar modules is
     wat die universiteit )om befondsingsredes en omdat dit nie by die
     owerhede registreer kan word nie) nie kan aanbied nie en wat net as
     TSP-modules (dus kerlike leermodules, gekoppel aan die Kandidaatstudie
     en nie aan graadstudie aan die NWU nie) aangebied word.

     Ons moet nie navorsing wat dosente doen en wat dalk twyfelagtig bevind
     word op die brood van die TSP smeer nie. As daar individuele (beroepe)
     teologiese professore is wat uit pas is met Skrif en belydenis, is daar
     kerklike weë om dit te hanteer - van die weg van Mat 18 af tot en met
     Art 79 en 80 KO. Per slot van rekening bly die teologiese professore as
     "predikante wat ander predikante oplei" op 'n besondere manier
     verantwoordbaar aan die kerke binne die GKSA-verband.

     Indien spesifiek na ander godsdienste verwys word, kan ek meld dat die
     professor in Missiologie, Derrick Mashau, hom in die onlangse verlede
     sterk uitgelaat het oor ander godsdienste en die uniekheid van ons
     Christelike geloof sterk voorop gestel het.

     Mooi dag vir almal.

     Paul Krüger (TSP)
     --------------
     Nico haal aan:

     Advocates of keeping the cross in Wren Chapel pointed to the school's
     founding 300 years ago as an institution of the Anglican Church. The
     cross, they argued, should be displayed not only as a symbol of faith
     but as an acknowledgment of history and tradition.

     Nichol's supporters say the school, which has been public since 1906,
     is
     obligated to make people of different faiths feel comfortable.

     [Leendert] Presies dieselfde geskiedenis as die TSP. Al verskil is, die
     TSP
     is dertig jaar later as William and Mary College aan die staat
     verkoop.

     [Leendert] En die resultaat is ook dieselfde.

     Moderator se nota: TSP = Teologiese Skool Potchefstroom - die
     teologiese skool van die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika
     [Non-text portions of this message have been removed]     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Leendert van Oostrum
     Paul Kruger skryf: Leenderd verwys (onderstaande) na die TSP wat op dieselfde pad is om verskeie godsdienste te akkomodeer. [Leendert] Ek dink my opmerking kan
     Message 4 of 7 , Mar 2, 2007
      Paul Kruger skryf:      Leenderd verwys (onderstaande) na die TSP wat op dieselfde pad is om
      verskeie godsdienste te akkomodeer.

      [Leendert] Ek dink my opmerking kan meer akkuraat vertolk word as dat daar
      potensiële of aktuele druk op die TSP is om ander godsdienste “comfortable”
      te laat voel. Ek kan ook ruim gronde vir so ‘n standpunt aanvoer.

      Daardie standpunt is egter nie dieselfde as Paul se weergawe hierbo nie.

      [Paul] My probleem met sy verwysing is die
      volgende:

      - Die TSP is 'n kerklike skool waar predikante (in die geval volgens
      Art 18 KO) ander predikante oplei. Dit staan onder die beheer van die
      kuratore, waarvan elke Part Sinode van die GKSA ten minste twee verkies.
      Om te beweer dat ons op die pad van godsdiensgelykstelling is, is 'n
      groot mosie van wantroue in die kerkverband waarvan hy deel is. Wat die
      toekoms ook al inhou, op die oomblik is ons binne hierdie kerkverband.

      [Leendert] Ek vind dit altyd moeilik wanneer kritiese opmerkings of
      bevraagtekening met beskuldings van wantroue, en die noodwendige implikasie
      van ontrou/dislojaliteit beantwoord word. Ek assosieer dit nie gemaklik met
      die g(G)ereformeerde tradisie nie, om van die Skrif nie eens te praat nie.

      [Paul] Ek is nie bewus dat godsdiensgelykstelling in ons kerke gepredik word
      nie.

      [Leendert] Ek dink ook nie dat my verwysing beweer het dat
      godsiensgelykstelling in ons kerke gepredik word nie (hoewel ek dit op
      hoorsê het dat dit al in katkisasie verkondig is).

