Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

VAKATURES -BCVO EN SKOLE

Expand Messages
 • Nico van der Dussen
  Ter inligting. Die BCVO kan gekontak word by Tel: 012 365 3703 Broedergroete Nico Vakatures Die volgende vakatures bestaan by BCVO kantoor. Na n tydperk van
  Message 1 of 1 , Dec 1 12:55 AM
   Ter inligting.

   Die BCVO kan gekontak word by Tel: 012 365 3703

   Broedergroete

   Nico


   Vakatures   Die volgende vakatures bestaan by BCVO kantoor.   Na 'n tydperk van drastiese besnoeiïng op onder andere personeel
   uitgawes, waartydens die kantoor met 'n minimum personeelkorps
   bedryf is, het BCVO se finansiële posisie sodanig verbeter dat die
   ondergemelde poste gevul kan word. Skriftelike aansoeke vergesel deur
   Ciriculum Vitae en verwysingsnaam en telefoonnommer moet die BCVO
   kantoor bereik voor 5 Desember 2003.

   Navrae kan aan die BCVO kantoor gerig word.   1. Uitvoerende Direkteur: BCVO.

   a. Hooffunksies.

   § Bestuur van BCVO saam met die Direksie.

   § Skakeling met ander owerhede en onderwysinstellings.

   § Koördinering en monitering van BCVO aktiwiteite, insluitende
   wetlike en regsaspekte, asook die verskillende Rade en komitees van
   BCVO, ondersteuningsdienste en beleidaangeleenthede.   Kwalifikasies en ondervinding.

   § Akademies/onderwyskwalifikasie

   § Bestuurservaring.

   § Onderwysblootstelling.

   § Onderhandelingsvaardighede.   c. Diensvoorwaardes.

   § 5 Werksdae per week.

   § Bywoning van vergaderings en ander aktiwiteite buitenuurs en
   naweke.

   § Salaris en ander byvoordele: Onderhandelbaar met inagneming
   van kwalifikasies en ondervinding.   2. Registrateur: BCVO.

   a. Hooffunksies

   § Totale administrasie van BCVO en toegewysde bedrywighede van
   Rade.

   § Finansiële administrasie en kontrole.

   § Databasis administrasie insluitende ledelys.

   § Argifering.

   § Tenders.

   Direkteure: Mnr. IJ du Preez (Voorsitter), Dr. ECP Nothnagel
   (Onder-voorsitter), Mnr. TJ de Wet (Sekretaris), Mnr. MJ Pieters
   (Finansiële Direkteur),

   Mnre. AQ Campbell, JH du Toit, JJ Kemp, HJ Myburgh, RE Pohl, GJ
   Swart,
   Dr. CA van der Merwe, Mnr. TJ Venter

   b. Kwalifikasies en ondervinding.

   § Finansiële kwalifikasies.

   § Ondervinding in finansiële administrasie en kontrole.   c. Diensvoorwaardes.

   § 5 Werksdae per week, met buite normale ure van tyd tot tyd.

   § Salaris en ander byvoordele: Onderhandelbaar.   3. Hoof: Ondersteuningsdienste BCVO.

   a. Hooffunksie

   § Koördinering van vakadviesdienste.

   § Koördinering van kurrikula.

   § Onderrigraad en Eksamenraad spesifiek; en ander rade in die
   algemeen.

   § Jaarprogram.   b. Kwalifikasies en ondervinding.

   § Onderwys toepaslike akademiese kwalifikasies en ondervinding
   in vakadvies.

   § Kurrikulum ervaring en ontwikkeling is 'n aanbeveling.   b. Diensvoorwaardes.

   § 5 Werksdae per week, soms na-uurs met vergaderings.

   § Salaris en ander byvoordele: Onderhandelbaar.   4. Sekretaresse of ontvangsdame.

   a. Hooffunksie

   § Sekretariële pligte.

   § Ontvangs.   b. Kwalifikasies en ondervinding.

   § Algemene ondervinding en sekretariële ontvangs werk.

   § Goeie mense verhoudings.   c. Diensvoorwaardes.

   § 5 - Dae per week.

   § Salaris en ander byvoordele: Onderhandelbaar.

   Vakatures by CVO-Skole.   1. Amajuba Volksrust:

   § Rekeningkunde tot graad 8.

   § Wiskunde, graad 4 - 8.

   § Wetenskap, graad 4 - 8.   Navrae, kontak die skoolhoof, Mnr. FPJ Schutte: 017 735 3722

   082 413 1891

   2. Morgenzon:

   § Wiskunde tot graad 12.

   § Natuur en Skeikunde tot graad 12.   Navrae, kontak die skoolhoof, Mej. L du Toit: 017 793 3288

   082 330 0178   3. Dankbaar, Bloemfontein:

   § Wiskunde tot graad 12.

   § Natuur en Skeikunde tot graad 12.   Navrae, kontak die skoolhoof, Mnr. PM Oosthuizen: 051 436 6368

   083 264 2763   4. Middelburg

   § Skoolhoof vanaf Januarie 2004   Navrae: Voorsitter van Opvoedingsraad: 013 282 7076

   Skoolhoof: 013 282 8254

   Vriendelike BCVO groete!!!   ______________________

   TJ de Wet (Sekretaris)

   Solum Deo Confido
   www.vddi.co.za___________________________
   N van der Dussen
   VDDi
   Posbus 13488, CLUBVIEW, RSA, 0014
   Tel +27 12 663-2710
   Faks +27 12 663-2808
   ___________________________________
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.