Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Weereens Gesange en Kersfees

Expand Messages
 • kebarrivier
  Dit is interessant hoeveel argumente op n teologiese poslys uiteindelik in die taalkunde eindig. So byvoorbeeld stry ons tans hewiglik oor die woordjie
  Message 1 of 13 , Nov 30, 2005
   Dit is interessant hoeveel argumente op 'n teologiese poslys
   uiteindelik in die taalkunde eindig.

   So byvoorbeeld stry ons tans hewiglik oor die woordjie "spontaan". Ek
   wonder of daardie Franse kêrel Benoit steeds sy voetnota sou geplaas
   het as hy geweet het hoeveel stryery dit gaan ontketen?

   >>> Moenie omdat u 'n woord
   >>> polities wil verstaan - dink dat dit dus vir almal so is nie...

   Kan ons ook sê dat as iemand die term "Reëlende Beginsel van
   Aanbidding" veroordelend as 'n


   "Presbiteriaanse ketterse",
   "Fundamentalistiese",
   "Sektariese",
   "Fariseër-agtige",
   "Yankie",
   "Amishe",
   "Ingelse", ens,


   wyse wil verstaan, so iemand ook nie moet "dink dat dit dus vir almal
   so is nie ..."   >>> (in kort - gehoorsaamheid aan die Skrif beteken ook dat wanneer
   >>> die Skrif sê
   >>> 'n saak is middelmatig, dan is dit middelmatig! - nie gebiedend
   >>> nie, nie
   >>> verbiedend nie, maar toelatend en nalatend)


   In my eie ervaring (ook op hierdie lys) word diegene wat dan
   eerder "nalaat" om Gesange te sing en Kersfees te vier, eerder deur
   diegene vir wie die saak "middelmatig" is, veroordeel word in die
   terminologie soos hierbo aangehaal.


   In hierdie verband wil ek vra dat daar spesifiek kennis geneem word
   van die feit dat die GKSA se kerkorde "kettery" op dieselfde vlak
   as "hoerery" plaas (sien Artikel 80), en dat Artikel 85 soos volg
   orden in sake veroordeling van buitelandse kerke (ek meen dit is
   spesifiek van toepassing op daardie kerke waarmee ons nog altyd in
   ekumeniese eenheid verkeer het, bv Presbiteriaanse Kerke):

   "In middelmatige dinge moet die buitelandse kerke by wie ander
   gebruike as by ons in swang is, nie veroordeel word nie."

   As die Presbiteriaanse Kerke dan wel al die lelike name wat aan hulle
   toegeken word op hierdie lys verdien, verwag ek dat lidmate van die
   GKSA duidelik ingelig sal word dat hulle in die buiteland nie by
   hierdie kerke betrokke moet raak nie, en dat daar beswaarskrifte sal
   dien om hierdie kerke van die lys van korresponderende kerke af te
   haal.


   Presbiteriaanse Dopper (Dolerend)

   Josef du Toit
  • Bouwe van der Eems
   SPONTAAN : POLITIEKE OF DOGMATIESE KONSEP? Geen stukkie erkenning daarvan dat omdat een moderne kommunis die woord spontaan gebruik, dit nou skielik
   Message 2 of 13 , Dec 5, 2005
    SPONTAAN : POLITIEKE OF DOGMATIESE KONSEP?

    "Geen stukkie erkenning daarvan dat omdat een moderne kommunis die woord spontaan gebruik, dit nou skielik politieke terminologie word nie. Alles behalwe! In vorige skrywes is seker duidelik aangetoon hoe die terminologie al deur Calvyn - Benoit buite enige politieke konteks en volledig binne dogmatiese konteks gebruik is."

    My argument dat die woord spontaan 'n politieke konsep is, was nie slegs op die verwysing na 'n moderne kommunis gebasseer nie. Die verwysing na die moderne kommunis was maar net een van die vier gronde. Die argument bly dus nog steeds staan.

    As teenargument word 'n enkele verwysing gemaak na 'n vertaling van Calvyn se institusie waarin "spontaan" gebruik word. Ek het daardie argument in die argief gaan soek.

    "4. Die naaste wat ek kon kom om die woord 'spontaan' uit ons gereformeerde erfenis op te spoor, is waar Calvyn dit gebruik in sy Inst 3.19.4 ....'naamlik dat ons gewete die wet nie gehoorsaam asof dit deur die noodsaaklikheid van die wet daartoe gedwonge is is nie, maar vry van die juk van die wet gehoorsaam ons gewete God se wil spontaan.' Kan u vir ons sê hoe u dit verstaan asb?"

    Ek het die gedeelte van Calvyn in my vertaling (Ds. A. Duvenhage) van Calvyn gaan naslaan. In daardie vertaling word die woord 'spontaan' nie gebruik nie. Om dus te beweer dat die konsep 'spontaan' 'n dogmatiese konsep is op grond van een verwysing na 'n vertaling van Calvyn is myns insiens nie 'n baie sterk argument nie.

    Ek bly dus staan by die standpunt dat 'spontaan' 'n politieke konsep is.

    SPONTAAN : HET DIT IETS TE DOEN MET DIE BEGINSELS VIR DIE EREDIENS?

    As ons gaan kyk na Inst 3.19.4 gaan dit daaroor dat ons God uit eie beweging moet gehoorsaam, en nie omdat ons gedwing word nie. Dit is ook waarna DL 3/4:16 verwys en dis ook waarna Ursinus verwys wanneer hy praat van innerlike gehoorsaamheid. Dit gaan dus oor die wyse waarop ons gehoorsaam moet wees. Dit het niks te doen met die beginsel waarvolgens die erediens afgelei word nie.

    Wanneer ons deelneem aan die erediens, wat gegrond is op die bevele van God, moet ons dit met innerlike en uiterlike gehoorsaamheid doen. So 'n gehoorsaamheid kan spontaan genoem word, maar dis nie wys om dit so te noem nie, aangesien spontaan 'n politieke konsep is.

    Wanneer ons egter bepaal wat God beveel oor die erediens, doen ons dit deur deeglike Skrifstudie. Die erediens is nie iets wat ons spontaan improviseer soos ons aangaan nie. Dis hoe charismate hulle erediens beoefen. Hier is die woord 'spontaan' allesbehalwe toepaslik. Die woord "spontaan" is dus geensins toepaslik in die gesprek oor die inrigting van die erediens nie.

    Hier word die beginsels oor die vasstelling van die erediens verwar met die beginsels vir die deelname van die erediens, en 'n beginsel wat onder sekere kondisies vir die deelname geld, word ten onregte toegepas op die vasstelling.

