Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [calvyn] Kerkverband

Expand Messages
 • petri@calvyn.puk.ac.za
  ... Is Christus self nie eerder die band tussen Kerke nie? Hy is die hoof van die Kerk en versamel hulle deur die eeue ongeag van die kerkverband (lees:
  Message 1 of 18 , Aug 1, 2000
  • 0 Attachment
   On Mon, Jul 31, 2000 at 06:08:26PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
   > Kerke kan net in verband met mekaar staan as dit op een
   > belydenisgrondslag is.

   Is Christus self nie eerder die "band" tussen Kerke nie? Hy is die
   hoof van die Kerk en versamel hulle deur die eeue ongeag van die
   kerkverband (lees: denominasie) en of daar sekere geskrifte bestaan
   wat deur sommiges aanvaar word, deur ander verskillend gelees word
   en eers tot stand gekom het nadat sommige se aardse lewe reeds
   verby was.

   Groete
   Petri Jooste
  • Leonard van der Dussen
   Daar moet orde wees, aangesien elke een maar alte maklik sy eie uitleg van die Bybel gee. Die geskiedenis van die drie belydenisskrifte is opsigself n
   Message 2 of 18 , Aug 1, 2000
   • 0 Attachment
    Daar moet orde wees, aangesien elke een maar alte maklik sy eie
    uitleg van die Bybel gee.

    Die geskiedenis van die drie belydenisskrifte is opsigself 'n
    verduideliking van die noodsaak daarvoor.

    Vgl bv die Roomse kerk, die wederdopers, die remonstrante ens
    ens - vaagweg dien almal Christus en tog is hulle verskeurders
    van die waarheid.

    Groete
    Leonard


    To: calvyn@egroups.com
    From: petri@...
    Date sent: Tue, 1 Aug 2000 09:26:58 +0200
    Send reply to: calvyn@egroups.com
    Subject: Re: [calvyn] Kerkverband

    > On Mon, Jul 31, 2000 at 06:08:26PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
    > > Kerke kan net in verband met mekaar staan as dit op een
    > > belydenisgrondslag is.
    >
    > Is Christus self nie eerder die "band" tussen Kerke nie? Hy is die
    > hoof van die Kerk en versamel hulle deur die eeue ongeag van die
    > kerkverband (lees: denominasie) en of daar sekere geskrifte bestaan
    > wat deur sommiges aanvaar word, deur ander verskillend gelees word
    > en eers tot stand gekom het nadat sommige se aardse lewe reeds
    > verby was.
    >
    > Groete
    > Petri Jooste
    >
    >
    >
    >
    >


    ____________________________
    Project Managers should read
    "All Your Eggs in One Basket"
    at vddb.co.za
    ___________________________________________________
    VDDB Tel. +27 12 663-2710
    Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
    CLUBVIEW
    Republiek van Suid-Afrika
    0014
    E-Pos: lvddussen@...
    Botswana cell phone +267 72-100-962
    ___________________________________________________
   • Nico van der Dussen
    met so n redenasie, kan mens sê dat ons in verband staan met bv die Israelvisie (Christus en afkoms) of die talle Christus en verdienste groeperinge. Daarom
    Message 3 of 18 , Aug 1, 2000
    • 0 Attachment
     met so 'n redenasie, kan mens sê dat ons in verband staan met bv
     die Israelvisie (Christus en afkoms) of die talle Christus en
     verdienste groeperinge.

     Daarom moet verband gegrond wees op BELYDENIS.

