Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nederland

Expand Messages
 • Slabbert Le Cornu
  Broeders, In die Kerkblad van 31-07-2002 is daar ‘n artikel deur ‘n dopper wat nou al 5 jaar in Nederland woon (Marinus Wijnbeek), wat ‘n oorsig gee oor
  Message 1 of 10 , Aug 5, 2002
  • 0 Attachment
   Broeders,

   In die Kerkblad van 31-07-2002 is daar ‘n artikel deur ‘n dopper wat nou
   al 5 jaar in Nederland woon (Marinus Wijnbeek), wat ‘n oorsig gee oor
   die kerklike omstandighede daar soos hy dit sien. Insiggewend is die
   volgende gedeelte:

   “ Visualiseringstegnieke speel ‘n al groter rol in eredienste. Dit is
   merkbaar in die al hoe meer vertoon van beelde, die gebruik van simbole
   soos kerse en kleure, en ‘n nog groter klem op sogenaamde Christelike
   feesdae. Dit is asof die eredienste ‘opgedollie’ moet word om nie vir
   die TV agteruit te staan nie. Die klem verskuif van hoor na
   sien-en-beleef.”

   Baie mense dink dat ‘klein onskuldige goedjies’ soos ‘kersies vir die
   gewyde atmosfeer’, ‘gesange wat lekker sing’ ‘’n ou kruisie by
   paasdiens’ ‘’n doringkroon by goeie vrydag’, ‘kinderkersfees’, ens.,
   ens. darem nie te erg is nie [‘Ons’ is mos gebalanseerd, dit is die
   Katolieke en die Puriteine wat die ‘uiterstes’ handhaaf, en ‘ons’ weet
   mos van beter?]. Eers wanneer ‘n 10 meter standbeeld van moeder Maria
   in die kerk geplaas word, dan is dit ‘afgodery’ en teen die 2de gebod,
   dan sal die reformators in ons uitkom. Dit is egter die ‘klein
   jakkalsies’, wat die ‘perd van Troye’ is en wat die pad gelykmaak vir
   die groot afgodsbeelde wat later gaan kom (sien die geleidelike verval
   en deformasie in Ps.1:1. Daarteenoor die ‘regulerende beginsel/die 2de
   gebod’ van Ps.1:2: die wet/woord van God alleen). Dit wil voorkom dat
   regoor die wêreld daar al hoe meer ‘n terugkeer (deformasie) is na die
   ‘beeldediens’ i.p.v. die ‘erediens’ van die Woord deur die Gees alleen
   (Joh.4:24).

   Dit is natuurlik alles die gevolg daarvan as, a) die voldoening en
   genoegsaamheid van Christus se verlossing (Joh.19:30), en b) die
   genoegsaamheid en die duidelikheid [NGB 2-7] van die Heilige Skrif
   aangetas, afgewater of verwerp word.

   Wanneer die genoegsaamheid van Christus se versoeningswerk, asook die
   genoegsaamheid van Sy Woord vir ons leer en lewe, weer vanaf ons kansels
   uitgebasuin en deur die gemeentes in liefde geglo en met dankbaarheid in
   gehoorsaamheid uitgeleef gaan word, dan sal die mense nie meer soek na
   al die ‘foefies’ om die erediens (en die diens tot eer van God op alle
   terreine van die lewe) ‘op te dollie’ nie. Omdat die evangelie aangetas
   word, en omdat die Skrif nie meer die antwoorde het nie (volgens ons
   postmoderne teologie en kultuur), daarom moet die mens weer sy bydrae
   begin lewer en God ‘help’ in sy verlossingsplan en ‘hoe om die erediens
   weer vol te kry’. Omdat God se reg (die wet van God) nie meer
   genoegsaam is nie, daar moet ‘mensereg(te)’ tot die redding kom. Dit
   wil dus voorkom asof die dwaling van Arminianisme en die Roomse
   afgodery, weer besig is om ook gereformeerde kerke in sy wortels aan te
   tas.

   Daarteenoor leer die Skrif: “Tot die wet en die getuienis! As hulle nie
   spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het
   nie.” – Jes.8:20.

   Dankie
   Slabbert Le Cornu
   Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
   Tel. 018-2944178 <http://esra-instituut.tripod.com>
   http://esra-instituut.tripod.com
   "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa   ---
   Outgoing mail is certified Virus Free.
   Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
   Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002   [Non-text portions of this message have been removed]
  • m.kuiper@chello.nl
   Beste Slabbert: Ek het groot moeite met selektiewe uittreksels uit artikels oor die stand van sake in kerke in ander lande, veral as dit deur iemand gegee word
   Message 2 of 10 , Aug 6, 2002
   • 0 Attachment
    Beste Slabbert:

    Ek het groot moeite met selektiewe uittreksels uit artikels oor die stand van sake in kerke in ander lande, veral as dit deur iemand gegee word wat gewortel is in die (ou?) GKSA (soos Marinus Wijnbeek tog is) en dan bekommentarieer word deur iemand soos jy.

    Waar ek nou in SA vakansie hou, sou dit iets soortgelyks wees as ek sou opmerk dat die kerk in SA tog wel baie vinnig verval omdat daar nou beplan word om buite-kerkverbandelike gemeentes te stig om afgedwaalde kerklidmate te akkommodeer.

    In beide gevalle is daar sprake van generaliserings, wat vir soet koek opgeeet word deur 'n leserspubliek wat die verhoudinge nie ken nie.

    Wat die sitaat van Wijnbeek betref: dit is sekerlik waar vir 'n aantal van die groter kerke (die SoW kerke in elk geval - dit is die saamwerkende Hervormde, Gereformeerde en Lutherse gemeentes). Maar daar is heelwat Hervormde en Gereformeerde plaaslike Kerke, waar die Woord sentraal staan en daar gladnie soiets gevind word soos Wijnbeek konstateer. Om maar nie te praat van die meerderheid van die Christelike Gereformeerde, vrijgemaakt Gereformeerde en 'n aantal Nederlands Gereformeerde Kerke, om maar nie te praat van die kerke in die "regterhoek" soos die Gereformeerde Gemeentes.

    Wat ek hiermee wil benadruk is dat ons "selektiewe verontwaardiging" nie algemeen voorgestel moet word en dat daar eerder gevra moet word na die verborge omgang met die Here. As ons dit in NL en SA ken, sal die Woord vir ons kosbaar wees (Ps. 119!) en sal ons telkens weer tot die Wet en die getuienis terugkeer - nie maar formeel nie, maar met ons hart!

    Broedergroete,

    Dr. Marten Kuiper
    Pretoria (tydelik!)
    >
    > Van: "Slabbert Le Cornu" <slecornu@...>
    > Datum: 2002/08/05 ma PM 07:12:45 GMT+02:00
    > Aan: "calvyn poslys" <calvyn@yahoogroups.com>
    > Onderwerp: [calvyn] Nederland
    >
    > Broeders,
    >
    > In die Kerkblad van 31-07-2002 is daar ‘n artikel deur ‘n dopper wat nou
    > al 5 jaar in Nederland woon (Marinus Wijnbeek), wat ‘n oorsig gee oor
    > die kerklike omstandighede daar soos hy dit sien. Insiggewend is die
    > volgende gedeelte:
    >
    > “ Visualiseringstegnieke speel ‘n al groter rol in eredienste. Dit is
    > merkbaar in die al hoe meer vertoon van beelde, die gebruik van simbole
    > soos kerse en kleure, en ‘n nog groter klem op sogenaamde Christelike
    > feesdae. Dit is asof die eredienste ‘opgedollie’ moet word om nie vir
    > die TV agteruit te staan nie. Die klem verskuif van hoor na
    > sien-en-beleef.”
    >
    > Baie mense dink dat ‘klein onskuldige goedjies’ soos ‘kersies vir die
    > gewyde atmosfeer’, ‘gesange wat lekker sing’ ‘’n ou kruisie by
    > paasdiens’ ‘’n doringkroon by goeie vrydag’, ‘kinderkersfees’, ens.,
    > ens. darem nie te erg is nie [‘Ons’ is mos gebalanseerd, dit is die
    > Katolieke en die Puriteine wat die ‘uiterstes’ handhaaf, en ‘ons’ weet
    > mos van beter?]. Eers wanneer ‘n 10 meter standbeeld van moeder Maria
    > in die kerk geplaas word, dan is dit ‘afgodery’ en teen die 2de gebod,
    > dan sal die reformators in ons uitkom. Dit is egter die ‘klein
    > jakkalsies’, wat die ‘perd van Troye’ is en wat die pad gelykmaak vir
    > die groot afgodsbeelde wat later gaan kom (sien die geleidelike verval
    > en deformasie in Ps.1:1. Daarteenoor die ‘regulerende beginsel/die 2de
    > gebod’ van Ps.1:2: die wet/woord van God alleen). Dit wil voorkom dat
    > regoor die wêreld daar al hoe meer ‘n terugkeer (deformasie) is na die
    > ‘beeldediens’ i.p.v. die ‘erediens’ van die Woord deur die Gees alleen
    > (Joh.4:24).
    >
    > Dit is natuurlik alles die gevolg daarvan as, a) die voldoening en
    > genoegsaamheid van Christus se verlossing (Joh.19:30), en b) die
    > genoegsaamheid en die duidelikheid [NGB 2-7] van die Heilige Skrif
    > aangetas, afgewater of verwerp word.
    >
    > Wanneer die genoegsaamheid van Christus se versoeningswerk, asook die
    > genoegsaamheid van Sy Woord vir ons leer en lewe, weer vanaf ons kansels
    > uitgebasuin en deur die gemeentes in liefde geglo en met dankbaarheid in
    > gehoorsaamheid uitgeleef gaan word, dan sal die mense nie meer soek na
    > al die ‘foefies’ om die erediens (en die diens tot eer van God op alle
    > terreine van die lewe) ‘op te dollie’ nie. Omdat die evangelie aangetas
    > word, en omdat die Skrif nie meer die antwoorde het nie (volgens ons
    > postmoderne teologie en kultuur), daarom moet die mens weer sy bydrae
    > begin lewer en God ‘help’ in sy verlossingsplan en ‘hoe om die erediens
    > weer vol te kry’. Omdat God se reg (die wet van God) nie meer
    > genoegsaam is nie, daar moet ‘mensereg(te)’ tot die redding kom. Dit
    > wil dus voorkom asof die dwaling van Arminianisme en die Roomse
    > afgodery, weer besig is om ook gereformeerde kerke in sy wortels aan te
    > tas.
    >
    > Daarteenoor leer die Skrif: “Tot die wet en die getuienis! As hulle nie
    > spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het
    > nie.” – Jes.8:20.
    >
    > Dankie
    > Slabbert Le Cornu
    > Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
    > Tel. 018-2944178 <http://esra-instituut.tripod.com>
    > http://esra-instituut.tripod.com
    > "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa
    >
    >
    >
    > ---
    > Outgoing mail is certified Virus Free.
    > Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
    > Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002
    >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    >
    > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >
    >
    >
   • bouwe.vandereems@za.didata.com
    Geagte Dr. Kuiper Dit is belangrik om met die bespreking van hierdie onderwerp onderskeid te maak tussen die gesag van die Skrif en die genoegsaamheid van die
    Message 3 of 10 , Aug 6, 2002
    • 0 Attachment
     Geagte Dr. Kuiper