    GEHOORSAAMHEID : IS DIT FARISEISME?

    "Die mens wat God slegs wil vereer soos God in sy Woord beveel op geen ander manier nie, kan niks anders as 'n weergeborene wees nie. HLJM> Die Fariseërs WIL dit ook.. en hulle is nie noodwendig weergebore nie."

    In al die prediking wat ek nog gehoor het, is altyd geleer dat die Fariseers gehoorsaamheid aan menslike versinsels vereis het, en nie gehoorsaamheid van die wet van God nie. Elke keer as hulle Jesus konfronteer kom hulle met menslike wette, en dan antwoord Jesus deur te wys op die wet van Moses. Sien bv. Mat 15. Die Fariseers vra : "Waarom oortree u dissipels die oorleweringe van die ou mense?" en Jesus antwoord : "Want God het bevel gegee ..."

    Om te beweer dat die Fariseers ook God se bevele wil gehoorsaam, is 'n nuwe leer, is myns insiens in stryd met die Skrif. Om te beweer dat mense wat God se bevele wil gehoorsaam wees, Fariseers is, is daarom onwaar.

    Groetnis

    - Bouwe van der Eems
   • Remezes
    ... From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of Bouwe van der Eems Sent: 05 December 2005 06:48 PM To: calvyn@yahoogroups.com
    Message 3 of 13 , Dec 6, 2005
     -----Original Message-----
     From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of
     Bouwe van der Eems
     Sent: 05 December 2005 06:48 PM
     To: calvyn@yahoogroups.com
     Subject: [calvyn] RE: Die Spontaniteitsleer en die wedergeboorte

     SPONTAAN : POLITIEKE OF DOGMATIESE KONSEP?

     "Geen stukkie erkenning daarvan dat omdat een moderne kommunis die woord
     spontaan gebruik, dit nou skielik politieke terminologie word nie. Alles
     behalwe! In vorige skrywes is seker duidelik aangetoon hoe die terminologie
     al deur Calvyn - Benoit buite enige politieke konteks en volledig binne
     dogmatiese konteks gebruik is."

     My argument dat die woord spontaan 'n politieke konsep is, was nie slegs op
     die verwysing na 'n moderne kommunis gebasseer nie. Die verwysing na die
     moderne kommunis was maar net een van die vier gronde. Die argument bly dus
     nog steeds staan.

     As teenargument word 'n enkele verwysing gemaak na 'n vertaling van Calvyn
     se institusie waarin "spontaan" gebruik word. Ek het daardie argument in die
     argief gaan soek.

     "4. Die naaste wat ek kon kom om die woord 'spontaan' uit ons gereformeerde
     erfenis op te spoor, is waar Calvyn dit gebruik in sy Inst 3.19.4
     ....'naamlik dat ons gewete die wet nie gehoorsaam asof dit deur die
     noodsaaklikheid van die wet daartoe gedwonge is is nie, maar vry van die juk
     van die wet gehoorsaam ons gewete God se wil spontaan.' Kan u vir ons sê hoe
     u dit verstaan asb?"

     Ek het die gedeelte van Calvyn in my vertaling (Ds. A. Duvenhage) van Calvyn
     gaan naslaan. In daardie vertaling word die woord 'spontaan' nie gebruik
     nie. Om dus te beweer dat die konsep 'spontaan' 'n dogmatiese konsep is op
     grond van een verwysing na 'n vertaling van Calvyn is myns insiens nie 'n
     baie sterk argument nie.

     Ek bly dus staan by die standpunt dat 'spontaan' 'n politieke konsep is.     HLJM> U kan maar gerus bly staan by u standpunt.. niemand dwing u om die
     aftergrondfeite van ons belydenis as deel van die waarheid te aanvaar waarop
     u u standpunt behoort te grond nie. Om dit egter te bly ignoreer en op
     tipiese moderne sosio-historiek die Bybelse waarhede te misken, bewys u
     uself niks anders nie as diegene wat op dieselfde manier ander sake van die
     Bybel ongeldig verklaar.

     U Duvenhage-weergawe is (toevallig) rêrig nie 'n 'vertaling' van Calvyn se
     institusie nie, maar (aanvanklik bedoel vir teologie-studente) 'n waardige
     Afrikaanse telegrammatiese opsomming van die Sizoo Nederlandse vertaling. U
     hoef alleen maar na die verskil in dikte tussen u Duvenhage weergawe en die
     ware Jakob te kyk. Ek kan u met vrymoedigheid aanraai om 'n vollediger
     weergawe van die Institusie te verkry.

     SPONTAAN : HET DIT IETS TE DOEN MET DIE BEGINSELS VIR DIE EREDIENS?

     As ons gaan kyk na Inst 3.19.4 gaan dit daaroor dat ons God uit eie beweging
     moet gehoorsaam, en nie omdat ons gedwing word nie. Dit is ook waarna DL
     3/4:16 verwys en dis ook waarna Ursinus verwys wanneer hy praat van
     innerlike gehoorsaamheid. Dit gaan dus oor die wyse waarop ons gehoorsaam
     moet wees. Dit het niks te doen met die beginsel waarvolgens die erediens
     afgelei word nie.


     HLJM> So u beweer dat Calvyn in 3.19 by sy behandeling van die Christelike
     vryheid nie oor die erediens handel nie??? Gaan lees maar weer. Daar is 'n
     hele paar ontnugterings opgesluit. (kyk maar net -om een voorbeeld te noem-
     na die slot van Par 8)     Wanneer ons deelneem aan die erediens, wat gegrond is op die bevele van God,
     moet ons dit met innerlike en uiterlike gehoorsaamheid doen. So 'n
     gehoorsaamheid kan spontaan genoem word, maar dis nie wys om dit so te noem
     nie, aangesien spontaan 'n politieke konsep is.
     HLJM> Dit kan alleen so wees indien u aanhou om die twee konsepte van
     gehoorsaamheid en spontaniteit van mekaar te skei soos u in hierdie
     beredenering poog om te doen, maar wat nêrels so aangebied is nie.

     Wanneer ons egter bepaal wat God beveel oor die erediens, doen ons dit deur
     deeglike Skrifstudie. Die erediens is nie iets wat ons spontaan improviseer
     soos ons aangaan nie. Dis hoe charismate hulle erediens beoefen. Hier is die
     woord 'spontaan' allesbehalwe toepaslik. Die woord "spontaan" is dus
     geensins toepaslik in die gesprek oor die inrigting van die erediens nie.
     HLJM> Hier stry u met Calvyn wat die begrip in 3.19 juis in verband met die
     erediens ook gebring het.

