Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[calvyn] Skool en 5de gebod

Expand Messages
 • HENNIE VAN DIJK
  Hallo almal Graag hoor ek wat julle dink: Ons kinders gaan na die kerk se laerskool (Geref. Kerk vrijgemaakt). Van al die sowat 100 kinders op die skool is
  Message 1 of 11 , Oct 2, 1999
  • 0 Attachment
   Hallo almal

   Graag hoor ek wat julle dink:
   Ons kinders gaan na die kerk se laerskool (Geref. Kerk vrijgemaakt). Van al
   die sowat 100 kinders op die skool is daar 2 of 3 nie van ons kerk nie. Die
   onderwysers is almal van ons kerk. Deurgaans het ons hier dan te make met
   Christenouers en verbondskinders.

   Die skool het 'n reel dat kinders mekaar nie mag slaan of skop nie. Maar die
   straf op slaan of skop skrik kinders duidelik nie te veel af nie. Om verbaal
   bestraf te word of 'n rukkie voor in die klas te moet staan, vind heelwat
   seuns nie erg nie.

   My seun Hendrik handel nou op my advies: slaan en skop direk hard terug! Die
   onderwyser het 'n probleem daarmee. Hy se^ Hendrik oortree 'n reel (geen
   geweld), en dat jy nie reg in eie hande mag neem nie. Ek se hy is die maker
   van sy eie probleem. As hy die kinders vasvat (dus die 5de gebod uitvoer),
   sal kinders nie somaar iemand slaan, en dus 'n ander kind tot
   selfverdediging dwing nie.
   Ek sien dit so:
   1. Ons moet die owerheid gehoorsaam. Punt. (ja, ek is positief
   anti-revolusione^r, 100 persent ten gunste van NGB Art36). Op skool is die
   onderwyser die een wat die wette (reels) maak, en dus moet Hendrik dit
   gehoorsaam.
   2. Terselfdertyd, ongeag wat die owerheid/onderwyser se wet is, ons het die
   reg en plig tot selfverdediging.


   Vraag: Mag Hendrik terugslaan?

   Groetnis
   Hennie van Dijk
   Steenwijkerwold, Nederland
   Tel: 0521-589816 eMail: antje@...
  • Leonard van der Dussen
   Goeiedag, almal Skooldissipline is in Suid-Afrika ook n besondere tameletjie, wat dit eens nie was nie, aangesien lyfstraf nou sg ongrondwetlik is. Die Bybel
   Message 2 of 11 , Oct 2, 1999
   • 0 Attachment
    Goeiedag, almal

    Skooldissipline is in Suid-Afrika ook 'n besondere tameletjie, wat dit
    eens nie was nie, aangesien lyfstraf nou sg ongrondwetlik is.

    Die Bybel is egter nie net oor liefde en die sake wat die wêreld so
    graag aanhaal, duidelik nie. Dit spreek ook van ander ewe
    belangrike sake: erfsonde (die mens is geneig tot die kwaad, en
    moet bedwing word), orde, my reg maar ook die ander man se reg,
    die owerheid se plig om die swaard te hanteer, en uitsprake soos
    "wee die land waar 'n kind regeer". En dan natuurlik selfverdediging
    (die verweer om nie ander se lewe nie, maar veral nie jou eie te
    minag nie). (Apologie dat ek nie 'n Bybel ter hand het om tekste aan
    te gee nie, maar ek meen dat mede-Bybelgelowiges die voorgaande
    paragraaf maklik sal verstaan).

    By skoolkinders, dink ek, moet hewige wetgewing, filosofie en reëls
    ondergeskik wees aan gewone gesonde verstand en die eeuelange
    ervaring van kinders grootmaak waaruit ons kan leer: as
    koshuisvaders van hoërskole in my tyd elke vuisgeveggie agter die
    fietsskuur moes keer (en ek is seker hy het in sy wysheid meestal
    van vanaand se afspraak geweet) sou die koshuis 'n ingewikkelde
    stel reëls gewees het sonder menslikheid en warmte - en sou vetes
    gegroei het tot die punt van aanranding en moordadige geweld, of
    sou die gegriefdes gegrief moes bly en uiteindelik in dit wat ons
    vandag depressie noem, moes verval.

    Want ek laat my nie vertel dat die gemiddelde skoolseun gedurig
    behoefte of tyd het om na lang, ingewikkelde filosofiese vermanings
    te luister nie.

    Die skoolkoshuis was 'n plek wat teen 'n vinnige tempo
    gefunksioneer het en sake van negatiewe aard is nou en hier
    afgehandel en ons kon verder gaan. Baklei tog dinge uit, kry nou
    pak oor wat jy gedoen het, en gaan voort.

    Daarmee bepleit ek nie totale wanorde, of dat die reël wat geweld
    verbied nie daar moet wees nie, of dat die uitsonderlike geval van
    werklike geweldadigheid ongestraf verby moet gaan nie. Geensins
    nie. Net dat ons die kinders die onnodige menslike onwysheid en
    politiek van ons tyd moet spaar en moet toelaat om met hulle lewe
    aan te gaan. Laat die kinders speel voor hulle ook in die web van
    "menseregte" ingesuig word!

    Ons was ook al genoodsaak om 'n jong kind te leer om 'n regop,
    dapper lyftaal en die nodige terugbetalingsgebaar by geleentheid,
    aan te leer - en is haar lewe nie vereenvoudig nie! En daar lê geen
    gewondes langs die pad nie, inteendeel, die maatjies speel heerlik
    saam.

    'n Flinke hou op die boud is die onderwyser se plig waar nodig, nie
    'n sielkundige treitering wat ure lank aanhou nie. En skielik sal hulle
    agterkom dat die geweld wat hulle vrees, net nie daar is nie.

    As Hendrik nodig het om so bietjie selfverdediging toe te pas, om 'n lang, uitgerekte aanklag-skuldigbevinding-sagte straffie te vermy
    laat hy dit doen. Hy dra sodoende by tot orde.

    Laat die kinders speel, terwyl hulle die kennis leer wat by hulle
    geloof pas. Die gelowige se lewe is eintlik eenvoudig: die Bybel leer
    ons dat God se juk sag is, en sy las is nie swaar nie. Hoekom dit
    veral vir die kinders dan ingewikkeld maak?

    Groete
    Leonard    Send reply to: calvyn@egroups.com
    From: "HENNIE VAN DIJK" <antje@...>
    To: "Calvyn Poslys" <calvyn@egroups.com>
    Date sent: Sat, 2 Oct 1999 11:13:32 +0200
    Subject: [calvyn] Skool en 5de gebod

    > Hallo almal
    >
    > Graag hoor ek wat julle dink:
    > Ons kinders gaan na die kerk se laerskool (Geref. Kerk vrijgemaakt). Van al
    > die sowat 100 kinders op die skool is daar 2 of 3 nie van ons kerk nie. Die
    > onderwysers is almal van ons kerk. Deurgaans het ons hier dan te make met
    > Christenouers en verbondskinders.
    >
    > Die skool het 'n reel dat kinders mekaar nie mag slaan of skop nie. Maar die
    > straf op slaan of skop skrik kinders duidelik nie te veel af nie. Om verbaal
    > bestraf te word of 'n rukkie voor in die klas te moet staan, vind heelwat
    > seuns nie erg nie.
    >
    > My seun Hendrik handel nou op my advies: slaan en skop direk hard terug! Die
    > onderwyser het 'n probleem daarmee. Hy se^ Hendrik oortree 'n reel (geen
    > geweld), en dat jy nie reg in eie hande mag neem nie. Ek se hy is die maker
    > van sy eie probleem. As hy die kinders vasvat (dus die 5de gebod uitvoer),
    > sal kinders nie somaar iemand slaan, en dus 'n ander kind tot
    > selfverdediging dwing nie.
    > Ek sien dit so:
    > 1. Ons moet die owerheid gehoorsaam. Punt. (ja, ek is positief
    > anti-revolusione^r, 100 persent ten gunste van NGB Art36). Op skool is die
    > onderwyser die een wat die wette (reels) maak, en dus moet Hendrik dit
    > gehoorsaam.
    > 2. Terselfdertyd, ongeag wat die owerheid/onderwyser se wet is, ons het die
    > reg en plig tot selfverdediging.
    >
    >
    > Vraag: Mag Hendrik terugslaan?
    >
    > Groetnis
    > Hennie van Dijk
    > Steenwijkerwold, Nederland
    > Tel: 0521-589816 eMail: antje@...
    >
    >
    >
    >
    > ------------------------------------------------------------------------
    > MyPoints-Free Rewards When You're Online.
    > Start with up to 150 Points for joining!
    > http://clickhere.egroups.com/click/805
    >
    >
    > eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/calvyn
    > http://www.egroups.com - Simplifying group communications
    >
    >
    >
    >


