Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [calvyn] Vermink

Expand Messages
 • bouwe.vandereems@za.didata.com
  ... Die kriteria waaraan n bybelvertaling moet voldoen is dat dit wat n die grondteks staan so akkuraat as moontlik weergegee moet word in die taal van die
  Message 1 of 13 , Jan 31, 2002
   > In hoe 'n mate het ons hier te doen met die tydsgees dat alles gelyk
   > moet wees: Man en vrou, Afrikaner, Jood en Engelsman en sommer
   > nog God van die Bybel en al die ander afgode ook?

   Die kriteria waaraan 'n bybelvertaling moet voldoen is dat dit wat 'n die
   grondteks staan so akkuraat as moontlik weergegee moet word in die taal van
   die volk. As die vertaling enigsinds beinvloed word deur die tydsgees of een
   of ander ideologie, dan word menslike versinsels by die Woord van God
   gevoeg. Vir hierdie vertaler geld Openbaring 22:18 "Want ek betuig aan
   elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by
   hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie
   boek geskrywe is." Dit geld waarskynlik ook vir die kerk wat hierdie
   bybelvertaling aanvaar.

   Dit is daarom nie die mate waarin die tydgees die bybelvertaling beinvloed
   wat verkeerd is nie, maar dat die metode van bybelvertaling hoegenaamd die
   invloed van die tydsgees toelaat wat die probleem is.

   Sover my kennis strek, is dit slegs die 1953 Afrikaanse vertaling wat
   vertaal is volgens die metode om die grondteks so akkuraat as moontlik weer
   te gee. Die latere vertalings maak van ander beginsels gebruik.

   - Bouwe
  • Nico van der Dussen
   Sover ek weet is ook die King James, Staatenvertaling asook die heel moderne duitse Elbenfelder (sp???) vertalings akkurate vertalings. As ek reg onthou is
   Message 2 of 13 , Feb 4, 2002
    Sover ek weet is ook die King James, Staatenvertaling asook die heel
    moderne duitse Elbenfelder (sp???) vertalings akkurate vertalings. As
    ek reg onthou is die jongste vertaling minder as 10 jaar oud.

    Ek het self al enkele dele van die Elbenfelder met 1953 vergelyk - en
    die dele wat het deurgaans ooreengestem. Soortgelyk met die King
    James asook die Staatenvertaling wat ek met 1953 vergelyk het.

    Uit die aard van die saak is daar ook verskille - veral tussen die King
    James en 1953. Maar dit is maklik om te verklaar: Daar is van twee
    verskillende grondtekste gebruik gemaak. Tog kon ek na my beperkte
    taalvermoë geen wesensverskil opspoor nie.

    Ek is egter nie van 'n enkele vertaling bewus waarmee mens die 1983
    Afrikaanse Vertaling kan vergelyk nie. Net dit alleen plaas reeds vir
    my 'n vraagteken oor die getrouheid van die vertaling. Of moet mens
    dit eerder 'n vertolking noem?


    Broedergroete

    Nico

    >
    > Dit is daarom nie die mate waarin die tydgees die bybelvertaling beinvloed
    > wat verkeerd is nie, maar dat die metode van bybelvertaling hoegenaamd die
    > invloed van die tydsgees toelaat wat die probleem is.
    >
    > Sover my kennis strek, is dit slegs die 1953 Afrikaanse vertaling wat
    > vertaal is volgens die metode om die grondteks so akkuraat as moontlik weer
    > te gee. Die latere vertalings maak van ander beginsels gebruik.
    >
    > - Bouwe
    >
    > Yahoo! Groups Sponsor
    >
    > ADVERTISEMENT
    > Click Here!
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
   • Petri Jooste
    Ek stem in beginsel met Bouwe se skrywe hieronder saam, maar die konsekwensie van bybelvertaling as sodanig maak dit effens meer kompleks. Die kriteria wat
    Message 3 of 13 , Feb 4, 2002
     Ek stem in beginsel met Bouwe se skrywe hieronder saam, maar die
     konsekwensie van bybelvertaling as sodanig maak dit effens meer kompleks.
     Die kriteria wat genoem word is:
     "dat dit wat 'n die grondteks staan so akkuraat as moontlik
     weergegee moet word in die taal van die volk."

     Die eerste deel vra dat die grondteks so akkuraat as
     moontlik weergegee moet word - dit word as sodanig net
     gedoen deur die grondteks self weer te gee (geen vertaling).
     Die twee deel verwys na die akkuraatheid in die taal van
     die volk (vir wie die vertaling gedoen word). Natuurlik
     impliseer dit dat die teks maar vertaal "mag" word, maar dit
     vra ook akkuraatheid ten opsigte van die doeltaal.