     Hier word die beginsels oor die vasstelling van die erediens verwar met die
     beginsels vir die deelname van die erediens, en 'n beginsel wat onder sekere
     kondisies vir die deelname geld, word ten onregte toegepas op die
     vasstelling.
     HLJM>waar kom u nou aan hierdie slim onderskeidings? Tussen 'vasstelling'
     en 'deelname,' weer u eie insigte op die Westminster konfessie? Daar is
     genoeg Presbiteriaanse geleerdes wat sal bevestig dat so 'n onderskeiding
     puur kunsmatig en ongeldig is.


     GEHOORSAAMHEID : IS DIT FARISEISME?

     "Die mens wat God slegs wil vereer soos God in sy Woord beveel op geen ander
     manier nie, kan niks anders as 'n weergeborene wees nie. HLJM> Die Fariseërs
     WIL dit ook.. en hulle is nie noodwendig weergebore nie."

     In al die prediking wat ek nog gehoor het, is altyd geleer dat die Fariseers
     gehoorsaamheid aan menslike versinsels vereis het, en nie gehoorsaamheid van
     die wet van God nie. Elke keer as hulle Jesus konfronteer kom hulle met
     menslike wette, en dan antwoord Jesus deur te wys op die wet van Moses. Sien
     bv. Mat 15. Die Fariseers vra : "Waarom oortree u dissipels die oorleweringe
     van die ou mense?" en Jesus antwoord : "Want God het bevel gegee ..."
     HLJM> Ook al is dit korrek hoedat Jesus hulle veroordeel, was dit nogtans
     nie wat hulle volgens hulle uitsprake ge-WIL het nie. En presies dit is die
     probleem met die aanhangers van die RB... hulle WIL so graag die Woord
     gehoorsaam, maar intussen is dit wat hulle doen niks anders menslike
     versinsels nie.


     Om te beweer dat die Fariseers ook God se bevele wil gehoorsaam, is 'n nuwe
     leer, is myns insiens in stryd met die Skrif. Om te beweer dat mense wat God
     se bevele wil gehoorsaam wees, Fariseers is, is daarom onwaar.


     HLJM> Jesus het self in Joh 5 erken dat dit die jode se WIL (mening) was dat
     hulle die Woord gehoorsaam, maar hulle het dit juis nie gedoen nie. Mense
     wat Sê dat hulle die Woord wil gehoorsaam doen dus goed, maar dis nie te sê
     dat hulle dit inderdaad doen nie. Dis waar van die meeste leerstellige
     afwykings, ook die Fariseïsme, en ook die aanhangers van die (negatief
     formulering van die) RB.

     Groete
     Hennie Momberg

     ---
     Outgoing mail is certified Virus Free.
     Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
     Version: 6.0.773 / Virus Database: 520 - Release Date: 2004/10/05
    • Remezes
     ... From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of kebarrivier Sent: 30 November 2005 03:15 PM To: calvyn@yahoogroups.com Subject:
     Message 4 of 13 , Dec 6, 2005
      -----Original Message-----
      From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of
      kebarrivier
      Sent: 30 November 2005 03:15 PM
      To: calvyn@yahoogroups.com
      Subject: [calvyn] Weereens Gesange en Kersfees

      Dit is interessant hoeveel argumente op 'n teologiese poslys
      uiteindelik in die taalkunde eindig.

      HLJM> Ek dink is 'n enorme oorskatting van hierdie poslys om dit 'n
      teologiese poslys te wil noem.. miskien is dit wat baie mense graag sal wil
      hê dat dit asb eenmaal moet wees.

      So byvoorbeeld stry ons tans hewiglik oor die woordjie "spontaan". Ek
      wonder of daardie Franse kêrel Benoit steeds sy voetnota sou geplaas
      het as hy geweet het hoeveel stryery dit gaan ontketen?
      HLJM> Dit kan dalk batig wees om eers goed agter te kom wie nou eintlik die
      "Franse kêrel Benoit" rerig was. Siende dat ons dit 'n teologiese poslys
      wil noem??


      >>> Moenie omdat u 'n woord
      >>> polities wil verstaan - dink dat dit dus vir almal so is nie...

      Kan ons ook sê dat as iemand die term "Reëlende Beginsel van
      Aanbidding" veroordelend as 'n


      "Presbiteriaanse ketterse",
      "Fundamentalistiese",
      "Sektariese",
      "Fariseër-agtige",
      "Yankie",
      "Amishe",
      "Ingelse", ens,


      wyse wil verstaan, so iemand ook nie moet "dink dat dit dus vir almal
      so is nie ..."

      HLJM> in Orde, veral as die mense wat die term "Reëlende Beginsel van
      Aanbidding" gebruik dit nie ook so toepas soos die mense wat die term vir
      ons ontwerp het nie.

      >>> (in kort - gehoorsaamheid aan die Skrif beteken ook dat wanneer
      >>> die Skrif sê
      >>> 'n saak is middelmatig, dan is dit middelmatig! - nie gebiedend
      >>> nie, nie
      >>> verbiedend nie, maar toelatend en nalatend)


      In my eie ervaring (ook op hierdie lys) word diegene wat dan
      eerder "nalaat" om Gesange te sing en Kersfees te vier, eerder deur
      diegene vir wie die saak "middelmatig" is, veroordeel word in die
      terminologie soos hierbo aangehaal.
      HLJM> Dit sou jammer wees as sulkes veroordeel word, behalwe as "diegene"
      die ander wat dit tog vier dan tog as afgodsdienaars veroordeel.


      In hierdie verband wil ek vra dat daar spesifiek kennis geneem word
      van die feit dat die GKSA se kerkorde "kettery" op dieselfde vlak
      as "hoerery" plaas (sien Artikel 80), en dat Artikel 85 soos volg
      orden in sake veroordeling van buitelandse kerke (ek meen dit is
      spesifiek van toepassing op daardie kerke waarmee ons nog altyd in
      ekumeniese eenheid verkeer het, bv Presbiteriaanse Kerke):

      "In middelmatige dinge moet die buitelandse kerke by wie ander
      gebruike as by ons in swang is, nie veroordeel word nie."

      HLJM> Goed so.. Ons veroordeel hulle nie, maar dit beteken nie dat ons
      daarom hulle siening of hulle praktyke oorneem nie, nie waar nie. Sien dan
      ook maar in dieselfde kerkorde die artikels 62, 63, 67, en 69.

