Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Admin Buro

Expand Messages
 • bouwe.vandereems@za.didata.com
  Aangesien ek oorweeg om by n plaaslike gemeente aan te sluit, wat deel vorm van die GKSA kerkverband, woon ek gereeld daar eredienste by. Om die rede lees ek
  Message 1 of 21 , Jun 2, 2002
   Aangesien ek oorweeg om by 'n plaaslike gemeente aan te sluit, wat deel vorm
   van die GKSA kerkverband, woon ek gereeld daar eredienste by. Om die rede
   lees ek toe ook die nuusbrief van daardie gemeente. Daar vind ek toe 'n
   interesante stelling : "Die Admin Buro debiteer ons bankrekening met die
   volle raming of ons dit ingekry het of nie."

   Aangesien op hierdie poslys baie lede en predikante van die GKSA is, wil ek
   graag verheldering kry oor die volgende vrae:

   1) Is hierdie praktyk algemeen in die GKSA? (Ek vermoed so, aangesien prof.
   Pieter vd Dussen (snr.) 'n lang ruk terug ook 'n vraag oor die
   aangeleentheid gevra het)

   2) Indien dit wel algemene praktyk is, hoe kan hierdie praktyk geregverdig
   word in die lig van Son. 21 waarvolgens ons verplig is om sy gawes GEWILLIG
   en MET VREUGDE tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend.

   3) Indien Christus sy kerk regeer deur die ampsdraers in die plaaslike
   gemeente, watter gesag het die Admin Buro om geld uit 'n plaaslike gemeente
   se rekening te onttrek?

   4) Is dit moontlik om lid te word van 'n gemeente in die GKSA sonder dat
   iets van jou tiende afgetrek word vir die Admin Buro?

   Met hierdie vrae wil ek nie impliseer dat die werk wat die Admin Buro doen
   verkeerd is nie, maar slegs dat die manier waarop dit sy geld insamel in
   stryd met die belydenis.

   - Bouwe


   This message contains information intended solely for the addressee,
   which is confidential or private in nature and subject to legal privilege.
   If you are not the intended recipient, you may not peruse, use,
   disseminate, distribute or copy this message or any file attached to this
   message. Any such unauthorised use is prohibited and may be unlawful. If
   you have received this message in error, please notify the sender
   immediately by e-mail, facsimile or telephone and thereafter delete the
   original message from your machine.

   Furthermore, the information contained in this message, and any
   attachments thereto, is for information purposes only and may contain the
   personal views and opinions of the author, which are not necessarily the
   views and opinions of Dimension Data (South Africa) (Proprietary) Limited
   or is subsidiaries and associated companies ("Dimension Data"). Dimension
   Data therefore does not accept liability for any claims, loss or damages
   of whatsoever nature, arising as a result of the reliance on such
   information by anyone.

   Whilst all reasonable steps are taken to ensure the accuracy and
   integrity of information transmitted electronically and to preserve the
   confidentiality thereof, Dimension Data accepts no liability or
   responsibility whatsoever if information or data is, for whatsoever
   reason, incorrect, corrupted or does not reach its intended destination.
  • Attie Juyn
   Ons kassier (nie op die lys nie) reageer as volg: Ek weet nie in watter Geref gemeente se nuusbrief die betrokke stelling oor die debiteer van die gemeente se
   Message 2 of 21 , Jun 4, 2002
    Ons kassier (nie op die lys nie) reageer as volg:

    Ek weet nie in watter Geref gemeente se nuusbrief die betrokke stelling oor die debiteer van die gemeente se bankrekening
    deur die Admin Buro verskyn nie, maar kom ek stel net die saak in die regte perspektief.

    Die ramings wat aan die Admin Buro betaal word, is deur al die Geref Kerke saam ooreengekom en gaan vir sake wat al die gemeentes raak soos die administrasie van predikante se medies, pensioen en ook betaling van die professore aan die Teologiese Skool se salarisse/traktement, waar ons predikante opgelei word.

    Elke gemeente begroot jaarliks vir ramings en ons vra vir lidmate 'n vrywillige bydrae van ongeveer R20 per lidmaat.
    Die tiende wat lidmate gee as dankoffers gaan egter in die eerste plek vir die instandhouding van die erediens, m.a.w
    om te sorg dat God se Woord elke Sondag bedien word.

    Die Admin Buro kan alleenlik ramings van 'n gemeente se bankrekening vorder, indien die betrokke kerkraad by wyse van 'n aftrekorder toestemming gee. Ons betaal byvoorbeeld ons ramings maandeliks self oor via internet. Die Admin Buro
    dwing dus nie betaling af nie en is afhanklik van gemeentes se regte gesindheid. Gemeentes wat swaarkry en sukkel om
    hulle ramings te betaal , kan ook 'n billike reëling tref met die bestuur van die Admin Buro.

    Ek hoop ek beantwoord van u vrae, laat weet gerus as ons verder kan help.


    Frikkie Venter
    Kassier
    Geref Kerk Potch Suid


    >>> bouwe.vandereems@... 06/03/02 07:45AM >>>
    Aangesien ek oorweeg om by 'n plaaslike gemeente aan te sluit, wat deel vorm
    van die GKSA kerkverband, woon ek gereeld daar eredienste by. Om die rede
    lees ek toe ook die nuusbrief van daardie gemeente. Daar vind ek toe 'n
    interesante stelling : "Die Admin Buro debiteer ons bankrekening met die
    volle raming of ons dit ingekry het of nie."

    Aangesien op hierdie poslys baie lede en predikante van die GKSA is, wil ek
    graag verheldering kry oor die volgende vrae:

    1) Is hierdie praktyk algemeen in die GKSA? (Ek vermoed so, aangesien prof.
    Pieter vd Dussen (snr.) 'n lang ruk terug ook 'n vraag oor die
    aangeleentheid gevra het)

    2) Indien dit wel algemene praktyk is, hoe kan hierdie praktyk geregverdig
    word in die lig van Son. 21 waarvolgens ons verplig is om sy gawes GEWILLIG
    en MET VREUGDE tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend.

    3) Indien Christus sy kerk regeer deur die ampsdraers in die plaaslike
    gemeente, watter gesag het die Admin Buro om geld uit 'n plaaslike gemeente
    se rekening te onttrek?

    4) Is dit moontlik om lid te word van 'n gemeente in die GKSA sonder dat
    iets van jou tiende afgetrek word vir die Admin Buro?

    Met hierdie vrae wil ek nie impliseer dat die werk wat die Admin Buro doen
    verkeerd is nie, maar slegs dat die manier waarop dit sy geld insamel in
    stryd met die belydenis.

    - Bouwe


    This message contains information intended solely for the addressee,
    which is confidential or private in nature and subject to legal privilege.
    If you are not the intended recipient, you may not peruse, use,
    disseminate, distribute or copy this message or any file attached to this
    message. Any such unauthorised use is prohibited and may be unlawful. If
    you have received this message in error, please notify the sender
    immediately by e-mail, facsimile or telephone and thereafter delete the
    original message from your machine.

    Furthermore, the information contained in this message, and any
    attachments thereto, is for information purposes only and may contain the
    personal views and opinions of the author, which are not necessarily the
    views and opinions of Dimension Data (South Africa) (Proprietary) Limited
    or is subsidiaries and associated companies ("Dimension Data"). Dimension
    Data therefore does not accept liability for any claims, loss or damages
    of whatsoever nature, arising as a result of the reliance on such
    information by anyone.

    Whilst all reasonable steps are taken to ensure the accuracy and
    integrity of information transmitted electronically and to preserve the
    confidentiality thereof, Dimension Data accepts no liability or
    responsibility whatsoever if information or data is, for whatsoever
    reason, incorrect, corrupted or does not reach its intended destination.


    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   • Nico van der Dussen
    Alhoewel die GKSA se ramingstelsel tans op die lys ter sprake is, glo ek dat soortgelyke stelsels by die ander Kerkverbande in werking is. En ek het al geleer
    Message 3 of 21 , Jun 5, 2002
     Alhoewel die GKSA se ramingstelsel tans op die lys ter sprake is, glo
     ek dat soortgelyke stelsels by die ander Kerkverbande in werking is.
     En ek het al geleer dat probleme en klagtes in een Kerkverband
     voorkom, ook in die ander kerkverbande lewe.

     Soos reeds gemeld wurg baie plaaslike gemeentes aan die GKSA se
     ramings, en is ek selfs bewus van sulke gemeentes wat moet kies om
     'n voltydse bedienaar van die Woord te hê of om ramings te betaal.

     'n Jaar of wat gelede was daar dan ook 'n amptelike skrywe in die
     GKSA waarin die gemeentes aangemoedig is om hulle verpligtinge na
     te kom. Die inhoud kan ek nie meer onthou nie

     Wat ek wel onthou is dat die bedrag vergelyk is met 'n aantal blikkies
     koeldrank per lidmaat per maand.

     Dit het my gegrief - omdat ek bewus is dat daar talle lidmate is wat nie
     meer die luukse van 1 blikkie koeldrank kan bekostig nie. As sulke
     ramings met luukses vergelyk word, dan kan dit nie anders as om self
     'n luukse te wees nie. Of is ek verkeerd met my afleiding?

     Ek hoop ek is verkeerd, maar ek moes daaruit aflei dat die
     "Skuldinvorderaars" van die adminburo en persone wat die
     aanbevelings maak tov die toekomstige ramings heeltemaal uit
     voeling is met wat op grondvlak gebeur.

     Terloops, as ek na die aantal teologiese studente op Potchefstroom
     kyk, dan wil dit my lyk asof daar byna 1 professor vir elke student is.
     Is dit sinvolle aanwending van God se gawes in tye van swaarkry?

     Broedergroete

     Nico
    • Louis Kruger [PTA Programmes & Applicati
     Gespreksgenote, Ek wil hier miskien net eerder vra dat die kerklike pad met sulke navrae en kwessies gestap word as om dit op n openbare medium te bespreek.
     Message 4 of 21 , Jun 5, 2002
      Gespreksgenote,

      Ek wil hier miskien net eerder vra dat die kerklike pad met sulke navrae en kwessies gestap word as om dit op 'n openbare medium te bespreek. As al die moontlikhede eers uitgeput is, kan ander moontlikhede oorweeg word, en daar is verskeie sulke moontlikhede.

      Groetnis,

      Louis LSJ Kruger.


      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Paul Kruger
      My probleem met baie standpunte wat op die Calvyn-poslys gestel word, is nie soseer die standpunte nie, maar dat die Negende Gebod so dikwels in gedrang kom.
      Message 5 of 21 , Jun 5, 2002
       My probleem met baie standpunte wat op die Calvyn-poslys gestel word, is nie soseer die standpunte nie, maar dat die Negende Gebod so dikwels in gedrang kom. Ek wil tog vra: Maak sover moontlik van feite seker voordat iets as waarheid of stelling op die poslys geplaas word. Onderstaande is 'n goeie voorbeeld:

       "Terloops, as ek na die aantal teologiese studente op Potchefstroom
       kyk, dan wil dit my lyk asof daar byna 1 professor vir elke student is.
       Is dit sinvolle aanwending van God se gawes in tye van swaarkry?"

       Indien dit waar is, is ek van die eerste wat sal sê dat die aantal professore verminder moet word (en moontlik moet hulle inderdaad verminder word, maar om ander redes as wat hierbo genoem is). Die feite van die saak is dat daar vanjaar alleen in die eerstejaarklas (Klandidaats 1) 17 studente is (die aantal professore wat deur die kerk onderhou word is ongeveer 5 - die res word deur die Universiteit bekostig). Die totale aantal Kandidaat-studente (wat studeer vir predikant in die Gereformeerde Kerke) is tans 58, waarvan 19 swart studente is (van Sinode Middelande en Soutpansberg). Die Here is besig om ryklik te voorsien aan manne wat die innerlike roeping het om Bedienaar van die Woord te wees - is ons daarvoor gereed? By die aantal Kandidaat-studente is daar ook 'n groeiende aantal studente van ander kerke wat juis aan die TSP kom studeer en wat oop is vir oortuiging in die Gereformeerde leer. Die teologiese professore help ook dat studente aan die twee inrigtings waar Dr Flip Buys en Dr Sarel van der Merwe die Gereformeerde leer uitdra aan nie-Gereformeerdes en waar oor Gereformeerdes opgelei word, by 'n erkende universiteit hulle kwalifikasie kan kry. Die twee inrigtings is by die PU vir CHO geakkrediteer.

       Met bostaande sê ek nie dat ons klemtone by die TSP altyd reg is nie. Daar kan oor baie sake geregverdigde kritiek ingebring word. Ek sê net dat die bewering dat dar een professor vir elke teologiese student is, ten minste vyfvoudig verkeerd is. Bloot deur die Kerkalmanak 2002 op te tel, sou die ware toedrag van sake geblyk het.

       Wat ramings aan die Adm Buro betref - ek was lank by 'n gemeente wat gewurg het om by te bly. Dis waar dat baie van ons mense vandag werklik swaar kry. Die gaping tussen ryk en arm vergroot. Maar ek moet bysê dat ek Sondag na Sondag verbaas was met watter luukse motors die mense by die eredienste aankom en watter luukse vakansies gehou word. As ons maar net 'n gedeelte van die 5% wat meeste gemeentes aan kerklike bydraes vra, inkry - ek praat nie eers van 'n tiende nie - sal ons ons ramings kan betaal, ons predikante goed kan versorg en nog baie oorhê vir die verkondiging van die evangelie. Eerder as om te kla oor die wyse waarop bydraes vir die Adm Buro aangevra word (wat tog op 'n misverstand berus - vgl Attie Juyn se skrywe - en die bydraes word werklik tot die minimum beperk), laat ons ons eerder voor die Here verootmoedig en onsself aanklaag oor ons gebrek aan offervaardigheid en ook ons as ouderlinge (en mede-lidmate) se huiwering om mekaar daaroor te vermaan.

       Ek het so pas die agenda van die kuratore vir Junie gelees. Daar is 'n bepaalde saak waarvoor 'n vergadering opgeroep moet word en ek kan u verseker hoedat sente omgedraai word en weer omgedraai word - daar word gekyk of sake nie op 'n alternatiewe wyse gereël kan word nie, want die kuratore, wat deur die kerke verkies is, is maar alte bewus dat hulle met geld van die kerke werk - en dat dit op baie plekke swaar gaan.