     Groete

     Nico

     > On Mon, Jul 31, 2000 at 06:08:26PM +0200, Leonard van der Dussen
     > wrote: > Kerke kan net in verband met mekaar staan as dit op een >
     > belydenisgrondslag is.
     >
     > Is Christus self nie eerder die "band" tussen Kerke nie? Hy is die
     > hoof van die Kerk en versamel hulle deur die eeue ongeag van die
     > kerkverband (lees: denominasie) en of daar sekere geskrifte bestaan
     > wat deur sommiges aanvaar word, deur ander verskillend gelees word en
     > eers tot stand gekom het nadat sommige se aardse lewe reeds verby was.
     >
     > Groete
     > Petri Jooste
     >
     > --------------------------------------------------------------------<e
     > |- Get a NextCard Visa, in 30 seconds! 1. Fill in the brief
     > application 2. Receive approval decision within 30 seconds 3. Get
     > rates as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR
     > http://click.egroups.com/1/6628/11/_/58460/_/965114816/
     > --------------------------------------------------------------------|e
     > >-
     >
     >
     >
     >
    • petri@calvyn.puk.ac.za
     ... Ek sou graag in verband wou staan met al die geloofshelde van die Ou en Nuwe Testament, maar hulle was ongelukkig nie bewus van die drie formuliere van
     Message 4 of 18 , Aug 1, 2000
     • 0 Attachment
      On Tue, Aug 01, 2000 at 11:06:11AM +0200, Nico van der Dussen wrote:
      > met so 'n redenasie, kan mens sê dat ons in verband staan met bv
      > die Israelvisie (Christus en afkoms) of die talle Christus en
      > verdienste groeperinge.
      >
      > Daarom moet verband gegrond wees op BELYDENIS.

      Ek sou graag in verband wou staan met al die "geloofshelde"
      van die Ou en Nuwe Testament, maar hulle was ongelukkig nie
      bewus van die drie formuliere van eenheid nie. :-(

      Groete
      Petri Jooste
     • Pieter Van Der Dussen
      ... [Pieter Van Der Dussen] Die drie formuliere van eenheid verskil tog nie van die leer van die Ou Testament nie, inteendeel, om so iets te sê is net so
      Message 5 of 18 , Aug 1, 2000
      • 0 Attachment
       > Ek sou graag in verband wou staan met al die "geloofshelde"
       > van die Ou en Nuwe Testament, maar hulle was ongelukkig nie
       > bewus van die drie formuliere van eenheid nie. :-(
       >
       [Pieter Van Der Dussen]
       Die drie formuliere van eenheid verskil tog nie van die leer van die
       Ou Testament nie, inteendeel, om so iets te sê is net so futiel as om te sê
       dat die Ou Testament niks met die Nuwe Testament te maak het nie. So was die
       god van die Ou Testament 'n wrede god wat straf en die god van die Nuwe
       Testament 'n liefdevolle god wat verlos. Dit tog nie: Die God van die Bybel
       was die dieselfde God in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, tydens die
       tyd van die kerkvaders toe die drie formuliere opgestel is, dieselfde God
       van vandag. Sy Waarheid (Woord) is onveranderlik, maar mense verander Sy
       Waarheid tot leuen wanneer hulle dwaal. Dus, ons is een met die geloofshelde
       van die Ou en Nuwe Testament, want God is ewig. (Ek glo in een heilige,
       algemene, christelike kerk...).

       'n Interessante vraag vir bespreking: Wanneer het die "heilige,
       algemene, christelike kerk" sy ontstaan gehad?

       Groete
       Pieter (jnr)
      • Leonard van der Dussen
       Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling? Dit is so dat Henog en Job nie van
       Message 6 of 18 , Aug 1, 2000
       • 0 Attachment
        Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die
        lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling?

        Dit is so dat Henog en Job nie van die belydenisskrifte bewus was
        nie. Maar hulle was ook nie van die Bybel bewus nie.

        Groete
        Leonard


        To: calvyn@egroups.com
        From: petri@...
        Date sent: Tue, 1 Aug 2000 11:28:00 +0200
        Send reply to: calvyn@egroups.com
        Subject: Re: [calvyn] Kerkverband

        > On Tue, Aug 01, 2000 at 11:06:11AM +0200, Nico van der Dussen wrote:
        > > met so 'n redenasie, kan mens sê dat ons in verband staan met bv
        > > die Israelvisie (Christus en afkoms) of die talle Christus en
        > > verdienste groeperinge.
        > >
        > > Daarom moet verband gegrond wees op BELYDENIS.
        >
        > Ek sou graag in verband wou staan met al die "geloofshelde"
        > van die Ou en Nuwe Testament, maar hulle was ongelukkig nie
        > bewus van die drie formuliere van eenheid nie. :-(
        >
        > Groete
        > Petri Jooste
        >
        >
        >
        >
        >