      As die Presbiteriaanse Kerke dan wel al die lelike name wat aan hulle
      toegeken word op hierdie lys verdien,
      HLJM>Diesodanige presbiteriaanse kerke met wie die GKSA diesodanige
      korrespondensie onderneem, het ons ook nie op die betrokke artikels van ons
      kerorde veroordeel nie.. dit lyk my hulle is 'n voorbeeld vir 'diegene' op
      hierdie poslys wat wel die betrokke praktyke van die GKSA wat op die
      genoemde artikels gegrond is as afgodery veroordeel.

      verwag ek dat lidmate van die
      GKSA duidelik ingelig sal word dat hulle in die buiteland nie by
      hierdie kerke betrokke moet raak nie, en dat daar beswaarskrifte sal
      dien om hierdie kerke van die lys van korresponderende kerke af te
      haal.
      HLJM>aangesien u verwagting op ernstige onkunde aangaande die kondisies van
      kerklike korrespondensie met die betrokke kerke berus, verwag ek dat daar
      niks van u verwagting sal kom nie.

      Presbiteriaanse Dopper (Dolerend)

      Josef du Toit
      HLJM>dis u goeie reg om 'n dolerende presbiteriaanse dopper te wees.. moet
      net nie verwag dat daarom ons almal dit met u moet deel nie.      ---
      Outgoing mail is certified Virus Free.
      Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
      Version: 6.0.773 / Virus Database: 520 - Release Date: 2004/10/05
     • 9220050419 Le Cornu
      Ek dink is n enorme oorskatting van hierdie poslys om dit n teologiese poslys te wil noem.. miskien is dit wat baie mense graag sal wil hê dat dit asb
      Message 5 of 13 , Dec 7, 2005
       "Ek dink is 'n enorme oorskatting van hierdie poslys om dit 'n
       teologiese poslys te wil noem.. miskien is dit wat baie mense graag sal wil
       hê dat dit asb eenmaal moet wees."

       Beste ds Momberg,

       Kan u asb verduidelik en uitbrei wat u met hierdie opmerking bedoel ?

       Baie dankie en groete
       Slabbert Le Cornu       Slabbert Le Cornu __________________________
       12610356@... Sel. 083 660 1578
       Dei Gratia Boeke: Posbus 20496 Noordbrug 2522
       Telnr.018 299 1839 Faks: 018 294 8952
       _________________________________________

       >>> momberghlj@... 2005/12/07 02:49 >>>       -----Original Message-----
       From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of
       kebarrivier
       Sent: 30 November 2005 03:15 PM
       To: calvyn@yahoogroups.com
       Subject: [calvyn] Weereens Gesange en Kersfees

       Dit is interessant hoeveel argumente op 'n teologiese poslys
       uiteindelik in die taalkunde eindig.

       HLJM> Ek dink is 'n enorme oorskatting van hierdie poslys om dit 'n
       teologiese poslys te wil noem.. miskien is dit wat baie mense graag sal wil
       hê dat dit asb eenmaal moet wees.

       So byvoorbeeld stry ons tans hewiglik oor die woordjie "spontaan". Ek
       wonder of daardie Franse kêrel Benoit steeds sy voetnota sou geplaas
       het as hy geweet het hoeveel stryery dit gaan ontketen?
       HLJM> Dit kan dalk batig wees om eers goed agter te kom wie nou eintlik die
       "Franse kêrel Benoit" rerig was. Siende dat ons dit 'n teologiese poslys
       wil noem??


       >>> Moenie omdat u 'n woord
       >>> polities wil verstaan - dink dat dit dus vir almal so is nie...

       Kan ons ook sê dat as iemand die term "Reëlende Beginsel van
       Aanbidding" veroordelend as 'n


       "Presbiteriaanse ketterse",
       "Fundamentalistiese",
       "Sektariese",
       "Fariseër-agtige",
       "Yankie",
       "Amishe",
       "Ingelse", ens,


       wyse wil verstaan, so iemand ook nie moet "dink dat dit dus vir almal
       so is nie ..."

       HLJM> in Orde, veral as die mense wat die term "Reëlende Beginsel van
       Aanbidding" gebruik dit nie ook so toepas soos die mense wat die term vir
       ons ontwerp het nie.

       >>> (in kort - gehoorsaamheid aan die Skrif beteken ook dat wanneer
       >>> die Skrif sê
       >>> 'n saak is middelmatig, dan is dit middelmatig! - nie gebiedend
       >>> nie, nie
       >>> verbiedend nie, maar toelatend en nalatend)


       In my eie ervaring (ook op hierdie lys) word diegene wat dan
       eerder "nalaat" om Gesange te sing en Kersfees te vier, eerder deur
       diegene vir wie die saak "middelmatig" is, veroordeel word in die
       terminologie soos hierbo aangehaal.
       HLJM> Dit sou jammer wees as sulkes veroordeel word, behalwe as "diegene"
       die ander wat dit tog vier dan tog as afgodsdienaars veroordeel.


       In hierdie verband wil ek vra dat daar spesifiek kennis geneem word
       van die feit dat die GKSA se kerkorde "kettery" op dieselfde vlak
       as "hoerery" plaas (sien Artikel 80), en dat Artikel 85 soos volg
       orden in sake veroordeling van buitelandse kerke (ek meen dit is
       spesifiek van toepassing op daardie kerke waarmee ons nog altyd in
       ekumeniese eenheid verkeer het, bv Presbiteriaanse Kerke):

       "In middelmatige dinge moet die buitelandse kerke by wie ander
       gebruike as by ons in swang is, nie veroordeel word nie."

       HLJM> Goed so.. Ons veroordeel hulle nie, maar dit beteken nie dat ons
       daarom hulle siening of hulle praktyke oorneem nie, nie waar nie. Sien dan
       ook maar in dieselfde kerkorde die artikels 62, 63, 67, en 69.