     Omdat tale (en kulture) egter verskil is dit dikwels nie
     moontlik om die presiese ekwivalent van wat in een taal gesê
     word oor te sit in 'n ander taal nie. Nou is daar hoofsaaklik twee
     opsies:
     1) Sorg dat die oorspronklike taal (en kultuur) so woordeliks
     letterlik moontlik oorgesit word in begrippe wat in die doeltaal
     bestaan.
     2) Sorg dat die boodskap / bedoeling van die oorspronklike
     geskrif so goed moontlik weergegee word in die taal (en kultuur)
     van die gemeenskap/volk waarvoor die vertaling gedoen word.

     Ek verstaan dat die 1953 weergawe van die 1933 vertaling
     gedoen is met hoofsaaklik die eerste opsie as uitganspunt,
     en dat die 1983 vertaling gedoen is met hoofsaaklik
     die tweede opsie as uitganspunt.

     Groete
     Petri

     >>> bouwe.vandereems@... 02/01/02 08:10 >>>
     > In hoe 'n mate het ons hier te doen met die tydsgees dat alles gelyk
     > moet wees: Man en vrou, Afrikaner, Jood en Engelsman en sommer
     > nog God van die Bybel en al die ander afgode ook?

     Die kriteria waaraan 'n bybelvertaling moet voldoen is dat dit wat 'n die
     grondteks staan so akkuraat as moontlik weergegee moet word in die taal van
     die volk. As die vertaling enigsinds beinvloed word deur die tydsgees of een
     of ander ideologie, dan word menslike versinsels by die Woord van God
     gevoeg. Vir hierdie vertaler geld Openbaring 22:18 "Want ek betuig aan
     elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by
     hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie
     boek geskrywe is." Dit geld waarskynlik ook vir die kerk wat hierdie
     bybelvertaling aanvaar.

     Dit is daarom nie die mate waarin die tydgees die bybelvertaling beinvloed
     wat verkeerd is nie, maar dat die metode van bybelvertaling hoegenaamd die
     invloed van die tydsgees toelaat wat die probleem is.

     Sover my kennis strek, is dit slegs die 1953 Afrikaanse vertaling wat
     vertaal is volgens die metode om die grondteks so akkuraat as moontlik weer
     te gee. Die latere vertalings maak van ander beginsels gebruik.

     - Bouwe
     Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Paul Fourie
     Petri noem twee vertalings opsies: die 1933 opsie teenoor die 1983 opsie. Die 1983 opsie is nie haalbaar nie, want dan impliseer die vertalers dat hulle onder
     Message 4 of 13 , Feb 5, 2002
      Petri noem twee vertalings opsies: die 1933 opsie teenoor die 1983 opsie.
      Die 1983 opsie is nie haalbaar nie, want dan impliseer die vertalers dat
      hulle onder alle omstandighede GOD se bedoeling ken en verstaan - dit koop
      ek nie.

      Groete
      Paul Fourie.

      -

      >1) Sorg dat die oorspronklike taal (en kultuur) so woordeliks
      >letterlik moontlik oorgesit word in begrippe wat in die doeltaal
      >bestaan.
      >2) Sorg dat die boodskap / bedoeling van die oorspronklike
      >geskrif so goed moontlik weergegee word in die taal (en kultuur)
      >van die gemeenskap/volk waarvoor die vertaling gedoen word.

      >Ek verstaan dat die 1953 weergawe van die 1933 vertaling
      >gedoen is met hoofsaaklik die eerste opsie as uitganspunt,
      >en dat die 1983 vertaling gedoen is met hoofsaaklik
      >die tweede opsie as uitganspunt.

      >Groete
      >Petri
     • bouwe.vandereems@za.didata.com
      ... Indien n vertaler die bybel volgens hierdie beginsel vertaal, dan vertaal hy dit in die lig van wat SY PERSOONLIKE siening is van wat die
      Message 5 of 13 , Feb 6, 2002
       > 2) Sorg dat die boodskap / bedoeling van die oorspronklike
       > geskrif so goed moontlik weergegee word in die taal (en kultuur)
       > van die gemeenskap/volk waarvoor die vertaling gedoen word.

       Indien 'n vertaler die bybel volgens hierdie beginsel vertaal, dan vertaal
       hy dit in die lig van wat SY PERSOONLIKE siening is van wat die
       boodskap/bedoeling van die bybel is. Dan plaas die vertaler sy persoonlike
       siening van wat die boodskap/bedoeling van die bybel is, bo die bybel self.

       Indien die 1983 volgens bg. beginsel vertaal is, is hierdie vertaling (of
       eerder parafrase) dus nie aanvaarbaar nie.

       - Bouwe
      • Petri Jooste
       ... Indien n vertaler die bybel net volgens hierdie beginsel vertaal, dan vertaal hy dit in die lig van wat SY PERSOONLIKE siening is van wat die beste
       Message 6 of 13 , Feb 6, 2002
        > 1) Sorg dat die oorspronklike taal (en kultuur) so woordeliks
        > letterlik moontlik oorgesit word in begrippe wat in die doeltaal
        > bestaan.

