Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: [calvyn] Re: Die oujongkêrel op die walle van di e Tiberrivier (= Pous)

Expand Messages
 • Barend Wesseloo
  Net soos die Gereformeerde Kerke in die wêreld verskillende gesigte het, wat wissel van streng gereformeerd soos ons dit sou sien tot baie liberaal. Die
  Message 1 of 1 , Jun 30, 2004
  • 0 Attachment
   Net soos die Gereformeerde Kerke in die wêreld verskillende "gesigte" het,
   wat wissel van streng gereformeerd soos ons dit sou sien tot baie liberaal.
   Die Roomse kerk het dieselfde verskeidenheid, wat wissel van streng Rooms
   soos in Ierland en Italië wat elkgeval van mekaar verskil. Terloops Mel
   Gibson is 'n Ierse Rooms Katoliek wat baie sterk Maria vereerend is. Terwyl
   in ander lande word die Christus kind en heiliges aanbidding weer voorop
   gestel. Die Roomse akkomodeer al hierdie en in meeste gevalle on-bybelse
   sienings, omdat buite die kerk (roomse kerk) geen saligheid is nie. Niemand
   in die Roomse kerk breuk van die kerk maklik nie, dit is 'n moeilike proses
   omdat die tradiese en vrees so 'n groot rol in die kerk speel. Selfs Luther
   het lank geneem om die stap te neem en hy self kon nie vergenoeg gaan nie.
   Ons as protestante wat werklik bevry is van die juk van Satan, besef nie
   waardeur die Roomse lidmate gaan nie. Hulle is vasgevang in 'n geloof wat
   hulle denke beinvloed en selfs manupileer, want vrae oor die geloof en Bybel
   word nie geduld nie, wat die priester en pous sê is korrek en word net
   aanvaar.
   As jy iets sou bevraagteken word dit as sonde gesien waarvoor jy weer moet
   bieg by die priester en dan moet jy weer meer doen om die skaal in balans te
   kry en dan lê die vagevuur nog voor. 'n Eindlose kringloop waarin jy beland
   waar geen uitkoms is, sonder 'n ware bekering nie.
   Dan is daar sowaar Gereformeerdes wat niks fout met die Roomse sien nie, net
   dat hulle bietjie anders as ons glo, maar hulle is ook mos Christenne. So
   lank as wat ons nie besef dat hulle nie Christenne is nie en dat hulle
   geloof niks Christelik is nie, sal ons hulle nie kan help nie en dan gaan
   hulle meer veld wen as ons.

   Barend


   ----- Original Message -----
   From: "kebarrivier" <josefdutoit@...>
   To: <calvyn@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, June 29, 2004 3:35 AM
   Subject: [calvyn] Re: Die oujongkêrel op die walle van die Tiberrivier (=
   Pous)


   >
   > > > Elke Pous verklaar dat hy tegelyk onfeilbaar
   > >
   > > Nee! Slegs wanneer hy 'n ex cathedra uitspraak sou maak!
   >
   > Ek staan gekorregeer.
   >
   >
   > >
   > > > en middelaar tussen God
   > > > en mens is.
   > >
   > > Ek weet van g'n sulke middellaarsuitsprake nie. Weet u?
   > >
   > > > Mynsinsiens is dit na genoeg aan om te beweer dat hy
   > > > Christus is.
   > >
   > > Nee. Hy beweer dat hy Vicarius of alleenfinaalverteenwoordiger van
   > > Christus op aarde is - wat natuurlik ook verkeerd sou wees.
   >
   > Klink my ek was hier deurmekaar tussen middelaar en
   > alleenfinaalverteenwoordiger.
   >
   > > > Die tipiese Roomse aanbidder aanbid eintlik die Pous, en al
   > > > die "heiliges (saints)", insluitende die aardse moeder van
   > Christus,
   > > > Maria. Die argument word oor en oor gebruik dat wie respek het
   > vir
   > > > die Seun ook respek moet h?vir die moeder.
   > >
   > > Bg. was nog nooit die amptelike standpunt van Rome nie - netsomin
   > as die'
   > > van 'n eensame ,,Dopper" wat dalk vir Calvyn sou aanbid!
   >
   > Eintlik is die tipiese Roomse Katoliek geen kerkgelowige nie, d.i.
   > gaan meestal nie kerk toe nie, en het eintlik nie enige
   > belangstelling in godsdiens nie. Ongelukkig is sommige doppers ook
   > deesdae so.:-)
   >
   > Die Roomses wat wel ernstig oor hulle geloof is in my kringe in
   > Ierland, die aanbid almal vir Maria - ek kan egter nie bewys dat dit
   > noodwendig 'n verteenwoordigende groep is nie.
   >
   > Groete
   >
   > Josef
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.