Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [calvyn] Kerkverband

Expand Messages
  • petri@calvyn.puk.ac.za
    ... Is Christus self nie eerder die band tussen Kerke nie? Hy is die hoof van die Kerk en versamel hulle deur die eeue ongeag van die kerkverband (lees:
    Message 1 of 18 , Aug 1, 2000
      On Mon, Jul 31, 2000 at 06:08:26PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
      > Kerke kan net in verband met mekaar staan as dit op een
      > belydenisgrondslag is.

      Is Christus self nie eerder die "band" tussen Kerke nie? Hy is die
      hoof van die Kerk en versamel hulle deur die eeue ongeag van die
      kerkverband (lees: denominasie) en of daar sekere geskrifte bestaan
      wat deur sommiges aanvaar word, deur ander verskillend gelees word
      en eers tot stand gekom het nadat sommige se aardse lewe reeds
      verby was.

      Groete
      Petri Jooste
    • Leonard van der Dussen
      Daar moet orde wees, aangesien elke een maar alte maklik sy eie uitleg van die Bybel gee. Die geskiedenis van die drie belydenisskrifte is opsigself n
      Message 2 of 18 , Aug 1, 2000
        Daar moet orde wees, aangesien elke een maar alte maklik sy eie
        uitleg van die Bybel gee.

        Die geskiedenis van die drie belydenisskrifte is opsigself 'n
        verduideliking van die noodsaak daarvoor.

        Vgl bv die Roomse kerk, die wederdopers, die remonstrante ens
        ens - vaagweg dien almal Christus en tog is hulle verskeurders
        van die waarheid.

        Groete
        Leonard


        To: calvyn@egroups.com
        From: petri@...
        Date sent: Tue, 1 Aug 2000 09:26:58 +0200
        Send reply to: calvyn@egroups.com
        Subject: Re: [calvyn] Kerkverband

        > On Mon, Jul 31, 2000 at 06:08:26PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
        > > Kerke kan net in verband met mekaar staan as dit op een
        > > belydenisgrondslag is.
        >
        > Is Christus self nie eerder die "band" tussen Kerke nie? Hy is die
        > hoof van die Kerk en versamel hulle deur die eeue ongeag van die
        > kerkverband (lees: denominasie) en of daar sekere geskrifte bestaan
        > wat deur sommiges aanvaar word, deur ander verskillend gelees word
        > en eers tot stand gekom het nadat sommige se aardse lewe reeds
        > verby was.
        >
        > Groete
        > Petri Jooste
        >
        >
        >
        >
        >


        ____________________________
        Project Managers should read
        "All Your Eggs in One Basket"
        at vddb.co.za
        ___________________________________________________
        VDDB Tel. +27 12 663-2710
        Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
        CLUBVIEW
        Republiek van Suid-Afrika
        0014
        E-Pos: lvddussen@...
        Botswana cell phone +267 72-100-962
        ___________________________________________________
      • Nico van der Dussen
        met so n redenasie, kan mens sê dat ons in verband staan met bv die Israelvisie (Christus en afkoms) of die talle Christus en verdienste groeperinge. Daarom
        Message 3 of 18 , Aug 1, 2000
          met so 'n redenasie, kan mens sê dat ons in verband staan met bv
          die Israelvisie (Christus en afkoms) of die talle Christus en
          verdienste groeperinge.

          Daarom moet verband gegrond wees op BELYDENIS.

          Groete

          Nico

          > On Mon, Jul 31, 2000 at 06:08:26PM +0200, Leonard van der Dussen
          > wrote: > Kerke kan net in verband met mekaar staan as dit op een >
          > belydenisgrondslag is.
          >
          > Is Christus self nie eerder die "band" tussen Kerke nie? Hy is die
          > hoof van die Kerk en versamel hulle deur die eeue ongeag van die
          > kerkverband (lees: denominasie) en of daar sekere geskrifte bestaan
          > wat deur sommiges aanvaar word, deur ander verskillend gelees word en
          > eers tot stand gekom het nadat sommige se aardse lewe reeds verby was.
          >
          > Groete
          > Petri Jooste
          >
          > --------------------------------------------------------------------<e
          > |- Get a NextCard Visa, in 30 seconds! 1. Fill in the brief
          > application 2. Receive approval decision within 30 seconds 3. Get
          > rates as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR
          > http://click.egroups.com/1/6628/11/_/58460/_/965114816/
          > --------------------------------------------------------------------|e
          > >-
          >
          >
          >
          >
        • petri@calvyn.puk.ac.za
          ... Ek sou graag in verband wou staan met al die geloofshelde van die Ou en Nuwe Testament, maar hulle was ongelukkig nie bewus van die drie formuliere van
          Message 4 of 18 , Aug 1, 2000
            On Tue, Aug 01, 2000 at 11:06:11AM +0200, Nico van der Dussen wrote:
            > met so 'n redenasie, kan mens sê dat ons in verband staan met bv
            > die Israelvisie (Christus en afkoms) of die talle Christus en
            > verdienste groeperinge.
            >
            > Daarom moet verband gegrond wees op BELYDENIS.