        Indien 'n vertaler die bybel net volgens hierdie beginsel vertaal, dan vertaal
        hy dit in die lig van wat SY PERSOONLIKE siening is van wat die
        beste woordkeuse vir die oorspronklike teks. Dan plaas die vertaler sy persoonlike
        woordkeuse bo die sinvolle oordra van die bedoeling van die teks en hy gebruik
        boonop 'n doeltaal wat nie ontwerp is om die kultuurhistoriese konteks van die teks
        tot sy reg te laat kom nie. Moedertaalsprekers van die doeltaal wat hierdie
        vertaling lees moet dus 'n goeie kennis van die kultuurhistoriese agtergrond hê
        om die "verminkte" boodskap te kan verstaan. Hierdie "verminkte" boodskap
        gee makliker aanleiding tot verskillende interpretasies deur mense wat nie
        die nodige agtergrond het nie sodat elke ketter sy letter kry. Dan beweeg
        ons terug na 'n siening dat die bybel eintlik nie deur oningewydes gelees moet
        word nie. Wat het dan geword van die reformasie?

        Na my mening is ons beter af met albei soorte vertalings.
        Want om een benadering te verabsoluteer is gevaarlik.

        Groete
        Petri


        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Nico van der Dussen
        Dit is heeltemaal waar dat tale in struktuur, idioom, kultuurhistoriese agtergrond en vele ander wyses verskil. Tog is dit opsigtelik dat die Here aan
        Message 7 of 13 , Feb 6, 2002
         Dit is heeltemaal waar dat tale in struktuur, idioom, kultuurhistoriese
         agtergrond en vele ander wyses verskil.

         Tog is dit opsigtelik dat die Here aan vertalers deur die eeue en oor
         die wêreld heen aan vertalers die uitsonderlike taalgawes gegee het
         om die Hebreeus/Grieks so te kan vertaal dat dit in die
         vertaaldeweergawes nog steeds vergelykend is.

         Juis in hierdie ooreenstemmings waarvan ek reeds vroeër geskryf het,
         skep by my vertroue dat die 1953 Bybel in Afrikaans 'n goeie vertaling
         is waarin die menslike invloed min is - anders sou daar opsigtelik groot
         verskille moes wees met die ander vertalings waarna ek verwys het.

         Groete

         Nico

         > Die eerste deel vra dat die grondteks so akkuraat as
         > moontlik weergegee moet word - dit word as sodanig net
         > gedoen deur die grondteks self weer te gee (geen vertaling).
         > Die twee deel verwys na die akkuraatheid in die taal van
         > die volk (vir wie die vertaling gedoen word). Natuurlik
         > impliseer dit dat die teks maar vertaal "mag" word, maar dit
         > vra ook akkuraatheid ten opsigte van die doeltaal.
         >
         > Omdat tale (en kulture) egter verskil is dit dikwels nie
         > moontlik om die presiese ekwivalent van wat in een taal gesê
         > word oor te sit in 'n ander taal nie. Nou is daar hoofsaaklik twee
         > opsies:
         > 1) Sorg dat die oorspronklike taal (en kultuur) so woordeliks
         > letterlik moontlik oorgesit word in begrippe wat in die doeltaal
         > bestaan.
         > 2) Sorg dat die boodskap / bedoeling van die oorspronklike
         > geskrif so goed moontlik weergegee word in die taal (en kultuur)
         > van die gemeenskap/volk waarvoor die vertaling gedoen word.
         >
         > Ek verstaan dat die 1953 weergawe van die 1933 vertaling
         > gedoen is met hoofsaaklik die eerste opsie as uitganspunt,
         > en dat die 1983 vertaling gedoen is met hoofsaaklik
         > die tweede opsie as uitganspunt.
         >
         > Groete
         > Petri
         >
         > >>> bouwe.vandereems@... 02/01/02 08:10 >>>
         > > In hoe 'n mate het ons hier te doen met die tydsgees dat alles gelyk
         > > moet wees: Man en vrou, Afrikaner, Jood en Engelsman en sommer
         > > nog God van die Bybel en al die ander afgode ook?
         >
         > Die kriteria waaraan 'n bybelvertaling moet voldoen is dat dit wat 'n die
         > grondteks staan so akkuraat as moontlik weergegee moet word in die taal van
         > die volk. As die vertaling enigsinds beinvloed word deur die tydsgees of een
         > of ander ideologie, dan word menslike versinsels by die Woord van God
         > gevoeg. Vir hierdie vertaler geld Openbaring 22:18 "Want ek betuig aan
         > elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by
         > hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie
         > boek geskrywe is." Dit geld waarskynlik ook vir die kerk wat hierdie
         > bybelvertaling aanvaar.
         >
         > Dit is daarom nie die mate waarin die tydgees die bybelvertaling beinvloed
         > wat verkeerd is nie, maar dat die metode van bybelvertaling hoegenaamd die
         > invloed van die tydsgees toelaat wat die probleem is.
         >
         > Sover my kennis strek, is dit slegs die 1953 Afrikaanse vertaling wat
         > vertaal is volgens die metode om die grondteks so akkuraat as moontlik weer
         > te gee. Die latere vertalings maak van ander beginsels gebruik.
         >
         > - Bouwe
         >
         >
         >
         >
         > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
         >
         >
         > [Non-text portions of this message have been removed]
         >
         >
         >
         > Yahoo! Groups Sponsor
         >
         > ADVERTISEMENT
         > Click Here!
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
        • Petri Jooste
         Ek stem saam dat die 1953 vertaling n goeie vertaling is. Die probleem kom in by die menslike invloed wanneer dit gelees word, omdat die taalkonstruksies,
         Message 8 of 13 , Feb 7, 2002
          Ek stem saam dat die 1953 vertaling 'n goeie vertaling is.
          Die probleem kom in by die menslike invloed wanneer dit gelees word,
          omdat die taalkonstruksies, beelde en agtergrond soms vreemd kan wees
          vir die Afrikaanse lesers vir wie dit bedoel is.
          Natuurlik moet mens altyd die bybel (in enige vertaling) lees onder
          leiding van die Gees, juis om hierdie menslike invloed se effek te verminder.
          Ek dink egter dat dit ook waarde het om 'n getoetsde vertaling wat meer
          doeltaal-georienteerd is naas die 1953 vertaling te gebruik.
          Die gawes wat die Here gee aan vertalers gee word mos ook gebruik
          om sulke doeltaal-georienteerde vertalings te doen.

