Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [calvyn] Aangestuur: Die Bantjes Joernaal

Expand Messages
 • Leendert van Oostrum
  Josef skryf: Let ook op hoe Mnr Bantjes bv nie byvoeg dat Ds Cilliers (natuurlik nie amptelik Ds nie, maar myninsiens wel De facto Ds ) [Leendert] Sarel
  Message 1 of 4 , Dec 30, 2005
  • 0 Attachment
   Josef skryf:
   Let ook op hoe Mnr Bantjes bv nie byvoeg dat Ds Cilliers (natuurlik
   nie amptelik "Ds" nie, maar myninsiens wel "De facto" "Ds")


   [Leendert] Sarel Cilliers was nog de facto nog de jure "Ds". Hy was
   ouderling en het nooit aanspraak gemaak op die ander amp nie. Die naaste wat
   die voortrekkers aan 'n "Ds" gehad het, was Eerw Erasmus Smit, 'n sieklike
   Hollandse sendeling, tevore van die Londense Sendinggenootskap, wat met die
   suster van Maritz getroud was.

   Die Eerwaarde was wel in die laers, maar het NIE die vegkommando vergesel
   nie. Hy is ook enkele jare later in Pietermaritzburg oorlede.

   Die Trekkers was vir ongeveer twintig jaar grootliks kerkloos omdat die Kerk
   in die Kaap hulle met die banvloek getref het weens oortreding van die Vyfde
   Gebod omdat hulle die Britse Imperiale owerheid ongehoorsaam was deur oor
   die Gariep te trek.

   Desnieteenstaande het sommige predikante in die Kolonie wel huwelike voltrek
   en kinders gedoop vir Trekkers wat na die Kolonie gereis het. Baie Trekkers
   was egter afhanklik van sendelinge soos Lindley in die verre Wes-Transvaal
   en ander by Maseru en elders om hulle te trou en te doop.

   Effektief was daar vir omtrent twee dekades nie regtig sprake van 'n kerk
   vir die meeste van die Trekkers nie. Die kerk het eintlik maar in
   gesinsverband bestaan en nĂªrens anders nie.

   In sekere sin sien mens dit vandag weer, met die opkoms van die
   huiskerkbeweging. Die meganisme wat dit teweegbring is anders, maar die
   gevolg is dieselfde.

   Ek dink die meganisme wat vandag funksioneer is nie soseer lidmate wat onder
   die gesag van die gevestigde kerk wegtrek nie, maar die post-Christelike
   kerk wat grootliks (volgens die kriteria van sy eie belydenis) opgehou het
   om kerk te wees en daardeur sy gesag oor ontnugterde lidmate verloor.

   Groete, Leemdert
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.