            Ek sou graag in verband wou staan met al die "geloofshelde"
            van die Ou en Nuwe Testament, maar hulle was ongelukkig nie
            bewus van die drie formuliere van eenheid nie. :-(

            Groete
            Petri Jooste
          • Pieter Van Der Dussen
            ... [Pieter Van Der Dussen] Die drie formuliere van eenheid verskil tog nie van die leer van die Ou Testament nie, inteendeel, om so iets te sê is net so
            Message 5 of 18 , Aug 1, 2000
              > Ek sou graag in verband wou staan met al die "geloofshelde"
              > van die Ou en Nuwe Testament, maar hulle was ongelukkig nie
              > bewus van die drie formuliere van eenheid nie. :-(
              >
              [Pieter Van Der Dussen]
              Die drie formuliere van eenheid verskil tog nie van die leer van die
              Ou Testament nie, inteendeel, om so iets te sê is net so futiel as om te sê
              dat die Ou Testament niks met die Nuwe Testament te maak het nie. So was die
              god van die Ou Testament 'n wrede god wat straf en die god van die Nuwe
              Testament 'n liefdevolle god wat verlos. Dit tog nie: Die God van die Bybel
              was die dieselfde God in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, tydens die
              tyd van die kerkvaders toe die drie formuliere opgestel is, dieselfde God
              van vandag. Sy Waarheid (Woord) is onveranderlik, maar mense verander Sy
              Waarheid tot leuen wanneer hulle dwaal. Dus, ons is een met die geloofshelde
              van die Ou en Nuwe Testament, want God is ewig. (Ek glo in een heilige,
              algemene, christelike kerk...).

              'n Interessante vraag vir bespreking: Wanneer het die "heilige,
              algemene, christelike kerk" sy ontstaan gehad?

              Groete
              Pieter (jnr)
            • Leonard van der Dussen
              Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling? Dit is so dat Henog en Job nie van
              Message 6 of 18 , Aug 1, 2000
                Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die
                lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling?

                Dit is so dat Henog en Job nie van die belydenisskrifte bewus was
                nie. Maar hulle was ook nie van die Bybel bewus nie.

                Groete
                Leonard


                To: calvyn@egroups.com
                From: petri@...
                Date sent: Tue, 1 Aug 2000 11:28:00 +0200
                Send reply to: calvyn@egroups.com
                Subject: Re: [calvyn] Kerkverband

                > On Tue, Aug 01, 2000 at 11:06:11AM +0200, Nico van der Dussen wrote:
                > > met so 'n redenasie, kan mens sê dat ons in verband staan met bv
                > > die Israelvisie (Christus en afkoms) of die talle Christus en
                > > verdienste groeperinge.
                > >
                > > Daarom moet verband gegrond wees op BELYDENIS.
                >
                > Ek sou graag in verband wou staan met al die "geloofshelde"
                > van die Ou en Nuwe Testament, maar hulle was ongelukkig nie
                > bewus van die drie formuliere van eenheid nie. :-(
                >
                > Groete
                > Petri Jooste
                >
                >
                >
                >
                >


                ____________________________
                Project Managers should read
                "All Your Eggs in One Basket"
                at vddb.co.za
                ___________________________________________________
                VDDB Tel. +27 12 663-2710
                Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
                CLUBVIEW
                Republiek van Suid-Afrika
                0014
                E-Pos: lvddussen@...
                Botswana cell phone +267 72-100-962
                ___________________________________________________
              • Bouwe van der Eems@i-Commerce Services
                Daar is n Nederlandse boek met die titel Was Abraham gereformeerd . Ek kan nie die naam van die skrywer onthou nie. Hierdie boek toon pragtig aan dat aan
                Message 7 of 18 , Aug 1, 2000
                  Daar is 'n Nederlandse boek met die titel "Was Abraham gereformeerd". Ek kan
                  nie die naam van die skrywer onthou nie. Hierdie boek toon pragtig aan dat
                  aan dieselfde waarheid geglo het, waaraan gereformeerdes nou nog glo.
                  Alhoewel Abraham nie die belydenis geken het nie, sou hy insgestem het met
                  die inhoud daarvan.