        ____________________________
        Project Managers should read
        "All Your Eggs in One Basket"
        at vddb.co.za
        ___________________________________________________
        VDDB Tel. +27 12 663-2710
        Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
        CLUBVIEW
        Republiek van Suid-Afrika
        0014
        E-Pos: lvddussen@...
        Botswana cell phone +267 72-100-962
        ___________________________________________________
       • Bouwe van der Eems@i-Commerce Services
        Daar is n Nederlandse boek met die titel Was Abraham gereformeerd . Ek kan nie die naam van die skrywer onthou nie. Hierdie boek toon pragtig aan dat aan
        Message 7 of 18 , Aug 1, 2000
        • 0 Attachment
         Daar is 'n Nederlandse boek met die titel "Was Abraham gereformeerd". Ek kan
         nie die naam van die skrywer onthou nie. Hierdie boek toon pragtig aan dat
         aan dieselfde waarheid geglo het, waaraan gereformeerdes nou nog glo.
         Alhoewel Abraham nie die belydenis geken het nie, sou hy insgestem het met
         die inhoud daarvan.

         - Bouwe van der Eems

         -----Original Message-----
         From: Leonard van der Dussen [mailto:lvddussen@...]
         Sent: Tuesday, August 01, 2000 12:17 PM
         To: calvyn@egroups.com
         Subject: Re: [calvyn] Kerkverband


         Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die
         lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling?

         Dit is so dat Henog en Job nie van die belydenisskrifte bewus was
         nie. Maar hulle was ook nie van die Bybel bewus nie.

         Groete
         Leonard


         To: calvyn@egroups.com
         From: petri@...
         Date sent: Tue, 1 Aug 2000 11:28:00 +0200
         Send reply to: calvyn@egroups.com
         Subject: Re: [calvyn] Kerkverband

         > On Tue, Aug 01, 2000 at 11:06:11AM +0200, Nico van der Dussen wrote:
         > > met so 'n redenasie, kan mens s� dat ons in verband staan met bv
         > > die Israelvisie (Christus en afkoms) of die talle Christus en
         > > verdienste groeperinge.
         > >
         > > Daarom moet verband gegrond wees op BELYDENIS.
         >
         > Ek sou graag in verband wou staan met al die "geloofshelde"
         > van die Ou en Nuwe Testament, maar hulle was ongelukkig nie
         > bewus van die drie formuliere van eenheid nie. :-(
         >
         > Groete
         > Petri Jooste
         >
         >
         >
         >
         >


         ____________________________
         Project Managers should read
         "All Your Eggs in One Basket"
         at vddb.co.za
         ___________________________________________________
         VDDB Tel. +27 12 663-2710
         Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
         CLUBVIEW
         Republiek van Suid-Afrika
         0014
         E-Pos: lvddussen@...
         Botswana cell phone +267 72-100-962
         ___________________________________________________
        • petri@calvyn.puk.ac.za
         ... Die gevolgtrekking is dus heel eenvoudig dat nie die belydenis nie en ook nie die Bybel nodig is vir verlossing en saligheid nie. Geloof in die Enige en
         Message 8 of 18 , Aug 1, 2000
         • 0 Attachment
          On Tue, Aug 01, 2000 at 12:17:04PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
          > Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die
          > lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling?
          >
          > Dit is so dat Henog en Job nie van die belydenisskrifte bewus was
          > nie. Maar hulle was ook nie van die Bybel bewus nie.

          Die gevolgtrekking is dus heel eenvoudig dat nie die belydenis nie
          en ook nie die Bybel nodig is vir verlossing en saligheid nie.
          Geloof in die Enige en Ware God en sy velossingswerk in Christus
          is nodig. Hierin is die Bybel sekerlik van onskatbare waarde.

          Groete
          Petri Jooste
         • Pieter Van Der Dussen
          Petri, Wat glo jy? Groete Pieter ******************************************************** Web Development Consultant M-Web Africa Ltd www.mwebafrica.com Tel:
          Message 9 of 18 , Aug 1, 2000
          • 0 Attachment
           Petri,

           Wat glo jy?