       Ek wil werklik weer vra - pasop vir bewerings wat nie gekontrolleer is nie, want dit maak verdag. Vra dan eerder maar vrae - maar dan nie vrae waarin antwoorde reeds geimpliseer is nie. Dis nie alleen bostaande aanhaling wat ek in die oog het nie - en ek wil die broeder wat die saak gestel het nie te na kom deur voor te gee dat net hy daaraan skuldig is nie - dis 'n tendens wat meermale voorkom. As ek gaan vra om liewer van die poslys afgehaal te word ('n poslys wat ek soms opbouend vind) sal dit weer oor hierdie saak van die Negende Gebod - en nie oor iets anders nie. Intussen glo ek dat ons wel op mekaar en op die waarheid sal ag gee.


       _____________________________________
       PP Krüger
       Skool vir Bybelwetenskappe en Bybeltale
       Fakulteit Teologie
       Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys
       Potchefstroom
       Suid-Afrika
       2520

       Ou Testament-vakgroep
       Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
       Posbus 20004
       Noordbrug
       2522

       (W)+27 (0)18 299 1598
       (H)+27 (0)18 297 3493
       Sel: 082 486 2873 (slegs indien bogenoemde nie beskikbaar nie)
       sbbppk@...


       [Non-text portions of this message have been removed]
      • louiskruger
       Gespreksgenote, Ek wil hier eerder vra dat die kerklike pad met sulke navrae en kwessies gestap word as om dit op n openbare medium te bespreek. As al die
       Message 6 of 21 , Jun 5, 2002
        Gespreksgenote,

        Ek wil hier eerder vra dat die kerklike pad met sulke navrae en
        kwessies gestap word as om dit op 'n openbare medium te bespreek. As
        al die paaie eers uitgeput is, kan ander moontlikhede oorweeg word,
        en daar is verskeie sulke paaie.

        Groetnis,

        Louis LSJ Kruger
        [My vorige ekwivalente boodskap het dit nie gemaak tot by die lys
        nie, daarom pos ek hierdie een direk vanaf die web.]
       • bouwe.vandereems@za.didata.com
        Baie dankie aan Attie Juyn vir die verduideliking. Op grond hiervan antwoord ek my eie vrae dan soos volg : 1) Die gebruik van aftrekorders word nie
        Message 7 of 21 , Jun 6, 2002
         Baie dankie aan Attie Juyn vir die verduideliking.

         Op grond hiervan antwoord ek my eie vrae dan soos volg :

         1) Die gebruik van aftrekorders word nie voorgeskryf deur die Admin Buro
         nie. Kerkrade het daarom die vryheid om self te besluit oor die wyse van
         insameling van die geld, en ook die wyse van betaling aan die Admin Buro.

         2) Indien die kerkraad die vryheid het om die wyse van insameling en
         betaling te bepaal, dan begin hervorming op die gebied van geldinsameling
         vir die Admin Buro by die plaaslike kerk.

         Myns insiens is die enigste manier waarop die kerkraad kan seker maak dat
         elke gemeentelid se bydrae vir die Admin Buro VRYWILLIG en MET VREUGDE is,
         is deur die geld in te samel deur middel van kollektes. Dit wat die
         gemeentelede op die wyse vir die doel gee, moet die Admin Buro mee tevrede
         wees. As geld wat ingesamel is vir die Woordbediening in die plaaslike kerk
         of vir ander doeleindes, gebruik word om vir die Admin Buro te stuur, kom
         dit neer op bedrog en dwang.

         3) Indien die kerkraad die vryheid het om die wyse van insameling en
         betaling te bepaal, dan word die gesag van die kerkraad nie aangetas nie.

         4) Indien die kerkraad die vryheid het om die wyse van insameling en
         betaling te bepaal, dan kan lidmate wat nie geld aan die Admin Buro wil
         betaal nie, 'n reeling met die plaaslike kerkraad tref. Indien die Admin
         Buro dit probeer verhoed, dan tree die Admin Buro op in stryd met Son. 21.

         Ek sou graag wou hoor of ek die saak reg sien.

         Ek wil ook net die stelling van 'n ander deelnemer regstel. Daar was geen
         misverstand rondom die gebruik van debietorders deur die Admin Buro nie. Dit
         is werklik die geval in ten minste een plaaslike gemeente, aangesien ek
         letterlik aangehaal het uit die blad van daardie gemeente. Om te vra of dit
         'n algemene praktyk is, is 'n vraag, en nie 'n misverstand nie. Verder dink
         ek ook dat dit verkeerd van daardie skrywer om my vrae te bestempel as
         'kla'. Dit gaan vir my daaroor dat ook die wyse waarop geld ingesamel word
         volgens die belydenis behoort te wees, en dis daarom myns insiens verkeerd
         as die beoordeling van sulke sake in die lig van die belydenis as 'kla'
         afgemaak word. Alhoewel hierdie skrywer tereg besorg is oor ons
         gehoorsaamheid aan die 9-de gebod, moet hy egter versigtig wees om homself
         nie aan dieselfde gebod skuldig te maak deur middel van hierdie etikettering
         van ander se argumente nie.

         - Bouwe van der Eems


         This message contains information intended solely for the addressee,
         which is confidential or private in nature and subject to legal privilege.
         If you are not the intended recipient, you may not peruse, use,
         disseminate, distribute or copy this message or any file attached to this
         message. Any such unauthorised use is prohibited and may be unlawful. If
         you have received this message in error, please notify the sender
         immediately by e-mail, facsimile or telephone and thereafter delete the
         original message from your machine.

         Furthermore, the information contained in this message, and any
         attachments thereto, is for information purposes only and may contain the
         personal views and opinions of the author, which are not necessarily the
         views and opinions of Dimension Data (South Africa) (Proprietary) Limited
         or is subsidiaries and associated companies ("Dimension Data"). Dimension
         Data therefore does not accept liability for any claims, loss or damages
         of whatsoever nature, arising as a result of the reliance on such
         information by anyone.

         Whilst all reasonable steps are taken to ensure the accuracy and
         integrity of information transmitted electronically and to preserve the
         confidentiality thereof, Dimension Data accepts no liability or
         responsibility whatsoever if information or data is, for whatsoever
         reason, incorrect, corrupted or does not reach its intended destination.
        • Louis Kruger [PTA Programmes & Applicati
         Dit wil vir my voorkom of hierdie n gesensureerde lys is waar net sekere mense mag pos en ander net soos suigelinge mag lees! As dit die geval is, dan kan
         Message 8 of 21 , Jun 6, 2002
          Dit wil vir my voorkom of hierdie 'n gesensureerde lys is waar net sekere mense mag pos en ander net soos suigelinge mag lees! As dit die geval is, dan kan julle die gesprek maar eerder hou. Ek het die proses van inskrywing deurloop, nou word my pos nog verder gemodereer en gesenusureer. So as iemand iets skryf wat nie binne die aanvaarbare mening van 'n selektiewe groep of individu val nie word dit net nie deurgelaat nie, dit klink soos 'n calvinistiese pous. Weersprekendheid in terme.

          -----Original Message-----
          From: bouwe.vandereems@... [mailto:bouwe.vandereems@...]
          Sent: 07 Jun 2002 08:37
          To: calvyn@yahoogroups.com
          Subject: [calvyn] Admin Buro


          Baie dankie aan Attie Juyn vir die verduideliking.

          Op grond hiervan antwoord ek my eie vrae dan soos volg :

          1) Die gebruik van aftrekorders word nie voorgeskryf deur die Admin Buro
          nie. Kerkrade het daarom die vryheid om self te besluit oor die wyse van
          insameling van die geld, en ook die wyse van betaling aan die Admin Buro.

          2) Indien die kerkraad die vryheid het om die wyse van insameling en
          betaling te bepaal, dan begin hervorming op die gebied van geldinsameling
          vir die Admin Buro by die plaaslike kerk.

          Myns insiens is die enigste manier waarop die kerkraad kan seker maak dat
          elke gemeentelid se bydrae vir die Admin Buro VRYWILLIG en MET VREUGDE is,
          is deur die geld in te samel deur middel van kollektes. Dit wat die
          gemeentelede op die wyse vir die doel gee, moet die Admin Buro mee tevrede
          wees. As geld wat ingesamel is vir die Woordbediening in die plaaslike kerk
          of vir ander doeleindes, gebruik word om vir die Admin Buro te stuur, kom
          dit neer op bedrog en dwang.

          3) Indien die kerkraad die vryheid het om die wyse van insameling en
          betaling te bepaal, dan word die gesag van die kerkraad nie aangetas nie.

          4) Indien die kerkraad die vryheid het om die wyse van insameling en
          betaling te bepaal, dan kan lidmate wat nie geld aan die Admin Buro wil
          betaal nie, 'n reeling met die plaaslike kerkraad tref. Indien die Admin
          Buro dit probeer verhoed, dan tree die Admin Buro op in stryd met Son. 21.

          Ek sou graag wou hoor of ek die saak reg sien.

          Ek wil ook net die stelling van 'n ander deelnemer regstel. Daar was geen
          misverstand rondom die gebruik van debietorders deur die Admin Buro nie. Dit
          is werklik die geval in ten minste een plaaslike gemeente, aangesien ek
          letterlik aangehaal het uit die blad van daardie gemeente. Om te vra of dit
          'n algemene praktyk is, is 'n vraag, en nie 'n misverstand nie. Verder dink
          ek ook dat dit verkeerd van daardie skrywer om my vrae te bestempel as
          'kla'. Dit gaan vir my daaroor dat ook die wyse waarop geld ingesamel word
          volgens die belydenis behoort te wees, en dis daarom myns insiens verkeerd
          as die beoordeling van sulke sake in die lig van die belydenis as 'kla'
          afgemaak word. Alhoewel hierdie skrywer tereg besorg is oor ons
          gehoorsaamheid aan die 9-de gebod, moet hy egter versigtig wees om homself
          nie aan dieselfde gebod skuldig te maak deur middel van hierdie etikettering
          van ander se argumente nie.

          - Bouwe van der Eems


          This message contains information intended solely for the addressee,
          which is confidential or private in nature and subject to legal privilege.
          If you are not the intended recipient, you may not peruse, use,
          disseminate, distribute or copy this message or any file attached to this
          message. Any such unauthorised use is prohibited and may be unlawful. If
          you have received this message in error, please notify the sender
          immediately by e-mail, facsimile or telephone and thereafter delete the
          original message from your machine.

          Furthermore, the information contained in this message, and any
          attachments thereto, is for information purposes only and may contain the
          personal views and opinions of the author, which are not necessarily the
          views and opinions of Dimension Data (South Africa) (Proprietary) Limited
          or is subsidiaries and associated companies ("Dimension Data"). Dimension
          Data therefore does not accept liability for any claims, loss or damages
          of whatsoever nature, arising as a result of the reliance on such
          information by anyone.

          Whilst all reasonable steps are taken to ensure the accuracy and
          integrity of information transmitted electronically and to preserve the
          confidentiality thereof, Dimension Data accepts no liability or
          responsibility whatsoever if information or data is, for whatsoever
          reason, incorrect, corrupted or does not reach its intended destination.          Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .
          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Louis Kruger [PTA Programmes & Applicati
          Ek trek dit onvoorwaardelik terug: Dit wil vir my voorkom of hierdie n gesensureerde lys is waar net sekere mense mag pos en ander net soos suigelinge mag
          Message 9 of 21 , Jun 7, 2002
           Ek trek dit onvoorwaardelik terug:

           Dit wil vir my voorkom of hierdie 'n gesensureerde lys is waar net sekere mense mag pos en ander net soos suigelinge mag lees! As dit die geval is, dan kan julle die gesprek maar eerder hou. Ek het die proses van inskrywing deurloop, nou word my pos nog verder gemodereer en gesenusureer. So as iemand iets skryf wat nie binne die aanvaarbare mening van 'n selektiewe groep of individu val nie word dit net nie deurgelaat nie, dit klink soos 'n calvinistiese pous. Weersprekendheid in terme.

           [Non-text portions of this message have been removed]
          • Remezes
           Geagte lyslede. U weet waarskynlik reeds dat die professore van die TSP in hierdie dae n verklaring uitgereik het waarin hulle bedoel om die dwaallerings van
           Message 10 of 21 , Jun 7, 2002
            Geagte lyslede. U weet waarskynlik reeds dat die professore van die TSP
            in hierdie dae 'n verklaring uitgereik het waarin hulle bedoel om die
            dwaallerings van die ondersteuners van die Jesus Seminaar en die
            sogenaamde Nuwe Reformasie aan die kaak te stel en te weerlê.

            Om mee te begin wil ek graag met dankbaarheid vermeld van hierdie "stem
            uit Potchefstroom." Dit stem ons goed om te weet dat ons as
            Gereformeerdes steeds die Bybelse belydenis aangaande Jesus Christus ons
            Here handhaaf. Hierdie verklaring is dus reeds openbare besit. Dit sal
            waarskynlik ook op alle moontlike plekke in die media tereg kom. Dit is
            dus noodsaaklik dat die inhoud daarvan op dieselfde vlak bespreek word
            as waar dit bekendgestel is, in die openbaar.

            Daar in hierdie verklaring 'n paragraaf wat my grensloos onrustig maak,
            en ek sou graag u mening hieroor wou verneem. Dit lui:

            "Ons bevestig dat die Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is
            en daarom in nuwe kontekste toegepas moet word. Ons het die Woord van
            God nie anders nie as in mensewoorde ontvang, maar terselfdertyd het die
            menslike skrywers onder inspirasie van die Heilige Gees God se
            openbaring neergeskrywe. Ons is oortuig dat die Skrif primêr uit homself
            verklaar moet word, maar dat ander bronne waardevolle insigte kan bied
            vir ’n beter verstaan van bepaalde Skrifgedeeltes. Ons is ook diep bewus
            van die feit dat ’n vertrouensvolle aanvaarding van die Bybel as
            normatiewe teks nie ’n outomatiese versekering bied vir ’n juiste
            verstaan of teen ’n ideologiese misbruik daarvan nie. Juis hierdie
            gevaar beklemtoon die waarde van voortdurende en intensiewe
            Skrifnavorsing."

