Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Byeenkoms

Expand Messages
 • Slabbert Le Cornu
  Byeenkoms - VGL En by my het byeengekom almal wat gebeef het vir die woorde van die God van Israel - Esra 9:4 Die Vereniging vir Gereformeerde Lewenswandel
  Message 1 of 1 , Oct 22, 2003
   Byeenkoms - VGL

   En by my het byeengekom almal wat gebeef het vir die woorde van die God van Israel - Esra 9:4

   Die Vereniging vir Gereformeerde Lewenswandel hoop om Vrydagaand 24 Oktober en Saterdagoggend 25 Oktober 'n byeenkoms in die gees van Esra 9:4 te hou.

   Tydens die byeenkoms gaan gefokus word op die denk(strome) wat grondliggend is aan die ontwikkeling van gebeure in die kerkverband van die GKSA, in besonder soos wat dit in die neem van sekere sinodebesluite na vore gekom het. Denke oor God, die Skrif en die kerk sal onder andere aangespreek word.

   Prof LF Schulze (emeritus), dr VE d'Assonville (jnr) en ds ALA Buys gaan as sprekers optree.

   Plek: Gereformeerde Kerk Die Kandelaar, Pretoria. H/v Codonia-en Dickensonlaan, Waverley.
   Tyd: Vrydag 24 Oktober vanaf 19:00 tot 21:00 (vanaf 18:30 sal ligte verversings aangebied word)
   Saterdag 25 Oktober vanaf 08:30 tot 13:00 (vanaf 08:00 sal ligte verversings aangebied word)

   Kontakpersone: dr Anton van den Bout - tel. (012) 379 5913, of vdenbout@...
   mev Joke de Wind - tel. (012) 332 4676, of jdewind@...


   Slabbert Le Cornu
   _____________________________________________
   Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522 Suid-Afrika
   Web: esra-instituut.tripod.com E-pos: esra@...
   _____________________________________________


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.