Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

EL SHADDY

Expand Messages
 • Koos Opperman
  Kan iemand dalk help? EL SHADDY word vertaal as God Almagtig in ons ou Bybels. Nou verneem ek dat ons weet eintlik nie wat beteken SHADDY nie. Mooidag Koos
  Message 1 of 7 , Sep 1, 2003
   Kan iemand dalk help?

   EL SHADDY word vertaal as God Almagtig in ons ou Bybels.
   Nou verneem ek dat ons weet eintlik nie wat beteken SHADDY nie.

   Mooidag

   Koos Opperman
   Naboomspruit
   RSA
  • Nico van der Dussen
   Het Oom dalk n teks waar dit voorkom? Dankie Nico ... www.vddi.co.za___________________________ N van der Dussen VDDi Posbus 13488, CLUBVIEW, RSA, 0014 Tel
   Message 2 of 7 , Sep 1, 2003
    Het Oom dalk 'n teks waar dit voorkom?

    Dankie

    Nico


    On 1 Sep 2003 at 12:58, Koos Opperman wrote:

    > Kan iemand dalk help?
    >
    > EL SHADDY word vertaal as God Almagtig in ons ou Bybels.
    > Nou verneem ek dat ons weet eintlik nie wat beteken SHADDY nie.
    >
    > Mooidag
    >
    > Koos Opperman
    > Naboomspruit
    > RSA
    >
    > Yahoo! Groups Sponsor
    >
    > ADVERTISEMENT
    > Click Here!
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


    www.vddi.co.za___________________________
    N van der Dussen
    VDDi
    Posbus 13488, CLUBVIEW, RSA, 0014
    Tel +27 12 663-2710
    Faks +27 12 663-2808
    ___________________________________
   • Nico van der Dussen
    Volgens die Strong konkordansie wat saam met E-Sword kom: Gen 17:1 And when Abram87 was1961 ninety8673 years8141 old1121 and nine,8672 the LORD3068
    Message 3 of 7 , Sep 1, 2003
     Volgens die Strong konkordansie wat saam met E-Sword kom:

     Gen 17:1 And when Abram87 was1961 ninety8673 years8141
     old1121 and nine,8672 the LORD3068 appeared7200 to413 Abram,87
     and said559 unto413 him, I589 am the Almighty7706 God;410
     walk1980 before6440 me, and be1961 thou perfect.8549


     H7706
     shadday
     shad-dah'ee
     From H7703; the Almighty: - Almighty.

     H7703

     sha^dad
     shaw-dad'
     A primitive root; properly to be burly, that is, (figuratively) powerful
     (passively impregnable); by implication to ravage: - dead, destroy (-er),
     oppress, robber, spoil (-er), X utterly, (lay) waste.

     Groete

     Nico

     On 1 Sep 2003 at 12:58, Koos Opperman wrote:

     > Kan iemand dalk help?
     >
     > EL SHADDY word vertaal as God Almagtig in ons ou Bybels.
     > Nou verneem ek dat ons weet eintlik nie wat beteken SHADDY nie.
     >
     > Mooidag
     >
     > Koos Opperman
     > Naboomspruit
     > RSA
     >
     > Yahoo! Groups Sponsor
     >
     > ADVERTISEMENT
     > Click Here!
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


     www.vddi.co.za___________________________
     N van der Dussen
     VDDi
     Posbus 13488, CLUBVIEW, RSA, 0014
     Tel +27 12 663-2710
     Faks +27 12 663-2808
     ___________________________________
    • Attie Juyn
     Sover ek weet, is dit eintlik EL SHADDAI, wat in die 53-vertaling ook vertaal is met Here van die leërskare (in Gen. 17:1 met God, die Almagtige). Groete
     Message 4 of 7 , Sep 1, 2003
      Sover ek weet, is dit eintlik EL SHADDAI, wat in die 53-vertaling ook vertaal is met Here van die leërskare (in Gen. 17:1 met God, die Almagtige).