     Dit is belangrik om met die bespreking van hierdie onderwerp onderskeid te
     maak tussen die gesag van die Skrif en die genoegsaamheid van die Skrif. 'n
     Aanval op die tweede een is moeiliker om op te merk as 'n aanval op die
     eerste een. Alhoewel baie van die kerke wat u noem die gesag van die Skrif
     aanvaar, aanvaar hulle nie meer die genoegsaamheid van die Skrif soos dit in
     NGB Art. 7 bely word nie. Dit is myns insiens hieroor dat bv. die
     Gereformeerde Kerk (vrijg.) 'n dik bundel gesange aanvaar het. Indien 'n
     kerk gesange (lw. nie Skrifberymings nie!) invoer, moet hierdie kerk tog
     aanvaar dat die liedere wat in die Skrif gegee word nie genoegsaam vir die
     erediens is nie.

     Alhoewel ons dankbaar moet wees dat daar nog kerke is wat die gesag van die
     Skrif handhaaf, moet ons nie blind wees vir die aanval op die genoegsaamheid
     van die Skrif wat daar in sommige van die kerke is nie. Hiermee moet ook
     saamgese word dat nie al die gemeentes die dwalinge van die sinode aanvaar
     nie. In die Gereformeerde Kerk (vrijg.) is daar gemeentes wat nie die
     gesange wat goedgekeur is sing nie.

     Dit bring ons by nog 'n meer interesante punt, naamlik dat mens in hierdie
     ontwikkelinge kan sien dat die konsep van 'n kerkverband betekenisloos begin
     te word. U kan nie meer 'n uitspraak lewer oor 'n kerkverband nie, maar
     verwys na "die meerderheid van die ... kerke". Dit beteken dat die konsep
     "ware kerk" nie kan verwys na 'n kerkverband nie, maar slegs na 'n plaaslike
     kerk.

     - Bouwe van der Eems

     > Ek het groot moeite met selektiewe uittreksels uit artikels
     > oor die stand van sake in kerke in ander lande, veral as dit
     > deur iemand gegee word wat gewortel is in die (ou?) GKSA
     > (soos Marinus Wijnbeek tog is) en dan bekommentarieer word
     > deur iemand soos jy.
     >
     > Waar ek nou in SA vakansie hou, sou dit iets soortgelyks wees
     > as ek sou opmerk dat die kerk in SA tog wel baie vinnig
     > verval omdat daar nou beplan word om buite-kerkverbandelike
     > gemeentes te stig om afgedwaalde kerklidmate te akkommodeer.
     >
     > In beide gevalle is daar sprake van generaliserings, wat vir
     > soet koek opgeeet word deur 'n leserspubliek wat die
     > verhoudinge nie ken nie.
     >
     > Wat die sitaat van Wijnbeek betref: dit is sekerlik waar vir
     > 'n aantal van die groter kerke (die SoW kerke in elk geval -
     > dit is die saamwerkende Hervormde, Gereformeerde en Lutherse
     > gemeentes). Maar daar is heelwat Hervormde en Gereformeerde
     > plaaslike Kerke, waar die Woord sentraal staan en daar
     > gladnie soiets gevind word soos Wijnbeek konstateer. Om maar
     > nie te praat van die meerderheid van die Christelike
     > Gereformeerde, vrijgemaakt Gereformeerde en 'n aantal
     > Nederlands Gereformeerde Kerke, om maar nie te praat van die
     > kerke in die "regterhoek" soos die Gereformeerde Gemeentes.
     >
     > Wat ek hiermee wil benadruk is dat ons "selektiewe
     > verontwaardiging" nie algemeen voorgestel moet word en dat
     > daar eerder gevra moet word na die verborge omgang met die
     > Here. As ons dit in NL en SA ken, sal die Woord vir ons
     > kosbaar wees (Ps. 119!) en sal ons telkens weer tot die Wet
     > en die getuienis terugkeer - nie maar formeel nie, maar met ons hart!
     >
     > Broedergroete,
     >
     > Dr. Marten Kuiper
     > Pretoria (tydelik!)
     > >
     > > Van: "Slabbert Le Cornu" <slecornu@...>
     > > Datum: 2002/08/05 ma PM 07:12:45 GMT+02:00
     > > Aan: "calvyn poslys" <calvyn@yahoogroups.com>
     > > Onderwerp: [calvyn] Nederland
     > >
     > > Broeders,
     > >
     > > In die Kerkblad van 31-07-2002 is daar ‘n artikel
     > deur ‘n dopper wat nou
     > > al 5 jaar in Nederland woon (Marinus Wijnbeek), wat
     > ‘n oorsig gee oor
     > > die kerklike omstandighede daar soos hy dit sien.
     > Insiggewend is die
     > > volgende gedeelte:
     > >
     > > “ Visualiseringstegnieke speel ‘n al groter rol
     > in eredienste. Dit is
     > > merkbaar in die al hoe meer vertoon van beelde, die gebruik
     > van simbole
     > > soos kerse en kleure, en ‘n nog groter klem op
     > sogenaamde Christelike
     > > feesdae. Dit is asof die eredienste
     > ‘opgedollie’ moet word om nie vir
     > > die TV agteruit te staan nie. Die klem verskuif van hoor na
     > > sien-en-beleef.”
     > >
     > > Baie mense dink dat ‘klein onskuldige goedjies’
     > soos ‘kersies vir die
     > > gewyde atmosfeer’, ‘gesange wat lekker
     > sing’ ‘’n ou kruisie by
     > > paasdiens’ ‘’n doringkroon by goeie
     > vrydag’, ‘kinderkersfees’, ens.,
     > > ens. darem nie te erg is nie [‘Ons’ is mos
     > gebalanseerd, dit is die
     > > Katolieke en die Puriteine wat die ‘uiterstes’
     > handhaaf, en ‘ons’ weet
     > > mos van beter?]. Eers wanneer ‘n 10 meter standbeeld
     > van moeder Maria
     > > in die kerk geplaas word, dan is dit ‘afgodery’
     > en teen die 2de gebod,
     > > dan sal die reformators in ons uitkom. Dit is egter die
     > ‘klein
     > > jakkalsies’, wat die ‘perd van Troye’ is
     > en wat die pad gelykmaak vir
     > > die groot afgodsbeelde wat later gaan kom (sien die
     > geleidelike verval
     > > en deformasie in Ps.1:1. Daarteenoor die
     > ‘regulerende beginsel/die 2de
     > > gebod’ van Ps.1:2: die wet/woord van God alleen).
     > Dit wil voorkom dat
     > > regoor die w�reld daar al hoe meer ‘n terugkeer
     > (deformasie) is na die
     > > ‘beeldediens’ i.p.v. die ‘erediens’
     > van die Woord deur die Gees alleen
     > > (Joh.4:24).
     > >
     > > Dit is natuurlik alles die gevolg daarvan as, a) die voldoening en
     > > genoegsaamheid van Christus se verlossing (Joh.19:30), en b) die
     > > genoegsaamheid en die duidelikheid [NGB 2-7] van die Heilige Skrif
     > > aangetas, afgewater of verwerp word.
     > >
     > > Wanneer die genoegsaamheid van Christus se versoeningswerk,
     > asook die
     > > genoegsaamheid van Sy Woord vir ons leer en lewe, weer
     > vanaf ons kansels
     > > uitgebasuin en deur die gemeentes in liefde geglo en met
     > dankbaarheid in
     > > gehoorsaamheid uitgeleef gaan word, dan sal die mense nie
     > meer soek na
     > > al die ‘foefies’ om die erediens (en die diens
     > tot eer van God op alle
     > > terreine van die lewe) ‘op te dollie’ nie.
     > Omdat die evangelie aangetas
     > > word, en omdat die Skrif nie meer die antwoorde het nie (volgens ons
     > > postmoderne teologie en kultuur), daarom moet die mens weer
     > sy bydrae
     > > begin lewer en God ‘help’ in sy verlossingsplan
     > en ‘hoe om die erediens
     > > weer vol te kry’. Omdat God se reg (die wet van God) nie meer
     > > genoegsaam is nie, daar moet ‘mensereg(te)’ tot
     > die redding kom. Dit
     > > wil dus voorkom asof die dwaling van Arminianisme en die Roomse
     > > afgodery, weer besig is om ook gereformeerde kerke in sy
     > wortels aan te
     > > tas.
     > >
     > > Daarteenoor leer die Skrif: “Tot die wet en die
     > getuienis! As hulle nie
     > > spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk
     > wat geen dageraad het
     > > nie.” – Jes.8:20.
     > >
     > > Dankie
     > > Slabbert Le Cornu
     > > Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
     > > Tel. 018-2944178 <http://esra-instituut.tripod.com>
     > > http://esra-instituut.tripod.com
     > > "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa
     > >
     > >
     > >
     > > ---
     > > Outgoing mail is certified Virus Free.
     > > Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
     > > Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002
     > >
     > >
     > >
     > > [Non-text portions of this message have been removed]
     > >
     > >
     > >
     > >
     > > Your use of Yahoo! Groups is subject to
     > http://docs.yahoo.com/info/terms/
     > >
     > >
     > >
     >
     >
     >
     >
     > ______________________________________________________________
     > __________
     > ______________________________________________________________
     > __________
     >
     >
     >
     > Your use of Yahoo! Groups is subject to
     > http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >
     >


     This message contains information intended solely for the addressee,
     which is confidential or private in nature and subject to legal privilege.
     If you are not the intended recipient, you may not peruse, use,
     disseminate, distribute or copy this message or any file attached to this
     message. Any such unauthorised use is prohibited and may be unlawful. If
     you have received this message in error, please notify the sender
     immediately by e-mail, facsimile or telephone and thereafter delete the
     original message from your machine.