            NOU MY KOMMENTAAR:
            (HLJM> Hierdie paragraaf is vir my uiters problematies daarin dat dit
            die angel van die beweerde skrifkritiek by die GKSA bevat. Uit die
            dokument wat ek ontvang het, het ‘n verrassing voor my oë ontvou toe ek
            op die “track Changes” gereedskap klik. Onder andere het die kommentaar
            by die eerste sinnetjie hierbo verskyn by “ in nuwe kontekste toegepas
            moet word” (“Deleted: opnuut”). Met ander woorde, iewers in die
            redaksionele proses het die sinnetjie gelui: “en daarom in nuwe
            kontekste opnuut toegepas moet word.” Ek is baie dankbaar dat die
            woord: opnuut, toe wel uitgeval het. MAAR dit verander so-te-sê niks
            aan die betekenis van die eerste sin nie. Trouens, met daardie eerste
            sin het die ondertekenaars niks anders gesê as die ondersteuners van die
            Jesus Seminaar nie. Die Jesus-seminaarers se siening oor Jesus berus
            juis grondig in die aanname (en hulle interpretasie daarvan) dat die
            Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is en in nuwe kontekste
            toegepas moet word (vgl Hansie Wolmerans en Crossan in Beeld 17 April
            2002 p 13). Nou is dit moontlik om met alle goeie bedoelings en ook
            heel onskuldiglik ‘n sinnetjie soos hierdie te omskryf en jouself daarby
            te verskoon dat jy dit tog wel anders bedoel as Wolmarans en Crossan.
            Dit kan selfs gedoen word in ‘n poging om die beskuldiging van
            Fundamentalisme te ontsnap wat weier om die historiese kontekse by die
            verklaring van die Bybel in berekening te bring. Vir laasgenoemde
            behoort ons dus empatie te hê, maar daar duik vrae en opmerkings onder
            ons eie (Potchefstroomse) geledere op soos: “As Paulus vandag sou geleef
            het, sou hy sekere stellings heeltemal anders gesê het.” Ten minste
            sou hy nie sulke diskriminerende dinge oor die vrouens gesê het nie -
            word beweer. Is dit nie die rede waarom 'n sekere mede-ondertekenaar
            van hierdie verklaring ook ‘n ondertekenaar van ‘n ander dokument uit
            die pen van sekere Nuwe Testamentici in Suid Afrika is, wat inleidend
            sê: dat hulle dankbaar is oor die nuwe navorsing wat oor die Bybel
            gedoen word, veral betreffende die posisie van die vrou.

            Die korrekte siening van sake is myns insiens eerder: Dat die Bybel die
            onveranderlike wil van God is, wat Hy in sekere historiese kontekste
            laat verwoord het, sodat dit die mense en hulle historiese kontekste
            transformeer het na sy Wil. Dieselfde onveranderlike wil van God moet
            in alle ander kontekste ook bedien word sodat dit ook die ander mense en
            hulle kontekste op dieselfde wyse as die eerste mense en kontekste na sy
            onveranderlike wil toe transformeer.

            Verder meld hierdie paragraaf iets van die verklaringswyse van die
            Skrif, dat dit glo "primêr" uit homself verklaar moet word, maar dat
            ander bronne waardevolle insigte kan bied vir die beter verstaan van
            bepaalde Skrifgedeeltes. Ook hierdie uitdrukking bevat in homself die
            angel van misverstaanbaarheid en die gevaar van Skrifkritiek. Trouens,
            hierdie siening het al vir sy kwota opslae gesorg, onder andere toe ‘n
            sekere professor vir die verklaring van 1 Petrus 3 van die Apokriewe
            boek 1 Henog gebruik gemaak het, en uit die jongste weergawe van sy
            verklaring van 1 Petrus 3 in die Bybellennium blyk dat hy steeds volgens
            bogenoemde reël wat hy onderteken het, te werk gegaan het. Die
            belangrike reformatoriese verklaringsbeginsel dat die Skrif sy eie
            uitlegger is, bedoel nié soos wat die ondertekenaars verklaar: dat die
            Skrif primêr uit homself verklaar moet word nie, maar dat die Skrif
            genoegsaam is om homself finaal en duidelik te verklaar, tot so ‘n mate
            dat daar volkomenheid uit die toerusting van die hele Skrif vir die
            gelowige opgesluit lê (2 Tim 3: 17, en NGB art 7). Laasgenoemde kom
            daarop neer dat ander bronne nie nodig is vir die korrekte verstaan van
            die Skrif nie. Wat verder volg is slegs onder bogenoemde voorwaarde
            korrek dat die ander bronne inderdaad (nie-noodsaaklike) waardevolle
            inligting bied vir die verstaan van die Skrif (Soos NGB art 6 bely).

            In bekommerde broedergroete
            Hennie Momberg
           • Slabbert Le Cornu
            Waar is die verklaring beskikbaar? Dankie Slabbert Le Cornu Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522 Tel. 018-2944178 http://esra-instituut.tripod.com Ons
            Message 11 of 21 , Jun 8, 2002
             Waar is die verklaring beskikbaar?

             Dankie
             Slabbert Le Cornu
             Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
             Tel. 018-2944178 http://esra-instituut.tripod.com
             "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa


             -----Original Message-----
             From: Remezes [mailto:momberghlj@...]
             Sent: Friday, June 07, 2002 3:54 PM
             To: calvyn@yahoogroups.com
             Subject: RE: [calvyn] Verklaring van professore             Geagte lyslede. U weet waarskynlik reeds dat die professore van die TSP
             in hierdie dae 'n verklaring uitgereik het waarin hulle bedoel om die
             dwaallerings van die ondersteuners van die Jesus Seminaar en die
             sogenaamde Nuwe Reformasie aan die kaak te stel en te weerlê.

             Om mee te begin wil ek graag met dankbaarheid vermeld van hierdie "stem
             uit Potchefstroom." Dit stem ons goed om te weet dat ons as
             Gereformeerdes steeds die Bybelse belydenis aangaande Jesus Christus ons
             Here handhaaf. Hierdie verklaring is dus reeds openbare besit. Dit sal
             waarskynlik ook op alle moontlike plekke in die media tereg kom. Dit is
             dus noodsaaklik dat die inhoud daarvan op dieselfde vlak bespreek word
             as waar dit bekendgestel is, in die openbaar.

             Daar in hierdie verklaring 'n paragraaf wat my grensloos onrustig maak,
             en ek sou graag u mening hieroor wou verneem. Dit lui:

             "Ons bevestig dat die Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is
             en daarom in nuwe kontekste toegepas moet word. Ons het die Woord van
             God nie anders nie as in mensewoorde ontvang, maar terselfdertyd het die
             menslike skrywers onder inspirasie van die Heilige Gees God se
             openbaring neergeskrywe. Ons is oortuig dat die Skrif primêr uit homself
             verklaar moet word, maar dat ander bronne waardevolle insigte kan bied
             vir ’n beter verstaan van bepaalde Skrifgedeeltes. Ons is ook diep bewus
             van die feit dat ’n vertrouensvolle aanvaarding van die Bybel as
             normatiewe teks nie ’n outomatiese versekering bied vir ’n juiste
             verstaan of teen ’n ideologiese misbruik daarvan nie. Juis hierdie
             gevaar beklemtoon die waarde van voortdurende en intensiewe
             Skrifnavorsing."

             NOU MY KOMMENTAAR:
             (HLJM> Hierdie paragraaf is vir my uiters problematies daarin dat dit
             die angel van die beweerde skrifkritiek by die GKSA bevat. Uit die
             dokument wat ek ontvang het, het ‘n verrassing voor my oë ontvou toe ek
             op die “track Changes” gereedskap klik. Onder andere het die kommentaar
             by die eerste sinnetjie hierbo verskyn by “ in nuwe kontekste toegepas
             moet word” (“Deleted: opnuut”). Met ander woorde, iewers in die
             redaksionele proses het die sinnetjie gelui: “en daarom in nuwe
             kontekste opnuut toegepas moet word.” Ek is baie dankbaar dat die
             woord: opnuut, toe wel uitgeval het. MAAR dit verander so-te-sê niks
             aan die betekenis van die eerste sin nie. Trouens, met daardie eerste
             sin het die ondertekenaars niks anders gesê as die ondersteuners van die
             Jesus Seminaar nie. Die Jesus-seminaarers se siening oor Jesus berus
             juis grondig in die aanname (en hulle interpretasie daarvan) dat die
             Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is en in nuwe kontekste
             toegepas moet word (vgl Hansie Wolmerans en Crossan in Beeld 17 April
             2002 p 13). Nou is dit moontlik om met alle goeie bedoelings en ook
             heel onskuldiglik ‘n sinnetjie soos hierdie te omskryf en jouself daarby
             te verskoon dat jy dit tog wel anders bedoel as Wolmarans en Crossan.
             Dit kan selfs gedoen word in ‘n poging om die beskuldiging van
             Fundamentalisme te ontsnap wat weier om die historiese kontekse by die
             verklaring van die Bybel in berekening te bring. Vir laasgenoemde
             behoort ons dus empatie te hê, maar daar duik vrae en opmerkings onder
             ons eie (Potchefstroomse) geledere op soos: “As Paulus vandag sou geleef
             het, sou hy sekere stellings heeltemal anders gesê het.” Ten minste
             sou hy nie sulke diskriminerende dinge oor die vrouens gesê het nie -
             word beweer. Is dit nie die rede waarom 'n sekere mede-ondertekenaar
             van hierdie verklaring ook ‘n ondertekenaar van ‘n ander dokument uit
             die pen van sekere Nuwe Testamentici in Suid Afrika is, wat inleidend
             sê: dat hulle dankbaar is oor die nuwe navorsing wat oor die Bybel
             gedoen word, veral betreffende die posisie van die vrou.

             Die korrekte siening van sake is myns insiens eerder: Dat die Bybel die
             onveranderlike wil van God is, wat Hy in sekere historiese kontekste
             laat verwoord het, sodat dit die mense en hulle historiese kontekste
             transformeer het na sy Wil. Dieselfde onveranderlike wil van God moet
             in alle ander kontekste ook bedien word sodat dit ook die ander mense en
             hulle kontekste op dieselfde wyse as die eerste mense en kontekste na sy
             onveranderlike wil toe transformeer.

             Verder meld hierdie paragraaf iets van die verklaringswyse van die
             Skrif, dat dit glo "primêr" uit homself verklaar moet word, maar dat
             ander bronne waardevolle insigte kan bied vir die beter verstaan van
             bepaalde Skrifgedeeltes. Ook hierdie uitdrukking bevat in homself die
             angel van misverstaanbaarheid en die gevaar van Skrifkritiek. Trouens,
             hierdie siening het al vir sy kwota opslae gesorg, onder andere toe ‘n
             sekere professor vir die verklaring van 1 Petrus 3 van die Apokriewe
             boek 1 Henog gebruik gemaak het, en uit die jongste weergawe van sy
             verklaring van 1 Petrus 3 in die Bybellennium blyk dat hy steeds volgens
             bogenoemde reël wat hy onderteken het, te werk gegaan het. Die
             belangrike reformatoriese verklaringsbeginsel dat die Skrif sy eie
             uitlegger is, bedoel nié soos wat die ondertekenaars verklaar: dat die
             Skrif primêr uit homself verklaar moet word nie, maar dat die Skrif
             genoegsaam is om homself finaal en duidelik te verklaar, tot so ‘n mate
             dat daar volkomenheid uit die toerusting van die hele Skrif vir die
             gelowige opgesluit lê (2 Tim 3: 17, en NGB art 7). Laasgenoemde kom
             daarop neer dat ander bronne nie nodig is vir die korrekte verstaan van
             die Skrif nie. Wat verder volg is slegs onder bogenoemde voorwaarde
             korrek dat die ander bronne inderdaad (nie-noodsaaklike) waardevolle
             inligting bied vir die verstaan van die Skrif (Soos NGB art 6 bely).

             In bekommerde broedergroete
             Hennie Momberg

             Your use of Yahoo! Groups is subject to
             http://docs.yahoo.com/info/terms/


             ---
             Incoming mail is certified Virus Free.
             Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
             Version: 6.0.365 / Virus Database: 202 - Release Date: 5/24/2002


             ---
             Outgoing mail is certified Virus Free.
             Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
             Version: 6.0.365 / Virus Database: 202 - Release Date: 5/24/2002
            • Remezes
             Hier s hy Groete HLJM OPENBARE GETUIENIS INSAKE HISTORIESE JESUS 1. Huidige debat Ondergetekendes, verbonde aan die Teologiese Skool van die GKSA te
             Message 12 of 21 , Jun 8, 2002
              Hier's hy
              Groete
              HLJM