    ___________________________________________________
    VDDB Tel. +27 12 663-2710
    Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
    CLUBVIEW
    Republiek van Suid-Afrika
    0014
    E-Pos: lvddussen@...
    Botswana cell phone +267 72-100-962
    ___________________________________________________
   • Attie Juyn
    Hennie, Ek sou eerstens die vraag wou vra of die skool nog enigsins lyfstraf mag gee? My vermoede is dat dit nie meer gebeur nie. Die situasie dat
    Message 3 of 11 , Oct 2, 1999
    • 0 Attachment
     Hennie,
     Ek sou eerstens die vraag wou vra of die skool nog enigsins lyfstraf mag gee?
     My vermoede is dat dit nie meer gebeur nie. Die situasie dat ouers/onderwysers nie meer die Bybelse middele het om hul gesag te handhaaf nie, ruk mettertyd hande uit, en loop myns insiens uiteindelik uit op situasies soos hierdie. My voorgeslagte se standpunt was nog altyd: As praat nie meer help nie, is lyfstraf nodig. Ek stem steeds hiermee saam, alhoewel owerhede nou ook vir ouers hierdie reg en plig wil ontneem. Lyfstraf behoort en kan as liefdevolle tugtiging toegedien te word.
     By ons (gereformeerde) skool vra ons die ouers of hulle bereid is om, as dit nodig is, self lyfstraf toe te dien. Die personeel doen dit dus nie, maar kontak die ouers wanneer dit nodig is om die nodige gesprek en tugtiging vir hulle kind te gee. Dit word nie baie gebruik nie, maar is beskikbaar indien nodig.
     Groete
     Attie
    • Slabbert Le Cornu
     Beste Hennie en ander, Nog n baie praktiese oplossing, wat kan help om die hele probleem moontlik op te los, is om jou kind uit die skool te neem, en te begin
     Message 4 of 11 , Oct 2, 1999
     • 0 Attachment
      Beste Hennie en ander,

      Nog 'n baie praktiese oplossing, wat kan help om die hele probleem moontlik
      op te los, is om jou kind uit die skool te neem, en te begin tuisskool. In
      die verbondsintelling van die gesinslewe, kan liefdevolle lyfstraf toegepas
      word sonder enige [direkte] inmenging van die staat.

      Die Bybel leer ons uitdruklik dat ons die roede nie moet spaar vir ons
      kinders nie. Staatskole [en privaatskole] wat buig om die staat in alles te
      gehoorsaam, kan hierdie gebod nie meer direk gehoorsaam wees nie, en daarom
      sal daar:
      - of 'verset' teenoor die owerheid moet plaasvind, omdat ons aan God meer
      gehoorsaam moet wees, as aan mense.
      - ons die Bybel laat 'aanpas' dat lyfstraf eintlik nie so belangrik is nie,
      ook nie op skool waar die kind van sy beste ure deurbring nie [ek moet egter
      eerlik wees en erken dat die idee dat iemand anders -al is dit my beste
      broeder of suster- my kind gereeld lyfstraf toedien, nog onduidelik is vir
      my. Volgens my moet 'vaders' hul kinders tugtig, die 'ouderlinge' moet die
      gemeentelede tugtig, en die staat moet die burgers wat sy wette oortree,
      straf. Is daar enige bybelse gegewens wat daarop wys dat iemand anders as
      die ouers die kinders kan pakgee?].
      - ons alternatiewe onderwysmodelle sal soek waarin ons wel gehoorsaam kan
      wees.

      Indien jy nie bogenoemde steun nie, moet jy vir Hennie 'n paar Rocky video's
      laat kyk, hom 'dokter' met 'n paar stewige borde boere slap pap en hom dan
      instuur om die nodige gesag af te dwing en die orde te herstel waar nodig!

      Verbondsgroete
      Slabbert Le Cornu
      ----------------------------------------------------------------------------
      --------------
      INSTITUUT VIR CHRISTUS & KULTUUR STUDIES:
      Die Esra Verslag, Esra Boeke, seminare, studiegroepe, ens.
      Posbus 31974, Totiusdal, 0134, Pretoria, RSA
      Tel./Faks: 012-3315483 E-pos: slecornu@...
      "Vir die Verbond, Wet en Evangelie" -Op.12:17
      ----------------------------------------------------------------------------
      ---------------
      -----Original Message-----
      From: HENNIE VAN DIJK <antje@...>
      To: Calvyn Poslys <calvyn@egroups.com>
      Date: Saturday, October 02, 1999 11:44 AM
      Subject: [calvyn] Skool en 5de gebod


      >Hallo almal
      >
      >Graag hoor ek wat julle dink:
      >Ons kinders gaan na die kerk se laerskool (Geref. Kerk vrijgemaakt). Van al
      >die sowat 100 kinders op die skool is daar 2 of 3 nie van ons kerk nie. Die
      >onderwysers is almal van ons kerk. Deurgaans het ons hier dan te make met
      >Christenouers en verbondskinders.
      >
      >Die skool het 'n reel dat kinders mekaar nie mag slaan of skop nie. Maar
      die
      >straf op slaan of skop skrik kinders duidelik nie te veel af nie. Om
      verbaal
      >bestraf te word of 'n rukkie voor in die klas te moet staan, vind heelwat
      >seuns nie erg nie.
      >
      >My seun Hendrik handel nou op my advies: slaan en skop direk hard terug!
      Die
      >onderwyser het 'n probleem daarmee. Hy se^ Hendrik oortree 'n reel (geen
      >geweld), en dat jy nie reg in eie hande mag neem nie. Ek se hy is die maker
      >van sy eie probleem. As hy die kinders vasvat (dus die 5de gebod uitvoer),
      >sal kinders nie somaar iemand slaan, en dus 'n ander kind tot
      >selfverdediging dwing nie.
      >Ek sien dit so:
      >1. Ons moet die owerheid gehoorsaam. Punt. (ja, ek is positief
      >anti-revolusione^r, 100 persent ten gunste van NGB Art36). Op skool is die
      >onderwyser die een wat die wette (reels) maak, en dus moet Hendrik dit
      >gehoorsaam.
      >2. Terselfdertyd, ongeag wat die owerheid/onderwyser se wet is, ons het die
      >reg en plig tot selfverdediging.
      >
      >
      >Vraag: Mag Hendrik terugslaan?
      >
      >Groetnis
      >Hennie van Dijk
      >Steenwijkerwold, Nederland
      >Tel: 0521-589816 eMail: antje@...
      >
      >
      >
      >
      >------------------------------------------------------------------------
      >MyPoints-Free Rewards When You're Online.
      >Start with up to 150 Points for joining!
      >http://clickhere.egroups.com/click/805
      >
      >
      >eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/calvyn
      >http://www.egroups.com - Simplifying group communications
      >
      >
      >
      >
     • HENNIE VAN DIJK
      Hallo Eers nog n bietjie info: 1. Hier in Nederland is lyfstraf op skole verbode. 2. Ons het in 1997 in SA tuisskool gedoen. Na ons verhuising na Nederland
      Message 5 of 11 , Oct 4, 1999
      • 0 Attachment
       Hallo
       Eers nog 'n bietjie info:
       1. Hier in Nederland is lyfstraf op skole verbode.
       2. Ons het in 1997 in SA tuisskool gedoen. Na ons verhuising na Nederland
       doen ons dit op die oomblik nie, moontlik later weer.

       Groete
       Hennie van Dijk
       Steenwijkerwold, Nederland
      • Leonard van der Dussen
       Die tuisskoolgedagte regverdig op sigself n bietjie bespreking. Myns insiens loop mens met tuisskool die gevaar om n kind groot te maak wat nie weet hoe om
       Message 6 of 11 , Oct 4, 1999
       • 0 Attachment
        Die tuisskoolgedagte regverdig op sigself 'n bietjie bespreking.

        Myns insiens loop mens met tuisskool die gevaar om 'n kind groot te
        maak wat nie weet hoe om IN hierdie wêreld, maar nie VAN hierdie
        wêreld, te leef nie. En is hy dan 'n nuttige burger wat sy plek as
        Christen in die samelewing kan volstaan?

        Beantwoord die tuisskool aan die gedagte om mekaar op te soek as
        gelowiges? (m a w die groter skool kan gesien word as 'n verlenging
        van die kerkgemeenskap) in teenstelling met individualisme.

        Moontlik is bostaande meer vrae as antwoorde, maar ek sou tog
        graag menings wil wissel oor roeping in volksverband, d w s dat
        mens ook as volk jou kinders moet leer om saam te werk, ten einde
        'n bepaalde, begrensde deel van die aarde te kan bewerk en te
        bewaak.