     Furthermore, the information contained in this message, and any
     attachments thereto, is for information purposes only and may contain the
     personal views and opinions of the author, which are not necessarily the
     views and opinions of Dimension Data (South Africa) (Proprietary) Limited
     or is subsidiaries and associated companies ("Dimension Data"). Dimension
     Data therefore does not accept liability for any claims, loss or damages
     of whatsoever nature, arising as a result of the reliance on such
     information by anyone.

     Whilst all reasonable steps are taken to ensure the accuracy and
     integrity of information transmitted electronically and to preserve the
     confidentiality thereof, Dimension Data accepts no liability or
     responsibility whatsoever if information or data is, for whatsoever
     reason, incorrect, corrupted or does not reach its intended destination.
    • Slabbert Le Cornu
     Na aanleiding van my opmerkings oor die erediens en Nederland: Die titel was seker onvanpas, aangesien ek nie n veralgemeende uitspraak oor al die kerke
     Message 4 of 10 , Aug 8, 2002
     • 0 Attachment
      Na aanleiding van my opmerkings oor die erediens en Nederland:

      Die titel was seker onvanpas, aangesien ek nie 'n 'veralgemeende'
      uitspraak oor 'al' die kerke in NDL gemaak het nie, en ook nie kan of
      wou maak nie. Ek wou bloot die aanhaling gebruik as aanknopingspunt om
      die belangrike saak van die verval van die erediens aan te spreek, wat
      myns insiens 'n wêreldwye tendens in die gereformeerde wêreld is.

      Ek hoop die artikel van br. Wijnbeek is wel op die GKSA se weblad
      beskikbaar(?), sodat die lesers self kan besin oor die inhoud daarvan,
      in die lig van dr. Kuiper en my eie opmerkings ... sodat bepaal kan word
      of dit 'ou' paaie of 'nuwere' lig is?

      Wat 'selektiewe verontwaarding' betref, glo ek wel ons moet oor alles
      wat teen God se Woord is, verontwaardig wees (beginnende met ons eie
      lewens) en nie net bv. net teen die 'vrou en die amp' of 'teen
      rassisme', ens., nie, maar ook teen bv. 'die gesangekwessie', 'kersdae',
      ens. Ons moet egter iewers begin, en myns insiens is die oortreding van
      die 2de gebod 'n goeie begin, soos Calvyn ook tereg gesê het dat niks
      meer ons verlossing aantas, as verkeerde aanbidding nie (die eerste
      tafel is die fondament van die tweede tafel, die omgekeerde is humanisme
      in 'n godsdienstige kleed. Matt.22:37-40) . Verder moet ons
      'verontwaardiging' beide innerlik en uiterlik wees, en nie net die een
      of die ander nie (laasgenoemde moet uit eersgenoemde vloei). Hierin is
      Paulus vir ons 'n goeie voorbeeld as hy eers (in sy hart) verontwaardig
      is oor die afgodsbeelde in Athene (d.w.s. oor die oortreding van die 2de
      gebod) (sien Hand.17:16) en dan 'uiterlik' oorgaan in v.17 om met
      'almal', binne en buite die 'kerk' daaroor te praat (te 'apologetiseer':
      2 Kor.10:5,6). Hy eindig ook sy pleitdooi vir die 'handhawing van HK,
      So.35', met 'n oproep tot bekering ('n 'moet bekeer' preek), weg van die
      afgodery en die aanbidding en dien van God deur Christus alleen
      (Hand.17:30). ... dit wil verder dus voorkom asof Paulus nie 'n baie
      groot voorstander sou wees van menseregte en godsdiensvryheid nie ... as
      laasgenoemde beteken 'vry-van-Christus-en-Sy-Wet'?

      Netso, moet ons mekaar as die kerk van Christus oproep, tot ware
      aanbidding volgens Woord en Gees (Joh.4:24), en dit oor alle
      'kerkverbande'. (So terloops, 'n jaar of wat gelede het ek self gelees
      van 'n professor aan 'n bekende gereformeerde teologiese skool in NDL
      wat nie 'n probleem het met die tentoonstel van 'Christus aan die
      kruis'-beelde nie, tipies rooms. Die gevaar is dus daar, ook in SA waar
      veral in die NG kerk daar al hoe meer weg beweeg word van die Woord na
      die 'beeld': kersoorhandiging by die doop, latynse liedere sing, ens.
      ... die kersfees is natuurlik nog 'n eeue lange tradisie waarvan ons ons
      nog nooit kon 'reformeer' nie.

      Dus, die kerk van Christus, hier, in NDL en orals moet opnuut nie net
      die gesag nie, maar ook die genoegsaamheid van die Heilige Skrif vir die
      totale lewe ontdek, en dus ook die erediens.

      Dankie
      Slabbert Le Cornu
      Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
      Tel. 018-2944178 http://esra-instituut.tripod.com
      "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa


      -----Original Message-----
      From: m.kuiper@... [mailto:m.kuiper@...]
      Sent: Tuesday, August 06, 2002 9:29 AM
      To: calvyn@yahoogroups.com
      Subject: Re: [calvyn] Nederland

      Beste Slabbert:

      Ek het groot moeite met selektiewe uittreksels uit artikels oor die
      stand van sake in kerke in ander lande, veral as dit deur iemand gegee
      word wat gewortel is in die (ou?) GKSA (soos Marinus Wijnbeek tog is) en
      dan bekommentarieer word deur iemand soos jy.

      Waar ek nou in SA vakansie hou, sou dit iets soortgelyks wees as ek sou
      opmerk dat die kerk in SA tog wel baie vinnig verval omdat daar nou
      beplan word om buite-kerkverbandelike gemeentes te stig om afgedwaalde
      kerklidmate te akkommodeer.

      In beide gevalle is daar sprake van generaliserings, wat vir soet koek
      opgeeet word deur 'n leserspubliek wat die verhoudinge nie ken nie.

      Wat die sitaat van Wijnbeek betref: dit is sekerlik waar vir 'n aantal
      van die groter kerke (die SoW kerke in elk geval - dit is die
      saamwerkende Hervormde, Gereformeerde en Lutherse gemeentes). Maar daar
      is heelwat Hervormde en Gereformeerde plaaslike Kerke, waar die Woord
      sentraal staan en daar gladnie soiets gevind word soos Wijnbeek
      konstateer. Om maar nie te praat van die meerderheid van die Christelike
      Gereformeerde, vrijgemaakt Gereformeerde en 'n aantal Nederlands
      Gereformeerde Kerke, om maar nie te praat van die kerke in die
      "regterhoek" soos die Gereformeerde Gemeentes.

      Wat ek hiermee wil benadruk is dat ons "selektiewe verontwaardiging" nie
      algemeen voorgestel moet word en dat daar eerder gevra moet word na die
      verborge omgang met die Here. As ons dit in NL en SA ken, sal die Woord
      vir ons kosbaar wees (Ps. 119!) en sal ons telkens weer tot die Wet en
      die getuienis terugkeer - nie maar formeel nie, maar met ons hart!