              OPENBARE GETUIENIS
              INSAKE
              HISTORIESE JESUS
              1. Huidige debat
              Ondergetekendes, verbonde aan die Teologiese Skool van die GKSA te
              Potchefstroom en die Fakulteit Teologie van die Potchefstroomse
              Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, lewer die volgende
              kommentaar oor die “debat rondom Jesus” wat tans in die openbare pers
              gevoer word. Hierdie debat handel in ’n groot mate oor die betekenis van
              die persoon en werk van Jesus van Nasaret – wie Hy is en wat Hy gedoen
              het, en veral oor die betekenis van sy kruisiging en sy opstanding.
              Hierdie diskussie is veral gestimuleer deur die studieresultate van die
              Jesus-seminaar, die waarde wat aan die Evangelie van Tomas geheg word en
              die oproep tot ’n Nuwe Reformasie. Volgens die Nuwe Reformasie moet
              anders gedink word oor God, oor Jesus, oor die Bybel, oor die kerk en
              oor die Christelike geloof.
              2. Die waarde van teologies-wetenskaplike navorsing
              Ons wil dit graag vanuit die staanspoor duidelik stel dat ons ernstige
              en eerlike teologies-wetenskaplike navorsing verwelkom en self wil
              beoefen. Dit moet egter só gebeur dat sodanige navorsing voldoen aan die
              basiese vereistes van wetenskaplikheid en dat dit gerig is op die opbou
              van die Christelike geloof, die groei van die kerk en die koms van die
              koninkryk van God. In die reformatories-Christelike tradisie word groot
              klem gelê op die waarde wat intensiewe en noukeurige Skrifondersoek
              inhou en ons wil hierop voortbou.
              3. Die Bybel as normatiewe teks
              Ons is van mening dat die huidige debat beheers word deur bepaalde
              voorveronderstellings. Indien die Bybel, en spesifiek Matteus, Markus,
              Lukas en Johannes, as gewone teks op gelyke voet naas ander nie-Bybelse
              tekste aanvaar word, sal so ’n benadering noodwendig tot uiteenlopende
              studieresultate en gevolgtrekkings lei. Dit sou byvoorbeeld die geval
              wees as ’n mens die Evangelie volgens Markus en die sogenaamde Evangelie
              van Tomas gelykwaardig beskou.
              Wat die sogenaamde Evangelie van Tomas betref, vereenselwig ons ons op
              wetenskaplike gronde met die bevindings van baie navorsers dat dié
              dokument, wat eers in 1945 by Nag Hammadi in Egipte ontdek is, in
              werklikheid geen Evangelie is nie maar ’n onsamehangende versameling van
              “uitsprake van Jesus” is. Hierdie “uitsprake van Jesus” is moontlik in
              die Tweede Eeu na Christus uit vroeë mondelinge oorlewering versamel en
              met denkbeelde van die Christelike gnostieke dwaalleer vermeng.
              Navorsing dui daarop dat die Evangelie van Tomas gebruik is deur die
              Manigeërs, maar dat dit uit die staanspoor deur die Christelike kerk
              verwerp is as ’n apokriewe geskrif wat dwaalleer bevat. Nóg uit die
              geskiedenis nóg uit die inhoud van die dokument is daar enige rede om
              die Evangelie van Tomas as gesagvol of as gelykwaardig aan Bybelse
              geskrifte te beskou.
              Ons aanvaar die Ou en Nuwe Testament as ’n normatiewe, gesaghebbende en
              betroubare teks, nie soseer vanweë die ouderdom van die geskrifte of
              kerklike besluite daaroor nie, maar vanweë die openbaringsinhoud daarvan
              en omdat die Heilige Gees ons van die gesag daarvan oortuig. Ons erken
              voorts dat God se finale en hoogste openbaring in Jesus Christus te vind
              is en dat die hele Bybel buite Hom om nie reg verstaan kan word nie.
              Ons bevestig dat die Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is
              en daarom in nuwe kontekste toegepas moet word. Ons het die Woord van
              God nie anders nie as in mensewoorde ontvang, maar terselfdertyd het die
              menslike skrywers onder inspirasie van die Heilige Gees God se
              openbaring neergeskrywe. Ons is oortuig dat die Skrif primêr uit homself
              verklaar moet word, maar dat ander bronne waardevolle insigte kan bied
              vir ’n beter verstaan van bepaalde Skrifgedeeltes. Ons is ook diep bewus
              van die feit dat ’n vertrouensvolle aanvaarding van die Bybel as
              normatiewe teks nie ’n outomatiese versekering bied vir ’n juiste
              verstaan of teen ’n ideologiese misbruik daarvan nie. Juis hierdie
              gevaar beklemtoon die waarde van voortdurende en intensiewe
              Skrifnavorsing.

              4. Die betekenis van die persoon en werk van Jesus Christus
              Op grond van die gesagvolle getuienis van die Skrif moet die persoon en
              werk van Jesus Christus beskou word as van grondliggende betekenis vir
              die Christelike geloof.
              Jesus Christus is die beeld van God en God woon met sy volle wese in
              Hom. God het in Hom verlossend en helend ingegryp en werk steeds helend
              in hierdie wêreld van sonde en nood. In Hom het God die bose magte van
              hierdie wêreld – die magte van sonde, demone en dood – oorwin. Hy het
              mense verlos, tot sy kinders gemaak, hulle met Hom versoen, hulle
              gebroke verhouding met Hom herstel en so sy genade en vergifnis van
              sonde aan hulle geskenk.
              In hierdie verlossingsdaad van God neem die kruisiging en opstanding van
              Jesus Christus ’n sentrale plek in. Ons Here Jesus Christus “is vanweë
              ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan
              word.” Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte, en Hy
              is as oorwinnaar uit die dood opgewek.
              Die kruisiging van Jesus Christus is ’n historiese gebeurtenis met
              verlossingsbetekenis. Jesus is die Lam van God wat die sonde van die
              wêreld wegneem. Hy is die losprys vir baie. Sy kruisoffer bewerk
              versoening, vryspraak, verlossing en vergewing van sondes. Sy dood
              reinig ons van alle sondes.
              Oor die opstanding van Jesus Christus getuig ons saam met die apostels
              dat Hy liggaamlik uit die dood opgewek is/opgestaan het en dat Hy nou
              die lewende Here is wat oor alle dinge regeer totdat sy koninkryk
              voltooi is en die nuwe hemel en aarde aangebreek het. As Christus nie
              opgewek is nie, is ons geloof waardeloos en is ons nog in ons sondes
              gevange. “As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die
              bejammerenswaardigste van alle mense”. Op grond van die Skrifopenbaring
              is ons ook oortuig dat daar lewe na hierdie aardse dood is. Elkeen wat
              in Jesus Christus glo, lewe al sterwe hy/sy ook. Ons aardse dood is
              slegs die deurgang na die ewige lewe.
              Wanneer die kruis en opstanding van Jesus Christus sodanig
              herinterpreteer word dat die historiese werklikheid daarvan wegval, dan
              word die inhoud van die Christelike geloof in sy wese aangetas.
              Daarsonder is daar geen goeie boodskap meer oor nie.
              5. Kritiese vrae oor Jesus-seminaar
              Die werkswyse, metodes en bevindings van die Jesus-seminaar is
              problematies. Die studieresultate van die Jesus-seminaar teken ’n sterk
              gereduseerde Jesus-figuur en wek die indruk dat die vier
              evangeliebeskrywings (Matteus, Markus, Lukas en Johannes) nie ’n getroue
              weergawe bied van wie Jesus werklik was en is nie. In navolging van
              veral die Evangelie van Tomas beskou hulle Jesus slegs as profeet en
              wysheidsleraar sonder om enige verlossingsbetekenis aan sy kruisdood en
              liggaamlike opstanding (wat deur hulle betwyfel word) te heg. Só besien,
              verloor die evangelie van vrye genade sy besondere betekenis deurdat die
              evangelie gereduseer word tot ’n blote Jesus-etiek.
              Ondersteuners van die Jesus-seminaar hanteer die Nuwe-Testamentiese
              boeke dikwels as die blote produk van vroeg-Christelike gemeenskappe,
              wat vanweë eie godsdienstige motiewe die historiese Jesus as die Messias
              en die Seun van God bestempel het. Die Nuwe-Testamentiese boeke kom
              egter nie maar net van mense af nie maar is deur God geïnspireer. Soos
              God in hierdie boeke bekend maak, het Hy werklik in die geskiedenis sy
              Seun in hierdie wêreld gestuur, sodat die historiese Jesus inderdaad die
              Christus van God is. Hiervan is Jesus se opstanding ’n daadwerklike
              bewys in die geskiedenis.

              6. Die oproep tot voortdurende reformasie
              ’n Juiste verstaan van die evangelie van Jesus Christus kan ’n
              vernuwende uitwerking op die kerk en samelewing uitoefen. Terwyl ons
              treur oor soveel misbruik van die evangelie van Christus, ook in ons eie
              verlede, vertrou ons dat die Gees van Christus sy kerk in die toekoms
              sal lei om meer diensbaar te wees aan die erkenning van God se
              koningskap ook in Suid-Afrika. Ons is daarvan oortuig dat ware
              reformasie ’n voortdurende terugkeer na God se Woord en daarmee na God
              self behels. Dit staan dus lynreg teenoor die sogenaamde Nuwe Reformasie
              wat in wese ’n pleidooi is vir ’n beweging weg van die Bybel en weg van
              God soos Hy Homself in die Bybel openbaar.
              Ons gebed is dat kerke nooit die taak van die reformasie van die kerk as
              afgehandel sal beskou nie. Ons gebed is verder dat Christene in
              Suid-Afrika hulle geloof in Christus veel meer tasbaar en met oortuiging
              sal uitleef en so sal bydra tot ’n samelewing waarin meer gesien word
              van die koningsregering van God, wat onder andere gekenmerk word deur
              vryheid, vrede, vreugde en geregtigheid.
              Onderteken deur:

              Prof BJ de Klerk
              Prof F Denkema
              Prof A le R du Plooy
              Prof JJ J van Rensburg
              Prof GJC Jordaan
              Prof PP Krüger
              Prof HF van Rooy
              Prof JH van Wyk
              Prof CJH Venter
              Prof FP Viljoen
              Prof JM Vorster

              -----Original Message-----
              From: Slabbert Le Cornu [mailto:slecornu@...]
              Sent: 08 Junie 2002 07:21
              To: calvyn@yahoogroups.com
              Subject: RE: [calvyn] Veraklaring van professore

              Waar is die verklaring beskikbaar?

              Dankie
              Slabbert Le Cornu
              Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
              Tel. 018-2944178 http://esra-instituut.tripod.com
              "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa


              -----Original Message-----
              From: Remezes [mailto:momberghlj@...]
              Sent: Friday, June 07, 2002 3:54 PM
              To: calvyn@yahoogroups.com
              Subject: RE: [calvyn] Verklaring van professore              Geagte lyslede. U weet waarskynlik reeds dat die professore van die TSP
              in hierdie dae 'n verklaring uitgereik het waarin hulle bedoel om die
              dwaallerings van die ondersteuners van die Jesus Seminaar en die
              sogenaamde Nuwe Reformasie aan die kaak te stel en te weerlê.

              Om mee te begin wil ek graag met dankbaarheid vermeld van hierdie "stem
              uit Potchefstroom." Dit stem ons goed om te weet dat ons as
              Gereformeerdes steeds die Bybelse belydenis aangaande Jesus Christus ons
              Here handhaaf. Hierdie verklaring is dus reeds openbare besit. Dit sal
              waarskynlik ook op alle moontlike plekke in die media tereg kom. Dit is
              dus noodsaaklik dat die inhoud daarvan op dieselfde vlak bespreek word
              as waar dit bekendgestel is, in die openbaar.

              Daar in hierdie verklaring 'n paragraaf wat my grensloos onrustig maak,
              en ek sou graag u mening hieroor wou verneem. Dit lui:

              "Ons bevestig dat die Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is
              en daarom in nuwe kontekste toegepas moet word. Ons het die Woord van
              God nie anders nie as in mensewoorde ontvang, maar terselfdertyd het die
              menslike skrywers onder inspirasie van die Heilige Gees God se
              openbaring neergeskrywe. Ons is oortuig dat die Skrif primêr uit homself
              verklaar moet word, maar dat ander bronne waardevolle insigte kan bied
              vir ’n beter verstaan van bepaalde Skrifgedeeltes. Ons is ook diep bewus
              van die feit dat ’n vertrouensvolle aanvaarding van die Bybel as
              normatiewe teks nie ’n outomatiese versekering bied vir ’n juiste
              verstaan of teen ’n ideologiese misbruik daarvan nie. Juis hierdie
              gevaar beklemtoon die waarde van voortdurende en intensiewe
              Skrifnavorsing."

              NOU MY KOMMENTAAR:
              (HLJM> Hierdie paragraaf is vir my uiters problematies daarin dat dit
              die angel van die beweerde skrifkritiek by die GKSA bevat. Uit die
              dokument wat ek ontvang het, het ‘n verrassing voor my oë ontvou toe ek
              op die “track Changes” gereedskap klik. Onder andere het die kommentaar
              by die eerste sinnetjie hierbo verskyn by “ in nuwe kontekste toegepas
              moet word” (“Deleted: opnuut”). Met ander woorde, iewers in die
              redaksionele proses het die sinnetjie gelui: “en daarom in nuwe
              kontekste opnuut toegepas moet word.” Ek is baie dankbaar dat die
              woord: opnuut, toe wel uitgeval het. MAAR dit verander so-te-sê niks
              aan die betekenis van die eerste sin nie. Trouens, met daardie eerste
              sin het die ondertekenaars niks anders gesê as die ondersteuners van die
              Jesus Seminaar nie. Die Jesus-seminaarers se siening oor Jesus berus
              juis grondig in die aanname (en hulle interpretasie daarvan) dat die
              Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is en in nuwe kontekste
              toegepas moet word (vgl Hansie Wolmerans en Crossan in Beeld 17 April
              2002 p 13). Nou is dit moontlik om met alle goeie bedoelings en ook
              heel onskuldiglik ‘n sinnetjie soos hierdie te omskryf en jouself daarby
              te verskoon dat jy dit tog wel anders bedoel as Wolmarans en Crossan.
              Dit kan selfs gedoen word in ‘n poging om die beskuldiging van
              Fundamentalisme te ontsnap wat weier om die historiese kontekse by die
              verklaring van die Bybel in berekening te bring. Vir laasgenoemde
              behoort ons dus empatie te hê, maar daar duik vrae en opmerkings onder
              ons eie (Potchefstroomse) geledere op soos: “As Paulus vandag sou geleef
              het, sou hy sekere stellings heeltemal anders gesê het.” Ten minste
              sou hy nie sulke diskriminerende dinge oor die vrouens gesê het nie -
              word beweer. Is dit nie die rede waarom 'n sekere mede-ondertekenaar
              van hierdie verklaring ook ‘n ondertekenaar van ‘n ander dokument uit
              die pen van sekere Nuwe Testamentici in Suid Afrika is, wat inleidend
              sê: dat hulle dankbaar is oor die nuwe navorsing wat oor die Bybel
              gedoen word, veral betreffende die posisie van die vrou.

              Die korrekte siening van sake is myns insiens eerder: Dat die Bybel die
              onveranderlike wil van God is, wat Hy in sekere historiese kontekste
              laat verwoord het, sodat dit die mense en hulle historiese kontekste
              transformeer het na sy Wil. Dieselfde onveranderlike wil van God moet
              in alle ander kontekste ook bedien word sodat dit ook die ander mense en
              hulle kontekste op dieselfde wyse as die eerste mense en kontekste na sy
              onveranderlike wil toe transformeer.

