Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[calvyn] staken etc.

Expand Messages
 • J.L. Swarte
  Beste allemaal, Ik heb gezegd dat gelovigen mogen staken en in het algemeen zich verzetten tegen een onrechtvaardige overheid. Wij hebben in Nederland
  Message 1 of 1 , Jul 31, 1999
   Beste allemaal,
   Ik heb gezegd dat gelovigen mogen staken en in het algemeen zich verzetten tegen een onrechtvaardige overheid. Wij hebben in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog de vraag gehad of de bezetter een van God gegeven overheid was. Er waren gebieden (de oude vissersplaatsen bijvoorbeeld) waar men zich niet verzette tegen de Duitse bezetter om die reden. Gedurende de oorlog was ik nog maar een kind maar de vraag heeft mij vanaf die tijd wel beziggehouden en ik ben tot de conclusie gekomen dat ook overheden, kerkelijk, wereldlijk, niet alleen de staat, maar ook bedrijven waar mensen voor hun welzijn van afhankelijk zijn, een dure plicht hebben tegenover hun onderhorigen. Als een overheid die plicht verzuimd, mogen burgers zich volgens mijn stellige overtuiging, daar tegen verzetten. Vanzelfsprekend als het enigszins kan zonder gebruik van geweld.
   Joop Swarte
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.