          Groete
          Petri

          >>> nico@... 02/07/02 07:45 >>>
          Dit is heeltemaal waar dat tale in struktuur, idioom, kultuurhistoriese
          agtergrond en vele ander wyses verskil.

          Tog is dit opsigtelik dat die Here aan vertalers deur die eeue en oor
          die wêreld heen aan vertalers die uitsonderlike taalgawes gegee het
          om die Hebreeus/Grieks so te kan vertaal dat dit in die
          vertaaldeweergawes nog steeds vergelykend is.

          Juis in hierdie ooreenstemmings waarvan ek reeds vroeër geskryf het,
          skep by my vertroue dat die 1953 Bybel in Afrikaans 'n goeie vertaling
          is waarin die menslike invloed min is - anders sou daar opsigtelik groot
          verskille moes wees met die ander vertalings waarna ek verwys het.

          Groete

          Nico

          > Die eerste deel vra dat die grondteks so akkuraat as
          > moontlik weergegee moet word - dit word as sodanig net
          > gedoen deur die grondteks self weer te gee (geen vertaling).
          > Die twee deel verwys na die akkuraatheid in die taal van
          > die volk (vir wie die vertaling gedoen word). Natuurlik
          > impliseer dit dat die teks maar vertaal "mag" word, maar dit
          > vra ook akkuraatheid ten opsigte van die doeltaal.
          >
          > Omdat tale (en kulture) egter verskil is dit dikwels nie
          > moontlik om die presiese ekwivalent van wat in een taal gesê
          > word oor te sit in 'n ander taal nie. Nou is daar hoofsaaklik twee
          > opsies:
          > 1) Sorg dat die oorspronklike taal (en kultuur) so woordeliks
          > letterlik moontlik oorgesit word in begrippe wat in die doeltaal
          > bestaan.
          > 2) Sorg dat die boodskap / bedoeling van die oorspronklike
          > geskrif so goed moontlik weergegee word in die taal (en kultuur)
          > van die gemeenskap/volk waarvoor die vertaling gedoen word.
          >
          > Ek verstaan dat die 1953 weergawe van die 1933 vertaling
          > gedoen is met hoofsaaklik die eerste opsie as uitganspunt,
          > en dat die 1983 vertaling gedoen is met hoofsaaklik
          > die tweede opsie as uitganspunt.
          >
          > Groete
          > Petri
          >
          > >>> bouwe.vandereems@... 02/01/02 08:10 >>>
          > > In hoe 'n mate het ons hier te doen met die tydsgees dat alles gelyk
          > > moet wees: Man en vrou, Afrikaner, Jood en Engelsman en sommer
          > > nog God van die Bybel en al die ander afgode ook?
          >
          > Die kriteria waaraan 'n bybelvertaling moet voldoen is dat dit wat 'n die
          > grondteks staan so akkuraat as moontlik weergegee moet word in die taal van
          > die volk. As die vertaling enigsinds beinvloed word deur die tydsgees of een
          > of ander ideologie, dan word menslike versinsels by die Woord van God
          > gevoeg. Vir hierdie vertaler geld Openbaring 22:18 "Want ek betuig aan
          > elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by
          > hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie
          > boek geskrywe is." Dit geld waarskynlik ook vir die kerk wat hierdie
          > bybelvertaling aanvaar.
          >
          > Dit is daarom nie die mate waarin die tydgees die bybelvertaling beinvloed
          > wat verkeerd is nie, maar dat die metode van bybelvertaling hoegenaamd die
          > invloed van die tydsgees toelaat wat die probleem is.
          >
          > Sover my kennis strek, is dit slegs die 1953 Afrikaanse vertaling wat
          > vertaal is volgens die metode om die grondteks so akkuraat as moontlik weer
          > te gee. Die latere vertalings maak van ander beginsels gebruik.
          >
          > - Bouwe


