Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kersfees in Suid-Afrika

Expand Messages
 • Bouwe van der Eems
  Op hierdie poslys was daar al verskeie debatte oor die vier van feesdae. Een van die belangrikste sake waarvan mens kennis moet neem, is die geskiedenis van
  Message 1 of 1 , Mar 31, 2006
   Op hierdie poslys was daar al verskeie debatte oor die vier van feesdae.

   Een van die belangrikste sake waarvan mens kennis moet neem, is die
   geskiedenis van die artikel in die kerkorde. Oorspronklik het die
   Dordtse sinode gemeen dat feesdae afgeskaf behoort te word. Die owerheid
   het egter volgehou om dae soos kersfees aan te hou as vakansiedae. Omdat
   mense op hierdie vakansiedae ledig was, het dit gelei tot allerhande
   wanpraktyke soos dronkenskap en brassery. As gevolg hiervan het die
   kerke in Nederland besluit om eredienste op hierdie dae te bele, om die
   ledigheid teen te gaan, en dis waarvan die artikels in die kerkorde kom.
   Daar is dus geen gronde vir die bewerings wat sommige mense maak dat ons
   die heilsfeite herdenk as ons feesdae vier nie.

   In die verband is dit ook belangrik om kennis te neem van iets wat in
   Suid-Afrika gebeur het. Ook die broederbond en die FAK was betrokke by
   die aanmoediging om feesdae te vier in Suid-Afrika. Dis ook opmerklik
   dat die motivering ook in hierdie geval le by die bestryding van
   ledigheid. Ek haal aan uit 'n boek oor die Broederbond

   "In 1954 is die AB (Afrikaner Broederbond - BvdE) se aandag vir 'n ander
   nuwigheid gevra wat tydens die vorige Kersseisoen uit die vreemde na
   Suid-Afrika oorgewaai het. Die sg. Carols by Candlelight was,
   oppervlakkig beskou, 'n onskuldige poging om die ledige massa en ander
   wat daarin belang stel, vir 'n massafees in die buitelug bymekaar te
   bring en op die wyse 'n gewyde Kerssetemming se wek. Juis daarom moes
   die UR (Uitvoerende Raad - BvdE) buitengewoon versigtig wees om met 'n
   standpunt daarteen nie bloot net negatief op te tree nie. Die UR het in
   sy beoordeling van die saak die goeie eienskappe daarvan erken, maar tog
   ook bepaalde bedenkinge onder die aandag gebring. Die UR het dus besluit
   dat die FAK versoek word om in oorleg met die Afrikaanse kerke 'n skema
   te oorweeg vir die viering van Kersfees as 'n gesins -en godsdienstige
   fees, met inagneming van die behoeftes van diegene wat op Kersdag van
   die ouerhuis afwesig is." - 'Die Afrikaner-Broederbond - Eerste 50
   Jaar', AN Pelzer, Tafelberg, 1979, bl. 77.

   - Bouwe van der Eems
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.