Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Christen onderwys gesprek by NHK Oos-Moot Vry 7Mei 18:30 (wysiging v plek en tyd)

Expand Messages
 • Ben van Tonder
  Jammer vir die laat verandering in plek en 1/2 uur vervroeging in tyd - dit is om Leendert se ander verpligting die aand te akkomodeer. (Hoop nie ek moet
  Message 1 of 1 , May 1, 2004
   Jammer vir die laat verandering in plek en 1/2 uur
   vervroeging in tyd - dit is om Leendert se ander
   verpligting die aand te akkomodeer.
   (Hoop nie ek moet hierdie nog 'n keer wysig nie - die plek
   is reeds met die plaaslike leraar dr van Eck bespreek -
   maar ek kon nog nie admin. beampte gekontak kry vir finale
   bevestiging kry dat die saal inderdaad beskikbaar is nie.)
   Regtig jammer vir enige ongerief!
   Ben

   CHRISTEN ONDERWYSFORUM (COF)
   Gespreks- en inligtingsgeleentheid ter bevordering van
   Christen-onderwys in RSA in 2004 en hierna

   Die eerste informele Christen Onderwysforum (COF)
   gespreksgeleentheid in Pretoria vind DV plaas op
   Vrydagaand 7 Mei 2004 om 18:30 (6:30 nm)
   in die saal van Hervormde Kerk - gemeente Oos-Moot
   *** LW *** NOU BY NHK OOS-MOOT, e.k. VRYDAG 18:30 ***

   Christenouers en kinders is saam en apart ewe welkom
   – reserveer asb. die aand vir jou en jou gesin
   hiervoor as jy kan.

   Leendert van Oostrum - kenner van onderwysreg,
   onderwysbeleid, -kurrikulumontwikkeling en 'n persoon wat
   leiding neem in Christen Onderwysgeledere), het ingestem om
   op te tree as inleier en die konkrete feite by wyse van
   rekenaartransparante op die tafel te begin plaas.
   Daarna volg 'n paneelbespreking met verteenwoordigers van
   verskillende onderwysbelangegroepe. Daar sal volop
   geleentheid vir vrae wees.

   Hoe kom mens daar?
   Hervormde Kerk Oos-Moot is geleë in Collinslaan (op hoek
   van Japonicastr; net na minisirkel in Collinslaan),
   Waverley/Moregloed.
   Padaanwysings: Ry vanaf Hardy Muller-sirkel per Frystraat
   na die berg se kant toe.
   Draai by tweede stopstraat by CR Swart Hoërskool links in
   Collinsrylaan.
   Net na die minisirkel (Japonicastr) is die ingang na
   beskermde parkering by die saal van NHK Oos-Moot vanuit
   Collinslaan.
   (Hardy Muller-sirkel is waar CR Swart-laan (=Kilnertonweg)
   en Stormvoël kruis.)

   Lees gerus meer oor Christen Onderwysforum (COF) - waar
   Christen Onderwysbelangegroepe en verteenwoordigers van
   verskillende kerke saamwerk om Christen Onderwys in die
   RSA te bevorder - by www.cof.org.za

   Navrae: Dr Ben van Tonder 083 637 3470 / 012 807 4605
   Leendert van Oostrum 082 826 2675; Ds Werner Olivier
   082 412 7144
   _____________________________________________________________________
   For super low premiums ,click here http://www.dialdirect.co.za/quote
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.