          [Non-text portions of this message have been removed]
         • Nico van der Dussen
          Die vraag is: Wat is n vertaling? Myns insiens is n vertaling van enige stuk n letterlike weergawe van die brontaal in die doeltaal. Dit was die doelwit
          Message 9 of 13 , Feb 9, 2002
           Die vraag is: Wat is 'n vertaling?

           Myns insiens is 'n vertaling van enige stuk 'n letterlike weergawe van
           die brontaal in die doeltaal.

           Dit was die doelwit van die 1933/53 vertalers gewees. So ook die
           vertalers van die King James en die Staatenvertaling asook andere.

           Met hierdie uitgangspunt het mens dan dat gelowiges hulle sal skool
           en oefen om die "eienaardighede" wat in die Bybel voorkom in hulle
           eie taal te verstaan en te begryp.

           Dit is eenmaal aan my verduidelik dat elkeen wat 'n beroep uitoefen dit
           slegs kan doen as hy die vaktaal van daardie beroep deeglik begryp
           en kan gebruik. Netso moet die Christen ook die "vaktaal" van God se
           Woord bemeester na die vermoë wat aan hom geskenk is.

           Die mens kyk na God en skik hom na die Woord soos wat dit God
           behaag het om dit aan die mens te gee.

           Deel van hierdie ontwikkeling van insig kan behels die gebruik van
           kommentare - en selfs werke soos die 1983 vertolkende weergawe
           van enkele teoloë van die Bybel in Afrikaans. Maar dan moet besef
           word dat dit nie Goddelike gesag dra soos die Woord van God nie,
           maar deurspek is van menslike swakheid.

           Vir my lyk dit na 'n valse stelling om die 1983 weergawe van God se
           Woord in Afrikaans 'n Vertaling te noem. Maar dit is 'n stelling
           waarmee baie gaan verskil.

           Broedergroete

           Nico

           NS: As ek oortuig kan word dat daar menslike foute in die 1953
           vertaling is, sal ek met ywer daaraan werk om dit reggestel te kry - dit
           is immers Reformasie - toon die verkeerde aan en bekeer jou!

