Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Die reg tot wetgewing

Expand Messages
 • Nico van der Dussen
  Op die lys is daar nogal uiteenlopende menings oor die Reg van die Owerheid om wette te maak al dan nie. n Eenvoudige vraag: Wie het die reg om te bepaal of
  Message 1 of 15 , Dec 31, 2001
  • 0 Attachment
   Op die lys is daar nogal uiteenlopende menings oor die Reg van die
   Owerheid om wette te maak al dan nie.

   'n Eenvoudige vraag:

   Wie het die reg om te bepaal of mens aan die linker of regterkant van
   die pad moet ry?

   Ek is oortuig dat die Bybel hom nie direk hieroor uitlaat nie.

   Verder is ek oortuig dat geen private instansie sodanige reëling met
   gesag kan afdwing nie.

   Ek is van oordeel dat dit die Owerheid se plig - en geen ander
   instansie se plig nie - om ordenende wetgewing uit te vaardig om die
   daaglikse lewe ordelik te reël sodat daar vir almal lewensruimte
   geskep word solank hulle goed doen.

   Broedergroete

   Nico
  • Nico van der Dussen
   ... Romeine 13 gee juis aan die owerheid die opdrag om kwaaddoenners te straf. Ek het selfs gehoor dat die Afrikaanse vertalings moontlik die Grieks swak
   Message 2 of 15 , Dec 31, 2001
   • 0 Attachment
    > M.i. kan 'n regstelsel uit die Skrif afgelei word. Dit hou in, die
    > toepassing van die wette wat in die Skrif is. Die skryf van wette, soos wat
    > die parlement tans doen, is egter ongeoorloof, aangesien ons reeds 'n
    > wetboek in die Skrif het.
    >
    > Die taak van die polisie is om misdadigers te vang, kan nie uit die Skrif
    > afgelei word nie, en kan ook beter deur die privaatsektor gedoen word. Dis
    > waarom Suid-Afrika tans meer privaatpolisiemanne het, as staatspolisiemanne.
    >

    Romeine 13 gee juis aan die owerheid die opdrag om kwaaddoenners
    te straf. Ek het selfs gehoor dat die Afrikaanse vertalings moontlik die
    Grieks swak vertaal het en dat "tereur voer teen die wat kwaad doen"
    beter uitdrukking sou gee aan die oorspronklike Grieks (Kan die
    Grieksgeleerdes dalk help?)

    Wat vir my duidelik is, is dat juis die opspoor, verhoor en
    skuldigbevinding van misdadigers Bybels deel van die Owerheid se
    taak is, en dat privaat instansies wat vir winsbejag die Owerheid se
    taak uitvoer on-Bybels is.

    Die feit dat ons nie-owerheidspolisie vandag volop in die wêreld het, is
    'n aanklag teen die owerhede dat hulle nie hulle werk doen nie.

    Broedergroete

    Nico
    Wat vir my hier duidelik is dat daar juis in die
   • J H Stander
    Jan Stander :- Nico, ek is nou nie Griekskundig nie, maar ek het Romeine 13:4 gaan vergelyk in n hele aantal verskillende vertalings van die Bybel. Die Nuwe
    Message 3 of 15 , Jan 1, 2002
    • 0 Attachment
     Jan Stander :-

     Nico, ek is nou nie Griekskundig nie, maar ek het Romeine 13:4 gaan
     vergelyk in 'n hele aantal verskillende vertalings van die Bybel.

     Die Nuwe Afrikaanse Vertaling is een van die min vertalings waarin
     die owerheid nie as 'n wreker van die kwaad voorgehou word nie.
     Vergelyk bv die volgende :-

     Nuwe Afrikaanse Vertaling : 4want die owerheid is 'n dienaar van
     God tot jou beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te
     wees, want die owerheid het nie verniet die reg om te straf nie. Hy is
     immers ook hierin die dienaar van God dat hy die kwaaddoener moet
     straf.

     Ou Afrikaanse Vertaling : 4 want hy is 'n dienaar van God, jou ten
     goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard
     nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een
     wat kwaad doen, te straf.

     Revised English Bible 4for they are God's agents working for your
     good. But if you are doing wrong, then you will have cause to fear
     them; it is not for nothing that they hold the power of the sword, for
     they are God's agents of punishment, for bringing retribution on the
     offender.

     New International Version : 4For he is God's servant to do you good.
     But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword for
     nothing. He is God's servant, an agent of wrath to bring punishment on
     the wrongdoer.