        Groete
        Leonard

        Send reply to: calvyn@egroups.com
        From: "HENNIE VAN DIJK" <antje@...>
        To: <calvyn@egroups.com>
        Date sent: Mon, 4 Oct 1999 10:24:28 +0200
        Subject: [calvyn] Re: Skool en 5de gebod

        > Hallo
        > Eers nog 'n bietjie info:
        > 1. Hier in Nederland is lyfstraf op skole verbode.
        > 2. Ons het in 1997 in SA tuisskool gedoen. Na ons verhuising na Nederland
        > doen ons dit op die oomblik nie, moontlik later weer.
        >
        > Groete
        > Hennie van Dijk
        > Steenwijkerwold, Nederland
        >
        >
        >
        > ------------------------------------------------------------------------
        >
        > eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/calvyn
        > http://www.egroups.com - Simplifying group communications
        >
        >
        >
        >


        ___________________________________________________
        VDDB Tel. +27 12 663-2710
        Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
        CLUBVIEW
        Republiek van Suid-Afrika
        0014
        E-Pos: lvddussen@...
        Botswana cell phone +267 72-100-962
        ___________________________________________________
       • J.L. Swarte
        Wat moet ik precies verstaan onder een tuisskool ? In Nederland is het onderwijs vrij behoudens het onderzoek naar de bekwaamheden van de onderwijzers cq
        Message 7 of 11 , Oct 4, 1999
        • 0 Attachment
         Wat moet ik precies verstaan onder een "tuisskool"? In Nederland is het
         onderwijs vrij behoudens het onderzoek naar de bekwaamheden van de
         onderwijzers cq leraren. Het is dus wat minder eenvoudig dan het lijkt om
         een tuisskool op te richten, althans een tuisskool zoals ik dat versta.
         Joop Swarte         ---Oorspronkelijk bericht-----
         Van: HENNIE VAN DIJK [mailto:antje@...]
         Verzonden: maandag 4 oktober 1999 10:24
         Aan: calvyn@egroups.com
         Onderwerp: [calvyn] Re: Skool en 5de gebod


         Hallo
         Eers nog 'n bietjie info:
         1. Hier in Nederland is lyfstraf op skole verbode.
         2. Ons het in 1997 in SA tuisskool gedoen. Na ons verhuising na Nederland
         doen ons dit op die oomblik nie, moontlik later weer.

         Groete
         Hennie van Dijk
         Steenwijkerwold, Nederland         ------------------------------------------------------------------------

         eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/calvyn
         http://www.egroups.com - Simplifying group communications
        • Slabbert Le Cornu
         Beste Leonard, Ek dink dit is legitieme en goeie vrae wat jy vra en definitief n onderwerp wat verdere bespreking regverdig. Laat my graag toe om op n paar
         Message 8 of 11 , Oct 4, 1999
         • 0 Attachment
          Beste Leonard,

          Ek dink dit is legitieme en goeie vrae wat jy vra en definitief 'n onderwerp
          wat verdere bespreking regverdig. Laat my graag toe om op 'n paar van jou
          vrae en stellings te reageer.

          Jou kommer is dat tuisskole nie 'nuttige burgers' sal opvoed nie, dat dit
          tot 'individualisme' lei, en dat dit nie ons 'roeping in volksverband' sodat
          ons 'kinders kan saamwerk', bevorder nie.

          Om dit in een woord op te som: jy glo die kinders sosialiseer nie genoeg in
          tuisskoolverband nie.

          Wel, ek wil dit ten sterkste ontken, en selfs die stelling maak dat indien
          dit bybelgetrou gedoen word, dit selfs 'n beter taak kan verrig t.o.v.
          'sosialisering', as wat privaatskole en staatskole kan.

          Eerstens. ons moet die kinders op voed om hul roeping in die samelewing uit
          te voer. Nou is my vrae as antwoord:
          - waaruit bestaan die samelewing, of behoort dit te bestaan: gesinne wat op
          verskillende vlakke en terreine funksioneer of uit skole wat net 'n beperkte
          deel van die lewe beheers?
          - waaruit bestaan 'n 'volk': 'n klomp skole of uit 'n klomp gesinne?
          - watter instelling reflekteer die samelewing die beste: die gesin of die
          skool?
          - watter instelling vorm die basis van enige samelewing: die gesin of die
          skool?
          - met watter mense het die kind in die samelewing te doen: mense van
          verskillende ouderdomme (soos in 'n gesin) of almal van dieselfde ouderdom
          wat min of meer dieselfde dinge moet doen en dieselfde moet optree (skole)?

          Tweedens, 'aanvaar' ons as vanselfsprekend dat skole die kinders die beste
          kan opvoed om te sosialiseer. Maar is dit werklik so? Studies in die VSA
          het gewys dat kinders in tuisskole net so goed en selfs beter 'sosialiseer'
          as kinders in skole. Verder kom daar uit die geskiedenis hierdie duidelike
          getuienis van Totius:

          "Ons kan gerus sê dat ons beste kerkmanne nou nog diegene is wat nooit 'n
          staatskool gesien het nie maar net geleef het uit dit wat van vader of
          moeder geleer is, aangevul deur die onderrig in lees en skryf, wat van die
          huisonderwyser ontvang is. En daardie werk seën God nou nog. Ons beste
          katkisante kry ons uit die huise waar vader en moeder in staat is om hulle
          kinders 'n Gereformeerde opvoeding te gee. Ja, selfs die aanwesigheid van
          'n nie so slegte staatskool kon in hierdie opsig die gebrek van die ouers
          nie aanvul nie. "

          Derdens, is dit die taak van die skool om die kind te 'sosialiseer'? Wat is
          die gesin dan: slegs 'n hotel waar kinders slaap en eet?

          Vierdens, die stelling dat jy individualisties is as jy tuisskool, en nie
          die kerk se skool [as verlengstuk] gebruik nie, neig na sektarisme. Wat van
          'n kerk wat nie 'n skool het nie? Waar in die belydenis word dit van ons
          vereis om by 'n spesfieke adres ons kinders te onderrig of te laat onderrig?
          Wel word van ons ge-eis dat ons ons kinders in die 'gereformeerde leer'
          onderrig of laat onderrig, maar nêrens word gesê dit moet 'n institusieskool
          wees nie.

          Vyfdens, aanvaar ek dat tuisskole kan neig na individualisme ... net soos
          gewone skole kan neig na sosialisme! Laat ons mekaar wys om die gevare na
          alle kante! 'Gevare' is maar deel van die hele lewe!

          Sesdens, kan ek met sekerheid sê dat die 'roeping t.o.v. van die
          volksverband', afhangende is van die lewensbeskouing van die ouers en NIE
          van die 'skoolmodel' wat die ouers kies nie. Ek ken bv. 'n sekere
          kerkverband wat geensins betrokke is by die 'saak van die volk' nie en hulle
          het 'n eie privaatskool, terwyl daar gesinne is in daardie selfde
          kerkverband wat tuisskool en baie nou betrokke is by die verskillende sake
          van ons volk!

          Sewende, dink ek daar is baie onkunde oor wat tuisskole behels. Net soos
          mens goeie en slegte skole kan kry, so sal jy goeie en slegte tuisskole kan
          kry. Vir wie belangstel om verder daaroor te lees, kan my gerus kontak vir
          verdere inligting. 'n Goeie inleiding tot tuisskole, is die boek van Clay
          en Sally Clarkson: 'Wholehearted Child Home Education Handbook' [beskikbaar
          by Esra Boeke], asook my eie artikel in die Esra Verslag, nr.39, Febr-Jun
          1999, waarin ekself 'n artikel skryf wat tuisskole verwoord vanuit 'n
          skriftuurlike, konfessionele en histories-opvoedkundige oogpunt.

          Laastens: let wel: ek wil nie die een model teen die ander afspeel nie.
          Daar sal ouers wees wat dit kan doen en ander weer nie. Ek hoop in die
          toekoms dat hierdie twee onderwysmodelle, gegrond op Skrif, belydenis en
          doopbelofte, sal saamwerk om Christus se Kerk en God se Koninkryk te
          bevorder, en dit op alle terreine van lewe en denke ... ook in die
          volksverband waar Christus se Koningsheerskappy geproklameer moet word!

          Leonard, ek hoop ek het 'n paar antwoorde verskaf asook verdere punte vir
          goeie gesprek!

          Verbondsgroete
          Slabbert Le Cornu
          ----------------------------------------------------------------------------
          --------------
          INSTITUUT VIR CHRISTUS & KULTUUR STUDIES:
          Die Esra Verslag, Esra Boeke, seminare, studiegroepe, ens.
          Posbus 31974, Totiusdal, 0134, Pretoria, RSA
          Tel./Faks: 012-3315483 E-pos: slecornu@...
          "Vir die Verbond, Wet en Evangelie" -Op.12:17
          ----------------------------------------------------------------------------
          ---------------


          -----Original Message-----
          From: Leonard van der Dussen <lvddussen@...>
          To: calvyn@egroups.com <calvyn@egroups.com>
          Date: Monday, October 04, 1999 4:30 PM
          Subject: [calvyn] Skool en 5de gebod - Tuisskool dalk weer dink?