      Broedergroete,

      Dr. Marten Kuiper
      Pretoria (tydelik!)
      >
      > Van: "Slabbert Le Cornu" <slecornu@...>
      > Datum: 2002/08/05 ma PM 07:12:45 GMT+02:00
      > Aan: "calvyn poslys" <calvyn@yahoogroups.com>
      > Onderwerp: [calvyn] Nederland
      >
      > Broeders,
      >
      > In die Kerkblad van 31-07-2002 is daar ‘n artikel deur ‘n
      dopper wat nou
      > al 5 jaar in Nederland woon (Marinus Wijnbeek), wat ‘n oorsig
      gee oor
      > die kerklike omstandighede daar soos hy dit sien. Insiggewend is die
      > volgende gedeelte:
      >
      > “ Visualiseringstegnieke speel ‘n al groter rol in
      eredienste. Dit is
      > merkbaar in die al hoe meer vertoon van beelde, die gebruik van
      simbole
      > soos kerse en kleure, en ‘n nog groter klem op sogenaamde
      Christelike
      > feesdae. Dit is asof die eredienste ‘opgedollie’ moet
      word om nie vir
      > die TV agteruit te staan nie. Die klem verskuif van hoor na
      > sien-en-beleef.”
      >
      > Baie mense dink dat ‘klein onskuldige goedjies’ soos
      ‘kersies vir die
      > gewyde atmosfeer’, ‘gesange wat lekker sing’
      ‘’n ou kruisie by
      > paasdiens’ ‘’n doringkroon by goeie vrydag’,
      ‘kinderkersfees’, ens.,
      > ens. darem nie te erg is nie [‘Ons’ is mos gebalanseerd,
      dit is die
      > Katolieke en die Puriteine wat die ‘uiterstes’ handhaaf,
      en ‘ons’ weet
      > mos van beter?]. Eers wanneer ‘n 10 meter standbeeld van moeder
      Maria
      > in die kerk geplaas word, dan is dit ‘afgodery’ en teen
      die 2de gebod,
      > dan sal die reformators in ons uitkom. Dit is egter die ‘klein
      > jakkalsies’, wat die ‘perd van Troye’ is en wat die
      pad gelykmaak vir
      > die groot afgodsbeelde wat later gaan kom (sien die geleidelike verval
      > en deformasie in Ps.1:1. Daarteenoor die ‘regulerende
      beginsel/die 2de
      > gebod’ van Ps.1:2: die wet/woord van God alleen). Dit wil
      voorkom dat
      > regoor die wêreld daar al hoe meer ‘n terugkeer (deformasie) is
      na die
      > ‘beeldediens’ i.p.v. die ‘erediens’ van die
      Woord deur die Gees alleen
      > (Joh.4:24).
      >
      > Dit is natuurlik alles die gevolg daarvan as, a) die voldoening en
      > genoegsaamheid van Christus se verlossing (Joh.19:30), en b) die
      > genoegsaamheid en die duidelikheid [NGB 2-7] van die Heilige Skrif
      > aangetas, afgewater of verwerp word.
      >
      > Wanneer die genoegsaamheid van Christus se versoeningswerk, asook die
      > genoegsaamheid van Sy Woord vir ons leer en lewe, weer vanaf ons
      kansels
      > uitgebasuin en deur die gemeentes in liefde geglo en met dankbaarheid
      in
      > gehoorsaamheid uitgeleef gaan word, dan sal die mense nie meer soek na
      > al die ‘foefies’ om die erediens (en die diens tot eer van
      God op alle
      > terreine van die lewe) ‘op te dollie’ nie. Omdat die
      evangelie aangetas
      > word, en omdat die Skrif nie meer die antwoorde het nie (volgens ons
      > postmoderne teologie en kultuur), daarom moet die mens weer sy bydrae
      > begin lewer en God ‘help’ in sy verlossingsplan en
      ‘hoe om die erediens
      > weer vol te kry’. Omdat God se reg (die wet van God) nie meer
      > genoegsaam is nie, daar moet ‘mensereg(te)’ tot die
      redding kom. Dit
      > wil dus voorkom asof die dwaling van Arminianisme en die Roomse
      > afgodery, weer besig is om ook gereformeerde kerke in sy wortels aan
      te
      > tas.
      >
      > Daarteenoor leer die Skrif: “Tot die wet en die getuienis! As
      hulle nie
      > spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen
      dageraad het
      > nie.” – Jes.8:20.
      >
      > Dankie
      > Slabbert Le Cornu
      > Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
      > Tel. 018-2944178 <http://esra-instituut.tripod.com>
      > http://esra-instituut.tripod.com
      > "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa
      >
      >
      >
      > ---
      > Outgoing mail is certified Virus Free.
      > Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
      > Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002
      >
      >
      >
      > [Non-text portions of this message have been removed]
      >
      >
      >
      >
      > Your use of Yahoo! Groups is subject to
      http://docs.yahoo.com/info/terms/
      >
      >
      >


      Your use of Yahoo! Groups is subject to
      http://docs.yahoo.com/info/terms/


      ---
      Incoming mail is certified Virus Free.
      Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
      Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002


      ---
      Outgoing mail is certified Virus Free.
      Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
      Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002
     • m.kuiper@chello.nl
      Ek is dankbaar vir dia nuansering wat Slabbert aangebring het, en veral ook die terugverwys na SA, waar die kerklike afval ook hand oor hand toeneem. Ons kan
      Message 5 of 10 , Aug 8, 2002
      • 0 Attachment
       Ek is dankbaar vir dia nuansering wat Slabbert aangebring het, en veral ook die terugverwys na SA, waar die kerklike afval ook hand oor hand toeneem. Ons kan mekaar in groot trekke nou vind in die beoordeling van ('n deel van) die situasie in NL. Daar is ook gemeentes waar ek weier om te preek omdat daar kinders aan die Nagmaal toegelaat word. My weiering dien as 'n oproep tot reformasie. Ek is egter bevrees dat dit dikwels nie meer onderken word nie. Dit mag nooit 'n rede word om dan maar stil te bly en saam te gaan met "die stroom" (wat dit ookal mag wees!). Helaas gebeur dit maar al te dikwels in reformatoriese kerke in NL: die mense is vuisvoos geslaan deur al die veranderings en nuwighede dat hulle net hul skouers ophaal as daar iewers 'n Harry Potterkerkdiens gehou word.

       Ek glo nie dat daar enige verskil tussen Slabbert en my is wat betref die GESAG van die Skrif. Daarin is mos alles GENOEGSAAM opgeteken wat noodsaaklik is vir ons saligheid, art. 7 NGB. Maar nou maak Bouwe van der Eems (en ek merk dit ook by Slabbert in 'n mate) dat die GENOEGSAAMHEID in soverre van die GESAG losgemaak word, dat onder GENOEGSAAMHEID verstaan moet word dat ons in die lofsegging of erediens aan die HERE NET woorde van die Skrif mag gebruik, dan verskil ek daar ernstig van mening. Petri Jooste kan dan tereg sê-vra: waarom dan die preek? Vraag is of ons dan nie MENSLIKE Psalmberymings gaan KANONISEER nie. Dit kan selfs baie ONSKRIFTUURLIK wees. Ons sing met Psalm 25 in Nederlands van "Gods VERBORGEN omgang". Dis onbybels. Want die omgang met die HERE is wel VERROULIK maar nie VERBORGE nie. Dit openbaar hom mos in ons leesbare briewe van Christus wees?!

       So kan ek beslis nie saamstem oor die gesange. Die "gesangestryd" was in NL al voor my geboorte besleg (en dis heelwat jare gelede!). Toe ons na SA gekom het, beland ons weer midde in 'n diskussie oor die Skrifberymings, wat ons glad nie aangespreek het nie. Maar ander wel! Ek sien nog vir Oom Sarel in die kerkraadsbank sing wat sy kake stewig op mekaar hou toe die dominee 'n Skrifberyming opgegee het! Ek vra my in alle opregtheid af of ons die HS hier nie OORVRA nie.

       Bowendien sluit ons dan baie christene oor die hele wêreld uit (insluitende broeders en susters uit die Christian Reformed Churches), wat slegs gedeeltelike Psalmberymings ken of selfs heeltemal onbekend is met die Psalms.

       Gepraat hiervan: in die paar weke wat ons nou hier is, het ek agtergekom hoe in verskillende kerkverbande die sing van Psalms tot die probleemgebiede behoort. In die algemeen gesê is ek van oordeel dat in die Afrikaanssprekende kerke die Psalms op agterstand staan. Daar word hoogstens "almal se gunstelinge" gesing, terwyl die rykdom van die Psalms (OOK die wraakpsalms!) verlore gaan. Dit vind ek 'n baie ernstiger en subtielere bedreiging as die vraag of mens naas die Psalms ook Christosentriese gesange mag sing!

       Laat ons tog oppas vir 'n Gereformeerdedom wat net die "tale Kanaans" ken: vertroude en bekende KLANKE, maar aan wie die ERNS van die Woord verbygaan en die diens van die HERE as een van die baie poste op ons lewensbalans staan. Die HERE roep ons op: My seun, my dogter, gee MY jou HART! Om daarop te mag antwoord is een van die voorregte van Gods verbond!

       Met broederlike groete,

       Dr. M. Kuiper
      • Slabbert Le Cornu
       Daar is geskryf: Ek glo nie dat daar enige verskil tussen Slabbert en my is wat betref die GESAG van die Skrif. Daarin is mos alles GENOEGSAAM opgeteken wat
       Message 6 of 10 , Aug 10, 2002
       • 0 Attachment
        Daar is geskryf:
        "Ek glo nie dat daar enige verskil tussen Slabbert en my is wat betref
        die GESAG van die Skrif. Daarin is mos alles GENOEGSAAM opgeteken wat
        noodsaaklik is vir ons saligheid, art. 7 NGB. Maar nou maak Bouwe van
        der Eems (en ek merk dit ook by Slabbert in 'n mate) dat die
        GENOEGSAAMHEID in soverre van die GESAG losgemaak word, dat onder
        GENOEGSAAMHEID verstaan moet word dat ons in die lofsegging of erediens
        aan die HERE NET woorde van die Skrif mag gebruik, dan verskil ek daar
        ernstig van mening. Petri Jooste kan dan tereg sê-vra: waarom dan die
        preek? Vraag is of ons dan nie MENSLIKE Psalmberymings gaan KANONISEER
        nie. Dit kan selfs baie ONSKRIFTUURLIK wees."

        My opmerkings: Ek dink die moontlike misverstand is oor die vraag:
        waaroor is die Skrif 'genoegsaam'? In bogenoemde aanhaling word daar
        gestel dat 'Daarin is mos alles GENOEGSAAM opgeteken wat noodsaaklik is
        vir ons saligheid, art. 7 NGB.'

        As 'n mens NGB 7 lees, dan staan daar: "Ons glo dat hierdie Heilige
        Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy
        saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele
        wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin uitvoerig beskrywe
        word, ...."

        Uit NGB art.7 is dit duidelik dat nie net:
        a) ons 'saligheid' nie, maar ook
        b) die 'hele wyse waarop God deur ons gedien moet word',

        uitvoerig (dus genoegsaam?) beskryf of gegee word aan ons in die Skrif.
        Die woord 'gedien' kan eintlik beter vertaal word met wat ons vandag as
        'erediens' verstaan (Frans: 'service' wat die engelse benaming ook is;
        Latyn: 'cultus'. Sien De Nederlandsche Belijdenisgeschriften, dr. JN
        Bakhuizen vd Brink, 1940, bl.40,41).

        Die Skrif is dus genoegsaam vir die erediens ook. Dit beteken, as ons
        die Skrif ondersoek, ons vind dat die erediens uit verskillende elemente
        moet bestaan, bv. prediking, sang, gebed, sakramente, ens. As ons dan
        preek, dan preek ons uit die Skrif (en nie uit Calvyn se Institusies
        nie), as ons bid, dan bid ons volgens die elemente van die onse Vader
        (want nêrens in die Skrif is 'n lys van gebede wat ons moet bid nie), as
        ons sakramente gebruik dan is dit die doop en nagmaal alleen (en nie 7
        sakramente nie), as ons sing dan sing ons dit wat die Skrif ons gee, die
        Psalms (want die opdrag én die sangbundel word vir ons gegee).