           > Ek stem saam dat die 1953 vertaling 'n goeie vertaling is.
           > Die probleem kom in by die menslike invloed wanneer dit gelees word,
           > omdat die taalkonstruksies, beelde en agtergrond soms vreemd kan wees
           > vir die Afrikaanse lesers vir wie dit bedoel is.
           > Natuurlik moet mens altyd die bybel (in enige vertaling) lees onder
           > leiding van die Gees, juis om hierdie menslike invloed se effek te verminder.
           > Ek dink egter dat dit ook waarde het om 'n getoetsde vertaling wat meer
           > doeltaal-georienteerd is naas die 1953 vertaling te gebruik.
           > Die gawes wat die Here gee aan vertalers gee word mos ook gebruik
           > om sulke doeltaal-georienteerde vertalings te doen.
           >
           > Groete
           > Petri
           >
           > >>> nico@... 02/07/02 07:45 >>>
           > Dit is heeltemaal waar dat tale in struktuur, idioom, kultuurhistoriese
           > agtergrond en vele ander wyses verskil.
           >
           > Tog is dit opsigtelik dat die Here aan vertalers deur die eeue en oor
           > die wêreld heen aan vertalers die uitsonderlike taalgawes gegee het
           > om die Hebreeus/Grieks so te kan vertaal dat dit in die
           > vertaaldeweergawes nog steeds vergelykend is.
           >
           > Juis in hierdie ooreenstemmings waarvan ek reeds vroeër geskryf het,
           > skep by my vertroue dat die 1953 Bybel in Afrikaans 'n goeie vertaling
           > is waarin die menslike invloed min is - anders sou daar opsigtelik groot
           > verskille moes wees met die ander vertalings waarna ek verwys het.
           >
           > Groete
           >
           > Nico
           >
           > > Die eerste deel vra dat die grondteks so akkuraat as
           > > moontlik weergegee moet word - dit word as sodanig net
           > > gedoen deur die grondteks self weer te gee (geen vertaling).
           > > Die twee deel verwys na die akkuraatheid in die taal van
           > > die volk (vir wie die vertaling gedoen word). Natuurlik
           > > impliseer dit dat die teks maar vertaal "mag" word, maar dit
           > > vra ook akkuraatheid ten opsigte van die doeltaal.
           > >
           > > Omdat tale (en kulture) egter verskil is dit dikwels nie
           > > moontlik om die presiese ekwivalent van wat in een taal gesê
           > > word oor te sit in 'n ander taal nie. Nou is daar hoofsaaklik twee
           > > opsies:
           > > 1) Sorg dat die oorspronklike taal (en kultuur) so woordeliks
           > > letterlik moontlik oorgesit word in begrippe wat in die doeltaal
           > > bestaan.
           > > 2) Sorg dat die boodskap / bedoeling van die oorspronklike
           > > geskrif so goed moontlik weergegee word in die taal (en kultuur)
           > > van die gemeenskap/volk waarvoor die vertaling gedoen word.
           > >
           > > Ek verstaan dat die 1953 weergawe van die 1933 vertaling
           > > gedoen is met hoofsaaklik die eerste opsie as uitganspunt,
           > > en dat die 1983 vertaling gedoen is met hoofsaaklik
           > > die tweede opsie as uitganspunt.
           > >
           > > Groete
           > > Petri
           > >
           > > >>> bouwe.vandereems@... 02/01/02 08:10 >>>
           > > > In hoe 'n mate het ons hier te doen met die tydsgees dat alles gelyk
           > > > moet wees: Man en vrou, Afrikaner, Jood en Engelsman en sommer
           > > > nog God van die Bybel en al die ander afgode ook?
           > >
           > > Die kriteria waaraan 'n bybelvertaling moet voldoen is dat dit wat 'n die
           > > grondteks staan so akkuraat as moontlik weergegee moet word in die taal van
           > > die volk. As die vertaling enigsinds beinvloed word deur die tydsgees of een
           > > of ander ideologie, dan word menslike versinsels by die Woord van God
           > > gevoeg. Vir hierdie vertaler geld Openbaring 22:18 "Want ek betuig aan
           > > elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by
           > > hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie
           > > boek geskrywe is." Dit geld waarskynlik ook vir die kerk wat hierdie
           > > bybelvertaling aanvaar.
           > >
           > > Dit is daarom nie die mate waarin die tydgees die bybelvertaling beinvloed
           > > wat verkeerd is nie, maar dat die metode van bybelvertaling hoegenaamd die
           > > invloed van die tydsgees toelaat wat die probleem is.
           > >
           > > Sover my kennis strek, is dit slegs die 1953 Afrikaanse vertaling wat
           > > vertaal is volgens die metode om die grondteks so akkuraat as moontlik weer
           > > te gee. Die latere vertalings maak van ander beginsels gebruik.
           > >
           > > - Bouwe
           >
           >
           > [Non-text portions of this message have been removed]
           >
           >
           >
           > Yahoo! Groups Sponsor
           >
           > ADVERTISEMENT
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           >
           > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
          • Dr Pieter van der Dussen
           Bouwe is oorsee en kan nie self deelneem nie. Nogtans is hierdie brief van hom baie aktueel in die krisis waarin die Sinode van die GKSA die GKSA gedompel het.
           Message 10 of 13 , Jan 20, 2003
            Bouwe is oorsee en kan nie self deelneem nie. Nogtans is hierdie brief van hom baie
            aktueel in die krisis waarin die Sinode van die GKSA die GKSA gedompel het. Laat ons
            dit erken: 'n Kerkverband wat sewe Sinodes in die gees van Laodicea oor hom laat
            gaan, moet nie verbaas wees as hy in 'n bestaanskrisis beland en wesenlik uitmekaar
            spat nie. Ons as gelowiges kan maar net bid om die genade van God deur Jesus
            Christus die Here en die leiding van die Heilige Gees om ons te help om die brokstukke
            op te tel en maar weer te begin bou. Gaan lees maar Nehemia. En sing Psalm 56 by
            die huisaltaar.

            Pieter Senior

            > In hoe 'n mate het ons hier te doen met die tydsgees dat alles gelyk
            > moet wees: Man en vrou, Afrikaner, Jood en Engelsman en sommer nog
            > God van die Bybel en al die ander afgode ook?

            Die kriteria waaraan 'n bybelvertaling moet voldoen is dat dit wat 'n
            die grondteks staan so akkuraat as moontlik weergegee moet word in die
            taal van die volk. As die vertaling enigsinds beinvloed word deur die
            tydsgees of een of ander ideologie, dan word menslike versinsels by
            die Woord van God gevoeg. Vir hierdie vertaler geld Openbaring 22:18
            "Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie
            boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die
            plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is." Dit geld waarskynlik
            ook vir die kerk wat hierdie bybelvertaling aanvaar.