       As die Presbiteriaanse Kerke dan wel al die lelike name wat aan hulle
       toegeken word op hierdie lys verdien,
       HLJM>Diesodanige presbiteriaanse kerke met wie die GKSA diesodanige
       korrespondensie onderneem, het ons ook nie op die betrokke artikels van ons
       kerorde veroordeel nie.. dit lyk my hulle is 'n voorbeeld vir 'diegene' op
       hierdie poslys wat wel die betrokke praktyke van die GKSA wat op die
       genoemde artikels gegrond is as afgodery veroordeel.

       verwag ek dat lidmate van die
       GKSA duidelik ingelig sal word dat hulle in die buiteland nie by
       hierdie kerke betrokke moet raak nie, en dat daar beswaarskrifte sal
       dien om hierdie kerke van die lys van korresponderende kerke af te
       haal.
       HLJM>aangesien u verwagting op ernstige onkunde aangaande die kondisies van
       kerklike korrespondensie met die betrokke kerke berus, verwag ek dat daar
       niks van u verwagting sal kom nie.

       Presbiteriaanse Dopper (Dolerend)

       Josef du Toit
       HLJM>dis u goeie reg om 'n dolerende presbiteriaanse dopper te wees.. moet
       net nie verwag dat daarom ons almal dit met u moet deel nie.       ---
       Outgoing mail is certified Virus Free.
       Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
       Version: 6.0.773 / Virus Database: 520 - Release Date: 2004/10/05

       Yahoo! Groups Links       [Non-text portions of this message have been removed]
      • kebarrivier
       Graag bely ek my onkunde, en hoop van harte dat broers wat so links en regs lelike name onophoudelik uitdeel van: kettery , sektariër ,
       Message 6 of 13 , Dec 7, 2005
        Graag bely ek my onkunde, en hoop van harte dat broers wat so links
        en regs lelike name onophoudelik uitdeel van:

        "kettery", "sektariër", "fariseër","fundamentalis", en nou
        ook "ernstig onkundig", "oorskatting om die lys `n teologiese poslys
        te wil noem", ens;

        uself sover kan bring om my uit my onkunde te help:

        Is die Reëlende Beginsel van Aanbidding (RBA) `n kettery of is dit
        nie `n kettery nie?

        Is die Presbiterianisme `n kettery of is dit nie `n kettery nie?

        Mag `n Gereformeerde aansluit by `n kerkverband wat `n kettery
        onderskryf?

        Mag `n Gereformeerde kerkverband ekumeniese eenheid handhaaf met `n
        kerkverband wat `n kettery onderskryf?

        Lesers moet noukeurig oplet hoe daar op hierdie lys rondgespring word
        rondom bogenoemde ongemaklike vrae. Die een oomblik is die antwoord
        so, en die volgende oomblik is die antwoord sus, en wanneer die vraag
        eenvoudig te gefokus voorkom om meer te kan rondspring dan word die
        antwoord dat die vraagsteller "ernstig onkundig" is. (Dit is waar dat
        sulke tegnieke veral in die politiek voorkom, maar let deeglik op dat
        *ek* nie hierdie benaming gebruik nie.)

        Neem nou maar as voorbeeld:

        `n Aanhaling van Luther in `n *uitstekende*, en deeglik
        Gereformeerde, lesing, is oorhaastig as simptoom van Lutherse neiging
        in Gereformeerde kring ge-insinueer. Daarna is daar korrek
        verduidelik dat Calvyn verder gevorder het op die Reformatoriese pad,
        en dat ons daarmee o.a. die Reëlende Beginsel van Aanbidding (RBA) by
        Calvyn (maar nie by Luther nie) vind.

        My eie antwoord hierop was om met die tweede sin hierbo saam te stem,
        maar te waarsku teen die insinuasie (klaarblyklik onbedoeld) in die
        eerste sin hierbo.

        As dank vir hierdie skrywe van my word slegs my instemming (geen
        veroordeling teen anti-RBA Gereformeerdes of selfs uiteensetting van
        die RBA nie) tot die RBA uit my skrywe uitgeruk. Daarby is daar toe
        geskryf dat die RBA nie Calvinisties is nie, dat dit `n kettery is,
        en dat die ondersteuners daarvan die lys probeer kaap. (Daar is ook
        gebid dat die ondersteuners daarvan hulle daarvan sal bekeer.)

        Dit was duidelik dat ekself `n ondersteuner van die RBA is (die
        aanhaling van *my* is dan spesifiek gebruik). Daarom is ek dan
        spesifiek daarvan beskulddig dat ek my besig hou met kettery (hoe dit
        my dan nie `n ketter maak nie, verstaan ek nie), ek nie Calvinisties
        is nie, en dat ek (as ondersteuner van die RBA) die lys probeer kaap.

        Verder is daar al op die lys duidelik gesê dat
        die "Presbiterianisme `n kettery is".

        Tog dit alles ten spyt, vind ons nou `n subtiele sprong in die
        argument. Die Presbiterianisme (wat die RBA onderskryf) is nie `n
        kettery nie, en ons kan daarom maar in ekumeniese eenheid met hulle
        staan, solank as wat hulle net nie vir ons vertel waarom hulle glo
        die RBA is Calvinisties nie. (So `n tipe "moenie sê nie, en moenie
        vra nie" beleid.) Ons kan selfs ons eie lidmate aanmoedig om in die
        buiteland by Presbiteriaanse kerkverbande aan te sluit, nog steeds
        solank as wat die Presbiteriane tog nie laat uitglip dat hulle die
        RBA onderskryf en hoekom hulle dit onderskryf nie – presies hoe dink
        u gaan u dit regkry??

        Onkundig, maar deur Christus se bloed dankbaar verlos van die
        lastertaal van die spotters.