      [Paul] - Die TSP moet van die Fakulteit Teologie onderskei word. Op die
      oomblik is daar 'n kontraktuele ooreenkoms en dus 'n simbiose. Die
      Fakulteit Teologie staan onder die Noordwes-Universiteit, waar die
      staatsowerheid deur middel van befondsing en op ander maniere 'n sê het.
      Op die oomblik kies die Fakulteit Teologie uitdruklik vir Reformatoriese
      Teologie. Hoe wyd of eng dit geinterpreteer word, beteken dit wel dat
      ons uitdruklik by die belydenisskrifte aansluit (ek doen dit in elk
      geval) en dat godsdiensgelykstelling binne hierdie "etos" uit pas sal
      wees.

      [Leendert] Het die onderskeid tussen die TSP en die Fakulteit Teologie reeds
      bestaan tydens die nasionalisering van die PUK in die dertigerjare, of is
      dit ‘n meer onlangse reëling om owerheidsdruk op die TSP te probeer
      “bestuur”?

      [Paul] Ek is bewus dat die kontraktuele ooreenkoms en dus die simbiose in
      die
      toekoms onder druk kan kom. Dan staan dit die kerk altyd vry om die TSP
      te ontkoppel aan die Fakulteit Teologie. 'n Voorbeeld van die
      eiestandigheid van die TSP is dat daar van vanjaar af daar modules is
      wat die universiteit )om befondsingsredes en omdat dit nie by die
      owerhede registreer kan word nie) nie kan aanbied nie en wat net as
      TSP-modules (dus kerlike leermodules, gekoppel aan die Kandidaatstudie
      en nie aan graadstudie aan die NWU nie) aangebied word.

      [Leendert] Dit is ‘n verblydende teken as die kerk uit die owerheid se sak
      en onder sy toesig uitbeweeg.

      Uit hoofde van my werk kry ek by geleentheid te doel met Moslemgeleerdes, en
      hul opleiding (Mufti’s, Mulana’s, ens). Dit tref my altyd hoe verstom
      daardie mense is oor die verskynsel dat Christene hul teologiese opleiding
      ondergeskik stel aan akkreditering deur die staat. Hulle kan hulle dit nie
      indink dat ‘n graad in die teologie deur die owerheid geakkrediteer moet
      word nie.

      Nou ja, die historiese agtergrond verskil sterk, maar dit laat mens dink.

      Wat wel duidelik is, is dat die “privatisering” van spesifiek kerklike
      modules inderdaad ‘n manifestasie is van dieselfde verskynsel is as die
      insident by William and Mary College. Dit gaan oor die uitdryf van
      godsdienstige uitlewing uit die openbare domein na die private.

      Die probleem ontstaan natuurlik wanneer die kerk in die eerste plek haar
      doktore staatsamptenare maak in ruil vir “befondsing”, hetsy in die vorm van
      salarisse of andersinds. Daardeur plaas sy inherent-kerklike funksies in die
      openbare domein. Dat hierdie vergryp herstel word, is verblydend, want kerke
      moes nooit in die sak van die belastingbetaler (bv. Anglo American, Standard
      Bank, die handelaars van Promosa) gevroetel het nie.

      Is die uitdryf van die kerk se regmatige deelname aan die openbare lewe nie
      juis ‘n reaksie op die kerk se onregmatige “oortreding” van die skeiding
      tussen kerk en staat nie?

      [Paul] Ons moet nie navorsing wat dosente doen en wat dalk twyfelagtig
      bevind
      word op die brood van die TSP smeer nie. As daar individuele (beroepe)
      teologiese professore is wat uit pas is met Skrif en belydenis, is daar
      kerklike weë om dit te hanteer - van die weg van Mat 18 af tot en met
      Art 79 en 80 KO. Per slot van rekening bly die teologiese professore as
      "predikante wat ander predikante oplei" op 'n besondere manier
      verantwoordbaar aan die kerke binne die GKSA-verband.

      [Leendert] Ek het drie probleme met die standpunt dat sulke sake slegs langs
      bepaalde kerklike weg hanteer mag word.

      In die eerste plek moet ons daarteen waak om alle meningsverskil tot sonde
      te verklaar en dit daardeur onder die bestek van Mat 18 te bring. Want sake
      wat nie sonde is nie, val uitdruklik buite die bestek van Mat 18 en daardie
      kerkordelike bepalings wat daarmee verband hou.