            Dit is daarom nie die mate waarin die tydgees die bybelvertaling
            beinvloed wat verkeerd is nie, maar dat die metode van bybelvertaling
            hoegenaamd die invloed van die tydsgees toelaat wat die probleem is.

            Sover my kennis strek, is dit slegs die 1953 Afrikaanse vertaling wat
            vertaal is volgens die metode om die grondteks so akkuraat as moontlik
            weer te gee. Die latere vertalings maak van ander beginsels gebruik.

            - Bouwe

            ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
            ---------------------~--> Get your FREE credit report with a FREE
            CreditCheck Monitoring Service trial
            http://us.click.yahoo.com/ACHqaB/bQ8CAA/ySSFAA/0dOolB/TM
            ---------------------------------------------------------------------~
            ->            Your use of Yahoo! Groups is subject to
            http://docs.yahoo.com/info/terms/

            DR PIETER VAN DER DUSSEN
            Besturende Direkteur
            Pretoriase Akademie vir CVHO
            Westlaan 265, CENTURION 0157
           • Petri Jooste
            ... My beskeie opinie is soos volg: Dit maak n groot verskil om die frase ... in die taal van die volk by te sit, soos wat dit in die kriteria heelbo
            Message 11 of 13 , Jan 27, 2003
             > Die kriteria waaraan 'n bybelvertaling moet voldoen is dat dit wat 'n
             > die grondteks staan so akkuraat as moontlik weergegee moet word in die
             > taal van die volk. As die vertaling enigsinds beinvloed word deur die
             > tydsgees of een of ander ideologie, dan word menslike versinsels by
             > die Woord van God gevoeg. Vir hierdie vertaler geld Openbaring 22:18
             > "Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie
             > boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die
             > plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is." Dit geld waarskynlik
             > ook vir die kerk wat hierdie bybelvertaling aanvaar.
             >
             > Dit is daarom nie die mate waarin die tydgees die bybelvertaling
             > beinvloed wat verkeerd is nie, maar dat die metode van bybelvertaling
             > hoegenaamd die invloed van die tydsgees toelaat wat die probleem is.
             >
             > Sover my kennis strek, is dit slegs die 1953 Afrikaanse vertaling wat
             > vertaal is volgens die metode om die grondteks so akkuraat as moontlik
             > weer te gee. Die latere vertalings maak van ander beginsels gebruik.

             My beskeie opinie is soos volg:

             Dit maak 'n groot verskil om die frase "... in die taal van die volk"
             by te sit, soos wat dit in die kriteria heelbo genoem is.
             Die feit van die saak is dat die taal van die volk dinamies is en
             noodwendig oor tyd verander. Dus sal sodanige kriteria vereis
             dat die bybelvertaling ook van tyd tot tyd aangepas moet word.
             My ervaring van die 1953 vertaling is dat dit deesdae nie meer
             so akkuraat as moontlik _in_die_taal_van_die_volk_ is nie, hoewel
             dit nog van onskatbare waarde is vir studie - veral wanneer die
             bestudeerder die taalkonteks van die 1953 vertalers in ag neem.

             Die invloed van die tydsgees is nie net beperk tot die taal van die volk nie,
             maar is juis duideliker te sien in standpunte oor bv. morele sake.
             Hierin is dit elke gelowige se taak om die invloed van die Bybel juis in
             die tydsgees te laat gestalte kry eerder as andersom.
             Die vertaalmetode moet dus die taalaspekte van die tydsgees in
             ag neem (woordkeuse, sinkonstruksie, uitdrukkings en die betekenis
             wat daarmee saamgaan) terwyl dit nie die wêreld se moraliteit of
             gebrek daaraan in die vertaling 'n invloed gee nie.

             Groete
             Petri
             *************************************************
             Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by itbsekr@...

             This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer. Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at itbsekr@...
            • Bouwe van der Eems <bouwe.vandereems@za.
             Aangesien die 1953 vertaling deur sondige mense gedoen is, is dit waar dat daar gebreke in die vertaling is, en dit sou n goeie saak wees indien van die
             Message 12 of 13 , Jan 29, 2003
              Aangesien die 1953 vertaling deur sondige mense gedoen is, is dit
              waar dat daar gebreke in die vertaling is, en dit sou 'n goeie saak
              wees indien van die gebreke reggestel word.