      Groete
      Attie

      Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@....

      This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...


      >>> opperman@... 2003/09/01 12:58:14 PM >>>
      Kan iemand dalk help?

      EL SHADDY word vertaal as God Almagtig in ons ou Bybels.
      Nou verneem ek dat ons weet eintlik nie wat beteken SHADDY nie.

      Mooidag

      Koos Opperman
      Naboomspruit
      RSA
      Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     • Carsten Linke
      En sover ek weet, is HERE van die leërskare in Hebreeus Jahweh Sebaot . Nou het ons eers hulp nodig :-). Groete Carsten ... Von: Attie Juyn
      Message 5 of 7 , Sep 1, 2003
       En sover ek weet, is "HERE van die leërskare" in Hebreeus "Jahweh
       Sebaot".

       Nou het ons eers hulp nodig :-).

       Groete
       Carsten


       -----Ursprüngliche Nachricht-----
       Von: Attie Juyn [mailto:itbaj@...]
       Gesendet: Montag, 1. September 2003 13:28
       An: calvyn@yahoogroups.com
       Betreff: Re: [calvyn] EL SHADDY


       Sover ek weet, is dit eintlik EL SHADDAI, wat in die 53-vertaling ook
       vertaal is met Here van die leërskare (in Gen. 17:1 met God, die
       Almagtige).

       Groete
       Attie
      • Nico van der Dussen
       Volgens die E-Sword stelsel kom EL SHADDAI in die volgende tekste voor: Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die HERE aan Abram verskyn en
       Message 6 of 7 , Sep 1, 2003
        Volgens die E-Sword stelsel kom EL SHADDAI in die volgende tekste
        voor:

        <Gen 17:1> Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die
        HERE aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige;
        wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees.

        <Gen 28:3> En mag God, die Almagtige, jou seën en jou vrugbaar
        maak en jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word.

        <Gen 35:11> Verder sê God vir hom: Ek is God, die Almagtige. Wees
        vrugbaar en vermeerder. 'n Nasie, ja, 'n menigte van nasies, sal van
        jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom.

        <Gen 43:14> En mag God, die Almagtige, julle barmhartigheid
        verleen by die man, sodat hy julle ander broer en Benjamin saam met
        julle kan laat trek! En ek--as ek van kinders beroof is, dan is ek beroof.

        <Gen 48:3> En Jakob het vir Josef gesê: God, die Almagtige, het aan
        my verskyn by Lus, in die land Kanaän, en my geseën

        <Gen 49:25> van die God van jou vader, wat jou help, en met die hulp
        van die Almagtige wat jou seën met seëninge van die hemel daarbo,
        met seëninge van die watervloed wat daaronder lê, met seëninge van
        borste en moederskoot.

        <Exo 6:3> (6:2) En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob
        verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My
        nie aan hulle bekend gemaak nie.

        <Num 24:4> Die hoorder van die woorde van God spreek, hy wat die
        gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het.

        <Num 24:16> Die hoorder van die woorde van God spreek, en hy wat
        die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die
        Almagtige sien wat neerval en geopende oë het.

        <Rth 1:20> Toe antwoord sy hulle: Noem my nie Naómi nie: noem my
        Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen.

        <Rth 1:21> Vol het ek weggetrek, maar leeg het die HERE my laat
        terugkom. Waarom sou julle my Naómi noem, terwyl die HERE teen
        my getuig het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het?

        <Job 5:17> Kyk, gelukkig is die man wat God kasty; verwerp daarom
        die tugtiging van die Almagtige nie.

        <Job 6:4> Want die pyle van die Almagtige is in my, waarvan my gees
        die gif indrink; die verskrikkinge van God stel hulle teen my op.

        <Job 6:14> Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van
        sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.

        <Job 8:3> Sou God die reg verdraai, of die Almagtige die geregtigheid
        krenk?

