Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

10533Dendam Terselubung dalam (novel) The Downfall of Dinasty

Expand Messages
 • kang ahsa
  Jun 5, 2013
   The Downfall of Dinasty adalah novel baru. Novel ini ditulis oleh
   seorang sarjana sejarah dan sedang menyelesaikan master sejarah di
   Cairo, Mesir. Sangat jarang orang Indonesia yang berani menulis
   sejarah Timur Tengah, khususnya Islam abad pertengahan. Apalagi ini
   novel. Tentu butuh waktu yang panjang dan imajinasi yang hebat untuk
   mewujudkannya. Saya kira itu yang telah diupayakan oleh Indra Gunawan,
   penulis novel The Downfall of Dinasty: Khianat di Tanah Baghdad. Novel
   ini diterbitkan Salamadani Grafindo, 2013.

   Dugi kiwari sim kuring can apal dadasarna anu dicepeng penerbit dugi
   ka wantun medalkeun eta novel. Mun ditilik tina eusi carita mah ngan
   ukur mindahkan tina buku sajarah kana basa carita novel. Ngan dipapaes
   bae ngangge lalakon tilu sobat jeung hiji awewe anu cariosna mah
   ngahaja supados aya patali batin deudeuh. Ngan orokaya lalakon fiktif
   eta teu janten mapaes carita malah ngajantenkeun carita sajarah leupas
   tina konteks historisna.

   Jigana keur anu getol maca buku mah cekap ku maos buku-buku samodel
   Ensiklopedia Islam (dikaluarkeun ichtiar baroe van hoeve), The Venture
   of Islam karya Marshall GS Hodgson, Sejarah Sosial Ummat Islam karya
   Ira M.Lapidus, atanapi buku-buku anu diserat ku Rasul Jafarian. Eta
   buku-buku anu kantos diaos ku sim kuring ngeunaan sajarah umat Islam,
   hususna ngeunaan peradaban Islam.

   Mun nilik dina kaverna mah jigana nu serieus eta novel The Downfall of
   Dinasty. Kukituna maksakeun maca eta novel. Diaos ti awal dugi akhir
   eces yen Dinasti Abbasiyah anu kawentar agreng dina kabudyaaan manusia
   sarta janten simbul kajayaan Islam ancurna ku laku urang karajaan
   sorangan. Teu puguh sabab musababna beut bisa kitu. Ngan disebatkeun
   ‘dendam’ madhab.

   Mun diteungeutan dina buku-buku sajarah mah seueur pisan nu janten
   marga lantaran ancurna Dinasti Abbasiyah. Ngan nu nyerat ieu novel
   katinggal ngan tiasa ninggal tina aspek madhab hungkul. Jigana mah
   kedah ngorehan deui—sanajan dina kaca bagean ahir diserat kitab-kitab.
   Katinggalna ngan ukur papaes.

   Kitu deui dina basa anu digunakeun. Teu katinggal kakiatan basa anu
   digunakeun. Kalimah-kalimahna ampir sarua jeung aosan buku biasa.
   Jigana anu nyerat keur ngadongeng. Sesah ninggal unsur sastrana dina
   eta novel. Kitu deui aspek fakta sajarahna sarua jeung seratan
   orentalis anu ngewa ka Islam anu dina buk-bukuna resep ngabolekerkeun
   papaseaan. Padahal mah loba aspek anu tiasa diangkat dina sajarah
   kanggo dinovelkeun nu bakal nganterkeun urang Islam kiwari bangga
   sareng terang naon bae anu kedah dipadamel kanggo ngamajukeun Islam.
   Enya dina sual tujuan nyerat kedah dipaluruh.

   Sanajan dibere komentar ku sastrawan anu kahot, keur simkuring mah teu
   aya anu khas atanapi aheng dina eta novel. Ngan ukur ngaringkes
   sajarah janten carita teras dipapaes ku unsur imajinasi. Ngarana
   imajinasi tangtos kedah dipaluruh deui bener henteuna. Kusabab kitu
   samemeh maos novel The Downfall of Dinasty, usahakeun maosan buku-buku
   sajarah Islam anu kakoncara sarta nilai akademisna kabuktos sapertos
   buku-buku anu disebatkeun di luhur.

   Maaf saya pakai bahasa Sunda. Terasa susah kalau menggunakan bahasa
   Indonesia dalam mengomentari yang bernuansa sensitif. Apalagi kini
   masih kian membara digaungkan di negeri ini sehingga menelan korban
   dan rumah-rumah hangus. Saya merasa ngeri dengan fenomena agama di
   negeri ini. Kalau baca novel The Downfall of Dinasty, seakan-akan
   terlihat sedang terus mengipasi bara dalam sekam.

