Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Jongste uitgawe van Die Kerkpad op ons webwerf gepubliseer

Expand Messages
 • Piet van der Kooi
  Geagte Kerkpad lesers, broeders/susters en vriende Graag maak ons aan u bekend dat die jongste uitgawe van ons blad, jaargang 7, nommer 1, Januarie 2003, op
  Message 1 of 1 , Jan 5, 2003
  • 0 Attachment
   Geagte Kerkpad lesers, broeders/susters en vriende

   Graag maak ons aan u bekend dat die jongste uitgawe van ons blad, jaargang 7, nommer 1, Januarie 2003, op ons Internet-webruimte gepubliseer is. Lees asseblief in verband met die komende sinode GKSA, wat op 6 Januarie (môre) 'n aanvang neem, die hoofartikel en ander artikels wat daarmee verband hou. Daar is ook talle ander artikels wat belangrike inligting verskaf en/of sekere standpunte huldig of betwis.
   Hartlike dank aan Stephan du Plessis wat rekenaar-tegniese bystand verskaf het om die plasing te bewerkstellig.
   Ons webruimte verskyn op die adres: http://home.mweb.co.za/ke/kerkpad
   U kan met ons korrespondeer op die E-Posadres: kerkpad@...
   Vorige uitgawes is op die soeklys beskikbaar.
   Hartlike goete en seënwense vir die jaar wat voorlê.
   P van der Kooi (Redakteur/Administrateur)


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.