        <Job 8:5> As jy na God soek en die Almagtige om genade smeek,

        <Job 11:7> Kan jy die dieptes van God peil? Of sal jy kan deurdring
        tot by die volmaaktheid van die Almagtige?

        <Job 13:3> Maar ék sal met die Almagtige spreek, en ek verlang om
        te pleit by God.

        <Job 15:25> omdat hy sy hand uitgesteek het teen God en die
        Almagtige getrotseer het

        <Job 21:15> Wat is die Almagtige dat ons Hom sou dien? En wat
        baat dit ons dat ons biddend by Hom aandring?

        <Job 21:20> Sy eie oë moes sy ongeluk sien, en sélf moes hy drink
        van die grimmigheid van die Almagtige.

        <Job 22:3> Het die Almagtige daar belang by dat jy regverdig is? Of is
        dit voordeel vir Hom dat jy onberispelik wandel?

        <Job 22:17> wat tot God gesê het: Bly ver van ons af! en: Wat kan
        die Almagtige ons aandoen?

        <Job 22:23> As jy tot die Almagtige terugkeer, sal jy gebou word; as
        jy die onreg verwyder uit jou tent.

        <Job 22:25> Dan sal die Almagtige jou gouderts wees en stawe silwer
        vir jou.

        <Job 22:26> Want dan sal jy in die Almagtige jou verlustig en jou
        aangesig tot God ophef.

        <Job 23:16> En God het my hart week gemaak, en die Almagtige het
        my verskrik.

        <Job 24:1> Waarom het die Almagtige vir Hom geen geregstye
        voorbehou nie, en sien die wat Hom ken, nie sy geregsdae nie?

        <Job 27:2> So waar as God leef wat my my reg ontneem het, en die
        Almagtige wat my siel bitterheid aangedoen het--

        <Job 27:10> Of sal hy hom kan verlustig in die Almagtige, God altyd
        kan aanroep?

        <Job 27:11> Ek sal julle onderrig aangaande die hand van God; wat
        by die Almagtige is, sal ek nie verberg nie.

        <Job 27:13> Dít is die deel van die goddelose mens by God en die
        erfdeel van die tiranne wat hulle van die Almagtige ontvang:

        <Job 29:5> toe die Almagtige nog by my was, my kinders rondom my;

        <Job 31:2> Wat tog is die lot wat God daarbo beskik, en die erfdeel
        van die Almagtige uit die hoogtes--

        <Job 31:35> Ag, as iemand my maar wou aanhoor! Kyk hier my
        handtekening (laat die Almagtige my antwoord!) en die skrif wat my
        teëparty geskrywe het!

        <Job 32:8> Maar dit is die Gees in die mens en die asem van die
        Almagtige wat hulle verstandig maak.

        <Job 33:4> Die Gees van God het my geskape, en die asem van die
        Almagtige maak my lewend.

        <Job 34:10> Daarom, manne van verstand, luister na my: Ver is God
        van goddeloosheid en die Almagtige van onreg!

        <Job 34:12> Ja waarlik, God handel nie onregverdig nie, en die
        Almagtige verdraai nie die reg nie.

        <Job 35:13> Sekerlik, na nietige klagte luister God nie, en die
        Almagtige slaan daar geen ag op nie.

        <Job 37:23> Die Almagtige--ons vind Hom nie; Hy is groot van krag,
        maar die reg en die volheid van geregtigheid krenk Hy nie.

        <Job 40:2> (39:35) Wil die berisper met die Almagtige twis? Laat hy
        wat God teregwys, hierop antwoord!

        <Psa 68:14> (68:15) Toe die Almagtige konings daarin verstrooi het,
        het dit gesneeu op Salmon.

        <Psa 91:1> Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag
        in die skaduwee van die Almagtige.

        <Isa 13:6> Huil julle, want die dag van die HERE is naby; hy kom as
        'n verwoesting van die Almagtige.