        As iemand dan vra/opmerk: daar staan nêrens eksplisiet om 'net' die
        Psalms te sing nie, dan vra ek: staan daar êrens in die teks dat ons
        'net' 2 sakramente moet gebruik? En staan daar êrens ook dat ons 'net'
        die 66 boeke as kanon moet aanvaar? Die feit dat ons net die 66 boeke,
        net die 2 sakramente, net die 150 psalms ontvang het, wil tog iets vir
        ons sê, of hoe? Myns insiens wil dit vir ons sê, wat ons in NGB artikel
        7 bely, naamlik die volkomenheid (genoegsaamheid) van die Skrif, ook vir
        die erediens aan God. Net soos ons nie 'n 11de gebod kan byvoeg nie,
        netso kan ons nie 'n 151ste Psalm byvoeg nie.

        Dus, die preek as element van die erediens, word beveel en duidelik
        gevind in die Skrif (en daarom is br. Jooste se vraag/opmerking
        onskriftuurlik), maar waar word 'gesange' (en bv. kersfees) gevind of
        beveel in die Skrif?

        Wat die 'beryming' van die Psalms betref, kan 'n mens dit in 'n sekere
        sin vergelyk met die 'vertaling' van die Bybel uit die oorspronklike
        tale. Ons vertaal die Skrif uit die grondtale as 'leesteks' in ons eie
        taal. Met die Psalms vertaal ons die Psalms so getrou as moontlik as
        'melodieteks' in ons eie taal (daarom is dit 'n 'vryer' vertaling as die
        Bybel self). Albei word streng bepaal en beperk deur die oorspronklike
        teks self. Maar gesange? Gesange is die parafrasering van teologie in
        melodie, dit is mense se antwoord op die Skrif, en dit kan natuurlik
        meer of minder skriftuurlik wees. Die teks van die 'gesang' is enigiets
        van die Skrif tot en met elke gelowige se persoonlike ervarings en wat
        hom of haar opgewonde maak. Soveel mense, soveel teologieë. Waar sal dit
        stop? Wie sal besluit wanneer 100, 300, 500 of 5000 gesange
        'genoegsaam' is?

        Dankie
        Slabbert Le Cornu
        Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
        Tel. 018-2944178 http://esra-instituut.tripod.com
        "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa


        -----Original Message-----
        From: m.kuiper@... [mailto:m.kuiper@...]
        Sent: Thursday, August 08, 2002 4:46 PM
        To: calvyn@yahoogroups.com
        Subject: Re: [calvyn] Erediens i.p.v. Nederland

        Ek is dankbaar vir dia nuansering wat Slabbert aangebring het, en veral
        ook die terugverwys na SA, waar die kerklike afval ook hand oor hand
        toeneem. Ons kan mekaar in groot trekke nou vind in die beoordeling van
        ('n deel van) die situasie in NL. Daar is ook gemeentes waar ek weier om
        te preek omdat daar kinders aan die Nagmaal toegelaat word. My weiering
        dien as 'n oproep tot reformasie. Ek is egter bevrees dat dit dikwels
        nie meer onderken word nie. Dit mag nooit 'n rede word om dan maar stil
        te bly en saam te gaan met "die stroom" (wat dit ookal mag wees!).
        Helaas gebeur dit maar al te dikwels in reformatoriese kerke in NL: die
        mense is vuisvoos geslaan deur al die veranderings en nuwighede dat
        hulle net hul skouers ophaal as daar iewers 'n Harry Potterkerkdiens
        gehou word.

        Ek glo nie dat daar enige verskil tussen Slabbert en my is wat betref
        die GESAG van die Skrif. Daarin is mos alles GENOEGSAAM opgeteken wat
        noodsaaklik is vir ons saligheid, art. 7 NGB. Maar nou maak Bouwe van
        der Eems (en ek merk dit ook by Slabbert in 'n mate) dat die
        GENOEGSAAMHEID in soverre van die GESAG losgemaak word, dat onder
        GENOEGSAAMHEID verstaan moet word dat ons in die lofsegging of erediens
        aan die HERE NET woorde van die Skrif mag gebruik, dan verskil ek daar
        ernstig van mening. Petri Jooste kan dan tereg sê-vra: waarom dan die
        preek? Vraag is of ons dan nie MENSLIKE Psalmberymings gaan KANONISEER
        nie. Dit kan selfs baie ONSKRIFTUURLIK wees. Ons sing met Psalm 25 in
        Nederlands van "Gods VERBORGEN omgang". Dis onbybels. Want die omgang
        met die HERE is wel VERROULIK maar nie VERBORGE nie. Dit openbaar hom
        mos in ons leesbare briewe van Christus wees?!

        So kan ek beslis nie saamstem oor die gesange. Die "gesangestryd" was in
        NL al voor my geboorte besleg (en dis heelwat jare gelede!). Toe ons na
        SA gekom het, beland ons weer midde in 'n diskussie oor die
        Skrifberymings, wat ons glad nie aangespreek het nie. Maar ander wel! Ek
        sien nog vir Oom Sarel in die kerkraadsbank sing wat sy kake stewig op
        mekaar hou toe die dominee 'n Skrifberyming opgegee het! Ek vra my in
        alle opregtheid af of ons die HS hier nie OORVRA nie.

        Bowendien sluit ons dan baie christene oor die hele wêreld uit
        (insluitende broeders en susters uit die Christian Reformed Churches),
        wat slegs gedeeltelike Psalmberymings ken of selfs heeltemal onbekend is
        met die Psalms.

        Gepraat hiervan: in die paar weke wat ons nou hier is, het ek agtergekom
        hoe in verskillende kerkverbande die sing van Psalms tot die
        probleemgebiede behoort. In die algemeen gesê is ek van oordeel dat in
        die Afrikaanssprekende kerke die Psalms op agterstand staan. Daar word
        hoogstens "almal se gunstelinge" gesing, terwyl die rykdom van die
        Psalms (OOK die wraakpsalms!) verlore gaan. Dit vind ek 'n baie
        ernstiger en subtielere bedreiging as die vraag of mens naas die Psalms
        ook Christosentriese gesange mag sing!

        Laat ons tog oppas vir 'n Gereformeerdedom wat net die "tale Kanaans"
        ken: vertroude en bekende KLANKE, maar aan wie die ERNS van die Woord
        verbygaan en die diens van die HERE as een van die baie poste op ons
        lewensbalans staan. Die HERE roep ons op: My seun, my dogter, gee MY jou
        HART! Om daarop te mag antwoord is een van die voorregte van Gods
        verbond!

        Met broederlike groete,

        Dr. M. Kuiper


        Your use of Yahoo! Groups is subject to
        http://docs.yahoo.com/info/terms/


        ---
        Incoming mail is certified Virus Free.
        Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
        Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002


        ---
        Outgoing mail is certified Virus Free.
        Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
        Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002
       • m.kuiper@chello.nl
        Vir die laaste keer neem ek aan hierdie diskussie deel deur n drietal opmerkings te maak. Die spitsvondighede het tog die plek van die regte diskussie
        Message 7 of 10 , Aug 12, 2002
        • 0 Attachment
         Vir die laaste keer neem ek aan hierdie diskussie deel deur 'n drietal opmerkings te maak. Die spitsvondighede het tog die plek van die regte diskussie ingeneem.

         In die eerste plek word die klem gelê op die cultus waarvoor die Skrif ons die norme aanreik. Waar ek dit wat tot ons saligheid nodig is benadruk het, wys Slabbert tereg op die hele wyse waarop die Here deur ons gedien moet word, maar dan VERSMAL hy dit onmiddellik weer tot dit wat tydens die erediens plaasvind. Hy voel ook wel aan dat dit nie werk nie en seker nie Gereformeerd is nie as hy nie verdere kommentaar lewer op die PsalmBERYMING of BybelVERTALING nie. Daar moet ruimte voor wees, maar daar lê ook die invalshoek van allerlei dwaallering wat die gemeente vrolik sing. Boonop noem hy die elemente van die erediens as gefundeer in die Skrif. Natuurlik gaan dit nie daarbuite om nie, maar ons gereformeerde kerkdienste is tog meer gebaseer op die sinagogale samekomste. Daarby het die liedere vir eeue geen rol gespeel nie.

         In die tweede plek is daar sprake van 'n versmalling as die tweede element uit artikel 7 BEPERK word tot die erediens. Waar BEGIN en waar EINDIG die Gereformeerde erediens? Is dit nie waar dat die cultus die hele Gereformeerde lewenswandel deurtrek nie (dink aan Kuyper: geen duimbreed op die hele terrein van die lewe, waarvan Christus nie sê: Myne nie). As die erediens (en ek bedoel hier: die kerkdiens) dan wel binne die Bybelse kaders bly, maar in die lewenswandel in die week (my lewe mag mos een erediens wees?!), bevind ons ons op die farisese pad wat die mug uitsuig en die kameel verswelg. Die twee moet altyd in korrespondensie wees.

         In die derde plek betreur ek dit dat christene (ook Gereformeerde christene!) sommerso buite die blikveld bly omdat hulle gladnie of slegs enkele parafrases van Psalms in die kerkdienste sing, alleen al om die feit dat daar geen berymings beskikbaar is nie.

         En nou gaan ek my erediens voortsit deur vakansie te hou. Dit is mos deel van my redelike godsdiens.

