Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [calvyn] Betr: Wat word bedoel met die 'bevel' van die RB ?

Expand Messages
 • 9220050419 Le Cornu
  Dit is binne n konteks van die voorafgaande. As sulks moet ek dus die aanhaling wat verskaf is as buite konteks beoordeel. Indien die aanhaling SONDER
  Message 1 of 13 , Oct 31, 2005
   "Dit is binne 'n konteks van die voorafgaande. As sulks moet ek dus die aanhaling wat verskaf is as buite konteks beoordeel."

   Indien die aanhaling SONDER VERWYSING gegee is, sou die bogenoemde aanklag kon staan, anders is dit heeltemal ongegrond.

   In my aanhaling van Calvyn, is die bron in die voorafgaande woorde gegee: "In Calvyn se preek oor 2 Sam 6:6-12, merk hy op ..."

   'n Goeie student van Calvyn sou vra vir meer van die konteks om 'n aanhaling beter te verstaan, i.p.v. om te skuil agter die sogenaamde 'tekort' van die aanhaling.

   Dit blyk dat die INHOUD van die aanhaling, eerder as die KONTEKS van die aanhaling die grootste probleem blyk te wees in die 'verstaan' van die aangehaalde leser hierbo ?

   Groete

   Slabbert Le Cornu __________________________
   12610356@... Sel. 083 660 1578
   Dei Gratia Boeke: Posbus 20496 Noordbrug 2522
   Telnr.018 299 1839 Faks: 018 294 8952
   _________________________________________

   >>> calvyn@... 2005/10/29 10:43 >>>

   My ervaring van die bietjie Calvyn wat ek gelees het, is dat hy die
   uiteensetting van die Woord oor talle bladsye skilder en dat dit gevaarlik is
   om 'n enkele paragraaf op sy eie aan te haal.

   Soos ek gesê het, ek het nog nie baie Calvynwerke gelees nie, en mag
   heeltemaal verkeerd wees.

   Wanneer ek egter sien dat 'n aangehaalde paragraaf met 'n woord soos
   "Moreover" begin, dan is dit vir my duidelik dat die paragraaf nie op sy eie
   kan staan nie. Dit is binne 'n konteks van die voorafgaande. As sulks moet
   ek dus die aanhaling wat verskaf is as buite konteks beoordeel.

   Groete

   Nico


   On Friday 28 October 2005 10:31, 9220050419 Le Cornu wrote:
   > In Calvyn se preek oor 2 Sam 6:6-12, merk hy op:
   >
   > "Moreover, we must gather from it that none of our devotions will be
   > accepted by God unless they are conformed to his will. This rule ruins all
   > the man-made inventions in the papacy's so-called worship of God, which has
   > so much pomp and foolishness. All of that is nothing but sheer trash before
   > God, and is in fact an abomination to him. Hence, let us hold this
   > unmistakable rule, that if we want to worship God in accordance with our
   > own ideas, it will simply be abuse and corruption. And so, on the contrary,
   > we must have the testimony of his will in order to follow what he commands
   > us, and to submit to it. Now that is how the worship which we render to God
   > will be approved" - Sermons on 2 Samuel, translated by D. Kelly
   > (Edinburgh; Banner of Truth, 1992), p.246.
   >
   >
   >
   > Slabbert Le Cornu __________________________
   > 12610356@... Sel. 083 660 1578
   > Dei Gratia Boeke: Posbus 20496 Noordbrug 2522
   > Telnr.018 299 1839 Faks: 018 294 8952
   > _________________________________________
   >
   > >>> mardewyk@... 2005/10/26 09:40 >>>
   >
   > Josef et al
   >
   > Ek kan in die opsig maar net verwys na 2 Sam. 6, en vra as God vandag nog
   > mense moes doodslaan omdat hulle Hom op 'n ander manier dien as wat Hy sê,
   > al is dit hoe goed bedoel, hoeveel van die christene van vandag sou een
   > sondag oorleef het? Dawid het dit immers goed bedoel om die ark na
   > Jerusalem te bring as sentrum van aanbidding, en Ussa wou die eer van God
   > beskerm deur te keer dat die ark dalk op die grond val, maar God het in die
   > Wet (Num 4) gesê hoe die ark hanteer moes word, en daarom bewys Hy sy
   > ontevredenheid met die optrede deur Ussa dood te slaan. Dit het Dawid tot
   > stilstand geruk en laat terugkeer na God se Wet, na hoe God gesê het die
   > erediens ingerig moes word. Wat gaan dit vat om die moderne Christendom
   > tot stlistand te ruk, hoeveel mense doen dinge, uit ywer vir God, soos
   > hulle goeddink en vra nie wat eis God nie. In daardie opsig sal ek maar
   > met Calvyn moet saamstem.
   >
   > Vermaan mekaar en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom. Pa
   > egter ook op dat julle mekaar nie verteer nie.
   > Daarom sal ek maar net sê, kom ons reformeer.
   >
   > Martin JL Jordaan
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "kebarrivier" <josefdutoit@...>
   > To: <calvyn@yahoogroups.com>
   > Sent: Sunday, October 23, 2005 3:04 AM
   > Subject: [calvyn] Betr: Wat word bedoel met die 'bevel' van die RB ?
   >
   >
   > Aangesien almal onvolmaak is soek ek al vir jare vir bewys dat
   > Calvyn oor iets aan't ketter was.
   >
   > Die Barend Wiesenthal-sentrum vir ketterjagters verseker my die
   > onderstaande aanhaling is voldoende bewys dat Calvyn beslis 'n
   > ketter was.
   >
   > (Vergun asb. die ou flou grappie, dit word nie kwetsend bedoel nie.)
   >
   > Josef du Toit
   >
   > --- In calvyn@yahoogroups.com is geskryf:
   > Calvyn skryf daarom aangaande die erediens:
   >
   > "Ek weet hoe moeilik dit is om die wêreld te oortuig dat God alle
   > maniere om Hom te vereer wat nie uitdruklik in sy Woord goedgekeur
   > word nie, afkeur. Die teenoorgestelde oortuiging kleef hulle aan,
   > asof dit in hulle murg en bene vassit, dat wat hulle ookal doen
   > vanself aanvaarbaar is, solank dit maar 'n soort ywer vir die eer
   > van God vertoon. Maar aangesien God dit wat ons doen uit ywer om Hom
   > te vereer, maar wat verskil van sy bevel, nie net as waardeloos
   > beskou nie, maar dit eenvoudig verafsku, waarom dit dan doen? Die
   > woorde van God is duidelik en seker: 'om gehoorsaam te wees is beter
   > as slagoffer', en 'tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer
   > wat gebooie van mense is (1 Sam.15:22; Matt.15:9). Elke byvoeging
   > tot Sy Woord, is 'n leuen. Blote 'eiesinnige godsdiens'
   > (ethelothreskeia) is nietigheid." - Tracts relating to the
   > Reformation by John Calvin, translated by Henry Beveridge, vol.I
   > (Edinburgh: T&T Clark), p.118.
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >   Yahoo! Groups Links


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.