                  - Bouwe van der Eems

                  -----Original Message-----
                  From: Leonard van der Dussen [mailto:lvddussen@...]
                  Sent: Tuesday, August 01, 2000 12:17 PM
                  To: calvyn@egroups.com
                  Subject: Re: [calvyn] Kerkverband


                  Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die
                  lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling?

                  Dit is so dat Henog en Job nie van die belydenisskrifte bewus was
                  nie. Maar hulle was ook nie van die Bybel bewus nie.

                  Groete
                  Leonard


                  To: calvyn@egroups.com
                  From: petri@...
                  Date sent: Tue, 1 Aug 2000 11:28:00 +0200
                  Send reply to: calvyn@egroups.com
                  Subject: Re: [calvyn] Kerkverband

                  > On Tue, Aug 01, 2000 at 11:06:11AM +0200, Nico van der Dussen wrote:
                  > > met so 'n redenasie, kan mens s� dat ons in verband staan met bv
                  > > die Israelvisie (Christus en afkoms) of die talle Christus en
                  > > verdienste groeperinge.
                  > >
                  > > Daarom moet verband gegrond wees op BELYDENIS.
                  >
                  > Ek sou graag in verband wou staan met al die "geloofshelde"
                  > van die Ou en Nuwe Testament, maar hulle was ongelukkig nie
                  > bewus van die drie formuliere van eenheid nie. :-(
                  >
                  > Groete
                  > Petri Jooste
                  >
                  >
                  >
                  >
                  >


                  ____________________________
                  Project Managers should read
                  "All Your Eggs in One Basket"
                  at vddb.co.za
                  ___________________________________________________
                  VDDB Tel. +27 12 663-2710
                  Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
                  CLUBVIEW
                  Republiek van Suid-Afrika
                  0014
                  E-Pos: lvddussen@...
                  Botswana cell phone +267 72-100-962
                  ___________________________________________________
                • petri@calvyn.puk.ac.za
                  ... Die gevolgtrekking is dus heel eenvoudig dat nie die belydenis nie en ook nie die Bybel nodig is vir verlossing en saligheid nie. Geloof in die Enige en
                  Message 8 of 18 , Aug 1, 2000
                    On Tue, Aug 01, 2000 at 12:17:04PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
                    > Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die
                    > lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling?
                    >
                    > Dit is so dat Henog en Job nie van die belydenisskrifte bewus was
                    > nie. Maar hulle was ook nie van die Bybel bewus nie.

                    Die gevolgtrekking is dus heel eenvoudig dat nie die belydenis nie
                    en ook nie die Bybel nodig is vir verlossing en saligheid nie.
                    Geloof in die Enige en Ware God en sy velossingswerk in Christus
                    is nodig. Hierin is die Bybel sekerlik van onskatbare waarde.

                    Groete
                    Petri Jooste
                  • Pieter Van Der Dussen
                    Petri, Wat glo jy? Groete Pieter ******************************************************** Web Development Consultant M-Web Africa Ltd www.mwebafrica.com Tel:
                    Message 9 of 18 , Aug 1, 2000
                      Petri,

                      Wat glo jy?

                      Groete

                      Pieter

                      ********************************************************
                      Web Development Consultant
                      M-Web Africa Ltd
                      www.mwebafrica.com
                      Tel: +27 11 289 4845
                      Cell: +27 83 286 7154