      In die tweede plek is ek baie ongemaklik daarmee wanneer “die kerklike weg”
      aangewend word om die regmatige sake van die kerk- en stadplein in die
      doofpot te stop. Navorsing en ander uitsprake en handelinge wat gepubliseer
      is, het daarmee onder die loep van die openbare diskoers gekom.

      As gelowiges verhoed word om hulle uit te spreek oor openbare sake word
      hulle daarmee ook verhoed om te getuig oor daardie sake. Ek meen dat daar,
      op grond van gesag soos Bouman, Spoelstra en ander, ‘n argument voor
      uitgemaak kan word dat ons dan te doen het met indringing in die amp van
      gelowige.

      Derdens is dit so dat die dosente van die Teologiese Fakulteit en die TSP
      nie net predikante is wat predikante oplei nie, maar is dit ook so dat hulle
      deur die belastingbetaler besoldig word.

      In ‘n grondwetlike demokrasie soos ons s’n rus daar ‘n plig op die kieser om
      toesig te hou oor die besteding van openbare fondse. Ek meen dus tans dat
      daar, ooreenkomstig die Vyfde Gebod, ‘n plig rus – nie net op die
      Gereformeerde kieser nie maar ook op die Slamse kieser in Promosa en die
      kieser wat ‘n Sangoma in Ikageng is – om rentmeesterskap uit te oefen oor
      die diens wat die prof by die TSP lewer, en om dit langs die toepaslike,
      nie-kerklike kanale te doen!

      Groete,

      Leendert      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Paul Kruger
      Antwoord op Leenderd se reaksie: Leenderd verwys (onderstaande) na die TSP wat op dieselfde pad is om verskeie godsdienste te akkomodeer. ... potensiële of
      Message 5 of 7 , Mar 5, 2007
       Antwoord op Leenderd se reaksie:

       Leenderd verwys (onderstaande) na die TSP wat op dieselfde pad is om
       verskeie godsdienste te akkomodeer.

       >>[Leendert] Ek dink my opmerking kan meer akkuraat vertolk word as dat daar
       potensiële of aktuele druk op die TSP is om ander godsdienste “comfortable”
       te laat voel. Ek kan ook ruim gronde vir so ‘n standpunt aanvoer.

       >>Daardie standpunt is egter nie dieselfde as Paul se weergawe hierbo nie.
       PP Krüger (IV)
       Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale
       Fakulteit Teologie
       Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
       Potchefstroom
       Suid-Afrika
       2520
       Ou Testament-vakgroep
       Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
       Posbus 20004
       Noordbrug
       2522
       Persoonlike adres: Posbus 20670, Noordbrug, 2522.
       (W)+27 (0)18 299 1598
       (H)+27 (0)18 297 3493
       Sel: 084 504 6588
       E-pos: * paul.kruger@... *
       _____________________________________

       Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@...
       This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...

       >>>> [Paul 2] Ek het jou dan verkeerd verstaan. Tog sou ek graag van die gronde verneem (al is dit in 'n persoonlike brief) van druk op die TSP om ander godsdienste gemaklik te laat voel.

       [Paul] My probleem met sy verwysing is die
       volgende:

       - Die TSP is 'n kerklike skool waar predikante (in die geval volgens
       Art 18 KO) ander predikante oplei. Dit staan onder die beheer van die
       kuratore, waarvan elke Part Sinode van die GKSA ten minste twee verkies.
       Om te beweer dat ons op die pad van godsdiensgelykstelling is, is 'n
       groot mosie van wantroue in die kerkverband waarvan hy deel is. Wat die
       toekoms ook al inhou, op die oomblik is ons binne hierdie kerkverband.

       >>[Leendert] Ek vind dit altyd moeilik wanneer kritiese opmerkings of
       bevraagtekening met beskuldings van wantroue, en die noodwendige implikasie
       van ontrou/dislojaliteit beantwoord word. Ek assosieer dit nie gemaklik met
       die g(G)ereformeerde tradisie nie, om van die Skrif nie eens te praat nie.
       >>>> [Paul 2]Ek het gedink my antwoord is saaklik. Hoe het ek "beskuldigings van wantroue" gemaak? As dit so oorgekom het, was dit in elk geval nie my bedoeling nie.

       [Paul] Ek is nie bewus dat godsdiensgelykstelling in ons kerke gepredik word
       nie.