              Verder meld hierdie paragraaf iets van die verklaringswyse van die
              Skrif, dat dit glo "primêr" uit homself verklaar moet word, maar dat
              ander bronne waardevolle insigte kan bied vir die beter verstaan van
              bepaalde Skrifgedeeltes. Ook hierdie uitdrukking bevat in homself die
              angel van misverstaanbaarheid en die gevaar van Skrifkritiek. Trouens,
              hierdie siening het al vir sy kwota opslae gesorg, onder andere toe ‘n
              sekere professor vir die verklaring van 1 Petrus 3 van die Apokriewe
              boek 1 Henog gebruik gemaak het, en uit die jongste weergawe van sy
              verklaring van 1 Petrus 3 in die Bybellennium blyk dat hy steeds volgens
              bogenoemde reël wat hy onderteken het, te werk gegaan het. Die
              belangrike reformatoriese verklaringsbeginsel dat die Skrif sy eie
              uitlegger is, bedoel nié soos wat die ondertekenaars verklaar: dat die
              Skrif primêr uit homself verklaar moet word nie, maar dat die Skrif
              genoegsaam is om homself finaal en duidelik te verklaar, tot so ‘n mate
              dat daar volkomenheid uit die toerusting van die hele Skrif vir die
              gelowige opgesluit lê (2 Tim 3: 17, en NGB art 7). Laasgenoemde kom
              daarop neer dat ander bronne nie nodig is vir die korrekte verstaan van
              die Skrif nie. Wat verder volg is slegs onder bogenoemde voorwaarde
              korrek dat die ander bronne inderdaad (nie-noodsaaklike) waardevolle
              inligting bied vir die verstaan van die Skrif (Soos NGB art 6 bely).

              In bekommerde broedergroete
              Hennie Momberg

              Your use of Yahoo! Groups is subject to
              http://docs.yahoo.com/info/terms/


              ---
              Incoming mail is certified Virus Free.
              Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
              Version: 6.0.365 / Virus Database: 202 - Release Date: 5/24/2002


              ---
              Outgoing mail is certified Virus Free.
              Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
              Version: 6.0.365 / Virus Database: 202 - Release Date: 5/24/2002

              Your use of Yahoo! Groups is subject to
              http://docs.yahoo.com/info/terms/
             • Albie de Villiers
              In die gedeelte van die Verklaring van Professore wat HLJM in sy bydrae van 8 deser uitlig, is daar sekerlik interne spanning. Die oorsake van die spanning
              Message 13 of 21 , Jun 12, 2002
               In die gedeelte van die 'Verklaring van Professore' wat HLJM in sy bydrae van 8 deser uitlig, is daar sekerlik interne spanning. Die oorsake van die spanning intern tot die aangehaalde gedeelte sal hopelik gedebatteer word. Ek wil egter in breë lyne na enkele eksterne probleme wat met dié spanning verband hou, verwys.

               Artikel 18 KO lui:

               Die dienspligte van die professore aan die Teologiese Skool is om

               bedienaars van die Woord op te lei, die Heilige Skrif uit te lê en die

               suiwere leer teen die ketterye en dwalinge te verdedig.

               1.

               Binne die noute van die negende gebod gekoppel aan die waarheid van 'feite' (vgl. Fiksie? 10.6.02) ontstaan die vraag by die leser van die verklaring: Is die feit dat, "die aantal professore wat deur die kerk onderhou word . ongeveer 5 (is)" en die feit dat die verklaring deur 11 onderteken is ter sake?

               In sy kommentaar op a. 18, "College-voordrachten DKO, 1892vv ed. J. de Jong", verklaar prof Rutgers: "Voorts is het ambt van doctores in de kerk niet helder uitgewerkt." Hy verwys oa na Calvyn se behandeling hiervan met verwysing na Ef. 4 in die derde uitgawe van die Institusie, en sluit sy kommentaar af: "Thans dus zijn alleen die professoren ook doctores ecclesiae wanneer ze door de kerken benoemd zijn of als zoodanig door de kerken erkend worden. Voorts blijft gelden, dat het dan een bijzonderen dienst is, die niet te vereenzelvigen is met dien van herder en leeraar.


               Sedertdien het die mag van die wetenskap en tegniek (hier die organisasietegniek) ontplooi. Ons beleef die volle impak van Bacon (1561-1626) se spreuk, 'kennis is mag'. In die tyd wat verloop het, het die wetenskap ook teenoor die geloof te staan gekom.

               Prof Spoelstra (Kerkreg en Kerkregering, 1989) bespreek die ontstaan van die reëling tussen die kerke en die PUK. Vra dit wat in die praktyk gewerk het nie in die drasties veranderde huidige omstandighede na `n prinsipiële herwaardering nie? Nie net van die gesagstrukture nie, maar ook tov dit wat in die volgende paragrawe genoem word.

               2.

               Die ontplooing van wetenskap en tegniek het ook daartoe gelei dat daar lidmate is wat teologiese kennis as superieur bo geloofskennis stel. Hoe dikwels sê lidmate (tov van bv die nuwe beryming) nie: "Wat kan ek sê as teoloë, literatuur-, musiek-, en ander wetenskaplikes gepraat het? Ook in die kring van teoloë self is daar spesialiste. Ons hoor selfs (anachronisties) van die verskillende teolgieë van Ou- en Nuwe Testamentiese skrywers.

               Natuurlik is daar in die inhoudsruimte van elke lidmaat se geloofskennis kennis wat deur wetenskaplikes (insluitende teoloë) ontsluit is en in die daaglikse handel en wandel van die gelowige deur hom/haar sy eie gemaak is. Hierdie wisselwerking word egter nie bevorder as `n hiërargie van kennis sommige gelowiges die geleentheid gee om sonder meer die huishouding te reël nie. Hiermee word allermins bedoel dat die verklaring van die professore probeer om die GKSA te reël, daarom is ter aanvang a. 18 aangehaal. Belydende lidmate kan egter nie hul ver-antwoorde-likheid, met die klem op antwoorde, afstaan aan wetenskaplikes (insluitende teoloë) nie.


               3.

               In "Om die regering van Christus in sy kerk" (1965) skryf WD Jonker (bl. 26, derde druk, 1980): "Die leiding van die Heilige Gees is aan die kerk as sodanig belowe, maar beteken nie vanselfsprekend dat kerklike vergaderinge sonder meer in alles deur die Heilige Gees gelei word nie. Daarom mag die kerk nooit wegskram van die toetsing deur die Woord van God van die kant van die hele gemeente nie." Van Prof Jonker het ook in 1998 verskyn, Selfs die kerk kan verander. Inderdaad was daar verandering in Prof Jonker se kerk. Dit was egter nie die genootskaplike kerkbegrip, of -praktyk, wat verander het nie. Wat verander het laat `n mens liefs daar. Waarvan egter nie weggeskram kan word nie, is dat die gemeentes (die kerke)met dié verandering nie die kans gekry het om dit aan die Woord te toets nie.

               Is belydende lidmate in die tyd waarin ons leef nie geroepe om daarop aan te dring dat die kerkraad hulle betrek om die waarheid van hul belydenis in liefde na te jaag nie?

               AdV

               ----- Original Message -----
               From: Remezes
               To: calvyn@yahoogroups.com
               Sent: Saturday, June 08, 2002 8:20 PM
               Subject: RE: [calvyn] Veraklaring van professore


               Hier's hy
               Groete
               HLJM


               OPENBARE GETUIENIS
               INSAKE
               HISTORIESE JESUS
               1. Huidige debat
               Ondergetekendes, verbonde aan die Teologiese Skool van die GKSA te
               Potchefstroom en die Fakulteit Teologie van die Potchefstroomse
               Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, lewer die volgende
               kommentaar oor die "debat rondom Jesus" wat tans in die openbare pers
               gevoer word. Hierdie debat handel in 'n groot mate oor die betekenis van
               die persoon en werk van Jesus van Nasaret - wie Hy is en wat Hy gedoen
               het, en veral oor die betekenis van sy kruisiging en sy opstanding.
               Hierdie diskussie is veral gestimuleer deur die studieresultate van die
               Jesus-seminaar, die waarde wat aan die Evangelie van Tomas geheg word en
               die oproep tot 'n Nuwe Reformasie. Volgens die Nuwe Reformasie moet
               anders gedink word oor God, oor Jesus, oor die Bybel, oor die kerk en
               oor die Christelike geloof.
               2. Die waarde van teologies-wetenskaplike navorsing
               Ons wil dit graag vanuit die staanspoor duidelik stel dat ons ernstige
               en eerlike teologies-wetenskaplike navorsing verwelkom en self wil
               beoefen. Dit moet egter só gebeur dat sodanige navorsing voldoen aan die
               basiese vereistes van wetenskaplikheid en dat dit gerig is op die opbou
               van die Christelike geloof, die groei van die kerk en die koms van die
               koninkryk van God. In die reformatories-Christelike tradisie word groot
               klem gelê op die waarde wat intensiewe en noukeurige Skrifondersoek
               inhou en ons wil hierop voortbou.
               3. Die Bybel as normatiewe teks
               Ons is van mening dat die huidige debat beheers word deur bepaalde
               voorveronderstellings. Indien die Bybel, en spesifiek Matteus, Markus,
               Lukas en Johannes, as gewone teks op gelyke voet naas ander nie-Bybelse
               tekste aanvaar word, sal so 'n benadering noodwendig tot uiteenlopende
               studieresultate en gevolgtrekkings lei. Dit sou byvoorbeeld die geval
               wees as 'n mens die Evangelie volgens Markus en die sogenaamde Evangelie
               van Tomas gelykwaardig beskou.
               Wat die sogenaamde Evangelie van Tomas betref, vereenselwig ons ons op
               wetenskaplike gronde met die bevindings van baie navorsers dat dié
               dokument, wat eers in 1945 by Nag Hammadi in Egipte ontdek is, in
               werklikheid geen Evangelie is nie maar 'n onsamehangende versameling van
               "uitsprake van Jesus" is. Hierdie "uitsprake van Jesus" is moontlik in
               die Tweede Eeu na Christus uit vroeë mondelinge oorlewering versamel en
               met denkbeelde van die Christelike gnostieke dwaalleer vermeng.
               Navorsing dui daarop dat die Evangelie van Tomas gebruik is deur die
               Manigeërs, maar dat dit uit die staanspoor deur die Christelike kerk
               verwerp is as 'n apokriewe geskrif wat dwaalleer bevat. Nóg uit die
               geskiedenis nóg uit die inhoud van die dokument is daar enige rede om
               die Evangelie van Tomas as gesagvol of as gelykwaardig aan Bybelse
               geskrifte te beskou.
               Ons aanvaar die Ou en Nuwe Testament as 'n normatiewe, gesaghebbende en
               betroubare teks, nie soseer vanweë die ouderdom van die geskrifte of
               kerklike besluite daaroor nie, maar vanweë die openbaringsinhoud daarvan
               en omdat die Heilige Gees ons van die gesag daarvan oortuig. Ons erken
               voorts dat God se finale en hoogste openbaring in Jesus Christus te vind
               is en dat die hele Bybel buite Hom om nie reg verstaan kan word nie.
               Ons bevestig dat die Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is
               en daarom in nuwe kontekste toegepas moet word. Ons het die Woord van
               God nie anders nie as in mensewoorde ontvang, maar terselfdertyd het die
               menslike skrywers onder inspirasie van die Heilige Gees God se
               openbaring neergeskrywe. Ons is oortuig dat die Skrif primêr uit homself
               verklaar moet word, maar dat ander bronne waardevolle insigte kan bied
               vir 'n beter verstaan van bepaalde Skrifgedeeltes. Ons is ook diep bewus
               van die feit dat 'n vertrouensvolle aanvaarding van die Bybel as
               normatiewe teks nie 'n outomatiese versekering bied vir 'n juiste
               verstaan of teen 'n ideologiese misbruik daarvan nie. Juis hierdie
               gevaar beklemtoon die waarde van voortdurende en intensiewe
               Skrifnavorsing.

               4. Die betekenis van die persoon en werk van Jesus Christus
               Op grond van die gesagvolle getuienis van die Skrif moet die persoon en
               werk van Jesus Christus beskou word as van grondliggende betekenis vir
               die Christelike geloof.
               Jesus Christus is die beeld van God en God woon met sy volle wese in
               Hom. God het in Hom verlossend en helend ingegryp en werk steeds helend
               in hierdie wêreld van sonde en nood. In Hom het God die bose magte van
               hierdie wêreld - die magte van sonde, demone en dood - oorwin. Hy het
               mense verlos, tot sy kinders gemaak, hulle met Hom versoen, hulle
               gebroke verhouding met Hom herstel en so sy genade en vergifnis van
               sonde aan hulle geskenk.
               In hierdie verlossingsdaad van God neem die kruisiging en opstanding van
               Jesus Christus 'n sentrale plek in. Ons Here Jesus Christus "is vanweë
               ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan
               word." Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte, en Hy
               is as oorwinnaar uit die dood opgewek.
               Die kruisiging van Jesus Christus is 'n historiese gebeurtenis met
               verlossingsbetekenis. Jesus is die Lam van God wat die sonde van die
               wêreld wegneem. Hy is die losprys vir baie. Sy kruisoffer bewerk
               versoening, vryspraak, verlossing en vergewing van sondes. Sy dood
               reinig ons van alle sondes.
               Oor die opstanding van Jesus Christus getuig ons saam met die apostels
               dat Hy liggaamlik uit die dood opgewek is/opgestaan het en dat Hy nou
               die lewende Here is wat oor alle dinge regeer totdat sy koninkryk
               voltooi is en die nuwe hemel en aarde aangebreek het. As Christus nie
               opgewek is nie, is ons geloof waardeloos en is ons nog in ons sondes
               gevange. "As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die
               bejammerenswaardigste van alle mense". Op grond van die Skrifopenbaring
               is ons ook oortuig dat daar lewe na hierdie aardse dood is. Elkeen wat
               in Jesus Christus glo, lewe al sterwe hy/sy ook. Ons aardse dood is
               slegs die deurgang na die ewige lewe.
               Wanneer die kruis en opstanding van Jesus Christus sodanig
               herinterpreteer word dat die historiese werklikheid daarvan wegval, dan
               word die inhoud van die Christelike geloof in sy wese aangetas.
               Daarsonder is daar geen goeie boodskap meer oor nie.
               5. Kritiese vrae oor Jesus-seminaar
               Die werkswyse, metodes en bevindings van die Jesus-seminaar is
               problematies. Die studieresultate van die Jesus-seminaar teken 'n sterk
               gereduseerde Jesus-figuur en wek die indruk dat die vier
               evangeliebeskrywings (Matteus, Markus, Lukas en Johannes) nie 'n getroue
               weergawe bied van wie Jesus werklik was en is nie. In navolging van
               veral die Evangelie van Tomas beskou hulle Jesus slegs as profeet en
               wysheidsleraar sonder om enige verlossingsbetekenis aan sy kruisdood en
               liggaamlike opstanding (wat deur hulle betwyfel word) te heg. Só besien,
               verloor die evangelie van vrye genade sy besondere betekenis deurdat die
               evangelie gereduseer word tot 'n blote Jesus-etiek.
               Ondersteuners van die Jesus-seminaar hanteer die Nuwe-Testamentiese
               boeke dikwels as die blote produk van vroeg-Christelike gemeenskappe,
               wat vanweë eie godsdienstige motiewe die historiese Jesus as die Messias
               en die Seun van God bestempel het. Die Nuwe-Testamentiese boeke kom
               egter nie maar net van mense af nie maar is deur God geïnspireer. Soos
               God in hierdie boeke bekend maak, het Hy werklik in die geskiedenis sy
               Seun in hierdie wêreld gestuur, sodat die historiese Jesus inderdaad die
               Christus van God is. Hiervan is Jesus se opstanding 'n daadwerklike
               bewys in die geskiedenis.