                      > -----Original Message-----
                      > From: petri@... [SMTP:petri@...]
                      > Sent: 01 August 2000 01:14
                      > To: calvyn@egroups.com
                      > Subject: Re: [calvyn] Kerkverband
                      >
                      > On Tue, Aug 01, 2000 at 12:17:04PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
                      > > Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die
                      > > lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling?
                      > >
                      > > Dit is so dat Henog en Job nie van die belydenisskrifte bewus was
                      > > nie. Maar hulle was ook nie van die Bybel bewus nie.
                      >
                      > Die gevolgtrekking is dus heel eenvoudig dat nie die belydenis nie
                      > en ook nie die Bybel nodig is vir verlossing en saligheid nie.
                      > Geloof in die Enige en Ware God en sy velossingswerk in Christus
                      > is nodig. Hierin is die Bybel sekerlik van onskatbare waarde.
                      >
                      > Groete
                      > Petri Jooste
                      >
                      >
                      >
                      >
                      >
                    • petri@calvyn.puk.ac.za
                      ... Dat ek deur Christus se soendood verlos is van sonde en die verderf deur die genadige beskikking van God die Vader, wat ek nou ook my vader kan noem, en
                      Message 10 of 18 , Aug 1, 2000
                        On Tue, Aug 01, 2000 at 01:16:43PM +0200, Pieter Van Der Dussen wrote:
                        > Petri,
                        >
                        > Wat glo jy?
                        >
                        Dat ek deur Christus se soendood verlos is van sonde en die verderf
                        deur die genadige beskikking van God die Vader, wat ek nou ook my vader
                        kan noem, en dat ek deur die Heilige Gees gelei en versterk word in
                        hierdie geloof.

                        Groete
                        Petri Jooste
                      • Pieter Van Der Dussen
                        ... [Pieter Van Der Dussen] Is die nie n belydenisskrif ( n opsomming van wat jy glo) nie? Daardeur verbind jy jou aan die (soos ek) wat hulle kan
                        Message 11 of 18 , Aug 1, 2000
                          > Dat ek deur Christus se soendood verlos is van sonde en die verderf
                          > deur die genadige beskikking van God die Vader, wat ek nou ook my vader
                          > kan noem, en dat ek deur die Heilige Gees gelei en versterk word in
                          > hierdie geloof.
                          >
                          [Pieter Van Der Dussen]
                          Is die nie 'n belydenisskrif ('n opsomming van wat jy glo) nie?
                          Daardeur verbind jy jou aan die (soos ek) wat hulle kan vereenselwig met jou
                          belydenis. Net so maak kerke om hulle te onderskei van ander kerke wat baie
                          keer 'n valse belydenis (durf ek sê geloof?) het.

                          Groete
                          Pieter (jnr)
                        • petri@calvyn.puk.ac.za
                          ... Ja, dit kan sekerlik gesien word as n belydenis. Dit het ook (soos baie ander belydenisse) ontstaan uit n sekere noodsaak en konteks - in bogenoemde
                          Message 12 of 18 , Aug 1, 2000
                            On Tue, Aug 01, 2000 at 03:14:16PM +0200, Pieter Van Der Dussen wrote:
                            > > Dat ek deur Christus se soendood verlos is van sonde en die verderf
                            > > deur die genadige beskikking van God die Vader, wat ek nou ook my vader
                            > > kan noem, en dat ek deur die Heilige Gees gelei en versterk word in
                            > > hierdie geloof.
                            > >
                            > [Pieter Van Der Dussen]
                            > Is die nie 'n belydenisskrif ('n opsomming van wat jy glo) nie?
                            > Daardeur verbind jy jou aan die (soos ek) wat hulle kan vereenselwig met jou
                            > belydenis. Net so maak kerke om hulle te onderskei van ander kerke wat baie
                            > keer 'n valse belydenis (durf ek sê geloof?) het.

                            Ja, dit kan sekerlik gesien word as 'n belydenis. Dit het ook (soos baie
                            ander belydenisse) ontstaan uit 'n sekere noodsaak en konteks - in
                            bogenoemde geval is ek spesifiek gevra wat ek glo, en dit was my antwoord.
                            Dit beteken nie dat my formulering (hoe goed of sleg of wat ookal)
                            verhef kan word tot iets waardeur 'n kerk gekonstitueer kan word nie.
                            Trouens, ek dink dit is 'n veel belangriker saak dat God self sy Kerk
                            versamel as wat dit is dat manse die "bind"werk doen. Daarmee s^e ek nie
                            dat belydenisskrifte geen plek het nie, maar dat ons net moet
                            waak teen 'n moontlike geestelike meerderwaardigheidsgevoel wanneer
                            ons meen dat "ons" belydenisskrifte volkome reg is terwyl ander
                            medegelowiges afgeskiet word op grond van opvattings wat nie
                            presies met ons eie ooreenstem nie.