        Josef du Toit        > Dit is interessant hoeveel argumente op 'n teologiese poslys
        > uiteindelik in die taalkunde eindig.
        >
        > HLJM> Ek dink is 'n enorme oorskatting van hierdie poslys om dit 'n
        > teologiese poslys te wil noem.. miskien is dit wat baie mense
        graag sal wil
        > hê dat dit asb eenmaal moet wees.
        >
        > So byvoorbeeld stry ons tans hewiglik oor die woordjie "spontaan".
        Ek
        > wonder of daardie Franse kêrel Benoit steeds sy voetnota sou
        geplaas
        > het as hy geweet het hoeveel stryery dit gaan ontketen?
        > HLJM> Dit kan dalk batig wees om eers goed agter te kom wie nou
        eintlik die
        > "Franse kêrel Benoit" rerig was. Siende dat ons dit 'n teologiese
        poslys
        > wil noem??
        >
        >
        > >>> Moenie omdat u 'n woord
        > >>> polities wil verstaan - dink dat dit dus vir almal so is nie...
        >
        > Kan ons ook sê dat as iemand die term "Reëlende Beginsel van
        > Aanbidding" veroordelend as 'n
        >
        >
        > "Presbiteriaanse ketterse",
        > "Fundamentalistiese",
        > "Sektariese",
        > "Fariseër-agtige",
        > "Yankie",
        > "Amishe",
        > "Ingelse", ens,
        >
        >
        > wyse wil verstaan, so iemand ook nie moet "dink dat dit dus vir
        almal
        > so is nie ..."
        >
        > HLJM> in Orde, veral as die mense wat die term "Reëlende Beginsel
        van
        > Aanbidding" gebruik dit nie ook so toepas soos die mense wat die
        term vir
        > ons ontwerp het nie.
        >
        > >>> (in kort - gehoorsaamheid aan die Skrif beteken ook dat wanneer
        > >>> die Skrif sê
        > >>> 'n saak is middelmatig, dan is dit middelmatig! - nie gebiedend
        > >>> nie, nie
        > >>> verbiedend nie, maar toelatend en nalatend)
        >
        >
        > In my eie ervaring (ook op hierdie lys) word diegene wat dan
        > eerder "nalaat" om Gesange te sing en Kersfees te vier, eerder deur
        > diegene vir wie die saak "middelmatig" is, veroordeel word in die
        > terminologie soos hierbo aangehaal.
        > HLJM> Dit sou jammer wees as sulkes veroordeel word, behalwe
        as "diegene"
        > die ander wat dit tog vier dan tog as afgodsdienaars veroordeel.
        >
        >
        > In hierdie verband wil ek vra dat daar spesifiek kennis geneem word
        > van die feit dat die GKSA se kerkorde "kettery" op dieselfde vlak
        > as "hoerery" plaas (sien Artikel 80), en dat Artikel 85 soos volg
        > orden in sake veroordeling van buitelandse kerke (ek meen dit is
        > spesifiek van toepassing op daardie kerke waarmee ons nog altyd in
        > ekumeniese eenheid verkeer het, bv Presbiteriaanse Kerke):
        >
        > "In middelmatige dinge moet die buitelandse kerke by wie ander
        > gebruike as by ons in swang is, nie veroordeel word nie."
        >
        > HLJM> Goed so.. Ons veroordeel hulle nie, maar dit beteken nie
        dat ons
        > daarom hulle siening of hulle praktyke oorneem nie, nie waar nie.
        Sien dan
        > ook maar in dieselfde kerkorde die artikels 62, 63, 67, en 69.
        >
        > As die Presbiteriaanse Kerke dan wel al die lelike name wat aan
        hulle
        > toegeken word op hierdie lys verdien,
        > HLJM>Diesodanige presbiteriaanse kerke met wie die GKSA diesodanige
        > korrespondensie onderneem, het ons ook nie op die betrokke
        artikels van ons
        > kerorde veroordeel nie.. dit lyk my hulle is 'n voorbeeld
        vir 'diegene' op
        > hierdie poslys wat wel die betrokke praktyke van die GKSA wat op die
        > genoemde artikels gegrond is as afgodery veroordeel.
        >
        > verwag ek dat lidmate van die
        > GKSA duidelik ingelig sal word dat hulle in die buiteland nie by
        > hierdie kerke betrokke moet raak nie, en dat daar beswaarskrifte
        sal
        > dien om hierdie kerke van die lys van korresponderende kerke af te
        > haal.
        > HLJM>aangesien u verwagting op ernstige onkunde aangaande die
        kondisies van
        > kerklike korrespondensie met die betrokke kerke berus, verwag ek
        dat daar
        > niks van u verwagting sal kom nie.
        >
        > Presbiteriaanse Dopper (Dolerend)
        >
        > Josef du Toit
        > HLJM>dis u goeie reg om 'n dolerende presbiteriaanse dopper te
        wees.. moet
        > net nie verwag dat daarom ons almal dit met u moet deel nie.
        >
        >
        >
        > ---
        > Outgoing mail is certified Virus Free.
        > Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
        > Version: 6.0.773 / Virus Database: 520 - Release Date: 2004/10/05
        >
       • Hannes van Heerden
        [Josef skryf onder andere] Neem nou maar as voorbeeld: `n Aanhaling van Luther in `n *uitstekende*, en deeglik Gereformeerde, lesing, is oorhaastig as
        Message 7 of 13 , Dec 8, 2005
         [Josef skryf onder andere]

         Neem nou maar as voorbeeld:

         `n Aanhaling van Luther in `n *uitstekende*, en deeglik
         Gereformeerde, lesing, is oorhaastig as simptoom van Lutherse neiging
         in Gereformeerde kring ge-insinueer. Daarna is daar korrek
         verduidelik dat Calvyn verder gevorder het op die Reformatoriese pad,
         en dat ons daarmee o.a. die Reëlende Beginsel van Aanbidding (RBA) by
         Calvyn (maar nie by Luther nie) vind.

         My eie antwoord hierop was om met die tweede sin hierbo saam te stem,
         maar te waarsku teen die insinuasie (klaarblyklik onbedoeld) in die
         eerste sin hierbo.

         As dank vir hierdie skrywe van my word slegs my instemming (geen
         veroordeling teen anti-RBA Gereformeerdes of selfs uiteensetting van
         die RBA nie) tot die RBA uit my skrywe uitgeruk. Daarby is daar toe
         geskryf dat die RBA nie Calvinisties is nie, dat dit `n kettery is,
         en dat die ondersteuners daarvan die lys probeer kaap. (Daar is ook
         gebid dat die ondersteuners daarvan hulle daarvan sal bekeer.)

         Dit was duidelik dat ekself `n ondersteuner van die RBA is (die
         aanhaling van *my* is dan spesifiek gebruik). Daarom is ek dan
         spesifiek daarvan beskulddig dat ek my besig hou met kettery (hoe dit
         my dan nie `n ketter maak nie, verstaan ek nie), ek nie Calvinisties
         is nie, en dat ek (as ondersteuner van die RBA) die lys probeer kaap.

         Verder is daar al op die lys duidelik gesê dat
         die "Presbiterianisme `n kettery is".

         Tog dit alles ten spyt, vind ons nou `n subtiele sprong in die
         argument. Die Presbiterianisme (wat die RBA onderskryf) is nie `n
         kettery nie, en ons kan daarom maar in ekumeniese eenheid met hulle
         staan, solank as wat hulle net nie vir ons vertel waarom hulle glo
         die RBA is Calvinisties nie. (So `n tipe "moenie sê nie, en moenie
         vra nie" beleid.) Ons kan selfs ons eie lidmate aanmoedig om in die
         buiteland by Presbiteriaanse kerkverbande aan te sluit, nog steeds
         solank as wat die Presbiteriane tog nie laat uitglip dat hulle die
         RBA onderskryf en hoekom hulle dit onderskryf nie - presies hoe dink
         u gaan u dit regkry??