     Douay Version : 4For he is God's minister to thee, for good. But, if
     thou do that which is evil, fear; for he beareth not the sword in vain.
     For he is God's minister; an avenger to execute wrath upon him that
     doth evil.

     Dit lyk my asof Paulus se oorspronklike skrywe die owerheid se
     wraakfunksie in so 'n mate voorgehou het dat die meeste
     Bybelvertalers dit so in hul vertalings oorgebring het. Om die een of
     ander rede het die vertalers van die Nuwe Afrikaanse Vertaling besluit
     om die idee van 'n wreker weg te laat, 'n idee wat juis in die Ou
     Vertaling voorkom.

     Hoe dit ook al sy, Romeine 13 stel dit duidelik dat die owerheid deur
     God daar gestel is, onder andere om kwaaddoeners te straf.
     Indien die owerheid die reg het om te straf het die owerheid
     sekerlik ook die plig om seker te maak dat sy onderdane duidelikheid
     het oor wat reg en wat verkeerd is, en ek dink dat dit dus die
     owerheid se plig is om duidelike wette te maak wat sy onderdane
     moet gehoorsaam.

     Hierdie wette is egter steeds ondergeskik aan God se wette - 'n
     Christen het nie nodig om 'n landswet wat in stryd met God se wette
     is te gehoorsaam nie. Ek sou sê dat dit die Christen se plig is om so 'n
     wet te verontagsaam.

     'n Goeie voorbeeld hiervan is Suid-Afrika se aborsiewetgewing. Ek
     sou sê dat dit 'n dokter wat hom/haarself 'n Christen wil noem se
     Christelike plig is om "abortion on demand" te weier, selfs al laat die
     wet dit toe.

     Jan

     >Romeine 13 gee juis aan die owerheid die opdrag om
     kwaaddoenners
     >te straf. Ek het selfs gehoor dat die Afrikaanse vertalings moontlik
     die
     >Grieks swak vertaal het en dat "tereur voer teen die wat kwaad
     doen"
     >beter uitdrukking sou gee aan die oorspronklike Grieks (Kan die
     >Grieksgeleerdes dalk help?)
     >
     >Wat vir my duidelik is, is dat juis die opspoor, verhoor en
     >skuldigbevinding van misdadigers Bybels deel van die Owerheid se
     >taak is, en dat privaat instansies wat vir winsbejag die Owerheid se
     >taak uitvoer on-Bybels is.
     >
     >Die feit dat ons nie-owerheidspolisie vandag volop in die wêreld het,
     is
     >'n aanklag teen die owerhede dat hulle nie hulle werk doen nie.
     >
     >Broedergroete
     >
     >Nico
     >Wat vir my hier duidelik is dat daar juis in die
     >
     >
     >------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ------------------
     ---~-->
     >Tiny Wireless Camera under $80!
     >Order Now! FREE VCR Commander!
     >Click Here - Only 1 Day Left!
     >http://us.click.yahoo.com/WoOlbB/7.PDAA/ySSFAA/0dOolB/TM
     >--------------------------------------------------------------------
     -~->
     >
     >
     >
     >Your use of Yahoo! Groups is subject to
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >
     >
     >
     >

     Jan H Stander
     Mondeor JHB RSA
     jannas@...
     jannas@...
    • vrystaat32
     Daar is meer as 170 000 geregistreerde privaat sekuriteitsbeamptes in SA teenoor die 105 000 amptelike SAPD lede. Weëns die verkleining van die oneffektiewe
     Message 4 of 15 , Jan 4, 2002
     • 0 Attachment
      Daar is meer as 170 000 geregistreerde privaat sekuriteitsbeamptes in
      SA teenoor die 105 000 amptelike SAPD lede. Weëns die verkleining van
      die oneffektiewe staat en die besnoeiing op staatsuitgawes,omdat
      groot owerheidsbegrotingstekorte deur globale markte gestraf word, is
      hierdie neiging tot die privatisering van sekuriteitsdienste
      wêreldwyd. In SA, waar die vraag die aanbod na amptelike
      staatssekuriteitsdienste ver oorskry, lei dit ook blykbaar tot groter
      produktiwiteit.