       >>[Leendert] Ek dink ook nie dat my verwysing beweer het dat
       godsiensgelykstelling in ons kerke gepredik word nie (hoewel ek dit op
       hoorsê het dat dit al in katkisasie verkondig is).

       >>>> [Paul 2] Ek is werklik bekommerd as dit wel in katkisasie verkondig word en lidmate/kerkrade moet sodanige gevalle opvolg. Godsdiensgelykstelling is 'n baie ernstige saak.

       [Paul] - Die TSP moet van die Fakulteit Teologie onderskei word. Op die
       oomblik is daar 'n kontraktuele ooreenkoms en dus 'n simbiose. Die
       Fakulteit Teologie staan onder die Noordwes-Universiteit, waar die
       staatsowerheid deur middel van befondsing en op ander maniere 'n sê het.
       Op die oomblik kies die Fakulteit Teologie uitdruklik vir Reformatoriese
       Teologie. Hoe wyd of eng dit geinterpreteer word, beteken dit wel dat
       ons uitdruklik by die belydenisskrifte aansluit (ek doen dit in elk
       geval) en dat godsdiensgelykstelling binne hierdie "etos" uit pas sal
       wees.

       [>>Leendert] Het die onderskeid tussen die TSP en die Fakulteit Teologie reeds
       bestaan tydens die nasionalisering van die PUK in die dertigerjare, of is
       dit ‘n meer onlangse reëling om owerheidsdruk op die TSP te probeer
       “bestuur”?
       >>> [Paul 2]: Sover my kennis strek, strek nasionalisering van die PUK (en ook van CNO-skole) verder terug as die dertigjare. Hierdie stap was problematies. Wat verder gebeur het, is dat die regering in die nuwe bedeling bloot maar net (en met groter inmenging) die nasionalisering van die onderwys voortsit. Die TSP was egter, sover my wete strek, nog altyd onderskeie van die Fakulteit Teologie. Dit is nie 'n meer onlangse reëling om die owerheidsdruk te probeer bestuur nie.

       [Paul] Ek is bewus dat die kontraktuele ooreenkoms en dus die simbiose in
       die
       toekoms onder druk kan kom. Dan staan dit die kerk altyd vry om die TSP
       te ontkoppel aan die Fakulteit Teologie. 'n Voorbeeld van die
       eiestandigheid van die TSP is dat daar van vanjaar af daar modules is
       wat die universiteit )om befondsingsredes en omdat dit nie by die
       owerhede registreer kan word nie) nie kan aanbied nie en wat net as
       TSP-modules (dus kerlike leermodules, gekoppel aan die Kandidaatstudie
       en nie aan graadstudie aan die NWU nie) aangebied word.

       >> [Leendert] Dit is ‘n verblydende teken as die kerk uit die owerheid se sak
       en onder sy toesig uitbeweeg.
       >>>> [Paul 2] Tans is daar drie troefkaarte wat dit moeilik (maar glad nie onmoontlik) maak vir die Fakulteit Teologie om op 'n breëer basis te gaan en ook Skrifkrities te raak: (1) Die Fakulteit word bedryf in geboue wat aan die kerk behoort. Dis deel van die ooreenkoms. As die band verbreek word, moet die universiteit vir hierdie fakulteit fasiliteite kry. (2) Verrreweg die grootste aantal voltydse studente aan die Fakulteit Teologie is Kandidaatstudente (predikantstudente van die GKSA). Sonder hierdie kern studente word die Fakulteit 'n navorsingsinstansie en verloor hy aan kapasiteit en geloofwaardigehid. (3) Daar is honderde studente aan geakkrediteerde kolleges wat juis hulle graad deur die NWU se Fakulteit Teologie kry en daar geakkrediteer is, omdat hulle nie kans sien vir Skrifkritiese teologie wat aan ander fakulteite doseer word nie. As die Fakulteit Teologie aan die NWU Skrifkrities raak, sal een na die ander van hierdie kolleges hulle studente vat en loop. Die kolleges verteenwoordig 'n verskeidenheid van denominasies, maar die gemeenskaplike is dat hulle inkoop op die Reformatoriese teologie aan die NWU.
       Ek noem bogenoemde as agtergrond, waarom die Fakulteit Teologie in die moeilikheid sal wees as sy reputasie (Reformatories, Skrifgetrou) in gedrang kom.