        <Eze 1:24> En as hulle gaan, het ek die geruis van hulle vlerke
        gehoor soos die geruis van baie waters, soos die stem van die
        Almagtige--'n gedruis soos die gedreun van 'n leër. As hulle staan, het
        hulle hul vlerke laat sak.

        <Eze 10:5> En die geruis van die gérubs se vlerke is gehoor tot in die
        buitenste voorhof, soos die stem van die almagtige God as Hy spreek.

        <Joe 1:15> Ag, die dag! Want naby is die dag van die HERE, en hy
        kom soos 'n verwoesting van die Almagtige.


        Groete

        Nico

        On 1 Sep 2003 at 13:28, Attie Juyn wrote:

        > Sover ek weet, is dit eintlik EL SHADDAI, wat in die 53-vertaling ook
        > vertaal is met Here van die leërskare (in Gen. 17:1 met God, die
        > Almagtige).
        >
        > Groete
        > Attie
        >
        > Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n
        > vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by
        > http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by
        > itbsekr@....
        >
        > This message (and attachments) is subject to restrictions and a
        > disclaimer. Please refer to
        > http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at
        > itbsekr@...
        >
        >
        > >>> opperman@... 2003/09/01 12:58:14 PM >>>
        > Kan iemand dalk help?
        >
        > EL SHADDY word vertaal as God Almagtig in ons ou Bybels.
        > Nou verneem ek dat ons weet eintlik nie wat beteken SHADDY nie.
        >
        > Mooidag
        >
        > Koos Opperman
        > Naboomspruit
        > RSA
        >
        >
        >
        >
        > Your use of Yahoo! Groups is subject to
        > http://docs.yahoo.com/info/terms/
        >
        >
        >
        >
        > Yahoo! Groups Sponsor
        >
        > ADVERTISEMENT
        > click here
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


        www.vddi.co.za___________________________
        N van der Dussen
        VDDi
        Posbus 13488, CLUBVIEW, RSA, 0014
        Tel +27 12 663-2710
        Faks +27 12 663-2808
        ___________________________________
       • Dr Francis Nigel Lee
        EL SHADDAI = God Drie-enig Wat skud en voed. Nik Lee OZ
        Message 7 of 7 , Sep 1, 2003
         EL SHADDAI = God Drie-enig Wat skud en voed. Nik Lee OZ

