Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [calvyn] Lewe na die dood

Expand Messages
 • BertusBreytenbach
  ... BB:Goed, ek stem saam, relatiwiteit is nie regtig van belang in die argument nie. Om te bevestig, gelowige mense het dus geen liggame terwyl hulle na hulle
  Message 1 of 20 , Oct 31, 2000
  • 0 Attachment
   At 11:09 AM 31/10/2000 +0200, Pieter wrote:
   >Die argument oor die relativiteit van tyd gaan nie vir op in die gesprek
   >nie. Onthou, die argument was dat gelowiges se siele voortlewe by God totdat
   >dit weer herenig word met hulle liggame met die wederkoms van Christus.
   >Ongelowiges gaan dood en hulle bly dood tot met die wederkoms en die finale
   >oordeel.

   BB:Goed, ek stem saam, relatiwiteit is nie regtig van belang in die
   argument nie. Om te bevestig, gelowige mense het dus geen liggame terwyl
   hulle na hulle stoflike dood voortlewe by God? Die siel van die oorlede
   wedergebore mens leef dus liggaamloos voort as 'n geesteswese in die hemel?
   Iewers moet daar Bybeltekste wees. Jesus het egter wel na die hemel
   opgevaar met 'n nuwe verheerlikte liggaam - hoekom? Iemand wat 'n
   verklaring het vir Opb 20:5?

   >Dus, volgens die argument van relatiwiteit, word twee mense in dieselfde
   >verwysingsraamwerk verskillend geraak deur die relatiwiteit van tyd. Dit kan
   >tog nie en is ook nie meer volgens Einstein se teorie nie.

   BB: Spesiaal: As twee liggame relatief tot mekaar teen 'n konstante
   snelheid beweeg, verskil hul tydsverlooptempo. Twee liggame wat stilstaan
   relatief teenoor mekaar, se datums verskil.
   Algemeen: Gravitasie beïnvloed tydsverlooptempo. Op die swaarder sonmassa
   verloop tyd stadiger as op die aarde

   >
   >Wat ek dus bepleit is konkrete antwoorde op die vraagstuk (bv Fil 2:5
   >sê...), nie allerhande filosofiese beredeneringe van die saak nie.

   Jammer, my bedoeling was nie om te filosofeer nie, net om uit te wys dat
   tyd nie absoluut is nie.

   Groete
   Bertus
  • BertusBreytenbach
   ... Reg, ek sal versigtiger wees om Opb 20:5 in relatiewe tydsperspektief te stel. Wat is jou siening van Opb 20:5 as chillias Paul? Stel dit gerus, ek sal jou
   Message 2 of 20 , Oct 31, 2000
   • 0 Attachment
    At 11:48 AM 31/10/2000 +0200, Paul wrote:
    >Daar is ook die bewering gemaak dat die
    >ewigheid moontlik aan die anderkant van die liglyn van die ligkeel waarin
    >ons nou is le. Behalwe dat dit fisise snert is, is dit ook Bybelse snert.
    >
    >Ek gesels graag met enige iemand oor Bybelse waarhede en ek leer graag by
    >almal. Maar laat ons onthou van wat in Mat. 12:36 staan en laat ons met
    >versigtigheid praat.
    >
    >Groete
    >Paul Fourie.

    Reg, ek sal versigtiger wees om Opb 20:5 in relatiewe tydsperspektief te
    stel. Wat is jou siening van Opb 20:5 as chillias Paul? Stel dit gerus, ek
    sal jou nie daarop veroordeel nie.