           Groete

           Pieter

           ********************************************************
           Web Development Consultant
           M-Web Africa Ltd
           www.mwebafrica.com
           Tel: +27 11 289 4845
           Cell: +27 83 286 7154

           > -----Original Message-----
           > From: petri@... [SMTP:petri@...]
           > Sent: 01 August 2000 01:14
           > To: calvyn@egroups.com
           > Subject: Re: [calvyn] Kerkverband
           >
           > On Tue, Aug 01, 2000 at 12:17:04PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
           > > Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die
           > > lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling?
           > >
           > > Dit is so dat Henog en Job nie van die belydenisskrifte bewus was
           > > nie. Maar hulle was ook nie van die Bybel bewus nie.
           >
           > Die gevolgtrekking is dus heel eenvoudig dat nie die belydenis nie
           > en ook nie die Bybel nodig is vir verlossing en saligheid nie.
           > Geloof in die Enige en Ware God en sy velossingswerk in Christus
           > is nodig. Hierin is die Bybel sekerlik van onskatbare waarde.
           >
           > Groete
           > Petri Jooste
           >
           >
           >
           >
           >
          • petri@calvyn.puk.ac.za
           ... Dat ek deur Christus se soendood verlos is van sonde en die verderf deur die genadige beskikking van God die Vader, wat ek nou ook my vader kan noem, en
           Message 10 of 18 , Aug 1, 2000
           • 0 Attachment
            On Tue, Aug 01, 2000 at 01:16:43PM +0200, Pieter Van Der Dussen wrote:
            > Petri,
            >
            > Wat glo jy?
            >
            Dat ek deur Christus se soendood verlos is van sonde en die verderf
            deur die genadige beskikking van God die Vader, wat ek nou ook my vader
            kan noem, en dat ek deur die Heilige Gees gelei en versterk word in
            hierdie geloof.

            Groete
            Petri Jooste
           • Pieter Van Der Dussen
            ... [Pieter Van Der Dussen] Is die nie n belydenisskrif ( n opsomming van wat jy glo) nie? Daardeur verbind jy jou aan die (soos ek) wat hulle kan
            Message 11 of 18 , Aug 1, 2000
            • 0 Attachment
             > Dat ek deur Christus se soendood verlos is van sonde en die verderf
             > deur die genadige beskikking van God die Vader, wat ek nou ook my vader
             > kan noem, en dat ek deur die Heilige Gees gelei en versterk word in
             > hierdie geloof.
             >
             [Pieter Van Der Dussen]
             Is die nie 'n belydenisskrif ('n opsomming van wat jy glo) nie?
             Daardeur verbind jy jou aan die (soos ek) wat hulle kan vereenselwig met jou
             belydenis. Net so maak kerke om hulle te onderskei van ander kerke wat baie
             keer 'n valse belydenis (durf ek sê geloof?) het.

             Groete
             Pieter (jnr)
            • petri@calvyn.puk.ac.za
             ... Ja, dit kan sekerlik gesien word as n belydenis. Dit het ook (soos baie ander belydenisse) ontstaan uit n sekere noodsaak en konteks - in bogenoemde
             Message 12 of 18 , Aug 1, 2000
             • 0 Attachment
              On Tue, Aug 01, 2000 at 03:14:16PM +0200, Pieter Van Der Dussen wrote:
              > > Dat ek deur Christus se soendood verlos is van sonde en die verderf
              > > deur die genadige beskikking van God die Vader, wat ek nou ook my vader
              > > kan noem, en dat ek deur die Heilige Gees gelei en versterk word in
              > > hierdie geloof.
              > >
              > [Pieter Van Der Dussen]
              > Is die nie 'n belydenisskrif ('n opsomming van wat jy glo) nie?
              > Daardeur verbind jy jou aan die (soos ek) wat hulle kan vereenselwig met jou
              > belydenis. Net so maak kerke om hulle te onderskei van ander kerke wat baie
              > keer 'n valse belydenis (durf ek sê geloof?) het.

              Ja, dit kan sekerlik gesien word as 'n belydenis. Dit het ook (soos baie
              ander belydenisse) ontstaan uit 'n sekere noodsaak en konteks - in
              bogenoemde geval is ek spesifiek gevra wat ek glo, en dit was my antwoord.
              Dit beteken nie dat my formulering (hoe goed of sleg of wat ookal)
              verhef kan word tot iets waardeur 'n kerk gekonstitueer kan word nie.
              Trouens, ek dink dit is 'n veel belangriker saak dat God self sy Kerk
              versamel as wat dit is dat manse die "bind"werk doen. Daarmee s^e ek nie
              dat belydenisskrifte geen plek het nie, maar dat ons net moet
              waak teen 'n moontlike geestelike meerderwaardigheidsgevoel wanneer
              ons meen dat "ons" belydenisskrifte volkome reg is terwyl ander
              medegelowiges afgeskiet word op grond van opvattings wat nie
              presies met ons eie ooreenstem nie.