   Oh iya… sesuai dengan janji saya kepada kawan yang memberi novel The
   Downfall of Dinasty. Saya telah membacanya sampai tuntas. Dari hasil
   baca, saya memberikan catatan untuk novel The Downfall of Dinasty.

   Pertama, ini dari sisi editologi dan standar buku. Dahulu saat saya
   bekerja menjadi editor, senior saya senantiasa mewanti-wanti kalau
   dalam menyunting buku dan lay-out harus sesuai dengan standar yang
   berlaku dalam dunia penerbitan. Karena itu, acuan yang dirujuk adalah
   buku-buku dan pelajaran dari master penerbitan Indonesia: Bambang
   Trim.

   Dalam novel The Downfall of Dinasty, saya menemukan pada ‘running
   title’ halaman kanan diisi dengan nama pengarang. Biasanya yang
   standar: halaman kiri judul buku dan halaman kanan pada ‘running
   title’ diisi dengan bab atau bagian isi buku.

   Kemudian daftar isi buku tidak pada halaman genap, malah pada halaman
   ganjil. Juga pada bagian awal setiap ganti bab atau bagian tidak
   berada pada halaman genap. Malah tidak konsisten. Sepertinya mengejar
   halaman.

   Pada daftar isi tertulis: 10 – Surga di Anbar. Kemudian dibuka halaman
   268, ternyata bab atau bagian tersebut ditulis dengan: Syurga di
   Anbar.

   Masih berkaitan dengan masalah teknis buku dan editologi adalah
   berkaitan dengan nama negara: Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia
   yang disebutkan tokoh Zaid pada halaman 259, tidak sesuai dengan
   konteks historis.

   Saya kira semua orang tahu kalau nama-nama negara tersebut belum
   muncul/berdiri pada zaman Dinasti Abbasiyah. Kalau tak salah,
   negara-negara modern tersebut lahir sekira abad 18 dan 19 Masehi
   (mohon koreksi kalau saya salah). Tidak sejaman dengan Dinasti
   Abbasiyah yang tegak pada abad 8 sampai 13 Masehi. Saya kira ini yang
   luput dari editor. Sangat dimaklumi karena waktu yang mepet harus
   segera terbit.

   Kedua, kecenderungan penulis novel dalam membela mazhab yang dianutnya
   sangat dominan. Sampai-sampai kalimat-kalimat bernada berang muncul
   ditujukan pada mazhab yang dianggapnya menjadi biang musnahnya
   peradaban Islam. Tidak percaya silakan baca halaman 65 sampai 69.
   (Saya teringat dengan seorang cendekiawan yang mengatakan: akhlak
   (seorang penulis) bisa dilihat dari kalimat-kalimat yang ditulis).

   Dari profil bagian belakang, sang penulis novel ini seorang sarjana
   sejarah dan sedang menempuh studi master sejarah di Mesir. Negeri yang
   mayoritas Islam dan lumbung khazanah ilmu-ilmu Islam. Mungkin pola
   pembelajaran sejarah di Indonesia dengan Mesir berbeda. Karena itu,
   saya sangat kagum dengan novel ini yang masih kuat dipengaruhi
   historiografi Barat yang lebih menonjolkan konflik dan politik belah
   bambu. Seorang yang memecah bambu biasanya mengangkat satu belahan dan
   menginjak belahan yang lain. Belahan yang lain itu kemudian dituding
   penyebab utama jatuhnya kejayaan Kerajaan Islam yang besar.

   Saya kira novel The Downfall of Dinasty mengikuti model historiografi
   Barat yang memiliki kecenderungan untuk memecah Islam. Saya kira
   seorang sarjana sejarah Islam yang sudah tercerahkan tidak akan
   terjebak dalam historiografi model Barat tersebut. Karena itu, buat
   kawan-kawan yang akan membaca novel The Downfall of Dinasty, luangkan
   waktu untuk membaca buku sejarah pembandingnya seperti karya Rasul
   Jafarian sebelum melahap setiap kata dan kalimat yang tertulis dalam
   novel.

   Demikian hasil bacaan saya. Kalau ada yang sudah baca dan memiliki
   pandangan lain terhadap novel The Downfall of Dinasty, silakan share.
   Insya Allah, saya akan membacanya. [ahsa]   --
   http://www.kompasiana.com/kangahsa
  • Show all 2 messages in this topic