          >Die tuisskoolgedagte regverdig op sigself 'n bietjie bespreking.
          >
          >Myns insiens loop mens met tuisskool die gevaar om 'n kind groot te
          >maak wat nie weet hoe om IN hierdie wêreld, maar nie VAN hierdie
          >wêreld, te leef nie. En is hy dan 'n nuttige burger wat sy plek as
          >Christen in die samelewing kan volstaan?
          >
          >Beantwoord die tuisskool aan die gedagte om mekaar op te soek as
          >gelowiges? (m a w die groter skool kan gesien word as 'n verlenging
          >van die kerkgemeenskap) in teenstelling met individualisme.
          >
          >Moontlik is bostaande meer vrae as antwoorde, maar ek sou tog
          >graag menings wil wissel oor roeping in volksverband, d w s dat
          >mens ook as volk jou kinders moet leer om saam te werk, ten einde
          >'n bepaalde, begrensde deel van die aarde te kan bewerk en te
          >bewaak.
          >
          >Groete
          >Leonard
          >
          >Send reply to: calvyn@egroups.com
          >From: "HENNIE VAN DIJK" <antje@...>
          >To: <calvyn@egroups.com>
          >Date sent: Mon, 4 Oct 1999 10:24:28 +0200
          >Subject: [calvyn] Re: Skool en 5de gebod
          >
          >> Hallo
          >> Eers nog 'n bietjie info:
          >> 1. Hier in Nederland is lyfstraf op skole verbode.
          >> 2. Ons het in 1997 in SA tuisskool gedoen. Na ons verhuising na Nederland
          >> doen ons dit op die oomblik nie, moontlik later weer.
          >>
          >> Groete
          >> Hennie van Dijk
          >> Steenwijkerwold, Nederland
          >>
          >>
          >>
          >> ------------------------------------------------------------------------
          >>
          >> eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/calvyn
          >> http://www.egroups.com - Simplifying group communications
          >>
          >>
          >>
          >>
          >
          >
          >___________________________________________________
          >VDDB Tel. +27 12 663-2710
          >Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
          >CLUBVIEW
          >Republiek van Suid-Afrika
          >0014
          >E-Pos: lvddussen@...
          >Botswana cell phone +267 72-100-962
          >___________________________________________________
          >
          >------------------------------------------------------------------------
          >
          >eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/calvyn
          >http://www.egroups.com - Simplifying group communications
          >
          >
          >
          >
         • HENNIE VAN DIJK
          Leendert van Oostrum was so gaaf om ook sy kommentaar n.a.v. Leonard se vrae aan my deur te stuur vir plasing op die lys: ************** Die tuisskoolgedagte
          Message 9 of 11 , Oct 8, 1999
          • 0 Attachment
           Leendert van Oostrum was so gaaf om ook sy kommentaar n.a.v. Leonard se vrae
           aan my deur te stuur vir plasing op die lys:
           **************
           Die tuisskoolgedagte regverdig op sigself 'n bietjie bespreking.
           > >
           > >Myns insiens loop mens met tuisskool die gevaar om 'n kind groot te
           > >maak wat nie weet hoe om IN hierdie wêreld, maar nie VAN hierdie
           > >wêreld, te leef nie. En is hy dan 'n nuttige burger wat sy plek as
           > >Christen in die samelewing kan volstaan?

           Hmmmmmmm...... Ek dink hier is wanopvattings ter sprake oor waar "die
           wêreld" en "die samelewing" eintlik te vinde is.

           Sonder om 'n akademiese tesis te produseer, kan ek dit nie beter uiteensit
           nie, as wat ou Prof Dirk Visser van UNISA gedoen het nie. Hy beskryf "hoe
           maak mens 'n skool":

           1. Kies iewers wat bietjie afgesonder is.
           2. Bou daar mure om, en 'n dak oor. Noem dit "DIE PEDAGOGIESE RUIMTE".
           3. Gaan uit in die werklikheid, en verwyder 30 kinders daaruit. Plaas hulle
           in DIE PEDAGOGIESE RUIMTE.
           4. Stel 'n onderwyser aan, en plaas die onderwyser saam met die kinders in
           DIE PEDAGOGIESE RUIMTE.
           5. Die funksie van die onderwyser is om uit te gaan in die werklikheid, om
           afbeeldings, beskrywings, modelle en monsters van die werklikheid te
           versamel. Hy bring dit dan in DIE PEDAGOGIESE RUIMTE in om die kinders
           daarmee voor te berei om te gaan funksioneer in die werklikheid waaruit jy
           hulle in die eerste plek verwyder het.

           Waar dit "die samelewing" aangaan, moet mens jou afvra hoeveel van ons
           vandag werk, speel of aanbid in groepe van dertig mense van dieselfde
           ouderdom en lewenservaring wat ter selfdertyd dieselfde dinge doen onder die
           toesig van een ander mens. Behalwe in skole, vind mens dit omtrent net in
           die Weermag en in die tronk. Nee, die meeste van ons bevind ons meesal in
           klein groepe van mense met 'n verskeidenheid agtergonde, kundighede en
           ervaring, wat saamwerk aan bepaalde projekte. Hiervan die die huisgesin 'n
           veel getrouer model as wat die tipiese skool is.

           Ek sou, as ek erg sinies was, beweer dat die skool die beste plek is om
           kinders voor te berei vir 'n loopbaan as dwangarbeider of bandiet (conscript
           or convict). Die huisgesin, daarenteen, is 'n heel akkurate model van die
           meeste ander situasies in ons samelewing.

           > >
           > >Beantwoord die tuisskool aan die gedagte om mekaar op te soek as
           > >gelowiges? (m a w die groter skool kan gesien word as 'n verlenging
           > >van die kerkgemeenskap) in teenstelling met individualisme.

           Die assosiasie van tuisonderwys met "individualisme" het ek al tevore
           teëgekom. Ek weet egter nie waarop hierdie aanname berus nie. Dit word
           beslis nie gerugsteun deur die omvangryke navorsing oor die sosialisering
           van kinders in tuisonderwys nie. Die bevindinge dui juis daarop dat kinders
           in tuisonderwys beter saamwerk met ander, en meer bereid is om vreemdes in
           'n groep te verwelkom (die kliekvorming wat tipies is van skoolgemeenskappe
           is meerendeel afwesig onder tuisleerders wat in sosiale situasies geplaas
           word).

           Eenvoudige logika kan miskien vir ons aan enkele verklarings help as ons sou
           wonder oor die resultate van die navorsing - byvoorbeeld:

           In skoolsituasies is daar in werklikheid bitter weinig druk op individue om
           te leer om klaar te kom met bepaalde ander individue. As 'n kind nie regkom
           met een klasmaat nie, is daar vele ander met wie hy kan omgaan. (Kyk maar
           hoe die groepe in skole wissel, en hoe individue verskuif tussen
           "in"-groepe, "uit"-groepe, ens.) In die huisgesin word hy, daarenteen, as't
           ware gedwing om te leer om langtermynverhoudinge te stig en te onderhou. Wat
           in werklikheid gebeur, is dat die skoolkind se leefwêreld versplinter word
           tussen gesin, skool en verenigingslewe, en binne die skool verder tussen
           verskillende groepe. Psigologies is individualsime juis die gevolg van so 'n
           versplinterde leefwêreld waar die individu van een oomblik tot die volgende
           verskillende rolle moet vertolk.

           Maar, tussen hakies. Ek is nie bewus van enige Skriftuurlike gronde vir 'n
           bewering dat die skool as 'n verlenging van die kerkgemeenskap (as
           fundamentele samelewingstruktuur) gesien moet word nie. In die gereformeerde
           tradisie word juis die teenoorgestelde standpunt gehandhaaf: die skool word
           gesien as verlengstuk van die huisgesin as fundamentele samelewingstruktuur.
           (Ek weet dat daar pedagoë is wat die skool self as fundamentele
           samelewingstruktuur wil sien. Hierdie standpunt is egter meer algemeen onder
           die sekulêr-humanistiese fundamentele pedagoë, en nie so algemeen in
           gereformeerde kringe nie, soos mens kan sien uit omtrent enige
           onderwysfilosofiese werke wat in gereformeerde dampkring ontstaan het.
           Vergelyk gerus standpunte uit UNISA met standpunte uit PU vir CHO) Selfs
           waar gereformeerde gemeentes skole onderhou, word daar meesal sterk klem
           daarop gelê dat die skool 'n "ouerskool" is. Die term "kerkskool",
           daarenteen, is meer algemeen in die Roomse tradisie. (In versuilde
           samelewings soos Nederland en Kanada is die onderskeid tussen kerk, skool en
           staat heelwat meer vaag as in SA, en die beginsels soos hierbo veel minder
           duidelik herkenbaar.)

           > >
           > >Moontlik is bostaande meer vrae as antwoorde, maar ek sou tog
           > >graag menings wil wissel oor roeping in volksverband, d w s dat
           > >mens ook as volk jou kinders moet leer om saam te werk, ten einde
           > >'n bepaalde, begrensde deel van die aarde te kan bewerk en te
           > >bewaak.

           Ek dink dat dit algemeen aanvaar word - op Skriftuurlike sowel as sekulêre
           gronde - dat die huisgesin die fundamentele bousteen van die volk is. Die
           wyse waarop Nehemia, byvoorbeeld, die herbou van die mure van Jerusalem
           ge-organiseer het, was hoofsaaklik volgens families, en nie, byvoorbeeld,
           volgens ouderdomskohorte nie.

           Die praktyk om die samelewing te organiseer volgens ouderdomskohorte is nie
           algemeen in die Skrif of in die Westerse kultuur nie (en ook nie in die
           nabye of verre Ooste nie). In die Westerse kultuur het die praktyk
           hoofsaaklik saam met die industriële era gekom, en is dit in die
           na-industriële era besig om vinniger te verdwyn as waarvan ons dikwels bewus
           is. In die Afrikatradisie, daarenteen, is die organisering van samelewings
           volgens ouderdomskohorte heel algemeen.

           Die skool, as verskynsel, is natuurlik bekend in die Skrif, sowel as in die
           voor-industriële Westerse kultuur. Maar dit was slegs 'n klein persentasie
           kinders en jongmense wat skole bygewoon het - daardie klein groep wat (soos
           Samuel, maar sien onder) vir buitengewone diens voorberei moes word. Dit was
           mense wat vermoëns moes leer wat nie deel gevorm het van die algemene
           kultuur van die volk nie - byvoorbeeld om te lees, te skryf, of die spesiale
           wiskunde te doen wat priesters in Egipte en Babilonië moes leer om die
           astronomie te beoefen.