       >>[Leenderd] Uit hoofde van my werk kry ek by geleentheid te doel met Moslemgeleerdes, en
       hul opleiding (Mufti’s, Mulana’s, ens). Dit tref my altyd hoe verstom
       daardie mense is oor die verskynsel dat Christene hul teologiese opleiding
       ondergeskik stel aan akkreditering deur die staat. Hulle kan hulle dit nie
       indink dat ‘n graad in die teologie deur die owerheid geakkrediteer moet
       word nie.

       Nou ja, die historiese agtergrond verskil sterk, maar dit laat mens dink.
       >>>> [ Paul 2]: Prinsipieel is jy reg (en die moslems ook) - ons laat te gemaklik dinge oor aan die staat en stel die kerk (Christelike kerk) te maklik ondergeskik aan die staat. Soms is ons knieë deurgekruip voor die owerheid van die dag. Ek verwys nou in die algemeen na 'n mentaliteit onder Afrikaners (of wat jy die Boere ook al wil noem). Dit wreek hom in ons skoolonderwys - nou nog.
       >> [Leenderd] Wat wel duidelik is, is dat die “privatisering” van spesifiek kerklike
       modules inderdaad ‘n manifestasie is van dieselfde verskynsel is as die
       insident by William and Mary College. Dit gaan oor die uitdryf van
       godsdienstige uitlewing uit die openbare domein na die private.

       Die probleem ontstaan natuurlik wanneer die kerk in die eerste plek haar
       doktore staatsamptenare maak in ruil vir “befondsing”, hetsy in die vorm van
       salarisse of andersinds. Daardeur plaas sy inherent-kerklike funksies in die
       openbare domein. Dat hierdie vergryp herstel word, is verblydend, want kerke
       moes nooit in die sak van die belastingbetaler (bv. Anglo American, Standard
       Bank, die handelaars van Promosa) gevroetel het nie.

       Is die uitdryf van die kerk se regmatige deelname aan die openbare lewe nie
       juis ‘n reaksie op die kerk se onregmatige “oortreding” van die skeiding
       tussen kerk en staat nie?
       >>>>[Paul 2] Ja ...

       [Paul] Ons moet nie navorsing wat dosente doen en wat dalk twyfelagtig
       bevind
       word op die brood van die TSP smeer nie. As daar individuele (beroepe)
       teologiese professore is wat uit pas is met Skrif en belydenis, is daar
       kerklike weë om dit te hanteer - van die weg van Mat 18 af tot en met
       Art 79 en 80 KO. Per slot van rekening bly die teologiese professore as
       "predikante wat ander predikante oplei" op 'n besondere manier
       verantwoordbaar aan die kerke binne die GKSA-verband.

       >>[Leendert] Ek het drie probleme met die standpunt dat sulke sake slegs langs
       bepaalde kerklike weg hanteer mag word.

       In die eerste plek moet ons daarteen waak om alle meningsverskil tot sonde
       te verklaar en dit daardeur onder die bestek van Mat 18 te bring. Want sake
       wat nie sonde is nie, val uitdruklik buite die bestek van Mat 18 en daardie
       kerkordelike bepalings wat daarmee verband hou.

       In die tweede plek is ek baie ongemaklik daarmee wanneer “die kerklike weg”
       aangewend word om die regmatige sake van die kerk- en stadplein in die
       doofpot te stop. Navorsing en ander uitsprake en handelinge wat gepubliseer
       is, het daarmee onder die loep van die openbare diskoers gekom.

       As gelowiges verhoed word om hulle uit te spreek oor openbare sake word
       hulle daarmee ook verhoed om te getuig oor daardie sake. Ek meen dat daar,
       op grond van gesag soos Bouman, Spoelstra en ander, ‘n argument voor
       uitgemaak kan word dat ons dan te doen het met indringing in die amp van
       gelowige.

       Derdens is dit so dat die dosente van die Teologiese Fakulteit en die TSP
       nie net predikante is wat predikante oplei nie, maar is dit ook so dat hulle
       deur die belastingbetaler besoldig word.