         Met broedergroete,

         Dr. M. Kuiper


         >
         > Van: "Slabbert Le Cornu" <slecornu@...>
         > Datum: 2002/08/10 za PM 01:58:13 GMT+02:00
         > Aan: <calvyn@yahoogroups.com>
         > Onderwerp: RE: [calvyn] Erediens i.p.v. Nederland
         >
         > Daar is geskryf:
         > "Ek glo nie dat daar enige verskil tussen Slabbert en my is wat betref
         > die GESAG van die Skrif. Daarin is mos alles GENOEGSAAM opgeteken wat
         > noodsaaklik is vir ons saligheid, art. 7 NGB. Maar nou maak Bouwe van
         > der Eems (en ek merk dit ook by Slabbert in 'n mate) dat die
         > GENOEGSAAMHEID in soverre van die GESAG losgemaak word, dat onder
         > GENOEGSAAMHEID verstaan moet word dat ons in die lofsegging of erediens
         > aan die HERE NET woorde van die Skrif mag gebruik, dan verskil ek daar
         > ernstig van mening. Petri Jooste kan dan tereg sê-vra: waarom dan die
         > preek? Vraag is of ons dan nie MENSLIKE Psalmberymings gaan KANONISEER
         > nie. Dit kan selfs baie ONSKRIFTUURLIK wees."
         >
         > My opmerkings: Ek dink die moontlike misverstand is oor die vraag:
         > waaroor is die Skrif 'genoegsaam'? In bogenoemde aanhaling word daar
         > gestel dat 'Daarin is mos alles GENOEGSAAM opgeteken wat noodsaaklik is
         > vir ons saligheid, art. 7 NGB.'
         >
         > As 'n mens NGB 7 lees, dan staan daar: "Ons glo dat hierdie Heilige
         > Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy
         > saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele
         > wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin uitvoerig beskrywe
         > word, ...."
         >
         > Uit NGB art.7 is dit duidelik dat nie net:
         > a) ons 'saligheid' nie, maar ook
         > b) die 'hele wyse waarop God deur ons gedien moet word',
         >
         > uitvoerig (dus genoegsaam?) beskryf of gegee word aan ons in die Skrif.
         > Die woord 'gedien' kan eintlik beter vertaal word met wat ons vandag as
         > 'erediens' verstaan (Frans: 'service' wat die engelse benaming ook is;
         > Latyn: 'cultus'. Sien De Nederlandsche Belijdenisgeschriften, dr. JN
         > Bakhuizen vd Brink, 1940, bl.40,41).
         >
         > Die Skrif is dus genoegsaam vir die erediens ook. Dit beteken, as ons
         > die Skrif ondersoek, ons vind dat die erediens uit verskillende elemente
         > moet bestaan, bv. prediking, sang, gebed, sakramente, ens. As ons dan
         > preek, dan preek ons uit die Skrif (en nie uit Calvyn se Institusies
         > nie), as ons bid, dan bid ons volgens die elemente van die onse Vader
         > (want nêrens in die Skrif is 'n lys van gebede wat ons moet bid nie), as
         > ons sakramente gebruik dan is dit die doop en nagmaal alleen (en nie 7
         > sakramente nie), as ons sing dan sing ons dit wat die Skrif ons gee, die
         > Psalms (want die opdrag én die sangbundel word vir ons gegee).
         >
         > As iemand dan vra/opmerk: daar staan nêrens eksplisiet om 'net' die
         > Psalms te sing nie, dan vra ek: staan daar êrens in die teks dat ons
         > 'net' 2 sakramente moet gebruik? En staan daar êrens ook dat ons 'net'
         > die 66 boeke as kanon moet aanvaar? Die feit dat ons net die 66 boeke,
         > net die 2 sakramente, net die 150 psalms ontvang het, wil tog iets vir
         > ons sê, of hoe? Myns insiens wil dit vir ons sê, wat ons in NGB artikel
         > 7 bely, naamlik die volkomenheid (genoegsaamheid) van die Skrif, ook vir
         > die erediens aan God. Net soos ons nie 'n 11de gebod kan byvoeg nie,
         > netso kan ons nie 'n 151ste Psalm byvoeg nie.
         >
         > Dus, die preek as element van die erediens, word beveel en duidelik
         > gevind in die Skrif (en daarom is br. Jooste se vraag/opmerking
         > onskriftuurlik), maar waar word 'gesange' (en bv. kersfees) gevind of
         > beveel in die Skrif?
         >
         > Wat die 'beryming' van die Psalms betref, kan 'n mens dit in 'n sekere
         > sin vergelyk met die 'vertaling' van die Bybel uit die oorspronklike
         > tale. Ons vertaal die Skrif uit die grondtale as 'leesteks' in ons eie
         > taal. Met die Psalms vertaal ons die Psalms so getrou as moontlik as
         > 'melodieteks' in ons eie taal (daarom is dit 'n 'vryer' vertaling as die
         > Bybel self). Albei word streng bepaal en beperk deur die oorspronklike
         > teks self. Maar gesange? Gesange is die parafrasering van teologie in
         > melodie, dit is mense se antwoord op die Skrif, en dit kan natuurlik
         > meer of minder skriftuurlik wees. Die teks van die 'gesang' is enigiets
         > van die Skrif tot en met elke gelowige se persoonlike ervarings en wat
         > hom of haar opgewonde maak. Soveel mense, soveel teologieë. Waar sal dit
         > stop? Wie sal besluit wanneer 100, 300, 500 of 5000 gesange
         > 'genoegsaam' is?
         >
         > Dankie
         > Slabbert Le Cornu
         > Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
         > Tel. 018-2944178 http://esra-instituut.tripod.com
         > "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa
         >
         >
         > -----Original Message-----
         > From: m.kuiper@... [mailto:m.kuiper@...]
         > Sent: Thursday, August 08, 2002 4:46 PM
         > To: calvyn@yahoogroups.com
         > Subject: Re: [calvyn] Erediens i.p.v. Nederland
         >
         > Ek is dankbaar vir dia nuansering wat Slabbert aangebring het, en veral
         > ook die terugverwys na SA, waar die kerklike afval ook hand oor hand
         > toeneem. Ons kan mekaar in groot trekke nou vind in die beoordeling van
         > ('n deel van) die situasie in NL. Daar is ook gemeentes waar ek weier om
         > te preek omdat daar kinders aan die Nagmaal toegelaat word. My weiering
         > dien as 'n oproep tot reformasie. Ek is egter bevrees dat dit dikwels
         > nie meer onderken word nie. Dit mag nooit 'n rede word om dan maar stil
         > te bly en saam te gaan met "die stroom" (wat dit ookal mag wees!).
         > Helaas gebeur dit maar al te dikwels in reformatoriese kerke in NL: die
         > mense is vuisvoos geslaan deur al die veranderings en nuwighede dat
         > hulle net hul skouers ophaal as daar iewers 'n Harry Potterkerkdiens
         > gehou word.
         >
         > Ek glo nie dat daar enige verskil tussen Slabbert en my is wat betref
         > die GESAG van die Skrif. Daarin is mos alles GENOEGSAAM opgeteken wat
         > noodsaaklik is vir ons saligheid, art. 7 NGB. Maar nou maak Bouwe van
         > der Eems (en ek merk dit ook by Slabbert in 'n mate) dat die
         > GENOEGSAAMHEID in soverre van die GESAG losgemaak word, dat onder
         > GENOEGSAAMHEID verstaan moet word dat ons in die lofsegging of erediens
         > aan die HERE NET woorde van die Skrif mag gebruik, dan verskil ek daar
         > ernstig van mening. Petri Jooste kan dan tereg sê-vra: waarom dan die
         > preek? Vraag is of ons dan nie MENSLIKE Psalmberymings gaan KANONISEER
         > nie. Dit kan selfs baie ONSKRIFTUURLIK wees. Ons sing met Psalm 25 in
         > Nederlands van "Gods VERBORGEN omgang". Dis onbybels. Want die omgang
         > met die HERE is wel VERROULIK maar nie VERBORGE nie. Dit openbaar hom
         > mos in ons leesbare briewe van Christus wees?!
         >
         > So kan ek beslis nie saamstem oor die gesange. Die "gesangestryd" was in
         > NL al voor my geboorte besleg (en dis heelwat jare gelede!). Toe ons na
         > SA gekom het, beland ons weer midde in 'n diskussie oor die
         > Skrifberymings, wat ons glad nie aangespreek het nie. Maar ander wel! Ek
         > sien nog vir Oom Sarel in die kerkraadsbank sing wat sy kake stewig op
         > mekaar hou toe die dominee 'n Skrifberyming opgegee het! Ek vra my in
         > alle opregtheid af of ons die HS hier nie OORVRA nie.
         >
         > Bowendien sluit ons dan baie christene oor die hele wêreld uit
         > (insluitende broeders en susters uit die Christian Reformed Churches),
         > wat slegs gedeeltelike Psalmberymings ken of selfs heeltemal onbekend is
         > met die Psalms.
         >
         > Gepraat hiervan: in die paar weke wat ons nou hier is, het ek agtergekom
         > hoe in verskillende kerkverbande die sing van Psalms tot die
         > probleemgebiede behoort. In die algemeen gesê is ek van oordeel dat in
         > die Afrikaanssprekende kerke die Psalms op agterstand staan. Daar word
         > hoogstens "almal se gunstelinge" gesing, terwyl die rykdom van die
         > Psalms (OOK die wraakpsalms!) verlore gaan. Dit vind ek 'n baie
         > ernstiger en subtielere bedreiging as die vraag of mens naas die Psalms
         > ook Christosentriese gesange mag sing!
         >
         > Laat ons tog oppas vir 'n Gereformeerdedom wat net die "tale Kanaans"
         > ken: vertroude en bekende KLANKE, maar aan wie die ERNS van die Woord
         > verbygaan en die diens van die HERE as een van die baie poste op ons
         > lewensbalans staan. Die HERE roep ons op: My seun, my dogter, gee MY jou
         > HART! Om daarop te mag antwoord is een van die voorregte van Gods
         > verbond!
         >
         > Met broederlike groete,
         >
         > Dr. M. Kuiper
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         > Your use of Yahoo! Groups is subject to
         > http://docs.yahoo.com/info/terms/
         >
         >
         > ---
         > Incoming mail is certified Virus Free.
         > Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
         > Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002
         >
         >
         > ---
         > Outgoing mail is certified Virus Free.
         > Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
         > Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
         >
         >
         >
        • Petri Jooste
         ... Ek sal graag n uiteensetting wil hê van waar en hoe die Skrif die preek as element van die erediens beveel. Wat gesange in die erediens betref, wonder ek
         Message 8 of 10 , Aug 12, 2002
         • 0 Attachment
          > Dus, die preek as element van die erediens, word beveel en duidelik
          > gevind in die Skrif (en daarom is br. Jooste se vraag/opmerking
          > onskriftuurlik), maar waar word 'gesange' (en bv. kersfees) gevind of
          > beveel in die Skrif?