           Die groot gros kinders in die Bybel en in ons eie tradisie tot baie onlangs,
           het in gesinsverband alles geleer wat hulle benodig het om te kan
           funksioneer in die samelewing. Alles wat hulle geleer het was deel van die
           algemene kultuur van hul volk. Met die koms van die vakleerlingstelsel is
           die gesinstruktuur behou - kinders wat 'n vak moes leer wat nie deel van die
           vaardighede van hul eie familie was nie, is formeel in die gesin van hul
           leermeester opgeneem. (Ek dink dat die verskynsel van die profeteskole in
           die Ou Testament meer hierdie gesinskarakter gehad het as die karakter van
           die skool soos ons hom ken. Ook Socrates se skool was eerder op
           vakleerlingskap in gesinsverband gestruktureer, en ek reken dié van Paulus
           se leermeester Gamaliël ook. Socrates en Gamaliël het natuurlik gewerk op 'n
           vlak en met mense wat ons vandag as tersiêre onderwys sou klassifiseer.)

           Met die koms van die industriële revolusie moes groot getalle mense skielik
           vermoëns leer wat tevore slegs vir 'n klein persentasie van die bevolking
           nodig was - geletterdheid en tegniese vermoëns om masjiene - insluitende
           tikmasjiene - te bedien.

           Na twee honderd jaar met die industrie om ons, waag ek dit egter om te
           beweer dat, tot ten minste standerd sewe-vlak (standerd, nie graad nie) daar
           weinig op skool geleer word wat nie reeds deel van die algemene kultuur is,
           en deel vorm van die gewone bedrywighede van die gemiddelde gesin nie.

           My persepsie van die fundamentele organisasie van die Afrikanervolk, in
           teenstelling met - byvoorbeeld - die Zoeloevolk, is dat Afrikaanse
           samelewings primêr volgens gesinne gestruktureer is. Vir militêre doeleindes
           is 'n kohortorganisasie tydelik aangeneem (soos ook deur Israel). Daardie
           organsiasie is egter beperk tot die militêre take. Met sy kommandostelsel
           het die Afrikaner ook die militêre taak so na as moontlik aan die gesin
           gebring. In belangrike opsig was die boeregesin op die Oosgrens, soos vandag
           op plase, in werklikheid die militêre struktuur wat in die eerste vuurlinie
           gestaan het. Die kohortgeoriënteerde kommando het as tweede-ordestruktuur in
           werking getree.

           Ek stem volkome saam dat ons 'n roeping in volksverband het. In die eerste
           plek vereis daardie roeping van ons om die gesinne van die volk sterk,
           aktief en funksioneel te maak. Tuisonderwys het reeds getoon dat hy juis
           sterk gesinne bevorder. In die tweede plek vereis die roeping dat ons moet
           leer om saam te werk met ander mense. Ook in hierdie opsig blyk dit dat
           tuisonderwys 'n beter reputasie het as skoolonderwys. Waar dit die militêre
           taak aangaan, is dit nodig om kennis te neem van veranderinge wat
           plaasgevind het in moderne oorlogvoering. Die groot kohorte van Saul, Chaka
           en Napoleon is nie meer met ons nie. Battaljonne van voetsoldate, ruitery,
           ens. is hoofsaaklik nog 'n vredestydse struktuur. Teen die tagtigerjare het
           selfs die SA Leër begin opereer in klein spanne (gedeeltes van 'n peleton)
           wat saamgestel is uit individue met verskillende spesialistake. Hierdie is,
           natuurlik, tendense eerder as gegewens maar, weereens, is die huisgesin 'n
           beter model hiervan as wat die skool met klasse van dertig tot vyftig is.

           ************
           Hennie
          • Leonard van der Dussen
           Send reply to: calvyn@egroups.com From: HENNIE VAN DIJK To: Date sent: Fri, 8
           Message 10 of 11 , Oct 8, 1999
           • 0 Attachment
            Send reply to: calvyn@egroups.com
            From: "HENNIE VAN DIJK" <antje@...>
            To: <calvyn@egroups.com>
            Date sent: Fri, 8 Oct 1999 14:29:49 +0200
            Subject: [calvyn] Re: Skool en 5de gebod - Tuisskool dalk weer dink?

            > Leendert van Oostrum was so gaaf om ook sy kommentaar n.a.v. Leonard se vrae
            > aan my deur te stuur vir plasing op die lys:
            > **************
            > Die tuisskoolgedagte regverdig op sigself 'n bietjie bespreking.
            > > >
            > > >Myns insiens loop mens met tuisskool die gevaar om 'n kind groot te
            > > >maak wat nie weet hoe om IN hierdie wêreld, maar nie VAN hierdie
            > > >wêreld, te leef nie. En is hy dan 'n nuttige burger wat sy plek as
            > > >Christen in die samelewing kan volstaan?
            >
            > Hmmmmmmm...... Ek dink hier is wanopvattings ter sprake oor waar "die
            > wêreld" en "die samelewing" eintlik te vinde is.
            >
            > Sonder om 'n akademiese tesis te produseer, kan ek dit nie beter uiteensit
            > nie, as wat ou Prof Dirk Visser van UNISA gedoen het nie. Hy beskryf "hoe
            > maak mens 'n skool":
            >
            > 1. Kies iewers wat bietjie afgesonder is.
            > 2. Bou daar mure om, en 'n dak oor. Noem dit "DIE PEDAGOGIESE RUIMTE".
            > 3. Gaan uit in die werklikheid, en verwyder 30 kinders daaruit. Plaas hulle
            > in DIE PEDAGOGIESE RUIMTE.
            > 4. Stel 'n onderwyser aan, en plaas die onderwyser saam met die kinders in
            > DIE PEDAGOGIESE RUIMTE.
            > 5. Die funksie van die onderwyser is om uit te gaan in die werklikheid, om
            > afbeeldings, beskrywings, modelle en monsters van die werklikheid te
            > versamel. Hy bring dit dan in DIE PEDAGOGIESE RUIMTE in om die kinders
            > daarmee voor te berei om te gaan funksioneer in die werklikheid waaruit jy
            > hulle in die eerste plek verwyder het.
            >
            > Waar dit "die samelewing" aangaan, moet mens jou afvra hoeveel van ons
            > vandag werk, speel of aanbid in groepe van dertig mense van dieselfde
            > ouderdom en lewenservaring wat ter selfdertyd dieselfde dinge doen onder die
            > toesig van een ander mens. Behalwe in skole, vind mens dit omtrent net in
            > die Weermag en in die tronk. Nee, die meeste van ons bevind ons meesal in
            > klein groepe van mense met 'n verskeidenheid agtergonde, kundighede en
            > ervaring, wat saamwerk aan bepaalde projekte. Hiervan die die huisgesin 'n
            > veel getrouer model as wat die tipiese skool is.

            Die klasgrootte van dertig nie 'n noodwendigheid nie. Klasse kan van
            2 tot 60 strek, maar moet natuurlik nie te groot wees nie. Die
            werksituasie is selde kleiner as 5 tot 10 mense met wie daar
            tussenwerking is.

            >
            > Ek sou, as ek erg sinies was, beweer dat die skool die beste plek is om
            > kinders voor te berei vir 'n loopbaan as dwangarbeider of bandiet (conscript
            > or convict). Die huisgesin, daarenteen, is 'n heel akkurate model van die
            > meeste ander situasies in ons samelewing.

            So ongeveer 100% van ons wat nou vol in die lewe staan, is dus
            dwangarbeiders en bandiete. Siniens voorwaar.

            >
            > > >
            > > >Beantwoord die tuisskool aan die gedagte om mekaar op te soek as
            > > >gelowiges? (m a w die groter skool kan gesien word as 'n verlenging
            > > >van die kerkgemeenskap) in teenstelling met individualisme.
            >
            > Die assosiasie van tuisonderwys met "individualisme" het ek al tevore
            > teëgekom. Ek weet egter nie waarop hierdie aanname berus nie. Dit word
            > beslis nie gerugsteun deur die omvangryke navorsing oor die sosialisering
            > van kinders in tuisonderwys nie. Die bevindinge dui juis daarop dat kinders
            > in tuisonderwys beter saamwerk met ander, en meer bereid is om vreemdes in
            > 'n groep te verwelkom (die kliekvorming wat tipies is van skoolgemeenskappe
            > is meerendeel afwesig onder tuisleerders wat in sosiale situasies geplaas
            > word).
            >
            > Eenvoudige logika kan miskien vir ons aan enkele verklarings help as ons sou
            > wonder oor die resultate van die navorsing - byvoorbeeld:
            >
            > In skoolsituasies is daar in werklikheid bitter weinig druk op individue om
            > te leer om klaar te kom met bepaalde ander individue. As 'n kind nie regkom
            > met een klasmaat nie, is daar vele ander met wie hy kan omgaan. (Kyk maar
            > hoe die groepe in skole wissel, en hoe individue verskuif tussen
            > "in"-groepe, "uit"-groepe, ens.) In die huisgesin word hy, daarenteen, as't
            > ware gedwing om te leer om langtermynverhoudinge te stig en te onderhou. Wat
            > in werklikheid gebeur, is dat die skoolkind se leefwêreld versplinter word
            > tussen gesin, skool en verenigingslewe, en binne die skool verder tussen
            > verskillende groepe. Psigologies is individualsime juis die gevolg van so 'n
            > versplinterde leefwêreld waar die individu van een oomblik tot die volgende
            > verskillende rolle moet vertolk.