               6. Die oproep tot voortdurende reformasie
               'n Juiste verstaan van die evangelie van Jesus Christus kan 'n
               vernuwende uitwerking op die kerk en samelewing uitoefen. Terwyl ons
               treur oor soveel misbruik van die evangelie van Christus, ook in ons eie
               verlede, vertrou ons dat die Gees van Christus sy kerk in die toekoms
               sal lei om meer diensbaar te wees aan die erkenning van God se
               koningskap ook in Suid-Afrika. Ons is daarvan oortuig dat ware
               reformasie 'n voortdurende terugkeer na God se Woord en daarmee na God
               self behels. Dit staan dus lynreg teenoor die sogenaamde Nuwe Reformasie
               wat in wese 'n pleidooi is vir 'n beweging weg van die Bybel en weg van
               God soos Hy Homself in die Bybel openbaar.
               Ons gebed is dat kerke nooit die taak van die reformasie van die kerk as
               afgehandel sal beskou nie. Ons gebed is verder dat Christene in
               Suid-Afrika hulle geloof in Christus veel meer tasbaar en met oortuiging
               sal uitleef en so sal bydra tot 'n samelewing waarin meer gesien word
               van die koningsregering van God, wat onder andere gekenmerk word deur
               vryheid, vrede, vreugde en geregtigheid.
               Onderteken deur:

               Prof BJ de Klerk
               Prof F Denkema
               Prof A le R du Plooy
               Prof JJ J van Rensburg
               Prof GJC Jordaan
               Prof PP Krüger
               Prof HF van Rooy
               Prof JH van Wyk
               Prof CJH Venter
               Prof FP Viljoen
               Prof JM Vorster

               -----Original Message-----
               From: Slabbert Le Cornu [mailto:slecornu@...]
               Sent: 08 Junie 2002 07:21
               To: calvyn@yahoogroups.com
               Subject: RE: [calvyn] Veraklaring van professore

               Waar is die verklaring beskikbaar?

               Dankie
               Slabbert Le Cornu
               Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
               Tel. 018-2944178 http://esra-instituut.tripod.com
               "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa


               -----Original Message-----
               From: Remezes [mailto:momberghlj@...]
               Sent: Friday, June 07, 2002 3:54 PM
               To: calvyn@yahoogroups.com
               Subject: RE: [calvyn] Verklaring van professore               Geagte lyslede. U weet waarskynlik reeds dat die professore van die TSP
               in hierdie dae 'n verklaring uitgereik het waarin hulle bedoel om die
               dwaallerings van die ondersteuners van die Jesus Seminaar en die
               sogenaamde Nuwe Reformasie aan die kaak te stel en te weerlê.

               Om mee te begin wil ek graag met dankbaarheid vermeld van hierdie "stem
               uit Potchefstroom." Dit stem ons goed om te weet dat ons as
               Gereformeerdes steeds die Bybelse belydenis aangaande Jesus Christus ons
               Here handhaaf. Hierdie verklaring is dus reeds openbare besit. Dit sal
               waarskynlik ook op alle moontlike plekke in die media tereg kom. Dit is
               dus noodsaaklik dat die inhoud daarvan op dieselfde vlak bespreek word
               as waar dit bekendgestel is, in die openbaar.

               Daar in hierdie verklaring 'n paragraaf wat my grensloos onrustig maak,
               en ek sou graag u mening hieroor wou verneem. Dit lui:

               "Ons bevestig dat die Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is
               en daarom in nuwe kontekste toegepas moet word. Ons het die Woord van
               God nie anders nie as in mensewoorde ontvang, maar terselfdertyd het die
               menslike skrywers onder inspirasie van die Heilige Gees God se
               openbaring neergeskrywe. Ons is oortuig dat die Skrif primêr uit homself
               verklaar moet word, maar dat ander bronne waardevolle insigte kan bied
               vir 'n beter verstaan van bepaalde Skrifgedeeltes. Ons is ook diep bewus
               van die feit dat 'n vertrouensvolle aanvaarding van die Bybel as
               normatiewe teks nie 'n outomatiese versekering bied vir 'n juiste
               verstaan of teen 'n ideologiese misbruik daarvan nie. Juis hierdie
               gevaar beklemtoon die waarde van voortdurende en intensiewe
               Skrifnavorsing."

               NOU MY KOMMENTAAR:
               (HLJM> Hierdie paragraaf is vir my uiters problematies daarin dat dit
               die angel van die beweerde skrifkritiek by die GKSA bevat. Uit die
               dokument wat ek ontvang het, het 'n verrassing voor my oë ontvou toe ek
               op die "track Changes" gereedskap klik. Onder andere het die kommentaar
               by die eerste sinnetjie hierbo verskyn by " in nuwe kontekste toegepas
               moet word" ("Deleted: opnuut"). Met ander woorde, iewers in die
               redaksionele proses het die sinnetjie gelui: "en daarom in nuwe
               kontekste opnuut toegepas moet word." Ek is baie dankbaar dat die
               woord: opnuut, toe wel uitgeval het. MAAR dit verander so-te-sê niks
               aan die betekenis van die eerste sin nie. Trouens, met daardie eerste
               sin het die ondertekenaars niks anders gesê as die ondersteuners van die
               Jesus Seminaar nie. Die Jesus-seminaarers se siening oor Jesus berus
               juis grondig in die aanname (en hulle interpretasie daarvan) dat die
               Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is en in nuwe kontekste
               toegepas moet word (vgl Hansie Wolmerans en Crossan in Beeld 17 April
               2002 p 13). Nou is dit moontlik om met alle goeie bedoelings en ook
               heel onskuldiglik 'n sinnetjie soos hierdie te omskryf en jouself daarby
               te verskoon dat jy dit tog wel anders bedoel as Wolmarans en Crossan.
               Dit kan selfs gedoen word in 'n poging om die beskuldiging van
               Fundamentalisme te ontsnap wat weier om die historiese kontekse by die
               verklaring van die Bybel in berekening te bring. Vir laasgenoemde
               behoort ons dus empatie te hê, maar daar duik vrae en opmerkings onder
               ons eie (Potchefstroomse) geledere op soos: "As Paulus vandag sou geleef
               het, sou hy sekere stellings heeltemal anders gesê het." Ten minste
               sou hy nie sulke diskriminerende dinge oor die vrouens gesê het nie -
               word beweer. Is dit nie die rede waarom 'n sekere mede-ondertekenaar
               van hierdie verklaring ook 'n ondertekenaar van 'n ander dokument uit
               die pen van sekere Nuwe Testamentici in Suid Afrika is, wat inleidend
               sê: dat hulle dankbaar is oor die nuwe navorsing wat oor die Bybel
               gedoen word, veral betreffende die posisie van die vrou.

               Die korrekte siening van sake is myns insiens eerder: Dat die Bybel die
               onveranderlike wil van God is, wat Hy in sekere historiese kontekste
               laat verwoord het, sodat dit die mense en hulle historiese kontekste
               transformeer het na sy Wil. Dieselfde onveranderlike wil van God moet
               in alle ander kontekste ook bedien word sodat dit ook die ander mense en
               hulle kontekste op dieselfde wyse as die eerste mense en kontekste na sy
               onveranderlike wil toe transformeer.

               Verder meld hierdie paragraaf iets van die verklaringswyse van die
               Skrif, dat dit glo "primêr" uit homself verklaar moet word, maar dat
               ander bronne waardevolle insigte kan bied vir die beter verstaan van
               bepaalde Skrifgedeeltes. Ook hierdie uitdrukking bevat in homself die
               angel van misverstaanbaarheid en die gevaar van Skrifkritiek. Trouens,
               hierdie siening het al vir sy kwota opslae gesorg, onder andere toe 'n
               sekere professor vir die verklaring van 1 Petrus 3 van die Apokriewe
               boek 1 Henog gebruik gemaak het, en uit die jongste weergawe van sy
               verklaring van 1 Petrus 3 in die Bybellennium blyk dat hy steeds volgens
               bogenoemde reël wat hy onderteken het, te werk gegaan het. Die
               belangrike reformatoriese verklaringsbeginsel dat die Skrif sy eie
               uitlegger is, bedoel nié soos wat die ondertekenaars verklaar: dat die
               Skrif primêr uit homself verklaar moet word nie, maar dat die Skrif
               genoegsaam is om homself finaal en duidelik te verklaar, tot so 'n mate
               dat daar volkomenheid uit die toerusting van die hele Skrif vir die
               gelowige opgesluit lê (2 Tim 3: 17, en NGB art 7). Laasgenoemde kom
               daarop neer dat ander bronne nie nodig is vir die korrekte verstaan van
               die Skrif nie. Wat verder volg is slegs onder bogenoemde voorwaarde
               korrek dat die ander bronne inderdaad (nie-noodsaaklike) waardevolle
               inligting bied vir die verstaan van die Skrif (Soos NGB art 6 bely).

               In bekommerde broedergroete
               Hennie Momberg

               Your use of Yahoo! Groups is subject to
               http://docs.yahoo.com/info/terms/


               ---
               Incoming mail is certified Virus Free.
               Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
               Version: 6.0.365 / Virus Database: 202 - Release Date: 5/24/2002


               ---
               Outgoing mail is certified Virus Free.
               Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
               Version: 6.0.365 / Virus Database: 202 - Release Date: 5/24/2002

               Your use of Yahoo! Groups is subject to
               http://docs.yahoo.com/info/terms/
               Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.               [Non-text portions of this message have been removed]
              • Albie de Villiers
               In die gedeelte van die Verklaring van Professore wat HLJM in sy bydrae van 8 deser uitlig, is daar sekerlik interne spanning. Die oorsake van die spanning
               Message 14 of 21 , Jun 13, 2002
                In die gedeelte van die 'Verklaring van Professore' wat HLJM in sy bydrae van 8 deser uitlig, is daar sekerlik interne spanning. Die oorsake van die spanning intern tot die aangehaalde gedeelte sal hopelik gedebatteer word. Ek wil egter in breë lyne na enkele eksterne probleme wat met dié spanning verband hou, verwys.

                Artikel 18 KO lui:

                Die dienspligte van die professore aan die Teologiese Skool is om

                bedienaars van die Woord op te lei, die Heilige Skrif uit te lê en die

                suiwere leer teen die ketterye en dwalinge te verdedig.

                1.

                Binne die noute van die negende gebod gekoppel aan die waarheid van 'feite' (vgl. Fiksie? 10.6.02) ontstaan die vraag by die leser van die verklaring: Is die feit dat, "die aantal professore wat deur die kerk onderhou word . ongeveer 5 (is)" en die feit dat die verklaring deur 11 onderteken is ter sake?

                In sy kommentaar op a. 18, "College-voordrachten DKO, 1892vv ed. J. de Jong", verklaar prof Rutgers: "Voorts is het ambt van doctores in de kerk niet helder uitgewerkt." Hy verwys oa na Calvyn se behandeling hiervan met verwysing na Ef. 4 in die derde uitgawe van die Institusie, en sluit sy kommentaar af: "Thans dus zijn alleen die professoren ook doctores ecclesiae wanneer ze door de kerken benoemd zijn of als zoodanig door de kerken erkend worden. Voorts blijft gelden, dat het dan een bijzonderen dienst is, die niet te vereenzelvigen is met dien van herder en leeraar.


                Sedertdien het die mag van die wetenskap en tegniek (hier die organisasietegniek) ontplooi. Ons beleef die volle impak van Bacon (1561-1626) se spreuk, 'kennis is mag'. In die tyd wat verloop het, het die wetenskap ook teenoor die geloof te staan gekom.

                Prof Spoelstra (Kerkreg en Kerkregering, 1989) bespreek die ontstaan van die reëling tussen die kerke en die PUK. Vra dit wat in die praktyk gewerk het nie in die drasties veranderde huidige omstandighede na `n prinsipiële herwaardering nie? Nie net van die gesagstrukture nie, maar ook tov dit wat in die volgende paragrawe genoem word.

                2.

                Die ontplooing van wetenskap en tegniek het ook daartoe gelei dat daar lidmate is wat teologiese kennis as superieur bo geloofskennis stel. Hoe dikwels sê lidmate (tov van bv die nuwe beryming) nie: "Wat kan ek sê as teoloë, literatuur-, musiek-, en ander wetenskaplikes gepraat het? Ook in die kring van teoloë self is daar spesialiste. Ons hoor selfs (anachronisties) van die verskillende teolgieë van Ou- en Nuwe Testamentiese skrywers.

                Natuurlik is daar in die inhoudsruimte van elke lidmaat se geloofskennis kennis wat deur wetenskaplikes (insluitende teoloë) ontsluit is en in die daaglikse handel en wandel van die gelowige deur hom/haar sy eie gemaak is. Hierdie wisselwerking word egter nie bevorder as `n hiërargie van kennis sommige gelowiges die geleentheid gee om sonder meer die huishouding te reël nie. Hiermee word allermins bedoel dat die verklaring van die professore probeer om die GKSA te reël, daarom is ter aanvang a. 18 aangehaal. Belydende lidmate kan egter nie hul ver-antwoorde-likheid, met die klem op antwoorde, afstaan aan wetenskaplikes (insluitende teoloë) nie.


                3.

