Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Kassierskursus

Expand Messages
 • Nico van der Dussen
  PRETORIASE AKADEMIE VIR CHRISTELIK-VOLKSEIE HOËR ONDERWYS KORTKURSUS VIR KASSIERS VAN KERKE Die sorgvuldige en nougesette administrasie van die finansies van
  Message 1 of 1 , Jul 5, 2005
  • 0 Attachment
   PRETORIASE AKADEMIE
   VIR CHRISTELIK-VOLKSEIE HOËR ONDERWYS

   KORTKURSUS VIR KASSIERS VAN KERKE

   Die sorgvuldige en nougesette administrasie van die finansies van elke
   kerkraad is 'n belangrike saak. Kerklike finansies behels immers die
   offergawes van lidmate. Daarom is dit belangrik dat elke kerkraad toesien dat
   sy kassier toegerus is om hierdie belangrike taak te kan verrig.

   Die Pretoriase Akademie vir CVHO bied 'n kortkursus aan om kerkrade hierin
   behulpsaam te wees. Die doel van die kursus is om kassiers en bestuurders van
   kerklike finansies oor die basiese funksies van finansiële administrasie en
   beplanning in te lig en met die toepassing daarvan behulpsaam te wees.

   Wie sal baat vind by die kursus?

   Kassiers, lede van die kerkraad se finansiële kommissie. kerkraadslede, en
   almal wat in die finansies van die kerk belangstel.

   Wat behels die kursus?
   - Inleiding tot rekeningkunde of boekhouding
   - Verslagdoening
   - Finansiële beplanning en die opstel van 'n begroting
   - Rekenaarboekhouding vir kerke

   Wie bied die kursus aan?

   Kundiges op die gebied van rekeningkunde en kerkfinansies, met inbegrip van
    'n ouditeur met ervaring van oudit van kerke se finansiële state.

   Wanneer word die kursus aangebied?

   Saterdag 20 Augustus 2005
   09:00-12:00     Inleiding tot rekeningkunde
   13:00-16:00     Verslagdoening

   Saterdag 27 Augustus 2005
   09:00-12:00     Finansiële beplanning en begroting
   13:00-16:00     Rekenarisering

   Waar word die kursus aangebied?

   By die Pretoriase Akademie vir CVHO te Verwoerdburg.

   Wat kos dit om die kursus by te woon?

   Inskrywingsgeld bedra R500,00 per persoon, waarvan R200,00 met registrasie en
   die res op 20 Augustus 2005. Dit sluit lektuur en verversings in. Korting van
   10% geld wanneer drie of meer persone van dieselfde gemeente inskryf.

   Wanneer en hoe word ingeskryf?

   Deelnemers moet asseblief voor Woensdag 10 Augustus 2005 inskryf. Skakel
   Nicoleen Hattingh by 012-644-2894 of per e-pos by navrae@....
   Verdere inligting kan verkry word van dr Pieter van der Dussen by
    012-644-2894 of 082-820-5298 of by pevddussen@....

   Dr P E van der Dussen
   Besturende Direkteur
   4 Julie 2005
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.