            Goed en wel vanuit wat ek na buitetoe doen; maar hoe leer ek om
            ander mense se optrede teenoor my te interpreteer en te hanteer?

            >
            > Maar, tussen hakies. Ek is nie bewus van enige Skriftuurlike gronde vir 'n
            > bewering dat die skool as 'n verlenging van die kerkgemeenskap (as
            > fundamentele samelewingstruktuur) gesien moet word nie. In die gereformeerde
            > tradisie word juis die teenoorgestelde standpunt gehandhaaf: die skool word
            > gesien as verlengstuk van die huisgesin as fundamentele samelewingstruktuur.
            > (Ek weet dat daar pedagoë is wat die skool self as fundamentele
            > samelewingstruktuur wil sien. Hierdie standpunt is egter meer algemeen onder
            > die sekulêr-humanistiese fundamentele pedagoë, en nie so algemeen in
            > gereformeerde kringe nie, soos mens kan sien uit omtrent enige
            > onderwysfilosofiese werke wat in gereformeerde dampkring ontstaan het.
            > Vergelyk gerus standpunte uit UNISA met standpunte uit PU vir CHO)

            Sal nou nie weet wat hulle te sê het nie. CHO staan nou weer vir ?

            Selfs
            > waar gereformeerde gemeentes skole onderhou, word daar meesal sterk klem
            > daarop gelê dat die skool 'n "ouerskool" is. Die term "kerkskool",
            > daarenteen, is meer algemeen in die Roomse tradisie. (In versuilde
            > samelewings soos Nederland en Kanada is die onderskeid tussen kerk, skool en
            > staat heelwat meer vaag as in SA, en die beginsels soos hierbo veel minder
            > duidelik herkenbaar.)

            Kerkskole is nie onder bespreking nie, net die beginsel van
            liefdesgemeenskap ook na buite die huisgesin.

            >
            > > >
            > > >Moontlik is bostaande meer vrae as antwoorde, maar ek sou tog
            > > >graag menings wil wissel oor roeping in volksverband, d w s dat
            > > >mens ook as volk jou kinders moet leer om saam te werk, ten einde
            > > >'n bepaalde, begrensde deel van die aarde te kan bewerk en te
            > > >bewaak.
            >
            > Ek dink dat dit algemeen aanvaar word - op Skriftuurlike sowel as sekulêre
            > gronde - dat die huisgesin die fundamentele bousteen van die volk is. Die
            > wyse waarop Nehemia, byvoorbeeld, die herbou van die mure van Jerusalem
            > ge-organiseer het, was hoofsaaklik volgens families, en nie, byvoorbeeld,
            > volgens ouderdomskohorte nie.
            >
            > Die praktyk om die samelewing te organiseer volgens ouderdomskohorte is nie
            > algemeen in die Skrif of in die Westerse kultuur nie (en ook nie in die
            > nabye of verre Ooste nie). In die Westerse kultuur het die praktyk
            > hoofsaaklik saam met die industriële era gekom, en is dit in die
            > na-industriële era besig om vinniger te verdwyn as waarvan ons dikwels bewus
            > is. In die Afrikatradisie, daarenteen, is die organisering van samelewings
            > volgens ouderdomskohorte heel algemeen.

            >
            > Die skool, as verskynsel, is natuurlik bekend in die Skrif, sowel as in die
            > voor-industriële Westerse kultuur. Maar dit was slegs 'n klein persentasie
            > kinders en jongmense wat skole bygewoon het - daardie klein groep wat (soos
            > Samuel, maar sien onder) vir buitengewone diens voorberei moes word. Dit was
            > mense wat vermoëns moes leer wat nie deel gevorm het van die algemene
            > kultuur van die volk nie - byvoorbeeld om te lees, te skryf, of die spesiale
            > wiskunde te doen wat priesters in Egipte en Babilonië moes leer om die
            > astronomie te beoefen.
            >
            > Die groot gros kinders in die Bybel en in ons eie tradisie tot baie onlangs,
            > het in gesinsverband alles geleer wat hulle benodig het om te kan
            > funksioneer in die samelewing. Alles wat hulle geleer het was deel van die
            > algemene kultuur van hul volk. Met die koms van die vakleerlingstelsel is
            > die gesinstruktuur behou - kinders wat 'n vak moes leer wat nie deel van die
            > vaardighede van hul eie familie was nie, is formeel in die gesin van hul
            > leermeester opgeneem. (Ek dink dat die verskynsel van die profeteskole in
            > die Ou Testament meer hierdie gesinskarakter gehad het as die karakter van
            > die skool soos ons hom ken. Ook Socrates se skool was eerder op
            > vakleerlingskap in gesinsverband gestruktureer, en ek reken dié van Paulus
            > se leermeester Gamaliël ook. Socrates en Gamaliël het natuurlik gewerk op 'n
            > vlak en met mense wat ons vandag as tersiêre onderwys sou klassifiseer.)
            >
            > Met die koms van die industriële revolusie moes groot getalle mense skielik
            > vermoëns leer wat tevore slegs vir 'n klein persentasie van die bevolking
            > nodig was - geletterdheid en tegniese vermoëns om masjiene - insluitende
            > tikmasjiene - te bedien.

            Hier kom wysheid te pas - inderdaad is dit vandag vir die
            gemiddelde ouer (of een privaatonderwyser) moeilik om sy kind al
            die vaardighede self te leer wat nodig is om in die dolle wêreld van
            vandag staande te kan bly. Goed en wel dat 'n kind al die regte
            geestelike voedsel kry, maar ten ene male staan hy in dieselfde tou
            vir werk as al die ander wat op tegniese vlak vroeg-vroeg al begin
            leer het by vakkenners.


            >
            > Na twee honderd jaar met die industrie om ons, waag ek dit egter om te
            > beweer dat, tot ten minste standerd sewe-vlak (standerd, nie graad nie) daar
            > weinig op skool geleer word wat nie reeds deel van die algemene kultuur is,
            > en deel vorm van die gewone bedrywighede van die gemiddelde gesin nie.
            >
            > My persepsie van die fundamentele organisasie van die Afrikanervolk, in
            > teenstelling met - byvoorbeeld - die Zoeloevolk, is dat Afrikaanse
            > samelewings primêr volgens gesinne gestruktureer is.

            Korrek, maar die Voortrekkers het wel in groepe saamgetrek. Net so
            bestaan 'n gemeente uit baie gesinne en funksioneer 'n kommando
            eers wanneer die mense byeen is. Die arme gesinne wat hulle in die
            eerste linie alleen moes verdedig, sou veel beter daaraan toe
            gewees het as dit prakties moontlik sou gewees het om gedurig
            bymekaar te staan. 'n Laer het baie waens nodig.

            Terloops, wat die Zoeloes doen of nie doen nie, is irrelevant gemeet
            in die lig van hulle bydrae om iets op te bou deur die geskiedenis.

            Vir militêre doeleindes
            > is 'n kohortorganisasie tydelik aangeneem (soos ook deur Israel). Daardie
            > organsiasie is egter beperk tot die militêre take. Met sy kommandostelsel
            > het die Afrikaner ook die militêre taak so na as moontlik aan die gesin
            > gebring. In belangrike opsig was die boeregesin op die Oosgrens, soos vandag
            > op plase, in werklikheid die militêre struktuur wat in die eerste vuurlinie
            > gestaan het. Die kohortgeoriënteerde kommando het as tweede-ordestruktuur in
            > werking getree.
            >
            > Ek stem volkome saam dat ons 'n roeping in volksverband het. In die eerste
            > plek vereis daardie roeping van ons om die gesinne van die volk sterk,
            > aktief en funksioneel te maak. Tuisonderwys het reeds getoon dat hy juis
            > sterk gesinne bevorder. In die tweede plek vereis die roeping dat ons moet
            > leer om saam te werk met ander mense. Ook in hierdie opsig blyk dit dat
            > tuisonderwys 'n beter reputasie het as skoolonderwys. Waar dit die militêre
            > taak aangaan, is dit nodig om kennis te neem van veranderinge wat
            > plaasgevind het in moderne oorlogvoering. Die groot kohorte van Saul, Chaka
            > en Napoleon is nie meer met ons nie. Battaljonne van voetsoldate, ruitery,
            > ens. is hoofsaaklik nog 'n vredestydse struktuur. Teen die tagtigerjare het
            > selfs die SA Leër begin opereer in klein spanne (gedeeltes van 'n peleton)
            > wat saamgestel is uit individue met verskillende spesialistake. Hierdie is,
            > natuurlik, tendense eerder as gegewens maar, weereens, is die huisgesin 'n
            > beter model hiervan as wat die skool met klasse van dertig tot vyftig is.

            Skote hier en daar is swak oorlogvoering. Selfs in guerilla-
            bewegings is dit die groep wat die verskil maak - ek vuur terwyl jy
            vorentoe beweeg.