                In "Om die regering van Christus in sy kerk" (1965) skryf WD Jonker (bl. 26, derde druk, 1980): "Die leiding van die Heilige Gees is aan die kerk as sodanig belowe, maar beteken nie vanselfsprekend dat kerklike vergaderinge sonder meer in alles deur die Heilige Gees gelei word nie. Daarom mag die kerk nooit wegskram van die toetsing deur die Woord van God van die kant van die hele gemeente nie." Van Prof Jonker het ook in 1998 verskyn, Selfs die kerk kan verander. Inderdaad was daar verandering in Prof Jonker se kerk. Dit was egter nie die genootskaplike kerkbegrip, of -praktyk, wat verander het nie. Wat verander het laat `n mens liefs daar. Waarvan egter nie weggeskram kan word nie, is dat die gemeentes (die kerke)met dié verandering nie die kans gekry het om dit aan die Woord te toets nie.

                Is belydende lidmate in die tyd waarin ons leef nie geroepe om daarop aan te dring dat die kerkraad hulle betrek om die waarheid van hul belydenis in liefde na te jaag nie?

                AdV.

                ----- Original Message -----
                From: Remezes
                To: calvyn@yahoogroups.com
                Sent: Saturday, June 08, 2002 8:20 PM
                Subject: RE: [calvyn] Veraklaring van professore


                Hier's hy
                Groete
                HLJM


                OPENBARE GETUIENIS
                INSAKE
                HISTORIESE JESUS
                1. Huidige debat
                Ondergetekendes, verbonde aan die Teologiese Skool van die GKSA te
                Potchefstroom en die Fakulteit Teologie van die Potchefstroomse
                Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, lewer die volgende
                kommentaar oor die "debat rondom Jesus" wat tans in die openbare pers
                gevoer word. Hierdie debat handel in 'n groot mate oor die betekenis van
                die persoon en werk van Jesus van Nasaret - wie Hy is en wat Hy gedoen
                het, en veral oor die betekenis van sy kruisiging en sy opstanding.
                Hierdie diskussie is veral gestimuleer deur die studieresultate van die
                Jesus-seminaar, die waarde wat aan die Evangelie van Tomas geheg word en
                die oproep tot 'n Nuwe Reformasie. Volgens die Nuwe Reformasie moet
                anders gedink word oor God, oor Jesus, oor die Bybel, oor die kerk en
                oor die Christelike geloof.
                2. Die waarde van teologies-wetenskaplike navorsing
                Ons wil dit graag vanuit die staanspoor duidelik stel dat ons ernstige
                en eerlike teologies-wetenskaplike navorsing verwelkom en self wil
                beoefen. Dit moet egter só gebeur dat sodanige navorsing voldoen aan die
                basiese vereistes van wetenskaplikheid en dat dit gerig is op die opbou
                van die Christelike geloof, die groei van die kerk en die koms van die
                koninkryk van God. In die reformatories-Christelike tradisie word groot
                klem gelê op die waarde wat intensiewe en noukeurige Skrifondersoek
                inhou en ons wil hierop voortbou.
                3. Die Bybel as normatiewe teks
                Ons is van mening dat die huidige debat beheers word deur bepaalde
                voorveronderstellings. Indien die Bybel, en spesifiek Matteus, Markus,
                Lukas en Johannes, as gewone teks op gelyke voet naas ander nie-Bybelse
                tekste aanvaar word, sal so 'n benadering noodwendig tot uiteenlopende
                studieresultate en gevolgtrekkings lei. Dit sou byvoorbeeld die geval
                wees as 'n mens die Evangelie volgens Markus en die sogenaamde Evangelie
                van Tomas gelykwaardig beskou.
                Wat die sogenaamde Evangelie van Tomas betref, vereenselwig ons ons op
                wetenskaplike gronde met die bevindings van baie navorsers dat dié
                dokument, wat eers in 1945 by Nag Hammadi in Egipte ontdek is, in
                werklikheid geen Evangelie is nie maar 'n onsamehangende versameling van
                "uitsprake van Jesus" is. Hierdie "uitsprake van Jesus" is moontlik in
                die Tweede Eeu na Christus uit vroeë mondelinge oorlewering versamel en
                met denkbeelde van die Christelike gnostieke dwaalleer vermeng.
                Navorsing dui daarop dat die Evangelie van Tomas gebruik is deur die
                Manigeërs, maar dat dit uit die staanspoor deur die Christelike kerk
                verwerp is as 'n apokriewe geskrif wat dwaalleer bevat. Nóg uit die
                geskiedenis nóg uit die inhoud van die dokument is daar enige rede om
                die Evangelie van Tomas as gesagvol of as gelykwaardig aan Bybelse
                geskrifte te beskou.
                Ons aanvaar die Ou en Nuwe Testament as 'n normatiewe, gesaghebbende en
                betroubare teks, nie soseer vanweë die ouderdom van die geskrifte of
                kerklike besluite daaroor nie, maar vanweë die openbaringsinhoud daarvan
                en omdat die Heilige Gees ons van die gesag daarvan oortuig. Ons erken
                voorts dat God se finale en hoogste openbaring in Jesus Christus te vind
                is en dat die hele Bybel buite Hom om nie reg verstaan kan word nie.
                Ons bevestig dat die Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is
                en daarom in nuwe kontekste toegepas moet word. Ons het die Woord van
                God nie anders nie as in mensewoorde ontvang, maar terselfdertyd het die
                menslike skrywers onder inspirasie van die Heilige Gees God se
                openbaring neergeskrywe. Ons is oortuig dat die Skrif primêr uit homself
                verklaar moet word, maar dat ander bronne waardevolle insigte kan bied
                vir 'n beter verstaan van bepaalde Skrifgedeeltes. Ons is ook diep bewus
                van die feit dat 'n vertrouensvolle aanvaarding van die Bybel as
                normatiewe teks nie 'n outomatiese versekering bied vir 'n juiste
                verstaan of teen 'n ideologiese misbruik daarvan nie. Juis hierdie
                gevaar beklemtoon die waarde van voortdurende en intensiewe
                Skrifnavorsing.

                4. Die betekenis van die persoon en werk van Jesus Christus
                Op grond van die gesagvolle getuienis van die Skrif moet die persoon en
                werk van Jesus Christus beskou word as van grondliggende betekenis vir
                die Christelike geloof.
                Jesus Christus is die beeld van God en God woon met sy volle wese in
                Hom. God het in Hom verlossend en helend ingegryp en werk steeds helend
                in hierdie wêreld van sonde en nood. In Hom het God die bose magte van
                hierdie wêreld - die magte van sonde, demone en dood - oorwin. Hy het
                mense verlos, tot sy kinders gemaak, hulle met Hom versoen, hulle
                gebroke verhouding met Hom herstel en so sy genade en vergifnis van
                sonde aan hulle geskenk.
                In hierdie verlossingsdaad van God neem die kruisiging en opstanding van
                Jesus Christus 'n sentrale plek in. Ons Here Jesus Christus "is vanweë
                ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan
                word." Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte, en Hy
                is as oorwinnaar uit die dood opgewek.
                Die kruisiging van Jesus Christus is 'n historiese gebeurtenis met
                verlossingsbetekenis. Jesus is die Lam van God wat die sonde van die
                wêreld wegneem. Hy is die losprys vir baie. Sy kruisoffer bewerk
                versoening, vryspraak, verlossing en vergewing van sondes. Sy dood
                reinig ons van alle sondes.
                Oor die opstanding van Jesus Christus getuig ons saam met die apostels
                dat Hy liggaamlik uit die dood opgewek is/opgestaan het en dat Hy nou
                die lewende Here is wat oor alle dinge regeer totdat sy koninkryk
                voltooi is en die nuwe hemel en aarde aangebreek het. As Christus nie
                opgewek is nie, is ons geloof waardeloos en is ons nog in ons sondes
                gevange. "As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die
                bejammerenswaardigste van alle mense". Op grond van die Skrifopenbaring
                is ons ook oortuig dat daar lewe na hierdie aardse dood is. Elkeen wat
                in Jesus Christus glo, lewe al sterwe hy/sy ook. Ons aardse dood is
                slegs die deurgang na die ewige lewe.
                Wanneer die kruis en opstanding van Jesus Christus sodanig
                herinterpreteer word dat die historiese werklikheid daarvan wegval, dan
                word die inhoud van die Christelike geloof in sy wese aangetas.
                Daarsonder is daar geen goeie boodskap meer oor nie.
                5. Kritiese vrae oor Jesus-seminaar
                Die werkswyse, metodes en bevindings van die Jesus-seminaar is
                problematies. Die studieresultate van die Jesus-seminaar teken 'n sterk
                gereduseerde Jesus-figuur en wek die indruk dat die vier
                evangeliebeskrywings (Matteus, Markus, Lukas en Johannes) nie 'n getroue
                weergawe bied van wie Jesus werklik was en is nie. In navolging van
                veral die Evangelie van Tomas beskou hulle Jesus slegs as profeet en
                wysheidsleraar sonder om enige verlossingsbetekenis aan sy kruisdood en
                liggaamlike opstanding (wat deur hulle betwyfel word) te heg. Só besien,
                verloor die evangelie van vrye genade sy besondere betekenis deurdat die
                evangelie gereduseer word tot 'n blote Jesus-etiek.
                Ondersteuners van die Jesus-seminaar hanteer die Nuwe-Testamentiese
                boeke dikwels as die blote produk van vroeg-Christelike gemeenskappe,
                wat vanweë eie godsdienstige motiewe die historiese Jesus as die Messias
                en die Seun van God bestempel het. Die Nuwe-Testamentiese boeke kom
                egter nie maar net van mense af nie maar is deur God geïnspireer. Soos
                God in hierdie boeke bekend maak, het Hy werklik in die geskiedenis sy
                Seun in hierdie wêreld gestuur, sodat die historiese Jesus inderdaad die
                Christus van God is. Hiervan is Jesus se opstanding 'n daadwerklike
                bewys in die geskiedenis.

                6. Die oproep tot voortdurende reformasie
                'n Juiste verstaan van die evangelie van Jesus Christus kan 'n
                vernuwende uitwerking op die kerk en samelewing uitoefen. Terwyl ons
                treur oor soveel misbruik van die evangelie van Christus, ook in ons eie
                verlede, vertrou ons dat die Gees van Christus sy kerk in die toekoms
                sal lei om meer diensbaar te wees aan die erkenning van God se
                koningskap ook in Suid-Afrika. Ons is daarvan oortuig dat ware
                reformasie 'n voortdurende terugkeer na God se Woord en daarmee na God
                self behels. Dit staan dus lynreg teenoor die sogenaamde Nuwe Reformasie
                wat in wese 'n pleidooi is vir 'n beweging weg van die Bybel en weg van
                God soos Hy Homself in die Bybel openbaar.
                Ons gebed is dat kerke nooit die taak van die reformasie van die kerk as
                afgehandel sal beskou nie. Ons gebed is verder dat Christene in
                Suid-Afrika hulle geloof in Christus veel meer tasbaar en met oortuiging
                sal uitleef en so sal bydra tot 'n samelewing waarin meer gesien word
                van die koningsregering van God, wat onder andere gekenmerk word deur
                vryheid, vrede, vreugde en geregtigheid.
                Onderteken deur:

                Prof BJ de Klerk
                Prof F Denkema
                Prof A le R du Plooy
                Prof JJ J van Rensburg
                Prof GJC Jordaan
                Prof PP Krüger
                Prof HF van Rooy
                Prof JH van Wyk
                Prof CJH Venter
                Prof FP Viljoen
                Prof JM Vorster

                -----Original Message-----
                From: Slabbert Le Cornu [mailto:slecornu@...]
                Sent: 08 Junie 2002 07:21
                To: calvyn@yahoogroups.com
                Subject: RE: [calvyn] Veraklaring van professore

                Waar is die verklaring beskikbaar?

                Dankie
                Slabbert Le Cornu
                Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
                Tel. 018-2944178 http://esra-instituut.tripod.com
                "Ons moet aanbid terwyl ons studeer" - JA Pipa


                -----Original Message-----
                From: Remezes [mailto:momberghlj@...]
                Sent: Friday, June 07, 2002 3:54 PM
                To: calvyn@yahoogroups.com
                Subject: RE: [calvyn] Verklaring van professore                Geagte lyslede. U weet waarskynlik reeds dat die professore van die TSP
                in hierdie dae 'n verklaring uitgereik het waarin hulle bedoel om die
                dwaallerings van die ondersteuners van die Jesus Seminaar en die
                sogenaamde Nuwe Reformasie aan die kaak te stel en te weerlê.

                Om mee te begin wil ek graag met dankbaarheid vermeld van hierdie "stem
                uit Potchefstroom." Dit stem ons goed om te weet dat ons as
                Gereformeerdes steeds die Bybelse belydenis aangaande Jesus Christus ons
                Here handhaaf. Hierdie verklaring is dus reeds openbare besit. Dit sal
                waarskynlik ook op alle moontlike plekke in die media tereg kom. Dit is
                dus noodsaaklik dat die inhoud daarvan op dieselfde vlak bespreek word
                as waar dit bekendgestel is, in die openbaar.

                Daar in hierdie verklaring 'n paragraaf wat my grensloos onrustig maak,
                en ek sou graag u mening hieroor wou verneem. Dit lui:

                "Ons bevestig dat die Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is
                en daarom in nuwe kontekste toegepas moet word. Ons het die Woord van
                God nie anders nie as in mensewoorde ontvang, maar terselfdertyd het die
                menslike skrywers onder inspirasie van die Heilige Gees God se
                openbaring neergeskrywe. Ons is oortuig dat die Skrif primêr uit homself
                verklaar moet word, maar dat ander bronne waardevolle insigte kan bied
                vir 'n beter verstaan van bepaalde Skrifgedeeltes. Ons is ook diep bewus
                van die feit dat 'n vertrouensvolle aanvaarding van die Bybel as
                normatiewe teks nie 'n outomatiese versekering bied vir 'n juiste
                verstaan of teen 'n ideologiese misbruik daarvan nie. Juis hierdie
                gevaar beklemtoon die waarde van voortdurende en intensiewe
                Skrifnavorsing."