         Onkundig, maar deur Christus se bloed dankbaar verlos van die
         lastertaal van die spotters.

         Josef du Toit

         [Hannes]

         Ek stem saam daar is ernstige aantygings gemaak teen die RB op hierdie poslys. Billikheidshalwe wil ek darem net noem dat ds Momberg op wie die laaste gedeelte van Josef se skrywe betrekking het, seker nie hoef pa te staan vir die aanvanklike tirade van 'n poslys deelnemer wat intussen (wyslik) onttrek het nie.

         Ek aanvaar dat, hoewel ds Momberg ook ernstige probleme met die RB het, hy hom waarskynlik sal distansieer van die eerste deelnemer se uitsprake.

         Groete
         Hannes
        • Maria Jonsson
         Die debatt 1953 vs. 1983 vertaling raak nie net die Afrikaanse vertalings nie. Hier is n lys met 200 (!!) verse waar die moderne vertalings van die NT (wat
         Message 8 of 13 , Dec 8, 2005
          Die debatt 1953 vs. 1983 vertaling raak nie net die Afrikaanse vertalings nie.
          Hier is 'n lys met 200 (!!) verse waar die moderne vertalings van die NT (wat nie uit die Textus Receptus vertaal is nie) verskil van dié wat wel uit die TR vertaal is wat in baie gevalle die Drie-enigheid en die Godheid van Jesus raak
          http://www.trinitarianbiblesociety.org/site/articles/tk.asp

          En hier is 'n bible quiz wat mens kan doen met behulp van 'n moderne vertaling, mens sal glad geen antwoorde kry nie!
          http://www.chick.com/information/bibleversions/articles/nivquiz.asp

          Sien ook
          http://www.chick.com/information/bibleversions/comparison.asp

          Maria
          ---------------------------------
          Yahoo! Shopping
          Find Great Deals on Holiday Gifts at Yahoo! Shopping

          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Dr Francis Nigel Lee
          Liewe broeders, the *woorde* ,,gereformeerd en ,,presbiteriaans het vanweë die grootskaalse afvalligheid in sg. ,,gereformeerde en ,,presbiteriaanse (sic)
          Message 9 of 13 , Dec 9, 2005
           Liewe broeders, the *woorde* ,,gereformeerd" en ,,presbiteriaans" het vanweë
           die grootskaalse afvalligheid in sg. ,,gereformeerde" en ,,presbiteriaanse"
           (sic) kerke
           wêreldwyd vandag, amper betekenisloos geword. Dié ramp gaan eindig, via
           die WRK, in die triomf van 'n gehumanistiseerde Roomse kerk wat vrede met
           selfs die Christusverwerpende Islam en die Judaïsme gaan maak. Dit hoogtyd
           dat egter gereformeerdes en egter presbiteriane mekaar om Christus wil begin
           respekteer en hulle as die saad van Calvyn, Knox en Beza begin gedra.
           Opregtelik, Nik Lee

           Rev. Dr. Francis Nigel Lee
           Professor-Emeritus of the Queensland Presbyterian Theological College
           "God tri-une, at the start, created the tri-universe" (cf. Genesis 1:1-3)
           Website: http://www.dr-fnlee.org


           Hannes van Heerden wrote:
           > [Josef skryf onder andere]
           >
           > Neem nou maar as voorbeeld:
           >
           > `n Aanhaling van Luther in `n *uitstekende*, en deeglik
           > Gereformeerde, lesing, is oorhaastig as simptoom van Lutherse neiging
           > in Gereformeerde kring ge-insinueer. Daarna is daar korrek
           > verduidelik dat Calvyn verder gevorder het op die Reformatoriese pad,
           > en dat ons daarmee o.a. die Reëlende Beginsel van Aanbidding (RBA) by
           > Calvyn (maar nie by Luther nie) vind.
           >
           > My eie antwoord hierop was om met die tweede sin hierbo saam te stem,
           > maar te waarsku teen die insinuasie (klaarblyklik onbedoeld) in die
           > eerste sin hierbo.
           >
           > As dank vir hierdie skrywe van my word slegs my instemming (geen
           > veroordeling teen anti-RBA Gereformeerdes of selfs uiteensetting van
           > die RBA nie) tot die RBA uit my skrywe uitgeruk. Daarby is daar toe
           > geskryf dat die RBA nie Calvinisties is nie, dat dit `n kettery is,
           > en dat die ondersteuners daarvan die lys probeer kaap. (Daar is ook
           > gebid dat die ondersteuners daarvan hulle daarvan sal bekeer.)
           >
           > Dit was duidelik dat ekself `n ondersteuner van die RBA is (die
           > aanhaling van *my* is dan spesifiek gebruik). Daarom is ek dan
           > spesifiek daarvan beskulddig dat ek my besig hou met kettery (hoe dit
           > my dan nie `n ketter maak nie, verstaan ek nie), ek nie Calvinisties
           > is nie, en dat ek (as ondersteuner van die RBA) die lys probeer kaap.
           >
           > Verder is daar al op die lys duidelik gesê dat
           > die "Presbiterianisme `n kettery is".
           >
           > Tog dit alles ten spyt, vind ons nou `n subtiele sprong in die
           > argument. Die Presbiterianisme (wat die RBA onderskryf) is nie `n
           > kettery nie, en ons kan daarom maar in ekumeniese eenheid met hulle
           > staan, solank as wat hulle net nie vir ons vertel waarom hulle glo
           > die RBA is Calvinisties nie. (So `n tipe "moenie sê nie, en moenie
           > vra nie" beleid.) Ons kan selfs ons eie lidmate aanmoedig om in die
           > buiteland by Presbiteriaanse kerkverbande aan te sluit, nog steeds
           > solank as wat die Presbiteriane tog nie laat uitglip dat hulle die
           > RBA onderskryf en hoekom hulle dit onderskryf nie - presies hoe dink
           > u gaan u dit regkry??
           >
           > Onkundig, maar deur Christus se bloed dankbaar verlos van die
           > lastertaal van die spotters.
           >
           > Josef du Toit
           >
           > [Hannes]
           >
           > Ek stem saam daar is ernstige aantygings gemaak teen die RB op
           > hierdie poslys. Billikheidshalwe wil ek darem net noem dat ds Momberg
           > op wie die laaste gedeelte van Josef se skrywe betrekking het, seker
           > nie hoef pa te staan vir die aanvanklike tirade van 'n poslys
           > deelnemer wat intussen (wyslik) onttrek het nie.
           >
           > Ek aanvaar dat, hoewel ds Momberg ook ernstige probleme met die RB
           > het, hy hom waarskynlik sal distansieer van die eerste deelnemer se
           > uitsprake.
           >
           > Groete
           > Hannes
           >
           >
           >
           >
           > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
           >
           >
           > Yahoo! Groups Links
           >
           >
           >
          • Bouwe van der Eems
           Om dit egter te bly ignoreer en op tipiese moderne sosio-historiek die Bybelse waarhede te misken, bewys u uself niks anders nie as diegene wat op dieselfde
           Message 10 of 13 , Dec 10, 2005
            "Om dit egter te bly ignoreer en op tipiese moderne sosio-historiek die Bybelse waarhede te misken, bewys u uself niks anders nie as diegene wat op dieselfde manier ander sake van die Bybel ongeldig verklaar."