            Ter afsluiting: oor die allesbelangrike taak van die gesin het ek geen
            twyfel nie, maar die gesin kring naderhand uit na 'n familie (kinders
            trou, kry skoonfamilie by, kry selfs kinders en so aan).

            Die verhouding met die skoolvriend, selfde en teenoorgestelde
            geslag, is 'n geleentheid om juis weer vir die latere huwelik te oefen,
            met aanleer van sosiale vaardigheid in die onbekende omgewing,
            terwyl dit - as dit 'n ouerskool is - nog steeds 'n veilige omgewing is.            > ************
            > Hennie
            >
            >
            > ------------------------------------------------------------------------
            >
            > eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/calvyn
            > http://www.egroups.com - Simplifying group communications
            >
            >
            >
            >


            ___________________________________________________
            VDDB Tel. +27 12 663-2710
            Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
            CLUBVIEW
            Republiek van Suid-Afrika
            0014
            E-Pos: lvddussen@...
            Botswana cell phone +267 72-100-962
            ___________________________________________________
            ___________________________________________________
            Received: from haulpak [192.168.0.6] by pos.vddb.co.za (FTGate 2, 2, 0, 1);
            Fri, 08 Oct 99 15:16:24 +0200
            From: "Leonard van der Dussen" <lvddussen@...>
            Organization: VDDB
            To: calvyn@egroups.com
            Date: Fri, 8 Oct 1999 15:18:21 +0200
            MIME-Version: 1.0
            Content-type: text/plain; charset=ISO-8859-1
            Content-transfer-encoding: 8BIT
            Comments: Sender has elected to use 8-bit data in this message.
            If problems arise, refer to postmaster at sender's site.
            Subject: Re: [calvyn] Re: Skool en 5de gebod - Tuisskool dalk weer dink?
            Reply-to: lvddussen@...
            X-Confirm-Reading-To: lvddussen@...
            X-pmrqc: 1
            Return-receipt-to: lvddussen@...
            Priority: normal
            In-reply-to: <002c01bf1188$f08c1540$95d899d4@pbn-computer>
            X-mailer: Pegasus Mail for Win32 (v3.11)
            Message-Id: <f9910081516240084@local>

            Send reply to: calvyn@egroups.com
            From: "HENNIE VAN DIJK" <antje@...>
            To: <calvyn@egroups.com>
            Date sent: Fri, 8 Oct 1999 14:29:49 +0200
            Subject: [calvyn] Re: Skool en 5de gebod - Tuisskool dalk weer dink?

            > Leendert van Oostrum was so gaaf om ook sy kommentaar n.a.v. Leonard se vrae
            > aan my deur te stuur vir plasing op die lys:
            > **************
            > Die tuisskoolgedagte regverdig op sigself 'n bietjie bespreking.
            > > >
            > > >Myns insiens loop mens met tuisskool die gevaar om 'n kind groot te
            > > >maak wat nie weet hoe om IN hierdie wêreld, maar nie VAN hierdie
            > > >wêreld, te leef nie. En is hy dan 'n nuttige burger wat sy plek as
            > > >Christen in die samelewing kan volstaan?
            >
            > Hmmmmmmm...... Ek dink hier is wanopvattings ter sprake oor waar "die
            > wêreld" en "die samelewing" eintlik te vinde is.
            >
            > Sonder om 'n akademiese tesis te produseer, kan ek dit nie beter uiteensit
            > nie, as wat ou Prof Dirk Visser van UNISA gedoen het nie. Hy beskryf "hoe
            > maak mens 'n skool":
            >
            > 1. Kies iewers wat bietjie afgesonder is.
            > 2. Bou daar mure om, en 'n dak oor. Noem dit "DIE PEDAGOGIESE RUIMTE".
            > 3. Gaan uit in die werklikheid, en verwyder 30 kinders daaruit. Plaas hulle
            > in DIE PEDAGOGIESE RUIMTE.
            > 4. Stel 'n onderwyser aan, en plaas die onderwyser saam met die kinders in
            > DIE PEDAGOGIESE RUIMTE.
            > 5. Die funksie van die onderwyser is om uit te gaan in die werklikheid, om
            > afbeeldings, beskrywings, modelle en monsters van die werklikheid te
            > versamel. Hy bring dit dan in DIE PEDAGOGIESE RUIMTE in om die kinders
            > daarmee voor te berei om te gaan funksioneer in die werklikheid waaruit jy
            > hulle in die eerste plek verwyder het.
            >
            > Waar dit "die samelewing" aangaan, moet mens jou afvra hoeveel van ons
            > vandag werk, speel of aanbid in groepe van dertig mense van dieselfde
            > ouderdom en lewenservaring wat ter selfdertyd dieselfde dinge doen onder die
            > toesig van een ander mens. Behalwe in skole, vind mens dit omtrent net in
            > die Weermag en in die tronk. Nee, die meeste van ons bevind ons meesal in
            > klein groepe van mense met 'n verskeidenheid agtergonde, kundighede en
            > ervaring, wat saamwerk aan bepaalde projekte. Hiervan die die huisgesin 'n
            > veel getrouer model as wat die tipiese skool is.

            Die klasgrootte van dertig nie 'n noodwendigheid nie. Klasse kan van
            2 tot 60 strek, maar moet natuurlik nie te groot wees nie. Die
            werksituasie is selde kleiner as 5 tot 10 mense met wie daar
            tussenwerking is.

            >
            > Ek sou, as ek erg sinies was, beweer dat die skool die beste plek is om
            > kinders voor te berei vir 'n loopbaan as dwangarbeider of bandiet (conscript
            > or convict). Die huisgesin, daarenteen, is 'n heel akkurate model van die
            > meeste ander situasies in ons samelewing.

            So ongeveer 100% van ons wat nou vol in die lewe staan, is dus
            dwangarbeiders en bandiete. Siniens voorwaar.

            >
            > > >
            > > >Beantwoord die tuisskool aan die gedagte om mekaar op te soek as
            > > >gelowiges? (m a w die groter skool kan gesien word as 'n verlenging
            > > >van die kerkgemeenskap) in teenstelling met individualisme.
            >
            > Die assosiasie van tuisonderwys met "individualisme" het ek al tevore
            > teëgekom. Ek weet egter nie waarop hierdie aanname berus nie. Dit word
            > beslis nie gerugsteun deur die omvangryke navorsing oor die sosialisering
            > van kinders in tuisonderwys nie. Die bevindinge dui juis daarop dat kinders
            > in tuisonderwys beter saamwerk met ander, en meer bereid is om vreemdes in
            > 'n groep te verwelkom (die kliekvorming wat tipies is van skoolgemeenskappe
            > is meerendeel afwesig onder tuisleerders wat in sosiale situasies geplaas
            > word).
            >
            > Eenvoudige logika kan miskien vir ons aan enkele verklarings help as ons sou
            > wonder oor die resultate van die navorsing - byvoorbeeld:
            >
            > In skoolsituasies is daar in werklikheid bitter weinig druk op individue om
            > te leer om klaar te kom met bepaalde ander individue. As 'n kind nie regkom
            > met een klasmaat nie, is daar vele ander met wie hy kan omgaan. (Kyk maar
            > hoe die groepe in skole wissel, en hoe individue verskuif tussen
            > "in"-groepe, "uit"-groepe, ens.) In die huisgesin word hy, daarenteen, as't
            > ware gedwing om te leer om langtermynverhoudinge te stig en te onderhou. Wat
            > in werklikheid gebeur, is dat die skoolkind se leefwêreld versplinter word
            > tussen gesin, skool en verenigingslewe, en binne die skool verder tussen
            > verskillende groepe. Psigologies is individualsime juis die gevolg van so 'n
            > versplinterde leefwêreld waar die individu van een oomblik tot die volgende
            > verskillende rolle moet vertolk.

            Goed en wel vanuit wat ek na buitetoe doen; maar hoe leer ek om
            ander mense se optrede teenoor my te interpreteer en te hanteer?

            >
            > Maar, tussen hakies. Ek is nie bewus van enige Skriftuurlike gronde vir 'n
            > bewering dat die skool as 'n verlenging van die kerkgemeenskap (as
            > fundamentele samelewingstruktuur) gesien moet word nie. In die gereformeerde
            > tradisie word juis die teenoorgestelde standpunt gehandhaaf: die skool word
            > gesien as verlengstuk van die huisgesin as fundamentele samelewingstruktuur.
            > (Ek weet dat daar pedagoë is wat die skool self as fundamentele
            > samelewingstruktuur wil sien. Hierdie standpunt is egter meer algemeen onder
            > die sekulêr-humanistiese fundamentele pedagoë, en nie so algemeen in
            > gereformeerde kringe nie, soos mens kan sien uit omtrent enige
            > onderwysfilosofiese werke wat in gereformeerde dampkring ontstaan het.
            > Vergelyk gerus standpunte uit UNISA met standpunte uit PU vir CHO)

            Sal nou nie weet wat hulle te sê het nie. CHO staan nou weer vir ?

            Selfs
            > waar gereformeerde gemeentes skole onderhou, word daar meesal sterk klem
            > daarop gelê dat die skool 'n "ouerskool" is. Die term "kerkskool",
            > daarenteen, is meer algemeen in die Roomse tradisie. (In versuilde
            > samelewings soos Nederland en Kanada is die onderskeid tussen kerk, skool en
            > staat heelwat meer vaag as in SA, en die beginsels soos hierbo veel minder
            > duidelik herkenbaar.)