      Die groot behoefte na sekuriteitsdienste in SA kan waarskynlik o.a.
      aan die volgende redes toegeskryf word:
      Die parlement (net soos die meeste parlemente van vandag) het 'n mark
      geword waar wette verhandel word, i.p.v. dat gesonde Woordgebaseerde
      wetgewing gehandhaaf word. God het Israel 'n goeie grondwet gegee,
      maar weëns sonde, hardkoppigheid en misleiding moes hulle ook die
      gevolge (en koste) van swak en/of volksvreemde owerheid dra. Per slot
      van sake was die volk se grootste soewerein die God van Israel self,
      en wanneer dit nie meer in ons land geld nie, sal ons ook nie van die
      gevolge ontkom nie. As 'n owerheid nie die God van Israel as hemelse
      Soewerein op aarde, en Sy wet en Woord as hoogste gesag wil erken
      nie, loop die pad selfs vir 'n historiese Christenvolk soos die Boere-
      Afrikaners maar afdraande na dood en vernietiging.

      Moontlik is die oplossing en redding vir al die volkere en nasies op
      aarde weer 'n aparte "Israelvolk" wat die seën en die vrug van die
      koninkryk van God (hemelse heerskappy gebasseer op die Woord) op
      aarde kan demonstreer? Met Jesus wat die wet nou op die tafels van Sy
      volk se harte geskryf het, i.p.v. op klip, behoort Sy historiese
      genadeplan om bv die ou antieke Israel as aparte voorbeeldsdiensvolk
      te gebruik tot redding en seën vir (al) die nasies van die aarde, nou
      in moderne tye tog te kan werk? Ander oplossings?

      Groete
      Jacob
     • Carsten Linke
      Ek sou voorstel om terug te keer na die standpunt dat die redding vir die volkere en nasies alleen in die grondelose barmhartigheid te vinde is dat Jesus
      Message 5 of 15 , Jan 4, 2002
      • 0 Attachment
       Ek sou voorstel om terug te keer na die standpunt dat die redding vir
       die volkere en nasies alleen in die grondelose barmhartigheid te vinde
       is dat Jesus Christus op Golgota sy bloed vir ons sondes vergiet het.

       Groete
       Carsten
       _______________________________________________________________
       Carsten Linke - cl@... - http://www.carstenlinke.de


       > -----Original Message-----
       > From: vrystaat32 [mailto:vrystaat32@...]
       > Sent: Friday, January 04, 2002 3:53 PM
       > To: calvyn@yahoogroups.com
       > Subject: [calvyn] Re: Privaatpolisie on-Bybels!
       >
       >
       > ...
       > Moontlik is die oplossing en redding vir al die volkere en nasies op
       > aarde weer 'n aparte "Israelvolk" wat die seën en die vrug van die
       > koninkryk van God (hemelse heerskappy gebasseer op die Woord) op
       > aarde kan demonstreer? Met Jesus wat die wet nou op die tafels van Sy
       > volk se harte geskryf het, i.p.v. op klip, behoort Sy historiese
       > genadeplan om bv die ou antieke Israel as aparte voorbeeldsdiensvolk
       > te gebruik tot redding en seën vir (al) die nasies van die aarde, nou
       > in moderne tye tog te kan werk? Ander oplossings?
      • vrystaat32
       ... vir ... vinde ... het. Ja, danksy die geloof van Gesalfde Jesus word uiteindelik alles weer met God versoen, en word die skepping herstel met die
       Message 6 of 15 , Jan 7, 2002
       • 0 Attachment
        --- In calvyn@y..., "Carsten Linke" <cl@c...> wrote:
        > Ek sou voorstel om terug te keer na die standpunt dat die redding
        vir
        > die volkere en nasies alleen in die grondelose barmhartigheid te
        vinde
        > is dat Jesus Christus op Golgota sy bloed vir ons sondes vergiet
        het.

        Ja, danksy die geloof van Gesalfde Jesus word uiteindelik alles weer
        met God versoen, en word die skepping herstel met die wederoprigting
        van die Koninkryk van God op aarde?

        Israel moes aparte priestervolk wees, juis tot voordeel en seën vir
        die nie-Israelvolkere en nasies. Die uitverkorenes tot redding vir
        die nie-uitverkorenes, aldus drs Keizer (Israel, de kerk en de
        volkeren: hoe de dochmatiek zich vastloopt) en Van der Graaff (De
        Verborgendheid van Jezus) van onderskeidelik die (vrygemaakte?)
        Gereformeerde en Hervormde Kerk in Nederland.

        Hulle reken dis nog steeds die antieke Israeliete se roeping om as
        *aparte* volk onder die nuwe verbond regering van bo (Koninkryk van
        die hemele) aan heidense volkere en nasies tot seën en vrug te
        demonstreer. Dan sou juis die heidennasies ook die God van Israel kon
        erken, en Sy Gesalfde Koning wat op Golgota gesterf het vir die
        sondes van sy volk.

        Groete
        Jacob
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.