         Nico van der Dussen wrote:
         > Volgens die E-Sword stelsel kom EL SHADDAI in die volgende tekste
         > voor:
         >
         > <Gen 17:1> Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die
         > HERE aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige;
         > wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees.
         >
         > <Gen 28:3> En mag God, die Almagtige, jou seën en jou vrugbaar
         > maak en jou vermeerder, sodat jy 'n menigte van volke kan word.
         >
         > <Gen 35:11> Verder sê God vir hom: Ek is God, die Almagtige. Wees
         > vrugbaar en vermeerder. 'n Nasie, ja, 'n menigte van nasies, sal van
         > jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom.
         >
         > <Gen 43:14> En mag God, die Almagtige, julle barmhartigheid
         > verleen by die man, sodat hy julle ander broer en Benjamin saam met
         > julle kan laat trek! En ek--as ek van kinders beroof is, dan is ek
         > beroof.
         >
         > <Gen 48:3> En Jakob het vir Josef gesê: God, die Almagtige, het aan
         > my verskyn by Lus, in die land Kanaän, en my geseën
         >
         > <Gen 49:25> van die God van jou vader, wat jou help, en met die hulp
         > van die Almagtige wat jou seën met seëninge van die hemel daarbo,
         > met seëninge van die watervloed wat daaronder lê, met seëninge van
         > borste en moederskoot.
         >
         > <Exo 6:3> (6:2) En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob
         > verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My
         > nie aan hulle bekend gemaak nie.
         >
         > <Num 24:4> Die hoorder van die woorde van God spreek, hy wat die
         > gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het.
         >
         > <Num 24:16> Die hoorder van die woorde van God spreek, en hy wat
         > die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die
         > Almagtige sien wat neerval en geopende oë het.
         >
         > <Rth 1:20> Toe antwoord sy hulle: Noem my nie Naómi nie: noem my
         > Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen.
         >
         > <Rth 1:21> Vol het ek weggetrek, maar leeg het die HERE my laat
         > terugkom. Waarom sou julle my Naómi noem, terwyl die HERE teen
         > my getuig het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het?
         >
         > <Job 5:17> Kyk, gelukkig is die man wat God kasty; verwerp daarom
         > die tugtiging van die Almagtige nie.
         >
         > <Job 6:4> Want die pyle van die Almagtige is in my, waarvan my gees
         > die gif indrink; die verskrikkinge van God stel hulle teen my op.
         >
         > <Job 6:14> Vir die moedelose moet daar liefde wees van die kant van
         > sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.
         >
         > <Job 8:3> Sou God die reg verdraai, of die Almagtige die geregtigheid
         > krenk?
         >
         > <Job 8:5> As jy na God soek en die Almagtige om genade smeek,
         >
         > <Job 11:7> Kan jy die dieptes van God peil? Of sal jy kan deurdring
         > tot by die volmaaktheid van die Almagtige?
         >
         > <Job 13:3> Maar ék sal met die Almagtige spreek, en ek verlang om
         > te pleit by God.
         >
         > <Job 15:25> omdat hy sy hand uitgesteek het teen God en die
         > Almagtige getrotseer het
         >
         > <Job 21:15> Wat is die Almagtige dat ons Hom sou dien? En wat
         > baat dit ons dat ons biddend by Hom aandring?
         >
         > <Job 21:20> Sy eie oë moes sy ongeluk sien, en sélf moes hy drink
         > van die grimmigheid van die Almagtige.
         >
         > <Job 22:3> Het die Almagtige daar belang by dat jy regverdig is? Of
         > is
         > dit voordeel vir Hom dat jy onberispelik wandel?
         >
         > <Job 22:17> wat tot God gesê het: Bly ver van ons af! en: Wat kan
         > die Almagtige ons aandoen?
         >
         > <Job 22:23> As jy tot die Almagtige terugkeer, sal jy gebou word; as
         > jy die onreg verwyder uit jou tent.
         >
         > <Job 22:25> Dan sal die Almagtige jou gouderts wees en stawe silwer
         > vir jou.
         >
         > <Job 22:26> Want dan sal jy in die Almagtige jou verlustig en jou
         > aangesig tot God ophef.
         >
         > <Job 23:16> En God het my hart week gemaak, en die Almagtige het
         > my verskrik.
         >
         > <Job 24:1> Waarom het die Almagtige vir Hom geen geregstye
         > voorbehou nie, en sien die wat Hom ken, nie sy geregsdae nie?
         >
         > <Job 27:2> So waar as God leef wat my my reg ontneem het, en die
         > Almagtige wat my siel bitterheid aangedoen het--
         >
         > <Job 27:10> Of sal hy hom kan verlustig in die Almagtige, God altyd
         > kan aanroep?
         >