            BvdE : Om hierop te kan reageer, moet ek verstaan wat u bedoel met bg. stelling. Hierdie stelling is vir 'n leek soos ek nie verstaanbaar nie.

            "U Duvenhage-weergawe is (toevallig) rêrig nie 'n 'vertaling' van Calvyn se institusie nie, maar (aanvanklik bedoel vir teologie-studente) 'n waardige Afrikaanse telegrammatiese opsomming van die Sizoo Nederlandse vertaling."

            BvdE : Dankie vir hierdie inset. Dit impliseer egter nog steeds dat Duvenhage die konsep van spontaniteit nie belangrik genoeg geag het om in sy opsomming te plaas nie. Daarvoor het hy moontlik goeie redes gehad.

            "So u beweer dat Calvyn in 3.19 by sy behandeling van die Christelike vryheid nie oor die erediens handel nie??? Gaan lees maar weer. Daar is 'n hele paar ontnugterings opgesluit."

            BvdE : Ek het dit weer gelees en is nie ontnugter nie. Calvyn verkwik my eerder as wat hy my ontnugter.

            "waar kom u nou aan hierdie slim onderskeidings? Tussen 'vasstelling' en 'deelname,' weer u eie insigte op die Westminster konfessie?"

            BvdE : Indien die onderskeid ongeldig is, toon dit asb. aan. Indien u probleme het met die Westminster Konfessie, bespreek dit asb. met die deputate vir kontak met buitelandse kerke, wat besluit het dat die GKSA susterkerkrelasies het met kerke wat die Westminster Konfessie bely.

            "Ook al is dit korrek hoedat Jesus hulle veroordeel, was dit nogtans nie wat hulle volgens hulle uitsprake ge-WIL het nie. En presies dit is die probleem met die aanhangers van die RB... hulle WIL so graag die Woord gehoorsaam, maar intussen is dit wat hulle doen niks anders menslike versinsels nie."

            BvdE : U sal asb. 'n bietjie meer moet verduidelik wat u bedoel met die woord "WIL". In die teksgedeelte van Matt. 15 staan daar niks oor "WIL" nie. Daar staan eenvoudig dat die Fariseers geargumenteer het vanuit die oorleweringe van ou mense, en Jesus vanuit die bevel van God.

            Broedergroete

            - Bouwe van der Eems
           • Stander, Jan
            Jan Stander :- Maria Jonsson sê - ... Ek glo dat mens baie versigtig met Gods Woord moet omgaan en baie versigtig moet wees wanneer jy dit vertaal. n Persoon
            Message 11 of 13 , Dec 14, 2005
             Jan Stander :-

             Maria Jonsson sê -
             >Hier is 'n lys met 200 (!!) verse waar die moderne vertalings
             >van die NT (wat nie uit die Textus Receptus vertaal is nie)
             >verskil van dié wat wel uit die TR vertaal is wat in baie
             >gevalle die Drie-enigheid en die Godheid van Jesus raak

             Ek glo dat mens baie versigtig met Gods Woord moet omgaan en baie versigtig moet wees wanneer jy dit vertaal. 'n Persoon wat nie die geleerdheid het om die Woord uit die oorspronklike tale te vertaal nie moet liewer nie sy hand aan daardie taak slaan nie.

             Soos ek dit verstaan is die Biblica Hebraica die standaard brondokument vir vertalings van die Ou Testament, soos wat die Textus Receptus die brondokument vir vertalings van die NT is. As 'n persoon nie die Hebreeus en Grieks in hierdie dokumente behoorlik kan verstaan nie het hy geen reg om die Bybel te vertaal nie!

             So 'n paar jaar gelede was daar 'n storie hier op televisie van hierdie kêrel wat 'n nuwe Afrikaanse vertaling van die Bybel die lig wou laat sien. Dit het duidelik uit die program geblyk dat hy geen kennis hoegenaamd van Grieks of Hebreeus het nie, maar 'n studie van al die vertalings wou maak wat hy kon verstaan, en dan daaruit 'n Bybel wou vertaal. Die bedoeling was miskien goed, maar ek reken mens doen op daardie manier meer kwaad as goed.

             'n "Vertaling" waarvoor ek ook skrikkerig is is die Good News Bible - hierdie is eintlik 'n parafrase, en leke soos ek weet nie of daar nie een of ander teologiese agenda gevolg was tydens die parafrasering nie.

             Groetnis

             Jan

             ________________________________

             From: calvyn@yahoogroups.com on behalf of Maria Jonsson
             Sent: Fri 12/9/2005 9:11 AM
             To: calvyn@yahoogroups.com
             Subject: [calvyn] bybelvertalings
             ######################################################################
             This email was scanned and cleared by NetIQ MailMarshal for the
             Department of Correctional Services(DCS)
             ######################################################################
             Die debatt 1953 vs. 1983 vertaling raak nie net die Afrikaanse vertalings nie.
             Hier is 'n lys met 200 (!!) verse waar die moderne vertalings van die NT (wat nie uit die Textus Receptus vertaal is nie) verskil van dié wat wel uit die TR vertaal is wat in baie gevalle die Drie-enigheid en die Godheid van Jesus raak             #####################################################################################
             Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where
             the message states otherwise and the sender is authorized to state them to be the
             views of any such entity.

             This e-mail message has been scanned for Viruses and Content and cleared
             by NetIQ MailMarshal for the Department of Correctional Services(DCS)
             #####################################################################################


             [Non-text portions of this message have been removed]
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.