              Sover ek dit verstaan is die sg. 1983 vertaling nie 'n vertaling nie,
              maar 'n parafrase. Dit is dus nie 'n vertaling van God se Woord in
              die taal van die volk nie, maar iemand se interpretasie daarvan. Die
              1983 parafrase staan dus op dieselfde vlak as 'n verklaring van bv.
              Matthew Henry. Die 1983 parafrase kan daarom nuttig gebruik word
              as 'n parafrase, maar predikante moet egter bewus daarvan wees dat
              hulle die gemeente mislei indien hulle in die erediens voorgee dat
              hulle besig is met Skriflesing, terwyl hulle uit die 1983 parafrase
              lees.

              Deurdat die GKSA sinode die 1983 parafrase erken het as 'n vertaling,
              het hulle aanleiding daartoe gegee dat die woord van God in baie
              gemeentes bykans nie meer gelees word nie. Daar is maar net 'n
              graadverskil tussen die situasie en die situasie in die RK kerk, waar
              die liturgie in die verlede in Latyn was, wat die gemeente nie kon
              verstaan nie.

              Indien ons die 1983 parafrase gaan meet aan die kriteria van 'n
              vertaling, gaan ons nerens kom nie, want dit is nie 'n vertaling nie.
              Dis soos wanneer jy die kwaliteit van 'n motor probeer meet deur die
              kriteria van 'n stoof te gebruik. Die 1983 parafrase moet gemeet word
              aan die kriteria aan 'n parafrase. Persoonlik verkies ek dan om
              Mathhew Henry te gebruik, aangesien die 1983 parafrase maar baie
              beknop is.

              - Bouwe

              > My ervaring van die 1953 vertaling is dat dit deesdae nie meer
              > so akkuraat as moontlik _in_die_taal_van_die_volk_ is nie, hoewel
              > dit nog van onskatbare waarde is vir studie - veral wanneer die
              > bestudeerder die taalkonteks van die 1953 vertalers in ag neem.
             • Dr Francis Nigel Lee
              Bouwe, as n kenner van Matthew Henry, verskil ek hier van u. Sy *kommentaar* is baie beter as the 1983 Verskraling ! -- Dr. Lee OZ ... From:
              Message 13 of 13 , Jan 29, 2003
               Bouwe, as 'n kenner van Matthew Henry,
               verskil ek hier van u. Sy *kommentaar*
               is baie beter as the 1983 "Verskraling"!
               -- Dr. Lee OZ

               ----- Original Message -----
               From: <bouwe.vandereems@...>
               To: <calvyn@yahoogroups.com>
               Sent: Thursday, January 30, 2003 12:12 AM
               Subject: [calvyn] Re: Vermink


               > Aangesien die 1953 vertaling deur sondige mense gedoen is, is dit
               > waar dat daar gebreke in die vertaling is, en dit sou 'n goeie saak
               > wees indien van die gebreke reggestel word.
               >
               > Sover ek dit verstaan is die sg. 1983 vertaling nie 'n vertaling nie,
               > maar 'n parafrase. Dit is dus nie 'n vertaling van God se Woord in
               > die taal van die volk nie, maar iemand se interpretasie daarvan. Die
               > 1983 parafrase staan dus op dieselfde vlak as 'n verklaring van bv.
               > Matthew Henry. Die 1983 parafrase kan daarom nuttig gebruik word
               > as 'n parafrase, maar predikante moet egter bewus daarvan wees dat
               > hulle die gemeente mislei indien hulle in die erediens voorgee dat
               > hulle besig is met Skriflesing, terwyl hulle uit die 1983 parafrase
               > lees.
               >
               > Deurdat die GKSA sinode die 1983 parafrase erken het as 'n vertaling,
               > het hulle aanleiding daartoe gegee dat die woord van God in baie
               > gemeentes bykans nie meer gelees word nie. Daar is maar net 'n
               > graadverskil tussen die situasie en die situasie in die RK kerk, waar
               > die liturgie in die verlede in Latyn was, wat die gemeente nie kon
               > verstaan nie.
               >
               > Indien ons die 1983 parafrase gaan meet aan die kriteria van 'n
               > vertaling, gaan ons nerens kom nie, want dit is nie 'n vertaling nie.
               > Dis soos wanneer jy die kwaliteit van 'n motor probeer meet deur die
               > kriteria van 'n stoof te gebruik. Die 1983 parafrase moet gemeet word
               > aan die kriteria aan 'n parafrase. Persoonlik verkies ek dan om
               > Mathhew Henry te gebruik, aangesien die 1983 parafrase maar baie
               > beknop is.
               >
               > - Bouwe
               >
               > > My ervaring van die 1953 vertaling is dat dit deesdae nie meer
               > > so akkuraat as moontlik _in_die_taal_van_die_volk_ is nie, hoewel
               > > dit nog van onskatbare waarde is vir studie - veral wanneer die
               > > bestudeerder die taalkonteks van die 1953 vertalers in ag neem.
               >
               >
               >
               >
               >
               >
               > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
               >
               >
              Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.