       In ‘n grondwetlike demokrasie soos ons s’n rus daar ‘n plig op die kieser om
       toesig te hou oor die besteding van openbare fondse. Ek meen dus tans dat
       daar, ooreenkomstig die Vyfde Gebod, ‘n plig rus * nie net op die
       Gereformeerde kieser nie maar ook op die Slamse kieser in Promosa en die
       kieser wat ‘n Sangoma in Ikageng is * om rentmeesterskap uit te oefen oor
       die diens wat die prof by die TSP lewer, en om dit langs die toepaslike,
       nie-kerPaul Kruger skryf:

       >>>>[Paul 2] Ek het na Mat 18 en die tug oor ampsdraers verwys omdat ek Leendert verstaan het as sou hy 'n tugwaardige optrede uitwys. Natuurlik moet ons nie meningsverskil in die doofpot sit nie.
       Oor die verhouding kerk en staat stem ek en hy waarskynlik grootliks saam. Daar is natuurlik regverdiger staatsbefondsing van onderwys soos in Nederland: Dan sal die Christen en moslem beide volgens getalle en selfs volgens belydenis uit die staatskas subsidie vir onderwys (ook hoër onderwys) kan kry - maar let wel: die staat moet nie die onderwys dan beheer nie. Die skole en universiteite moet selfstandigheid behou.

       Groete
       Paul!

       Groete,

       Leendert

       [Non-text portions of this message have been removed]

       [Non-text portions of this message have been removed]
      • Bouwe van der Eems
       My verstaan van die situasie by die TSP is die volgende: 1) Daar is n Fakulteit Teologie a. Enigiemand kan daar studeer b. Die studente
       Message 6 of 7 , Mar 7, 2007
        My verstaan van die situasie by die TSP is die volgende:        1) Daar is 'n Fakulteit Teologie

        a. Enigiemand kan daar studeer

        b. Die studente verskaf befondsing aan die fakulteit deur hulle
        klasgelde

        c. Die staat verskaf befondsing aan die fakulteit

        d. Die GKSA verskaf indirek befondsing aan die fakulteit deur middel
        van ramings wat vir die Noordwes Universiteit ingesamel word

        e. Die fakulteit is onder toesig van die universiteit

        f. Die universiteit is onder toesig van die staat

        2) Daar is 'n Teologiese Skool

        a. Enigiemand kan daar studeer

        b. Die studente verskaf befondsing aan die TSP deur hulle klasgelde

        c. Die staat verskaf befondsing aan die TSP

        d. Die GKSA verskaf indirek befondsing aan die fakulteit deur middel
        van ramings wat vir die TSP ingesamel word

        e. Die TSP is onder toesig van die kuratore        Graag wil ek weet of my verstaan van die situasie korrek is. As iemand kan
        help, sal ek dit baie waardeer.        Mens kan allerhande vroom uitsprake maak oor die TSP, maar op die einde bly
        daar die ou gesegde staan : "Wiens brood men eet, diens lied men zingt".
        Enigiemand wat 'n studie van die kerkgeskiedenis gemaak het, sal weet dat
        dit veral van toepassing is op die kerk. Diegene wat wil beweer dat die TSP
        immuun vir die invloed van die partye wat hom befonds, sal baie sterk
        argumente moet aanvoer.        Verder sou ek graag wou verneem wat presies die kerklike weg is wat 'n
        lidmaat moet volg, as hy probleme het met optredes van die professore. My
        persoonlike ervaring is dat kuratore geneig is om lidmate met 'n oormaat van
        tegnikaliteite met 'n kluitjie in die riet stuur dat hulle later nie meer
        weet of hulle kom of gaan nie.        Groetnis        - Bouwe        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Paul Kruger
        Ek antwoord graag op Bouwe se vraag: 1. Wat die Fakulteit (Universiteit) betref: Ja, enigiemand kan daar studeer wat aan sekere (akademiese)
        Message 7 of 7 , Mar 7, 2007
         Ek antwoord graag op Bouwe se vraag:

         1. Wat die Fakulteit (Universiteit) betref: Ja, enigiemand kan daar studeer wat aan sekere (akademiese) toelatingsvereistes voldoen. Die universiteit ontvang sy fondse uit verskillende oorde - die staat se bydrae is minder as 50% en die klasgelde is eintlik minimaal in verhouding tot die bedryfskoste. Die ramings wat die kerk altyd aan die PU vir CHO betaal is, is 'n druppel aan die emmer - dit was uiteindelik meer 'n simboliese bedrag en baie minder as wat die universiteit aan die Fakulteit Teologie spandeer. Die Fakulteit is onder toesig van die Universiteit en die Universiteit, hoewel 'n afhanklike instansie, is baie sterk onder die indirekte beheer van die staat.

