Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Translation help request: Response from Przemysl re: 1946 displacement

Expand Messages
 • larrybell.cny@gmail.com
  My question for the civil archives at Przemyśl (November 28): The Russniak occupants of Wola Sękowa were evacuated at the end of World War 2. Do you have
  Message 1 of 1 , Dec 28, 2012
   My question for the civil archives at Przemyśl (November 28):

   The Russniak occupants of Wola Sękowa were evacuated at the end of World War 2. Do you have documentation of the evacuation of the Piech family? Where were they sent? Is there an inventory of household effects: Formularz Ewidencyjny? Local residents remember that the entire population was sent to Tarnopol, Ukraine, April 26-27, 1946.

   Their response (December 20):

   W kwestii dokumentów potwierdzających wysiedlenie z miejscowości Wola Sękowa w 1946 roku informujemy, że w zasobie tut. Archiwum przechowywana jest dokumentacja ze Starostwa Powiatowego w Sanoku z lat. 1944-1950. W ww. zespole nie odnaleziono teczek dotyczących wysiedleń z roku 1946.

   Z zapytaniem o interesujące Pana dokumenty proponujemy zwrócic się do:

   1. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, gdzie przechowywana jest jednostka oznaczona sygnatura 13 Spis ludności ewakuowanej z rej. Sanoka 1945. Sprawozdanie ze stanu ewakuacji VI 1945-V 1946, w zespole nr 529.
   2. Archiwum Państwowe w Rzeszowic Oddzial w Sanoku, gdzie przechowywane są jednostki w zespole nr 219, oznaczone:

   Sygnatura 4-5 Wykazy imienne Ukraińców, którzy wyjechali do ZSRR.
   Sygnatura 22 Wykaz ludności ukraińskiej z 1946 roku.
   Sygnatura 16 Wykazy osób ewakuowanych na Ukrainę z 1946 roku.


   The following is a rough translation courtesy of Google. I have no illusions that this is accurate or adequate. It simply gives me a rough idea. Any help would be appreciated!


   In terms of evidence of displacement of the village of Wola Sękowa in 1946 we inform you that resource Archive file is kept with the Sanok County Office for the years 1944-1950. In the above, files can not be found on the resettlement of 1946.

   In the documents of your interest, we suggest:

   1. Archives of Modern Records in Warsaw, where Signature 13 the unit is stored identified census evacuated from Sanok 1945. Report on the state evacuation June 1945-May 1946, in zespole [?] no. 529.
   2. Rzeszow State Archives, Sanok Branch Office where the units are stored in zespole No. 219, designated:

   Signature 4-5 Roll call lists Ukrainians who emigrated to the Soviet Union.
   Signature 22 List of the Ukrainian population in 1946.
   Signature 16 List of people evacuated in Ukraine in 1946.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.