                            Groete
                            Petri Jooste
                          • Pieter Van Der Dussen
                            ... [Pieter Van Der Dussen] Ek het nou n paar vrae: As belydenis nie kerke mag onderskei nie, maar slegs geloof waardeur ons deur God aanmekaar gebind word,
                            Message 13 of 18 , Aug 1, 2000
                              > Ja, dit kan sekerlik gesien word as 'n belydenis. Dit het ook (soos baie
                              > ander belydenisse) ontstaan uit 'n sekere noodsaak en konteks - in
                              > bogenoemde geval is ek spesifiek gevra wat ek glo, en dit was my antwoord.
                              > Dit beteken nie dat my formulering (hoe goed of sleg of wat ookal)
                              > verhef kan word tot iets waardeur 'n kerk gekonstitueer kan word nie.
                              > Trouens, ek dink dit is 'n veel belangriker saak dat God self sy Kerk
                              > versamel as wat dit is dat manse die "bind"werk doen. Daarmee s^e ek nie
                              > dat belydenisskrifte geen plek het nie, maar dat ons net moet
                              > waak teen 'n moontlike geestelike meerderwaardigheidsgevoel wanneer
                              > ons meen dat "ons" belydenisskrifte volkome reg is terwyl ander
                              > medegelowiges afgeskiet word op grond van opvattings wat nie
                              > presies met ons eie ooreenstem nie.
                              >
                              [Pieter Van Der Dussen]
                              Ek het nou 'n paar vrae: As belydenis nie kerke mag onderskei nie,
                              maar slegs geloof waardeur ons deur God aanmekaar gebind word, hoekom dan
                              nie maar een word met die Rhema (geloof funksioneer daar nogal sterk) of
                              Lewende Woord in Pretoria nie? Waarom moet ek dan steeds deur die
                              "vervelige" dienste van my gemeente sit? Lewende Woord en Rhema glo tog ook
                              dat Christus hulle verlosser is en dat God hulle Vader is en dat hulle gelei
                              word die die Gees. Kan 'n predikant dan van die preekstoel af verkondig "So
                              sê die Here HERE"? Of moet hy liefs maar eerder net uit die Bybel lees? Moes
                              Luther en Calvyn dan liewers nie met die Roomse gebreek het oor hulle
                              belydenis en 'n ander belydenis opgestel het nie? Nee, seker dan nou maar
                              nie, want belydenis van wat jy glo is 'n mensgemaakte ding...

                              Groete
                              Pieter (jnr)
                            • petri@calvyn.puk.ac.za
                              Ons hoef nie noodwendig een te word met hierdie-of daardie denominasie nie. In Christus is ons immers reeds een met al die gelowiges van die Ware Kerk. Hierdi
                              Message 14 of 18 , Aug 1, 2000
                                Ons hoef nie noodwendig een te word met hierdie-of daardie denominasie nie.
                                In Christus is ons immers reeds een met al die gelowiges van die
                                Ware Kerk. Hierdi eenheid is tog nie verbreek deur Calvyn en Luther
                                se reformasie nie.