    Groete
    Bertus
   • Dr Francis Nigel Lee
    Meeste Anabaptiste (nes SDA en JGs as hul moderne nasaat) het die onsterflikheid v.d. siel verloën en die sieleslaap tussen dood en wederopstanding
    Message 3 of 20 , Oct 31, 2000
    • 0 Attachment
     Meeste Anabaptiste (nes SDA en JGs as hul moderne nasaat) het die
     onsterflikheid v.d. siel verloën en die
     sieleslaap tussen dood en wederopstanding voorgestaan.
     Calvyn en Boettner skryf mooi daarteen. So ook Dr. K. Dijk in sy
     ,,Tusschen Sterven en Opstanding." Dr. Lee

     ----- Original Message -----
     From: "Pieter Van Der Dussen" <pvddussen@...>
     To: <calvyn@egroups.com>
     Sent: Tuesday, October 31, 2000 12:35 AM
     Subject: RE: [calvyn] Lewe na die dood


     Ek is nie bekend met enige van die begrippe, behalwe dat ek al so in die
     verbygaan van die Anabaptiste gelees het. Kan u dalk effens meer uitbrei.

     Groete

     Pieter

     ********************************************************
     Web Development Consultant
     M-Web Africa Ltd
     www.mwebafrica.com
     Tel: +27 11 289 4845
     Cell: +27 83 286 7154


     -----Original Message-----
     From: Dr Francis Nigel Lee [mailto:francisnigellee@...]
     Sent: 26 October 2000 10:42
     To: calvyn@egroups.com
     Subject: Re: [calvyn] Lewe na die dood


     Klink vir my na die ou Anabaptistiese dwaling v.d. sieleslaap, wat reeds
     Calvyn in sy ,,Psychopannychia"
     weerlê het! Dr. Loraine Boettner se boek ,,Immortality"
     sou 'n goeie teëmiddel wees! Dr. Lee

     ----- Original Message -----
     From: "Pieter Van Der Dussen" <pvddussen@...>
     To: <calvyn@egroups.com>
     Sent: Thursday, October 26, 2000 6:05 PM
     Subject: [calvyn] Lewe na die dood


     > Iemand noem nou die dag vir my dat alhoewel die siele van God se kinders
     > direk na hulle dood voortleef by God, in afwagting op die komende
     opstanding
     > van die liggaam wanneer siel en liggaam herenig sal word, die ongelowige
     na
     > sy dood slegs dood is. Die ongelowige staan saam met die kinders van God
     op,
     > maar vir hom is dit 'n opstandig tot oordeel. Dus, na sy dood is die
     > ongelowige slegs dood, sy siel gaan nie direk hel toe nie.
     >
     > As bewys hiervoor voer hy Openbaring 20: 5 -
     >
     > 4. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is
     die
     > oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die
     > getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy
     > beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand
     nie
     > ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met
     > Christus die duisend jaar lank. 5. En die ander dode het nie herlewe
     totdat
     > die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.
     >
     > Die enigste verwysing wat ek andersins in die Bybel kon kry is 1 Tess 4:
     16
     > -
     >
     > Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem
     > van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in
     > Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
     >
     > Enige kommentaar op die uitleg van Op 20:5?
     >
     > Groete
     >
     > Pieter (jnr)
     >
     >
     >
     >
     >
     >
    • Leonard van der Dussen
     Los nou maar Einstein se goeters. Ons horlosies is eenvoudig en ons geloof eweneens eenvoudig oor dat ons hemel toe gaan. Groete Leonard ... wat stilstaan ...
     Message 4 of 20 , Nov 2, 2000
     • 0 Attachment
      Los nou maar Einstein se goeters. Ons horlosies is eenvoudig en
      ons geloof eweneens eenvoudig oor dat ons hemel toe gaan.

      Groete
      Leonard
      >
      > BB: Spesiaal: As twee liggame relatief tot mekaar teen 'n konstante
      > snelheid beweeg, verskil hul tydsverlooptempo. Twee liggame
      wat stilstaan
      > relatief teenoor mekaar, se datums verskil.
      > Algemeen: Gravitasie beïnvloed tydsverlooptempo. Op die
      swaarder sonmassa
      > verloop tyd stadiger as op die aarde
      >      ___________________
      www.vddb.co.za
      ________________________________________
      Leonard van der Dussen
      VDDB
      Posbus 13488
      CLUBVIEW
      0014
      RSA

      Tel: (012) 663-2710
      Fax: (012) 663-2808
      Botswana office +267 37-2477
      _____________________________________
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.