              Groete
              Petri Jooste
             • Pieter Van Der Dussen
              ... [Pieter Van Der Dussen] Ek het nou n paar vrae: As belydenis nie kerke mag onderskei nie, maar slegs geloof waardeur ons deur God aanmekaar gebind word,
              Message 13 of 18 , Aug 1, 2000
              • 0 Attachment
               > Ja, dit kan sekerlik gesien word as 'n belydenis. Dit het ook (soos baie
               > ander belydenisse) ontstaan uit 'n sekere noodsaak en konteks - in
               > bogenoemde geval is ek spesifiek gevra wat ek glo, en dit was my antwoord.
               > Dit beteken nie dat my formulering (hoe goed of sleg of wat ookal)
               > verhef kan word tot iets waardeur 'n kerk gekonstitueer kan word nie.
               > Trouens, ek dink dit is 'n veel belangriker saak dat God self sy Kerk
               > versamel as wat dit is dat manse die "bind"werk doen. Daarmee s^e ek nie
               > dat belydenisskrifte geen plek het nie, maar dat ons net moet
               > waak teen 'n moontlike geestelike meerderwaardigheidsgevoel wanneer
               > ons meen dat "ons" belydenisskrifte volkome reg is terwyl ander
               > medegelowiges afgeskiet word op grond van opvattings wat nie
               > presies met ons eie ooreenstem nie.
               >
               [Pieter Van Der Dussen]
               Ek het nou 'n paar vrae: As belydenis nie kerke mag onderskei nie,
               maar slegs geloof waardeur ons deur God aanmekaar gebind word, hoekom dan
               nie maar een word met die Rhema (geloof funksioneer daar nogal sterk) of
               Lewende Woord in Pretoria nie? Waarom moet ek dan steeds deur die
               "vervelige" dienste van my gemeente sit? Lewende Woord en Rhema glo tog ook
               dat Christus hulle verlosser is en dat God hulle Vader is en dat hulle gelei
               word die die Gees. Kan 'n predikant dan van die preekstoel af verkondig "So
               sê die Here HERE"? Of moet hy liefs maar eerder net uit die Bybel lees? Moes
               Luther en Calvyn dan liewers nie met die Roomse gebreek het oor hulle
               belydenis en 'n ander belydenis opgestel het nie? Nee, seker dan nou maar
               nie, want belydenis van wat jy glo is 'n mensgemaakte ding...

               Groete
               Pieter (jnr)
              • petri@calvyn.puk.ac.za
               Ons hoef nie noodwendig een te word met hierdie-of daardie denominasie nie. In Christus is ons immers reeds een met al die gelowiges van die Ware Kerk. Hierdi
               Message 14 of 18 , Aug 1, 2000
               • 0 Attachment
                Ons hoef nie noodwendig een te word met hierdie-of daardie denominasie nie.
                In Christus is ons immers reeds een met al die gelowiges van die
                Ware Kerk. Hierdi eenheid is tog nie verbreek deur Calvyn en Luther
                se reformasie nie.