          Ek sal graag 'n uiteensetting wil hê van waar en hoe die Skrif die
          preek as element van die erediens beveel.

          Wat gesange in die erediens betref, wonder ek of die toetsing
          wat ons moet aanlê soos beveel in
          1 Tessalonisense 5: 21 "Beproef alle dinge; behou die goeie. "
          dan nie gebruik kan word om te argumenteer dat
          gesange getoets moet word vir skriftuurlikheid
          sodat dit gebruik kan word in die erediens nie.
          Veral na aanleiding van die opdrag in
          Kolossense 3:16

          Groete
          Petri          *************************************************
          Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@...

          This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...
         • Slabbert Le Cornu
          Ek sal graag n uiteensetting wil hê van waar en hoe die Skrif die preek as element van die erediens beveel. Sien die volgende waaruit ons die bevestiging
          Message 9 of 10 , Aug 13, 2002
          • 0 Attachment
           "Ek sal graag 'n uiteensetting wil hê van waar en hoe die Skrif die
           preek as element van die erediens beveel."

           Sien die volgende waaruit ons die bevestiging kry vir die lees en
           prediking van God se Woord (vir die hele lewe, insluitende die
           erediens): Matt.26:23; 28:19; Mk.4:16-20;16:15; Hand.1:13; 13:15; 9:20;
           16:13; 17:10; 20:8,27; 1 Kor.11:20;14:28;1 Tim.4:13; 2 Tim.2:1-4;
           Tit.2:1; Op.1:13, ens.

           Christus is vir ons ook dié Voorbeeld: "Toe kom Hy in Násaret waar Hy
           opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die
           sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is
           aan Hom oorhandig; en toe Hy die boek oopmaak, kry Hy die plek waar
           geskrywe is: Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om
           die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat
           verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te
           verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in
           vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.
           En nadat Hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan
           Hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op Hom gevestig. Toe
           begin Hy vir hulle te sê: Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul.
           ... (Luk.4:16 ev)

           Christus het in die sinogoge (die 'kerk' van daardie tyd) opgestaan en
           die Skrif gelees (OT, vandag het ons die kanon) en toe verklaar
           ('gepreek' oor die teks: Jes.61:1,2).

           Dankie
           Slabbert Le Cornu
           Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
           Tel. 018-2944178 http://esra-instituut.tripod.com
           "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa


           -----Original Message-----
           From: Petri Jooste [mailto:rkwjpj@...]
           Sent: Monday, August 12, 2002 12:03 PM
           To: calvyn@yahoogroups.com
           Subject: RE: [calvyn] Erediens i.p.v. Nederland

           > Dus, die preek as element van die erediens, word beveel en duidelik
           > gevind in die Skrif (en daarom is br. Jooste se vraag/opmerking
           > onskriftuurlik), maar waar word 'gesange' (en bv. kersfees) gevind of
           > beveel in die Skrif?

           Ek sal graag 'n uiteensetting wil hê van waar en hoe die Skrif die
           preek as element van die erediens beveel.

           Wat gesange in die erediens betref, wonder ek of die toetsing
           wat ons moet aanlê soos beveel in
           1 Tessalonisense 5: 21 "Beproef alle dinge; behou die goeie. "
           dan nie gebruik kan word om te argumenteer dat
           gesange getoets moet word vir skriftuurlikheid
           sodat dit gebruik kan word in die erediens nie.
           Veral na aanleiding van die opdrag in
           Kolossense 3:16

           Groete
           Petri           *************************************************
           Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n
           vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by
           http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by
           itbsekr@...

           This message (and attachments) is subject to restrictions and a
           disclaimer. Please refer to
           http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at
           itbsekr@...           Your use of Yahoo! Groups is subject to
           http://docs.yahoo.com/info/terms/


           ---
           Incoming mail is certified Virus Free.
           Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
           Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002


           ---
           Outgoing mail is certified Virus Free.
           Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
           Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002
          • Slabbert Le Cornu
           My aanwysing dat dien in NGB 7 oorspronklik op erediens wys, was om aan te toon dat dit die konteks is van die NGB [teen die roomse valse leer en
           Message 10 of 10 , Aug 13, 2002
           • 0 Attachment
            My aanwysing dat 'dien' in NGB 7 oorspronklik op 'erediens' wys, was om
            aan te toon dat dit die konteks is van die NGB [teen die roomse valse
            leer en afgodediens en dus daardeur die klem op die 'genoegsaamheid' vir
            die 'kerkdiens'] en nie om die diens aan God te 'verskraal' nie.
            Netsoos wat die sondag wat deur God afgesonder is, nie beteken dat ons
            op die ander dae kan doen wat ons wil nie, netso beteken die 'erediens'
            nie dat ons God nou maar op ander terreine en plek kan dien soos ons wil
            nie [die algemene 'diens' aan God op alle terreine van die lewe deur die
            week, hef nie die spesifieke 'erediens/kerkdiens' op sondag op nie].
            Vanuit die 'erediens' gaan ons en 'dien' God op alle terreine van lewe
            en denke, volgens Sy Woord deur die Gees. Dit is egter my mening dat as
            ons nie in die 'erediens' God alleen dien volgens Sy Woord nie, hoe gaan
            ons dit dan doen op ander terreine van die lewe?

            God het verder die sinagogiese diens in Sy plan vir die kerk
            geinkorporeer, en daarom het die gereformeerde kerkdienste juis daarby
            aangesluit, soos Christus en die dissipels vir ons daarin voortgegaan
            het.

            Dit beteken dus verder dat aangesien ons hele lewe dan ook aanbidding
            is, daarom is die Psalms nie net genoegsaam vir ons spesifieke 'sondag
            eredienste' nie, maar ook vir die persoonlike- en gesins- erediens elke
            dag. Dit wil voorkom asof daar gereformeerde gemeenskappe is wat net in
            die erediens nog Psalms sing? Alles buite die kerkdeure: gesin, skool,
            feeste, kampe, ens., is deur die gesange oorgeneem. G'n wonder die
            mense 'verstaan' of waardeer nie meer die verbondsliedere van God nie?


            Dankie
            Slabbert Le Cornu
            Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
            Tel. 018-2944178 http://esra-instituut.tripod.com
            "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa


            -----Original Message-----
            From: m.kuiper@... [mailto:m.kuiper@...]
            Sent: Monday, August 12, 2002 12:03 PM
            To: calvyn@yahoogroups.com
            Subject: Re: RE: [calvyn] Erediens i.p.v. Nederland

            Vir die laaste keer neem ek aan hierdie diskussie deel deur 'n drietal
            opmerkings te maak. Die spitsvondighede het tog die plek van die regte
            diskussie ingeneem.

            In die eerste plek word die klem gelê op die cultus waarvoor die Skrif
            ons die norme aanreik. Waar ek dit wat tot ons saligheid nodig is
            benadruk het, wys Slabbert tereg op die hele wyse waarop die Here deur
            ons gedien moet word, maar dan VERSMAL hy dit onmiddellik weer tot dit
            wat tydens die erediens plaasvind. Hy voel ook wel aan dat dit nie werk
            nie en seker nie Gereformeerd is nie as hy nie verdere kommentaar lewer
            op die PsalmBERYMING of BybelVERTALING nie. Daar moet ruimte voor wees,
            maar daar lê ook die invalshoek van allerlei dwaallering wat die
            gemeente vrolik sing. Boonop noem hy die elemente van die erediens as
            gefundeer in die Skrif. Natuurlik gaan dit nie daarbuite om nie, maar
            ons gereformeerde kerkdienste is tog meer gebaseer op die sinagogale
            samekomste. Daarby het die liedere vir eeue geen rol gespeel nie.

            In die tweede plek is daar sprake van 'n versmalling as die tweede
            element uit artikel 7 BEPERK word tot die erediens. Waar BEGIN en waar
            EINDIG die Gereformeerde erediens? Is dit nie waar dat die cultus die
            hele Gereformeerde lewenswandel deurtrek nie (dink aan Kuyper: geen
            duimbreed op die hele terrein van die lewe, waarvan Christus nie sê:
            Myne nie). As die erediens (en ek bedoel hier: die kerkdiens) dan wel
            binne die Bybelse kaders bly, maar in die lewenswandel in die week (my
            lewe mag mos een erediens wees?!), bevind ons ons op die farisese pad
            wat die mug uitsuig en die kameel verswelg. Die twee moet altyd in
            korrespondensie wees.

            In die derde plek betreur ek dit dat christene (ook Gereformeerde
            christene!) sommerso buite die blikveld bly omdat hulle gladnie of slegs
            enkele parafrases van Psalms in die kerkdienste sing, alleen al om die
            feit dat daar geen berymings beskikbaar is nie.

            En nou gaan ek my erediens voortsit deur vakansie te hou. Dit is mos
            deel van my redelike godsdiens.