         > <Job 27:11> Ek sal julle onderrig aangaande die hand van God; wat
         > by die Almagtige is, sal ek nie verberg nie.
         >
         > <Job 27:13> Dít is die deel van die goddelose mens by God en die
         > erfdeel van die tiranne wat hulle van die Almagtige ontvang:
         >
         > <Job 29:5> toe die Almagtige nog by my was, my kinders rondom my;
         >
         > <Job 31:2> Wat tog is die lot wat God daarbo beskik, en die erfdeel
         > van die Almagtige uit die hoogtes--
         >
         > <Job 31:35> Ag, as iemand my maar wou aanhoor! Kyk hier my
         > handtekening (laat die Almagtige my antwoord!) en die skrif wat my
         > teëparty geskrywe het!
         >
         > <Job 32:8> Maar dit is die Gees in die mens en die asem van die
         > Almagtige wat hulle verstandig maak.
         >
         > <Job 33:4> Die Gees van God het my geskape, en die asem van die
         > Almagtige maak my lewend.
         >
         > <Job 34:10> Daarom, manne van verstand, luister na my: Ver is God
         > van goddeloosheid en die Almagtige van onreg!
         >
         > <Job 34:12> Ja waarlik, God handel nie onregverdig nie, en die
         > Almagtige verdraai nie die reg nie.
         >
         > <Job 35:13> Sekerlik, na nietige klagte luister God nie, en die
         > Almagtige slaan daar geen ag op nie.
         >
         > <Job 37:23> Die Almagtige--ons vind Hom nie; Hy is groot van krag,
         > maar die reg en die volheid van geregtigheid krenk Hy nie.
         >
         > <Job 40:2> (39:35) Wil die berisper met die Almagtige twis? Laat hy
         > wat God teregwys, hierop antwoord!
         >
         > <Psa 68:14> (68:15) Toe die Almagtige konings daarin verstrooi het,
         > het dit gesneeu op Salmon.
         >
         > <Psa 91:1> Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal
         > vernag
         > in die skaduwee van die Almagtige.
         >
         > <Isa 13:6> Huil julle, want die dag van die HERE is naby; hy kom as
         > 'n verwoesting van die Almagtige.
         >
         > <Eze 1:24> En as hulle gaan, het ek die geruis van hulle vlerke
         > gehoor soos die geruis van baie waters, soos die stem van die
         > Almagtige--'n gedruis soos die gedreun van 'n leër. As hulle staan,
         > het
         > hulle hul vlerke laat sak.
         >
         > <Eze 10:5> En die geruis van die gérubs se vlerke is gehoor tot in
         > die
         > buitenste voorhof, soos die stem van die almagtige God as Hy spreek.
         >
         > <Joe 1:15> Ag, die dag! Want naby is die dag van die HERE, en hy
         > kom soos 'n verwoesting van die Almagtige.
         >
         >
         > Groete
         >
         > Nico
         >
         > On 1 Sep 2003 at 13:28, Attie Juyn wrote:
         >
         >> Sover ek weet, is dit eintlik EL SHADDAI, wat in die 53-vertaling ook
         >> vertaal is met Here van die leërskare (in Gen. 17:1 met God, die
         >> Almagtige).
         >>
         >> Groete
         >> Attie
         >>
         >> Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n
         >> vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by
         >> http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by
         >> itbsekr@....
         >>
         >> This message (and attachments) is subject to restrictions and a
         >> disclaimer. Please refer to
         >> http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or
         >> at
         >> itbsekr@...
         >>
         >>
         >>>>> opperman@... 2003/09/01 12:58:14 PM >>>
         >> Kan iemand dalk help?
         >>
         >> EL SHADDY word vertaal as God Almagtig in ons ou Bybels.
         >> Nou verneem ek dat ons weet eintlik nie wat beteken SHADDY nie.
         >>
         >> Mooidag
         >>
         >> Koos Opperman
         >> Naboomspruit
         >> RSA
         >>
         >>
         >>
         >>
         >> Your use of Yahoo! Groups is subject to
         >> http://docs.yahoo.com/info/terms/
         >>
         >>
         >>
         >>
         >> Yahoo! Groups Sponsor
         >>
         >> ADVERTISEMENT
         >> click here
         >>
         >>
         >>
         >>
         >>
         >>
         >> Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
         >
         >
         > www.vddi.co.za___________________________
         > N van der Dussen
         > VDDi
         > Posbus 13488, CLUBVIEW, RSA, 0014
         > Tel +27 12 663-2710
         > Faks +27 12 663-2808
         > ___________________________________
         >
         >
         >
         >
         >
         > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
         >
         >
         >
         > Your use of Yahoo! Groups is subject to
         > http://docs.yahoo.com/info/terms/
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.