                Groete
                Petri Jooste

                On Tue, Aug 01, 2000 at 03:53:39PM +0200, Pieter Van Der Dussen wrote:
                > > Ja, dit kan sekerlik gesien word as 'n belydenis. Dit het ook (soos baie
                > > ander belydenisse) ontstaan uit 'n sekere noodsaak en konteks - in
                > > bogenoemde geval is ek spesifiek gevra wat ek glo, en dit was my antwoord.
                > > Dit beteken nie dat my formulering (hoe goed of sleg of wat ookal)
                > > verhef kan word tot iets waardeur 'n kerk gekonstitueer kan word nie.
                > > Trouens, ek dink dit is 'n veel belangriker saak dat God self sy Kerk
                > > versamel as wat dit is dat manse die "bind"werk doen. Daarmee s^e ek nie
                > > dat belydenisskrifte geen plek het nie, maar dat ons net moet
                > > waak teen 'n moontlike geestelike meerderwaardigheidsgevoel wanneer
                > > ons meen dat "ons" belydenisskrifte volkome reg is terwyl ander
                > > medegelowiges afgeskiet word op grond van opvattings wat nie
                > > presies met ons eie ooreenstem nie.
                > >
                > [Pieter Van Der Dussen]
                > Ek het nou 'n paar vrae: As belydenis nie kerke mag onderskei nie,
                > maar slegs geloof waardeur ons deur God aanmekaar gebind word, hoekom dan
                > nie maar een word met die Rhema (geloof funksioneer daar nogal sterk) of
                > Lewende Woord in Pretoria nie? Waarom moet ek dan steeds deur die
                > "vervelige" dienste van my gemeente sit? Lewende Woord en Rhema glo tog ook
                > dat Christus hulle verlosser is en dat God hulle Vader is en dat hulle gelei
                > word die die Gees. Kan 'n predikant dan van die preekstoel af verkondig "So
                > sê die Here HERE"? Of moet hy liefs maar eerder net uit die Bybel lees? Moes
                > Luther en Calvyn dan liewers nie met die Roomse gebreek het oor hulle
                > belydenis en 'n ander belydenis opgestel het nie? Nee, seker dan nou maar
                > nie, want belydenis van wat jy glo is 'n mensgemaakte ding...
                >
                > Groete
                > Pieter (jnr)
                >
                >
                >
                >
               • Leonard van der Dussen
                Opvattings in die belydenisskrifte is meer as menings: dis belydenis - so glo ons. Dit kom oor lang tyd en is beproef en bewysbaar uit die Woord (mits die
                Message 15 of 18 , Aug 1, 2000
                • 0 Attachment
                 Opvattings in die belydenisskrifte is meer as menings: dis
                 belydenis - so glo ons. Dit kom oor lang tyd en is beproef en
                 bewysbaar uit die Woord (mits die parmantige moderne mens
                 bereid is om 'n slag sy brein in te span en ook die leerpreek van die
                 aanddiens by te woon en in te neem).

                 Geloof is immers vaste vertroue en ook gewisse kennis: geen
                 vaagheid nie, maar gewisse kennis van God en sy almagswerke in
                 barmhartigheid en oordeel. Sonder belydenisskrifte kan vaagheid al
                 te maklik intree. Elkeen maak aanspraak op sy eie Bybeluitleg in
                 wanorde.

                 Groete
                 Leonard


                 To: calvyn@egroups.com
                 From: petri@...
                 Date sent: Tue, 1 Aug 2000 15:34:03 +0200
                 Send reply to: calvyn@egroups.com
                 Subject: Re: [calvyn] Kerkverband

                 > On Tue, Aug 01, 2000 at 03:14:16PM +0200, Pieter Van Der Dussen wrote:
                 > > > Dat ek deur Christus se soendood verlos is van sonde en die verderf
                 > > > deur die genadige beskikking van God die Vader, wat ek nou ook my vader
                 > > > kan noem, en dat ek deur die Heilige Gees gelei en versterk word in
                 > > > hierdie geloof.
                 > > >
                 > > [Pieter Van Der Dussen]
                 > > Is die nie 'n belydenisskrif ('n opsomming van wat jy glo) nie?
                 > > Daardeur verbind jy jou aan die (soos ek) wat hulle kan vereenselwig met jou
                 > > belydenis. Net so maak kerke om hulle te onderskei van ander kerke wat baie
                 > > keer 'n valse belydenis (durf ek sê geloof?) het.
                 >
                 > Ja, dit kan sekerlik gesien word as 'n belydenis. Dit het ook (soos baie
                 > ander belydenisse) ontstaan uit 'n sekere noodsaak en konteks - in
                 > bogenoemde geval is ek spesifiek gevra wat ek glo, en dit was my antwoord.
                 > Dit beteken nie dat my formulering (hoe goed of sleg of wat ookal)
                 > verhef kan word tot iets waardeur 'n kerk gekonstitueer kan word nie.
                 > Trouens, ek dink dit is 'n veel belangriker saak dat God self sy Kerk
                 > versamel as wat dit is dat manse die "bind"werk doen. Daarmee s^e ek nie
                 > dat belydenisskrifte geen plek het nie, maar dat ons net moet
                 > waak teen 'n moontlike geestelike meerderwaardigheidsgevoel wanneer
                 > ons meen dat "ons" belydenisskrifte volkome reg is terwyl ander
                 > medegelowiges afgeskiet word op grond van opvattings wat nie
                 > presies met ons eie ooreenstem nie.
                 >
                 > Groete
                 > Petri Jooste
                 >
                 >
                 >
                 >
                 >