                                Groete
                                Petri Jooste

                                On Tue, Aug 01, 2000 at 03:53:39PM +0200, Pieter Van Der Dussen wrote:
                                > > Ja, dit kan sekerlik gesien word as 'n belydenis. Dit het ook (soos baie
                                > > ander belydenisse) ontstaan uit 'n sekere noodsaak en konteks - in
                                > > bogenoemde geval is ek spesifiek gevra wat ek glo, en dit was my antwoord.
                                > > Dit beteken nie dat my formulering (hoe goed of sleg of wat ookal)
                                > > verhef kan word tot iets waardeur 'n kerk gekonstitueer kan word nie.
                                > > Trouens, ek dink dit is 'n veel belangriker saak dat God self sy Kerk
                                > > versamel as wat dit is dat manse die "bind"werk doen. Daarmee s^e ek nie
                                > > dat belydenisskrifte geen plek het nie, maar dat ons net moet
                                > > waak teen 'n moontlike geestelike meerderwaardigheidsgevoel wanneer
                                > > ons meen dat "ons" belydenisskrifte volkome reg is terwyl ander
                                > > medegelowiges afgeskiet word op grond van opvattings wat nie
                                > > presies met ons eie ooreenstem nie.
                                > >
                                > [Pieter Van Der Dussen]
                                > Ek het nou 'n paar vrae: As belydenis nie kerke mag onderskei nie,
                                > maar slegs geloof waardeur ons deur God aanmekaar gebind word, hoekom dan
                                > nie maar een word met die Rhema (geloof funksioneer daar nogal sterk) of
                                > Lewende Woord in Pretoria nie? Waarom moet ek dan steeds deur die
                                > "vervelige" dienste van my gemeente sit? Lewende Woord en Rhema glo tog ook
                                > dat Christus hulle verlosser is en dat God hulle Vader is en dat hulle gelei
                                > word die die Gees. Kan 'n predikant dan van die preekstoel af verkondig "So
                                > sê die Here HERE"? Of moet hy liefs maar eerder net uit die Bybel lees? Moes
                                > Luther en Calvyn dan liewers nie met die Roomse gebreek het oor hulle
                                > belydenis en 'n ander belydenis opgestel het nie? Nee, seker dan nou maar
                                > nie, want belydenis van wat jy glo is 'n mensgemaakte ding...
                                >
                                > Groete
                                > Pieter (jnr)
                                >
                                >
                                >
                                >
                              • Leonard van der Dussen
                                Opvattings in die belydenisskrifte is meer as menings: dis belydenis - so glo ons. Dit kom oor lang tyd en is beproef en bewysbaar uit die Woord (mits die
                                Message 15 of 18 , Aug 1, 2000
                                  Opvattings in die belydenisskrifte is meer as menings: dis
                                  belydenis - so glo ons. Dit kom oor lang tyd en is beproef en
                                  bewysbaar uit die Woord (mits die parmantige moderne mens
                                  bereid is om 'n slag sy brein in te span en ook die leerpreek van die
                                  aanddiens by te woon en in te neem).

                                  Geloof is immers vaste vertroue en ook gewisse kennis: geen
                                  vaagheid nie, maar gewisse kennis van God en sy almagswerke in
                                  barmhartigheid en oordeel. Sonder belydenisskrifte kan vaagheid al
                                  te maklik intree. Elkeen maak aanspraak op sy eie Bybeluitleg in
                                  wanorde.

                                  Groete
                                  Leonard


                                  To: calvyn@egroups.com
                                  From: petri@...
                                  Date sent: Tue, 1 Aug 2000 15:34:03 +0200
                                  Send reply to: calvyn@egroups.com
                                  Subject: Re: [calvyn] Kerkverband

                                  > On Tue, Aug 01, 2000 at 03:14:16PM +0200, Pieter Van Der Dussen wrote:
                                  > > > Dat ek deur Christus se soendood verlos is van sonde en die verderf
                                  > > > deur die genadige beskikking van God die Vader, wat ek nou ook my vader
                                  > > > kan noem, en dat ek deur die Heilige Gees gelei en versterk word in
                                  > > > hierdie geloof.
                                  > > >
                                  > > [Pieter Van Der Dussen]
                                  > > Is die nie 'n belydenisskrif ('n opsomming van wat jy glo) nie?
                                  > > Daardeur verbind jy jou aan die (soos ek) wat hulle kan vereenselwig met jou
                                  > > belydenis. Net so maak kerke om hulle te onderskei van ander kerke wat baie
                                  > > keer 'n valse belydenis (durf ek sê geloof?) het.
                                  >
                                  > Ja, dit kan sekerlik gesien word as 'n belydenis. Dit het ook (soos baie
                                  > ander belydenisse) ontstaan uit 'n sekere noodsaak en konteks - in
                                  > bogenoemde geval is ek spesifiek gevra wat ek glo, en dit was my antwoord.
                                  > Dit beteken nie dat my formulering (hoe goed of sleg of wat ookal)
                                  > verhef kan word tot iets waardeur 'n kerk gekonstitueer kan word nie.
                                  > Trouens, ek dink dit is 'n veel belangriker saak dat God self sy Kerk
                                  > versamel as wat dit is dat manse die "bind"werk doen. Daarmee s^e ek nie
                                  > dat belydenisskrifte geen plek het nie, maar dat ons net moet
                                  > waak teen 'n moontlike geestelike meerderwaardigheidsgevoel wanneer
                                  > ons meen dat "ons" belydenisskrifte volkome reg is terwyl ander
                                  > medegelowiges afgeskiet word op grond van opvattings wat nie
                                  > presies met ons eie ooreenstem nie.
                                  >
                                  > Groete
                                  > Petri Jooste
                                  >
                                  >
                                  >
                                  >
                                  >