                NOU MY KOMMENTAAR:
                (HLJM> Hierdie paragraaf is vir my uiters problematies daarin dat dit
                die angel van die beweerde skrifkritiek by die GKSA bevat. Uit die
                dokument wat ek ontvang het, het 'n verrassing voor my oë ontvou toe ek
                op die "track Changes" gereedskap klik. Onder andere het die kommentaar
                by die eerste sinnetjie hierbo verskyn by " in nuwe kontekste toegepas
                moet word" ("Deleted: opnuut"). Met ander woorde, iewers in die
                redaksionele proses het die sinnetjie gelui: "en daarom in nuwe
                kontekste opnuut toegepas moet word." Ek is baie dankbaar dat die
                woord: opnuut, toe wel uitgeval het. MAAR dit verander so-te-sê niks
                aan die betekenis van die eerste sin nie. Trouens, met daardie eerste
                sin het die ondertekenaars niks anders gesê as die ondersteuners van die
                Jesus Seminaar nie. Die Jesus-seminaarers se siening oor Jesus berus
                juis grondig in die aanname (en hulle interpretasie daarvan) dat die
                Bybel in bepaalde historiese kontekste geskryf is en in nuwe kontekste
                toegepas moet word (vgl Hansie Wolmerans en Crossan in Beeld 17 April
                2002 p 13). Nou is dit moontlik om met alle goeie bedoelings en ook
                heel onskuldiglik 'n sinnetjie soos hierdie te omskryf en jouself daarby
                te verskoon dat jy dit tog wel anders bedoel as Wolmarans en Crossan.
                Dit kan selfs gedoen word in 'n poging om die beskuldiging van
                Fundamentalisme te ontsnap wat weier om die historiese kontekse by die
                verklaring van die Bybel in berekening te bring. Vir laasgenoemde
                behoort ons dus empatie te hê, maar daar duik vrae en opmerkings onder
                ons eie (Potchefstroomse) geledere op soos: "As Paulus vandag sou geleef
                het, sou hy sekere stellings heeltemal anders gesê het." Ten minste
                sou hy nie sulke diskriminerende dinge oor die vrouens gesê het nie -
                word beweer. Is dit nie die rede waarom 'n sekere mede-ondertekenaar
                van hierdie verklaring ook 'n ondertekenaar van 'n ander dokument uit
                die pen van sekere Nuwe Testamentici in Suid Afrika is, wat inleidend
                sê: dat hulle dankbaar is oor die nuwe navorsing wat oor die Bybel
                gedoen word, veral betreffende die posisie van die vrou.

                Die korrekte siening van sake is myns insiens eerder: Dat die Bybel die
                onveranderlike wil van God is, wat Hy in sekere historiese kontekste
                laat verwoord het, sodat dit die mense en hulle historiese kontekste
                transformeer het na sy Wil. Dieselfde onveranderlike wil van God moet
                in alle ander kontekste ook bedien word sodat dit ook die ander mense en
                hulle kontekste op dieselfde wyse as die eerste mense en kontekste na sy
                onveranderlike wil toe transformeer.

                Verder meld hierdie paragraaf iets van die verklaringswyse van die
                Skrif, dat dit glo "primêr" uit homself verklaar moet word, maar dat
                ander bronne waardevolle insigte kan bied vir die beter verstaan van
                bepaalde Skrifgedeeltes. Ook hierdie uitdrukking bevat in homself die
                angel van misverstaanbaarheid en die gevaar van Skrifkritiek. Trouens,
                hierdie siening het al vir sy kwota opslae gesorg, onder andere toe 'n
                sekere professor vir die verklaring van 1 Petrus 3 van die Apokriewe
                boek 1 Henog gebruik gemaak het, en uit die jongste weergawe van sy
                verklaring van 1 Petrus 3 in die Bybellennium blyk dat hy steeds volgens
                bogenoemde reël wat hy onderteken het, te werk gegaan het. Die
                belangrike reformatoriese verklaringsbeginsel dat die Skrif sy eie
                uitlegger is, bedoel nié soos wat die ondertekenaars verklaar: dat die
                Skrif primêr uit homself verklaar moet word nie, maar dat die Skrif
                genoegsaam is om homself finaal en duidelik te verklaar, tot so 'n mate
                dat daar volkomenheid uit die toerusting van die hele Skrif vir die
                gelowige opgesluit lê (2 Tim 3: 17, en NGB art 7). Laasgenoemde kom
                daarop neer dat ander bronne nie nodig is vir die korrekte verstaan van
                die Skrif nie. Wat verder volg is slegs onder bogenoemde voorwaarde
                korrek dat die ander bronne inderdaad (nie-noodsaaklike) waardevolle
                inligting bied vir die verstaan van die Skrif (Soos NGB art 6 bely).

                In bekommerde broedergroete
                Hennie Momberg

                Your use of Yahoo! Groups is subject to
                http://docs.yahoo.com/info/terms/


                ---
                Incoming mail is certified Virus Free.
                Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
                Version: 6.0.365 / Virus Database: 202 - Release Date: 5/24/2002


                ---
                Outgoing mail is certified Virus Free.
                Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
                Version: 6.0.365 / Virus Database: 202 - Release Date: 5/24/2002

                Your use of Yahoo! Groups is subject to
                http://docs.yahoo.com/info/terms/
                Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.                [Non-text portions of this message have been removed]
               • bouwe.vandereems@za.didata.com
                Ek verneem van n mondelinge bron dat die Admin Buro van die GKSA n skrywe uitgestuur het waarin hulle gemeentes aanmoedig om oor die Pinkster seisoen die
                Message 15 of 21 , Apr 29 2:55 AM
                 Ek verneem van 'n mondelinge bron dat die Admin Buro van die GKSA 'n skrywe
                 uitgestuur het waarin hulle gemeentes aanmoedig om oor die Pinkster seisoen
                 die nuwe Cloete beryming bekend te stel.

                 Kan iemand dalk bevestig of daar so 'n skrywe uitgegaan het?

                 - Bouwe


                 This email and all contents are subject to the following disclaimer:

                 "http://www.didata.com/disclaimer.asp"
                • Petri Jooste
                 Nee, ek weet nie van so n skrywe nie, maar het wel gehoor dat ons liewer nie meer van die Cloete beryming moet praat nie, maar moet verwys na die
                 Message 16 of 21 , Apr 30 6:32 AM
                  Nee, ek weet nie van so 'n skrywe nie, maar het wel
                  gehoor dat ons liewer nie meer van die "Cloete beryming" moet
                  praat nie, maar moet verwys na die 1937-beryming en die 2001-beryming
                  onderskeidelik - miskien was daar 'n skrywe van die Admin Buro in die verband.

                  Groete
                  Petri

                  >> bouwe.vandereems@... 04/29/03 11:55 >>
                  Ek verneem van 'n mondelinge bron dat die Admin Buro van die GKSA 'n skrywe
                  uitgestuur het waarin hulle gemeentes aanmoedig om oor die Pinkster seisoen
                  die nuwe Cloete beryming bekend te stel.

                  Kan iemand dalk bevestig of daar so 'n skrywe uitgegaan het?

                  - Bouwe                  *************************************************
                  Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@...

                  This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...
                 • Slabbert Le Cornu
                  Nee, ek weet nie van so n skrywe nie, maar het wel gehoor dat ons liewer nie meer van die Cloete beryming moet praat nie, maar moet verwys na die
                  Message 17 of 21 , Apr 30 2:59 PM
                   "Nee, ek weet nie van so 'n skrywe nie, maar het wel
                   gehoor dat ons liewer nie meer van die "Cloete beryming" moet praat nie,
                   maar moet verwys na die 1937-beryming en die 2001-beryming onderskeidelik -
                   miskien was daar 'n skrywe van die Admin Buro in die verband."

                   Ek hoor ook hierdie oproep en sal dit graag wil verstaan. Daarom sal ek
                   graag wil weet wat die redes is waarom ons nie van die 'Totiusberyming' en
                   die 'Cloeteberyming' mag praat nie?

                   Slabbert Le Cornu
                   _____________________________________________
                   Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522 Suid-Afrika
                   Web: esra-instituut.tripod.com E-pos: esra@...
                   _____________________________________________
                   ----- Original Message -----
                   From: "Petri Jooste" <rkwjpj@...>
                   To: <calvyn@yahoogroups.com>
                   Sent: Wednesday, April 30, 2003 3:32 PM
                   Subject: Re: [calvyn] Admin Buro


                   > Nee, ek weet nie van so 'n skrywe nie, maar het wel
                   > gehoor dat ons liewer nie meer van die "Cloete beryming" moet
                   > praat nie, maar moet verwys na die 1937-beryming en die 2001-beryming
                   > onderskeidelik - miskien was daar 'n skrywe van die Admin Buro in die
                   verband.
                   >
                   > Groete
                   > Petri
                   >
                   > >> bouwe.vandereems@... 04/29/03 11:55 >>
                   > Ek verneem van 'n mondelinge bron dat die Admin Buro van die GKSA 'n
                   skrywe
                   > uitgestuur het waarin hulle gemeentes aanmoedig om oor die Pinkster
                   seisoen
                   > die nuwe Cloete beryming bekend te stel.
                   >
                   > Kan iemand dalk bevestig of daar so 'n skrywe uitgegaan het?
                   >
                   > - Bouwe
                   >
                   >
                   >
                   > *************************************************
                   > Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n
                   vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by
                   http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by
                   itbsekr@...
                   >
                   > This message (and attachments) is subject to restrictions and a
                   disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html
                   for full details, or at itbsekr@...
                   >
                   >
                   >
                   >
                   >
                   >
                   >
                   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                   >
                   >
                  • Nico van der Dussen
                   ... Dalk sodat mense ontmoedig word om te gaan ondersoek instel na die sekulêre werke van Cloete? Ek weet nie.. Nico
                   Message 18 of 21 , May 1, 2003
                    > Ek hoor ook hierdie oproep en sal dit graag wil verstaan. Daarom sal
                    > ek graag wil weet wat die redes is waarom ons nie van die
                    > 'Totiusberyming' en die 'Cloeteberyming' mag praat nie?
                    >

                    Dalk sodat mense ontmoedig word om te gaan ondersoek instel na die
                    "sekulêre werke" van Cloete? Ek weet nie..

                    Nico
                   • Paul Kruger
                    Nee, ek weet nie van so n skrywe nie, maar het wel gehoor dat ons liewer nie meer van die Cloete beryming moet praat nie, maar moet verwys na die
                    Message 19 of 21 , May 1, 2003
                     "Nee, ek weet nie van so 'n skrywe nie, maar het wel
                     gehoor dat ons liewer nie meer van die "Cloete beryming" moet praat nie,
                     maar moet verwys na die 1937-beryming en die 2001-beryming onderskeidelik -
                     miskien was daar 'n skrywe van die Admin Buro in die verband."

                     Ek hoor ook hierdie oproep en sal dit graag wil verstaan. Daarom sal ek
                     graag wil weet wat die redes is waarom ons nie van die 'Totiusberyming' en
                     die 'Cloeteberyming' mag praat nie

                     * Daar is geen "verbod" om van die Cloete-beryming en Totius-beryming te praat nie. Die sinode het bloot geoordeel (1) dat by beide berymings daar ook berymings uit die pen van ander digters opgeneem is en (2) dat beide berymings ook 'n kerklike keuringsproses/meewerkingsproses deurloop het en dat dit nie bloot op die naam van die digter geplaas kan word nie. In die jongste omdigting is daar ook van Lina Spies en andere berymings opgeneem.

                     *'n Analogie wat gedeeltelik opgaan: 'n Kommissierapport word as reël nie gekoppel aan die naam van die persoon wat die konsep opgestel het nie, aangesien die konsep langs die pad veranderings ondergaan het totdat die kommissie (of vergadering van kerke) wat dit goedkeur, daarvoor verantwoordelikheid neem.

                     PPK


                     [Non-text portions of this message have been removed]
                    • Slabbert Le Cornu
                     Ek dink soos met die vertalingkwessie, die mense nogsteeds sal praat van die TB en die CB, soos daar bv. gepraat word van die OAV en die NAV. Slabbert Le Cornu
                     Message 20 of 21 , May 2, 2003
                      Ek dink soos met die vertalingkwessie, die mense nogsteeds sal praat van die
                      TB en die CB, soos daar bv. gepraat word van die OAV en die NAV.

                      Slabbert Le Cornu
                      _____________________________________________
                      Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522 Suid-Afrika
                      Web: esra-instituut.tripod.com E-pos: esra@...
                      _____________________________________________
                      ----- Original Message -----
                      From: "Paul Kruger" <SBBPPK@...>
                      To: <calvyn@yahoogroups.com>
                      Sent: Friday, May 02, 2003 8:16 AM
                      Subject: Re: [calvyn] Admin Buro


                      "Nee, ek weet nie van so 'n skrywe nie, maar het wel
                      gehoor dat ons liewer nie meer van die "Cloete beryming" moet praat nie,
                      maar moet verwys na die 1937-beryming en die 2001-beryming onderskeidelik -
                      miskien was daar 'n skrywe van die Admin Buro in die verband."

                      Ek hoor ook hierdie oproep en sal dit graag wil verstaan. Daarom sal ek
                      graag wil weet wat die redes is waarom ons nie van die 'Totiusberyming' en
                      die 'Cloeteberyming' mag praat nie

                      * Daar is geen "verbod" om van die Cloete-beryming en Totius-beryming te
                      praat nie. Die sinode het bloot geoordeel (1) dat by beide berymings daar
                      ook berymings uit die pen van ander digters opgeneem is en (2) dat beide
                      berymings ook 'n kerklike keuringsproses/meewerkingsproses deurloop het en
                      dat dit nie bloot op die naam van die digter geplaas kan word nie. In die
                      jongste omdigting is daar ook van Lina Spies en andere berymings opgeneem.

                      *'n Analogie wat gedeeltelik opgaan: 'n Kommissierapport word as reël nie
                      gekoppel aan die naam van die persoon wat die konsep opgestel het nie,
                      aangesien die konsep langs die pad veranderings ondergaan het totdat die
                      kommissie (of vergadering van kerke) wat dit goedkeur, daarvoor
                      verantwoordelikheid neem.

                      PPK


                      [Non-text portions of this message have been removed]

                      Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
                     • bouwe.vandereems@za.didata.com
                      Nee, ek weet nie van so n skrywe nie, maar het wel gehoor dat ons liewer nie meer van die Cloete beryming moet praat nie, maar moet verwys na die
                      Message 21 of 21 , May 4, 2003
                       "Nee, ek weet nie van so 'n skrywe nie, maar het wel
                       gehoor dat ons liewer nie meer van die "Cloete beryming" moet
                       praat nie, maar moet verwys na die 1937-beryming en die 2001-beryming
                       onderskeidelik - miskien was daar 'n skrywe van die Admin Buro in die
                       verband."

                       Klink vir my soos Newspeak. Nie besef die kerk is so polities nie.

                       - Bouwe                       This email and all contents are subject to the following disclaimer:

                       "http://www.didata.com/disclaimer.asp"
                      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.