            Kerkskole is nie onder bespreking nie, net die beginsel van
            liefdesgemeenskap ook na buite die huisgesin.

            >
            > > >
            > > >Moontlik is bostaande meer vrae as antwoorde, maar ek sou tog
            > > >graag menings wil wissel oor roeping in volksverband, d w s dat
            > > >mens ook as volk jou kinders moet leer om saam te werk, ten einde
            > > >'n bepaalde, begrensde deel van die aarde te kan bewerk en te
            > > >bewaak.
            >
            > Ek dink dat dit algemeen aanvaar word - op Skriftuurlike sowel as sekulêre
            > gronde - dat die huisgesin die fundamentele bousteen van die volk is. Die
            > wyse waarop Nehemia, byvoorbeeld, die herbou van die mure van Jerusalem
            > ge-organiseer het, was hoofsaaklik volgens families, en nie, byvoorbeeld,
            > volgens ouderdomskohorte nie.
            >
            > Die praktyk om die samelewing te organiseer volgens ouderdomskohorte is nie
            > algemeen in die Skrif of in die Westerse kultuur nie (en ook nie in die
            > nabye of verre Ooste nie). In die Westerse kultuur het die praktyk
            > hoofsaaklik saam met die industriële era gekom, en is dit in die
            > na-industriële era besig om vinniger te verdwyn as waarvan ons dikwels bewus
            > is. In die Afrikatradisie, daarenteen, is die organisering van samelewings
            > volgens ouderdomskohorte heel algemeen.

            >
            > Die skool, as verskynsel, is natuurlik bekend in die Skrif, sowel as in die
            > voor-industriële Westerse kultuur. Maar dit was slegs 'n klein persentasie
            > kinders en jongmense wat skole bygewoon het - daardie klein groep wat (soos
            > Samuel, maar sien onder) vir buitengewone diens voorberei moes word. Dit was
            > mense wat vermoëns moes leer wat nie deel gevorm het van die algemene
            > kultuur van die volk nie - byvoorbeeld om te lees, te skryf, of die spesiale
            > wiskunde te doen wat priesters in Egipte en Babilonië moes leer om die
            > astronomie te beoefen.
            >
            > Die groot gros kinders in die Bybel en in ons eie tradisie tot baie onlangs,
            > het in gesinsverband alles geleer wat hulle benodig het om te kan
            > funksioneer in die samelewing. Alles wat hulle geleer het was deel van die
            > algemene kultuur van hul volk. Met die koms van die vakleerlingstelsel is
            > die gesinstruktuur behou - kinders wat 'n vak moes leer wat nie deel van die
            > vaardighede van hul eie familie was nie, is formeel in die gesin van hul
            > leermeester opgeneem. (Ek dink dat die verskynsel van die profeteskole in
            > die Ou Testament meer hierdie gesinskarakter gehad het as die karakter van
            > die skool soos ons hom ken. Ook Socrates se skool was eerder op
            > vakleerlingskap in gesinsverband gestruktureer, en ek reken dié van Paulus
            > se leermeester Gamaliël ook. Socrates en Gamaliël het natuurlik gewerk op 'n
            > vlak en met mense wat ons vandag as tersiêre onderwys sou klassifiseer.)
            >
            > Met die koms van die industriële revolusie moes groot getalle mense skielik
            > vermoëns leer wat tevore slegs vir 'n klein persentasie van die bevolking
            > nodig was - geletterdheid en tegniese vermoëns om masjiene - insluitende
            > tikmasjiene - te bedien.

            Hier kom wysheid te pas - inderdaad is dit vandag vir die
            gemiddelde ouer (of een privaatonderwyser) moeilik om sy kind al
            die vaardighede self te leer wat nodig is om in die dolle wêreld van
            vandag staande te kan bly. Goed en wel dat 'n kind al die regte
            geestelike voedsel kry, maar ten ene male staan hy in dieselfde tou
            vir werk as al die ander wat op tegniese vlak vroeg-vroeg al begin
            leer het by vakkenners.


            >
            > Na twee honderd jaar met die industrie om ons, waag ek dit egter om te
            > beweer dat, tot ten minste standerd sewe-vlak (standerd, nie graad nie) daar
            > weinig op skool geleer word wat nie reeds deel van die algemene kultuur is,
            > en deel vorm van die gewone bedrywighede van die gemiddelde gesin nie.
            >
            > My persepsie van die fundamentele organisasie van die Afrikanervolk, in
            > teenstelling met - byvoorbeeld - die Zoeloevolk, is dat Afrikaanse
            > samelewings primêr volgens gesinne gestruktureer is.

            Korrek, maar die Voortrekkers het wel in groepe saamgetrek. Net so
            bestaan 'n gemeente uit baie gesinne en funksioneer 'n kommando
            eers wanneer die mense byeen is. Die arme gesinne wat hulle in die
            eerste linie alleen moes verdedig, sou veel beter daaraan toe
            gewees het as dit prakties moontlik sou gewees het om gedurig
            bymekaar te staan. 'n Laer het baie waens nodig.

            Terloops, wat die Zoeloes doen of nie doen nie, is irrelevant gemeet
            in die lig van hulle bydrae om iets op te bou deur die geskiedenis.

            Vir militêre doeleindes
            > is 'n kohortorganisasie tydelik aangeneem (soos ook deur Israel). Daardie
            > organsiasie is egter beperk tot die militêre take. Met sy kommandostelsel
            > het die Afrikaner ook die militêre taak so na as moontlik aan die gesin
            > gebring. In belangrike opsig was die boeregesin op die Oosgrens, soos vandag
            > op plase, in werklikheid die militêre struktuur wat in die eerste vuurlinie
            > gestaan het. Die kohortgeoriënteerde kommando het as tweede-ordestruktuur in
            > werking getree.
            >
            > Ek stem volkome saam dat ons 'n roeping in volksverband het. In die eerste
            > plek vereis daardie roeping van ons om die gesinne van die volk sterk,
            > aktief en funksioneel te maak. Tuisonderwys het reeds getoon dat hy juis
            > sterk gesinne bevorder. In die tweede plek vereis die roeping dat ons moet
            > leer om saam te werk met ander mense. Ook in hierdie opsig blyk dit dat
            > tuisonderwys 'n beter reputasie het as skoolonderwys. Waar dit die militêre
            > taak aangaan, is dit nodig om kennis te neem van veranderinge wat
            > plaasgevind het in moderne oorlogvoering. Die groot kohorte van Saul, Chaka
            > en Napoleon is nie meer met ons nie. Battaljonne van voetsoldate, ruitery,
            > ens. is hoofsaaklik nog 'n vredestydse struktuur. Teen die tagtigerjare het
            > selfs die SA Leër begin opereer in klein spanne (gedeeltes van 'n peleton)
            > wat saamgestel is uit individue met verskillende spesialistake. Hierdie is,
            > natuurlik, tendense eerder as gegewens maar, weereens, is die huisgesin 'n
            > beter model hiervan as wat die skool met klasse van dertig tot vyftig is.

            Skote hier en daar is swak oorlogvoering. Selfs in guerilla-
            bewegings is dit die groep wat die verskil maak - ek vuur terwyl jy
            vorentoe beweeg.

            Ter afsluiting: oor die allesbelangrike taak van die gesin het ek geen
            twyfel nie, maar die gesin kring naderhand uit na 'n familie (kinders
            trou, kry skoonfamilie by, kry selfs kinders en so aan).

            Die verhouding met die skoolvriend, selfde en teenoorgestelde
            geslag, is 'n geleentheid om juis weer vir die latere huwelik te oefen,
            met aanleer van sosiale vaardigheid in die onbekende omgewing,
            terwyl dit - as dit 'n ouerskool is - nog steeds 'n veilige omgewing is.            > ************
            > Hennie
            >
            >
            > ------------------------------------------------------------------------
            >
            > eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/calvyn
            > http://www.egroups.com - Simplifying group communications
            >
            >
            >
            >


            ___________________________________________________
            VDDB Tel. +27 12 663-2710
            Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
            CLUBVIEW
            Republiek van Suid-Afrika
            0014
            E-Pos: lvddussen@...
            Botswana cell phone +267 72-100-962
            ___________________________________________________
           • HENNIE VAN DIJK
            Leonard ... (conscript ... In alle billikheid teenoor Leendert (hy is nie op die lys nie): dit waarvan jy hom beskuldig, het hy nie gesê nie. Groete Hennie
            Message 11 of 11 , Oct 13, 1999
            • 0 Attachment
             Leonard
             >> Ek sou, as ek erg sinies was, beweer dat die skool die beste plek is om
             >> kinders voor te berei vir 'n loopbaan as dwangarbeider of bandiet
             (conscript
             >> or convict). Die huisgesin, daarenteen, is 'n heel akkurate model van die
             >> meeste ander situasies in ons samelewing.
             >
             >So ongeveer 100% van ons wat nou vol in die lewe staan, is dus
             >dwangarbeiders en bandiete. Siniens voorwaar.
             >

             In alle billikheid teenoor Leendert (hy is nie op die lys nie): dit waarvan
             jy hom beskuldig, het hy nie gesê nie.

             Groete
             Hennie
            Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.