                 ____________________________
                 Project Managers should read
                 "All Your Eggs in One Basket"
                 at vddb.co.za
                 ___________________________________________________
                 VDDB Tel. +27 12 663-2710
                 Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
                 CLUBVIEW
                 Republiek van Suid-Afrika
                 0014
                 E-Pos: lvddussen@...
                 Botswana cell phone +267 72-100-962
                 ___________________________________________________
                • Leonard van der Dussen
                 Geloof is vaste vertroue en gewisse kennis - daarom die Bybel as genade van God om Hom te kan ken. Groete Leonard To: calvyn@egroups.com From:
                 Message 16 of 18 , Aug 1, 2000
                 • 0 Attachment
                  Geloof is vaste vertroue en gewisse kennis - daarom die Bybel as
                  genade van God om Hom te kan ken.

                  Groete
                  Leonard


                  To: calvyn@egroups.com
                  From: petri@...
                  Date sent: Tue, 1 Aug 2000 13:13:59 +0200
                  Send reply to: calvyn@egroups.com
                  Subject: Re: [calvyn] Kerkverband

                  > On Tue, Aug 01, 2000 at 12:17:04PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
                  > > Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die
                  > > lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling?
                  > >
                  > > Dit is so dat Henog en Job nie van die belydenisskrifte bewus was
                  > > nie. Maar hulle was ook nie van die Bybel bewus nie.
                  >
                  > Die gevolgtrekking is dus heel eenvoudig dat nie die belydenis nie
                  > en ook nie die Bybel nodig is vir verlossing en saligheid nie.
                  > Geloof in die Enige en Ware God en sy velossingswerk in Christus
                  > is nodig. Hierin is die Bybel sekerlik van onskatbare waarde.
                  >
                  > Groete
                  > Petri Jooste
                  >
                  >
                  >
                  >
                  >
                  >


                  ____________________________
                  Project Managers should read
                  "All Your Eggs in One Basket"
                  at vddb.co.za
                  ___________________________________________________
                  VDDB Tel. +27 12 663-2710
                  Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
                  CLUBVIEW
                  Republiek van Suid-Afrika
                  0014
                  E-Pos: lvddussen@...
                  Botswana cell phone +267 72-100-962
                  ___________________________________________________
                 • petri@calvyn.puk.ac.za
                  ... Dit mag so wees, maar God word nie beperk deur menslike swakheid nie. Deur genade red hy gelowiges ondanks vaagheid, wanorde of selfs n oorbeklemtoning
                  Message 17 of 18 , Aug 2, 2000
                  • 0 Attachment
                   On Tue, Aug 01, 2000 at 05:33:31PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
                   > Opvattings in die belydenisskrifte is meer as menings: dis
                   > belydenis - so glo ons. Dit kom oor lang tyd en is beproef en
                   > bewysbaar uit die Woord (mits die parmantige moderne mens
                   > bereid is om 'n slag sy brein in te span en ook die leerpreek van die
                   > aanddiens by te woon en in te neem).
                   >
                   > Geloof is immers vaste vertroue en ook gewisse kennis: geen
                   > vaagheid nie, maar gewisse kennis van God en sy almagswerke in
                   > barmhartigheid en oordeel. Sonder belydenisskrifte kan vaagheid al
                   > te maklik intree. Elkeen maak aanspraak op sy eie Bybeluitleg in
                   > wanorde.
                   >

                   Dit mag so wees, maar God word nie beperk deur menslike swakheid nie.
                   Deur genade red hy gelowiges ondanks vaagheid, wanorde of selfs
                   'n oorbeklemtoning van tradisies (waarby belydenisskrifte ingesluit
                   kan word). Hiermee wil ek nie s^e dat belydenisskrifte op deiselfde
                   manier onwenslik is as vaagheid en wanorde nie, maar dat dit ook
                   in sonde verabsoluteer kan word.

                   Groete
                   Petri Jooste
                  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.