                                  ____________________________
                                  Project Managers should read
                                  "All Your Eggs in One Basket"
                                  at vddb.co.za
                                  ___________________________________________________
                                  VDDB Tel. +27 12 663-2710
                                  Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
                                  CLUBVIEW
                                  Republiek van Suid-Afrika
                                  0014
                                  E-Pos: lvddussen@...
                                  Botswana cell phone +267 72-100-962
                                  ___________________________________________________
                                • Leonard van der Dussen
                                  Geloof is vaste vertroue en gewisse kennis - daarom die Bybel as genade van God om Hom te kan ken. Groete Leonard To: calvyn@egroups.com From:
                                  Message 16 of 18 , Aug 1, 2000
                                    Geloof is vaste vertroue en gewisse kennis - daarom die Bybel as
                                    genade van God om Hom te kan ken.

                                    Groete
                                    Leonard


                                    To: calvyn@egroups.com
                                    From: petri@...
                                    Date sent: Tue, 1 Aug 2000 13:13:59 +0200
                                    Send reply to: calvyn@egroups.com
                                    Subject: Re: [calvyn] Kerkverband

                                    > On Tue, Aug 01, 2000 at 12:17:04PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
                                    > > Nou raak ek deurmekaar - gaan dit hier oor die hiernamaals of die
                                    > > lewe op aarde in die gebrokenheid van hierdie bedeling?
                                    > >
                                    > > Dit is so dat Henog en Job nie van die belydenisskrifte bewus was
                                    > > nie. Maar hulle was ook nie van die Bybel bewus nie.
                                    >
                                    > Die gevolgtrekking is dus heel eenvoudig dat nie die belydenis nie
                                    > en ook nie die Bybel nodig is vir verlossing en saligheid nie.
                                    > Geloof in die Enige en Ware God en sy velossingswerk in Christus
                                    > is nodig. Hierin is die Bybel sekerlik van onskatbare waarde.
                                    >
                                    > Groete
                                    > Petri Jooste
                                    >
                                    >
                                    >
                                    >
                                    >
                                    >


                                    ____________________________
                                    Project Managers should read
                                    "All Your Eggs in One Basket"
                                    at vddb.co.za
                                    ___________________________________________________
                                    VDDB Tel. +27 12 663-2710
                                    Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
                                    CLUBVIEW
                                    Republiek van Suid-Afrika
                                    0014
                                    E-Pos: lvddussen@...
                                    Botswana cell phone +267 72-100-962
                                    ___________________________________________________
                                  • petri@calvyn.puk.ac.za
                                    ... Dit mag so wees, maar God word nie beperk deur menslike swakheid nie. Deur genade red hy gelowiges ondanks vaagheid, wanorde of selfs n oorbeklemtoning
                                    Message 17 of 18 , Aug 2, 2000
                                      On Tue, Aug 01, 2000 at 05:33:31PM +0200, Leonard van der Dussen wrote:
                                      > Opvattings in die belydenisskrifte is meer as menings: dis
                                      > belydenis - so glo ons. Dit kom oor lang tyd en is beproef en
                                      > bewysbaar uit die Woord (mits die parmantige moderne mens
                                      > bereid is om 'n slag sy brein in te span en ook die leerpreek van die
                                      > aanddiens by te woon en in te neem).
                                      >
                                      > Geloof is immers vaste vertroue en ook gewisse kennis: geen
                                      > vaagheid nie, maar gewisse kennis van God en sy almagswerke in
                                      > barmhartigheid en oordeel. Sonder belydenisskrifte kan vaagheid al
                                      > te maklik intree. Elkeen maak aanspraak op sy eie Bybeluitleg in
                                      > wanorde.
                                      >

                                      Dit mag so wees, maar God word nie beperk deur menslike swakheid nie.
                                      Deur genade red hy gelowiges ondanks vaagheid, wanorde of selfs
                                      'n oorbeklemtoning van tradisies (waarby belydenisskrifte ingesluit
                                      kan word). Hiermee wil ek nie s^e dat belydenisskrifte op deiselfde
                                      manier onwenslik is as vaagheid en wanorde nie, maar dat dit ook
                                      in sonde verabsoluteer kan word.

                                      Groete
                                      Petri Jooste
                                    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.