         2. Wat die Teologiese Skool betref: NIE enigiemand kan daar studeer nie, maar slegs manne wat predikant in die GKSA wil word en wat deur die kuratore gekeur is, onder andere op grond van goeie getuienis van leer en lewe en gawes. Dikwels gebeur dit dat iemand se studies aan die TSP opgeskort word en die persoon dan slegs 'n fakulteitstudent is. Dit gebeur as daar onbevredigende vordering is, as die persoon nie (meer) kan getuig van werklike innerlike roeping nie en as daar probleme ten opsigte van leer of lewe geopenbaar word. Daar word nie as sodanig aan die TSP klasgelde betaal nie. Die GKSA betaal volgens ooreenkoms met die Universiteit ongeveer die helfte van die GKSA se beroepe professore se "traktement" en verskaf die geboue. (Die universiteit betaal meeste van die ander personeel - ook admin personeel ten volle en verskaf infrastruktuur soos rekenaardienste). Dit is nie korrek om te sê dat die TSP indirek of direk onder die staat val nie.

         As die TSP hom deur die staat se voorskrifte sou laat beinvloed, lê die probleem nie in befondsing of dat die TSP nie onafhanklik is nie.

         PPK

         PP Krüger (IV)
         Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale
         Fakulteit Teologie
         Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit
         Potchefstroom
         Suid-Afrika
         2520

         Ou Testament-vakgroep
         Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
         Posbus 20004
         Noordbrug
         2522

         Persoonlike adres: Posbus 20670, Noordbrug, 2522.

         (W)+27 (0)18 299 1598
         (H)+27 (0)18 297 3493
         Sel: 084 504 6588
         E-pos: * paul.kruger@... *

         _____________________________________


         Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@...

         This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...

         >>> bouwe@... 03/07/07 5:24 PM >>>
         My verstaan van die situasie by die TSP is die volgende:         1) Daar is 'n Fakulteit Teologie

         a. Enigiemand kan daar studeer

         b. Die studente verskaf befondsing aan die fakulteit deur hulle
         klasgelde

         c. Die staat verskaf befondsing aan die fakulteit

         d. Die GKSA verskaf indirek befondsing aan die fakulteit deur middel
         van ramings wat vir die Noordwes Universiteit ingesamel word

         e. Die fakulteit is onder toesig van die universiteit

         f. Die universiteit is onder toesig van die staat

         2) Daar is 'n Teologiese Skool

         a. Enigiemand kan daar studeer

         b. Die studente verskaf befondsing aan die TSP deur hulle klasgelde

         c. Die staat verskaf befondsing aan die TSP

         d. Die GKSA verskaf indirek befondsing aan die fakulteit deur middel
         van ramings wat vir die TSP ingesamel word

         e. Die TSP is onder toesig van die kuratore         Graag wil ek weet of my verstaan van die situasie korrek is. As iemand kan
         help, sal ek dit baie waardeer.         Mens kan allerhande vroom uitsprake maak oor die TSP, maar op die einde bly
         daar die ou gesegde staan : "Wiens brood men eet, diens lied men zingt".
         Enigiemand wat 'n studie van die kerkgeskiedenis gemaak het, sal weet dat
         dit veral van toepassing is op die kerk. Diegene wat wil beweer dat die TSP
         immuun vir die invloed van die partye wat hom befonds, sal baie sterk
         argumente moet aanvoer.         Verder sou ek graag wou verneem wat presies die kerklike weg is wat 'n
         lidmaat moet volg, as hy probleme het met optredes van die professore. My
         persoonlike ervaring is dat kuratore geneig is om lidmate met 'n oormaat van
         tegnikaliteite met 'n kluitjie in die riet stuur dat hulle later nie meer
         weet of hulle kom of gaan nie.         Groetnis         - Bouwe         [Non-text portions of this message have been removed]
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.