Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Bekendstelling van die jongste uitgawe van DIE KERKPAD op RADIO PRETORIA

Expand Messages
 • Piet van der Kooi
  RADIO PRETORIA kerk in die wêreld SONDAG 25 JUNIE 2000 Die jongste Kerkpad het verskyn. Die redakteur, mnr Piet van der Kooi, skryf in sy hoofartikel oor die
  Message 1 of 1 , Jul 1, 2000
  • 0 Attachment
    

   RADIO PRETORIA

   kerk in die wêreld

   SONDAG 25 JUNIE 2000

   Die jongste Kerkpad het verskyn.

   Die redakteur, mnr Piet van der Kooi, skryf in sy hoofartikel oor die sosialistiese bedeling wat tans in die land aan die orde is. Mnr Van der Kooi sê die regerende Nasionale Party het in 1961 die almagtige God as die Beskikker oor die lotgavalle van nasies en die geskiedenis van die volkere erken. Dit het in die aanhef van die Grondwet ‘n Christelik gemotiveerde politieke belydenis bevat. Hierteenoor huldig die huidige ANC-regering in sy grondwet die ideologie van die Sosialisme. Hy sê dié ideologie is revolusionêr en humanisties. ‘n Gesaghebbende definisie van die sosialisme beskryf dit as ‘n maatskappyvorm waarin die herverdeling van die opbrengste van die produksieproses en seggenskap oor eiendom asook gelyke ontwikkelingskanse grondliggend is. In Suid-Afrika is die ANC verbind aan die marxistiese ideologie van die Kommunisme. Dit het ten doel om die "kapitalistiese" maatskappy wat op privaat eiendomsbesit berus, met die sosialistiese orde te vervang.

   Dit verag die Goddelike opdrag om, "as beelddraer en medewerker van God, die aardbodem tot die eer van sy Naam te ontwikkel, te bou en te bewaak."

   Volgens mnr Van der Kooi is die Bybel uitgesproke teen die vervreemding en diefstal van eiendom. Die Bybel beskerm privaatbesit en stel ‘n hoë premie daarop. Die agtste gebod verbied alle soorte van diefstal en gewelddadige vervreemding van privaatbesit. Hy sê die maklikste middel om eiendom te vervreem, is deur middel van ‘n onbillike verhoging van belastingdruk en ‘n bangmaakproses. Die Vryheidsmanifes van die ANC, wat op 26 Junie 1955 aanvaar is, dreig onder andere dat die land tussen hulle wat dit bewerk herverdeel sal word. Dit is ‘n verklaarde doelwit van die ANC. Dié herverdeling vind gewelddadig plaas, soos dit nou in Zimbabwe gebeur of soos in Suid-Afrika waar belastingdruk sodanig verhoog word dat besitters dit nie kan bybring nie en dan dit waarvoor hulle jare lank gewerk het, so verloor.

   Slabbert le Cornu in sy artikel: "Are you a Dopper?", gee Christene ammunisie vir wanneer hulle aangepraat word om meer "broadminded" te wees. Sy antwoord is: Ons is nie geroep om ‘broadminded’ te wees nie, maar "biblically minded".

   Die Kerkpad meld dat ‘n Simposium oor Jehovagetuies in die Geneeskunde op die 22ste Julie by die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Geneeskunde aangebied word deur dr MC Durand. Hy kan geskakel word in dié verband by telno (012) 333 6867. Dié simposium is ‘n volledige behandeling van die onderwerp oor die Jehovagetuies. Dit sluit in onderwerpe soos wie is die Jehovagetuies, waar kom hulle vandaan en wat is hulle leer? Wat gebeur met die persoon wat in ‘n kultus vasgevang is? Hoe kan ons Jehovagetuies in liefde pastoraal benader? En wat leer die Bybel in verband met die siel van die mens? Dr Durand is chirurg en lektor aan die UP, departement Geneeskunde.

   Dr Durand skryf op die agterblad oor die strafreg en geneeskunde. Hy sê die afgelope tyd het die gevangenisdienste se naam verander na korrektiewe dienste. Baie mense het dit miskien nie agtergekom nie. Sommige het dit wel raakgesien, maar hulle nie veel daaraan gesteur nie. Deur hierdie naamsverandering het daar meer verander as wat met die eerste oogopslag verwag word.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------

   Hierdie berig is opgestel en gelees deur Elsabé Lategan, op die senders van Radio Pretoria, Sondagoggend 25 Junie 2000, 07:45, onder die redaksie van Annemarie Joubert.

   Die redaksie van DIE KERKPAD is vir Radio Pretoria en sy nuuskantoor besonder erkentlik vir die besondere wyse waarop ons blad bekendgestel is.

   DIE KERKPAD staan onder redaksie van P van der Kooi.

   Inligting en administrasie op die adresse:

   Posbus 4237, Pretoria 0001. Tel (012) 332 0879.

   E-pos P van der Kooi <kerkpad@...>

   DIE KERKPAD verskyn ook op ‘n nuw webbladsy, adres; http://home.mweb.co.za/ke/kerkpad 

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.