            Met broedergroete,

            Dr. M. Kuiper


            >
            > Van: "Slabbert Le Cornu" <slecornu@...>
            > Datum: 2002/08/10 za PM 01:58:13 GMT+02:00
            > Aan: <calvyn@yahoogroups.com>
            > Onderwerp: RE: [calvyn] Erediens i.p.v. Nederland
            >
            > Daar is geskryf:
            > "Ek glo nie dat daar enige verskil tussen Slabbert en my is wat betref
            > die GESAG van die Skrif. Daarin is mos alles GENOEGSAAM opgeteken wat
            > noodsaaklik is vir ons saligheid, art. 7 NGB. Maar nou maak Bouwe van
            > der Eems (en ek merk dit ook by Slabbert in 'n mate) dat die
            > GENOEGSAAMHEID in soverre van die GESAG losgemaak word, dat onder
            > GENOEGSAAMHEID verstaan moet word dat ons in die lofsegging of
            erediens
            > aan die HERE NET woorde van die Skrif mag gebruik, dan verskil ek daar
            > ernstig van mening. Petri Jooste kan dan tereg sê-vra: waarom dan die
            > preek? Vraag is of ons dan nie MENSLIKE Psalmberymings gaan KANONISEER
            > nie. Dit kan selfs baie ONSKRIFTUURLIK wees."
            >
            > My opmerkings: Ek dink die moontlike misverstand is oor die vraag:
            > waaroor is die Skrif 'genoegsaam'? In bogenoemde aanhaling word daar
            > gestel dat 'Daarin is mos alles GENOEGSAAM opgeteken wat noodsaaklik
            is
            > vir ons saligheid, art. 7 NGB.'
            >
            > As 'n mens NGB 7 lees, dan staan daar: "Ons glo dat hierdie Heilige
            > Skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy
            > saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele
            > wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin uitvoerig beskrywe
            > word, ...."
            >
            > Uit NGB art.7 is dit duidelik dat nie net:
            > a) ons 'saligheid' nie, maar ook
            > b) die 'hele wyse waarop God deur ons gedien moet word',
            >
            > uitvoerig (dus genoegsaam?) beskryf of gegee word aan ons in die
            Skrif.
            > Die woord 'gedien' kan eintlik beter vertaal word met wat ons vandag
            as
            > 'erediens' verstaan (Frans: 'service' wat die engelse benaming ook
            is;
            > Latyn: 'cultus'. Sien De Nederlandsche Belijdenisgeschriften, dr. JN
            > Bakhuizen vd Brink, 1940, bl.40,41).
            >
            > Die Skrif is dus genoegsaam vir die erediens ook. Dit beteken, as ons
            > die Skrif ondersoek, ons vind dat die erediens uit verskillende
            elemente
            > moet bestaan, bv. prediking, sang, gebed, sakramente, ens. As ons dan
            > preek, dan preek ons uit die Skrif (en nie uit Calvyn se Institusies
            > nie), as ons bid, dan bid ons volgens die elemente van die onse Vader
            > (want nêrens in die Skrif is 'n lys van gebede wat ons moet bid nie),
            as
            > ons sakramente gebruik dan is dit die doop en nagmaal alleen (en nie 7
            > sakramente nie), as ons sing dan sing ons dit wat die Skrif ons gee,
            die
            > Psalms (want die opdrag én die sangbundel word vir ons gegee).
            >
            > As iemand dan vra/opmerk: daar staan nêrens eksplisiet om 'net' die
            > Psalms te sing nie, dan vra ek: staan daar êrens in die teks dat ons
            > 'net' 2 sakramente moet gebruik? En staan daar êrens ook dat ons
            'net'
            > die 66 boeke as kanon moet aanvaar? Die feit dat ons net die 66
            boeke,
            > net die 2 sakramente, net die 150 psalms ontvang het, wil tog iets vir
            > ons sê, of hoe? Myns insiens wil dit vir ons sê, wat ons in NGB
            artikel
            > 7 bely, naamlik die volkomenheid (genoegsaamheid) van die Skrif, ook
            vir
            > die erediens aan God. Net soos ons nie 'n 11de gebod kan byvoeg nie,
            > netso kan ons nie 'n 151ste Psalm byvoeg nie.
            >
            > Dus, die preek as element van die erediens, word beveel en duidelik
            > gevind in die Skrif (en daarom is br. Jooste se vraag/opmerking
            > onskriftuurlik), maar waar word 'gesange' (en bv. kersfees) gevind of
            > beveel in die Skrif?
            >
            > Wat die 'beryming' van die Psalms betref, kan 'n mens dit in 'n sekere
            > sin vergelyk met die 'vertaling' van die Bybel uit die oorspronklike
            > tale. Ons vertaal die Skrif uit die grondtale as 'leesteks' in ons
            eie
            > taal. Met die Psalms vertaal ons die Psalms so getrou as moontlik as
            > 'melodieteks' in ons eie taal (daarom is dit 'n 'vryer' vertaling as
            die
            > Bybel self). Albei word streng bepaal en beperk deur die oorspronklike
            > teks self. Maar gesange? Gesange is die parafrasering van teologie
            in
            > melodie, dit is mense se antwoord op die Skrif, en dit kan natuurlik
            > meer of minder skriftuurlik wees. Die teks van die 'gesang' is
            enigiets
            > van die Skrif tot en met elke gelowige se persoonlike ervarings en wat
            > hom of haar opgewonde maak. Soveel mense, soveel teologieë. Waar sal
            dit
            > stop? Wie sal besluit wanneer 100, 300, 500 of 5000 gesange
            > 'genoegsaam' is?
            >
            > Dankie
            > Slabbert Le Cornu
            > Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
            > Tel. 018-2944178 http://esra-instituut.tripod.com
            > "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa
            >
            >
            > -----Original Message-----
            > From: m.kuiper@... [mailto:m.kuiper@...]
            > Sent: Thursday, August 08, 2002 4:46 PM
            > To: calvyn@yahoogroups.com
            > Subject: Re: [calvyn] Erediens i.p.v. Nederland
            >
            > Ek is dankbaar vir dia nuansering wat Slabbert aangebring het, en
            veral
            > ook die terugverwys na SA, waar die kerklike afval ook hand oor hand
            > toeneem. Ons kan mekaar in groot trekke nou vind in die beoordeling
            van
            > ('n deel van) die situasie in NL. Daar is ook gemeentes waar ek weier
            om
            > te preek omdat daar kinders aan die Nagmaal toegelaat word. My
            weiering
            > dien as 'n oproep tot reformasie. Ek is egter bevrees dat dit dikwels
            > nie meer onderken word nie. Dit mag nooit 'n rede word om dan maar
            stil
            > te bly en saam te gaan met "die stroom" (wat dit ookal mag wees!).
            > Helaas gebeur dit maar al te dikwels in reformatoriese kerke in NL:
            die
            > mense is vuisvoos geslaan deur al die veranderings en nuwighede dat
            > hulle net hul skouers ophaal as daar iewers 'n Harry Potterkerkdiens
            > gehou word.
            >
            > Ek glo nie dat daar enige verskil tussen Slabbert en my is wat betref
            > die GESAG van die Skrif. Daarin is mos alles GENOEGSAAM opgeteken wat
            > noodsaaklik is vir ons saligheid, art. 7 NGB. Maar nou maak Bouwe van
            > der Eems (en ek merk dit ook by Slabbert in 'n mate) dat die
            > GENOEGSAAMHEID in soverre van die GESAG losgemaak word, dat onder
            > GENOEGSAAMHEID verstaan moet word dat ons in die lofsegging of
            erediens
            > aan die HERE NET woorde van die Skrif mag gebruik, dan verskil ek daar
            > ernstig van mening. Petri Jooste kan dan tereg sê-vra: waarom dan die
            > preek? Vraag is of ons dan nie MENSLIKE Psalmberymings gaan KANONISEER
            > nie. Dit kan selfs baie ONSKRIFTUURLIK wees. Ons sing met Psalm 25 in
            > Nederlands van "Gods VERBORGEN omgang". Dis onbybels. Want die omgang
            > met die HERE is wel VERROULIK maar nie VERBORGE nie. Dit openbaar hom
            > mos in ons leesbare briewe van Christus wees?!
            >
            > So kan ek beslis nie saamstem oor die gesange. Die "gesangestryd" was
            in
            > NL al voor my geboorte besleg (en dis heelwat jare gelede!). Toe ons
            na
            > SA gekom het, beland ons weer midde in 'n diskussie oor die
            > Skrifberymings, wat ons glad nie aangespreek het nie. Maar ander wel!
            Ek
            > sien nog vir Oom Sarel in die kerkraadsbank sing wat sy kake stewig op
            > mekaar hou toe die dominee 'n Skrifberyming opgegee het! Ek vra my in
            > alle opregtheid af of ons die HS hier nie OORVRA nie.
            >
            > Bowendien sluit ons dan baie christene oor die hele wêreld uit
            > (insluitende broeders en susters uit die Christian Reformed Churches),
            > wat slegs gedeeltelike Psalmberymings ken of selfs heeltemal onbekend
            is
            > met die Psalms.
            >
            > Gepraat hiervan: in die paar weke wat ons nou hier is, het ek
            agtergekom
            > hoe in verskillende kerkverbande die sing van Psalms tot die
            > probleemgebiede behoort. In die algemeen gesê is ek van oordeel dat in
            > die Afrikaanssprekende kerke die Psalms op agterstand staan. Daar word
            > hoogstens "almal se gunstelinge" gesing, terwyl die rykdom van die
            > Psalms (OOK die wraakpsalms!) verlore gaan. Dit vind ek 'n baie
            > ernstiger en subtielere bedreiging as die vraag of mens naas die
            Psalms
            > ook Christosentriese gesange mag sing!
            >
            > Laat ons tog oppas vir 'n Gereformeerdedom wat net die "tale Kanaans"
            > ken: vertroude en bekende KLANKE, maar aan wie die ERNS van die Woord
            > verbygaan en die diens van die HERE as een van die baie poste op ons
            > lewensbalans staan. Die HERE roep ons op: My seun, my dogter, gee MY
            jou
            > HART! Om daarop te mag antwoord is een van die voorregte van Gods
            > verbond!
            >
            > Met broederlike groete,
            >
            > Dr. M. Kuiper
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            > Your use of Yahoo! Groups is subject to
            > http://docs.yahoo.com/info/terms/
            >
            >
            > ---
            > Incoming mail is certified Virus Free.
            > Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
            > Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002
            >
            >
            > ---
            > Outgoing mail is certified Virus Free.
            > Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
            > Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002
            >
            >
            >
            >
            >
            >
            > Your use of Yahoo! Groups is subject to
            http://docs.yahoo.com/info/terms/
            >
            >
            >


            Your use of Yahoo! Groups is subject to
            http://docs.yahoo.com/info/terms/


            ---
            Incoming mail is certified Virus Free.
            Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
            Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002


            ---
            Outgoing mail is certified Virus Free.
            Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
            Version: 6.0.372 / Virus Database: 207 - Release Date: 6/20/2002
           Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.