Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Forum Krisis Tak Bai : Memahami Isu dan Implikasinya

Expand Messages
 • jihad ikhlas
  Polemik yang berlaku di Selatan Thailand bukanlah sesuatu yang baru. Ianya telah terpendam dan tersimpan di lubuk sanubari masyarakat Islam di selatan Thailand
  Message 1 of 197 , Nov 1, 2004
   Polemik yang berlaku di Selatan Thailand bukanlah
   sesuatu yang baru. Ianya telah terpendam dan tersimpan
   di lubuk sanubari masyarakat Islam di selatan Thailand
   sebegitu lama.

   Ada sejarah dan kisah yang tersendiri. Sejarah lampau
   1900 memberi kesan tersendiri kepada perkembangan
   selatan Thailand hingga kini.

   Oleh dengan itu PKPIM mengambil inisiatif mengadakan
   forum untuk memahami dengan lebih rapat isu yang
   berlaku ini.

   Forum Krisis Tak Bai : Memahami Isu dan Implikasinya

   Tarikh : 3 November 2004, Rabu

   Tempat : Dewan Seminar 1, Anjung Rahmat, Gombak.

   Masa : 9.30 malam (Selepas solat Tarawih)

   Panelis :

   Prof. Dr. Nik Anuar Nik Mahmud
   Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi
   Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

   Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman
   Presiden ABIM

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Log on to Messenger with your mobile phone!
   http://sg.messenger.yahoo.com
  • jihad ikhlas
   http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=63&bagian=0 KEUTAMAAN 10 HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH DAN AMALAN YANG DISYARIATKAN Oleh Syaikh Abdullah
   Message 197 of 197 , Jan 2, 2005
    http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=63&bagian=0

    KEUTAMAAN 10 HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH DAN AMALAN
    YANG DISYARIATKAN


    Oleh
    Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin    Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam
    semoga tercurah kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad,
    kepada keluarga dan segenap sahabatnya.


    KEUTAMAAN 10 HARI YANG PERTAMA BULAN DZULHIJJAH.

    Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rahimahullah, dari Ibnu
    'Abbas Radhiyallahu 'Anhuma bahwa Nabi Shallallahu
    'alaihi wa sallam bersabda :

    "Artinya : Tidak ada hari dimana amal shalih pada saat
    itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini,
    yaitu : Sepuluh hari dari bulan DzulHijjah. Mereka
    bertanya : Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi
    sabilillah ?. Beliau menjawab : Tidak juga jihad fi
    sabilillah, kecuali orang yang keluar (berjihad)
    dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali
    dengan sesuatu apapun".

    Imam Ahmad, Rahimahullah, meriwayatkan dari Umar
    Radhiyallahu 'Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi
    wa sallam bersabda :

    "Artinya : Tidak ada hari yang paling agung dan amat
    dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya
    daripada sepuluh hari (DzulHijjah) ini. Maka
    perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid
    ".


    MACAM-MACAM AMALAN YANG DISYARIATKAN

    [1]. Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umrah

    Amal ini adalah amal yang paling utama, berdasarkan
    berbagai hadits shahih yang menunjukkan keutamaannya,
    antara lain : sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa
    sallam:

    "Artinya : Dari umrah ke umrah adalah tebusan
    (dosa-dosa yang dikerjakan) di antara keduanya, dan
    haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah Surga".

    [2]. Berpuasa Selama Hari-Hari Tersebut, Atau Pada
    Sebagiannya, Terutama Pada Hari Arafah.

    Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan
    yang paling utama, dan yang dipilih Allah untuk
    diri-Nya. Disebutkan dalam hadist Qudsi :

    "Artinya : Puasa ini adalah untuk-Ku, dan Aku lah yang
    akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan
    syahwat, makanan dan minumannya semata-mata karena
    Aku".

    Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri, Radhiyallahu
    'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam
    bersabda :

    "Artinya : Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di
    jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya
    dengan puasanya itu dari api neraka selama tujuh puluh
    tahun". [Hadits Muttafaq 'Alaih].

    Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah
    Rahimahullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
    bersabda :

    "Artinya : Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap
    pahala dari Allah melebur dosa-dosa setahun sebelum
    dan sesudahnya".

    [3]. Takbir Dan Dzikir Pada Hari-Hari Tersebut.

    Sebagaimana firman Allah Ta'ala.

    "Artinya : .... dan supaya mereka menyebut nama Allah
    pada hari-hari yang telah ditentukan ..". [Al-Hajj :
    28].

    Para ahli tafsir menafsirkannya dengan sepuluh hari
    dari bulan Dzul Hijjah. Karena itu, para ulama
    menganjurkan untuk memperbanyak dzikir pada hari-hari
    tersebut, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar
    Radhiyallahu 'Anhuma.

    "Artinya : Maka perbanyaklah pada hari-hari itu
    tahlil, takbir dan tahmid ". [Hadits Riwayat Ahmad].

    Imam Bukhari Rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar
    dan Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhum keluar ke pasar
    pada sepuluh hari tersebut seraya mengumandangkan
    takbir lalu orang-orangpun mengikuti takbirnya. Dan
    Ishaq, Rahimahullah, meriwayatkan dari fuqaha', tabiin
    bahwa pada hari-hari ini mengucapkan :

    "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaha Ilallah,
    wa-Allahu Akbar, Allahu Akbar wa Lillahil Hamdu"

    "Artinya : Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tidak
    ada Ilah (Sembahan) Yang Haq selain Allah. Dan Allah
    Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi
    Allah".

    Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir
    ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid dan
    lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah.

    "Artinya : Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas
    petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu ..". [Al-Baqarah
    : 185].

    Tidak dibolehkan mengumandangkan takbir bersama-sama,
    yaitu dengan berkumpul pada suatu majlis dan
    mengucapkannya dengan satu suara (koor). Hal ini tidak
    pernah dilakukan oleh para Salaf. Yang menurut sunnah
    adalah masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri.
    Ini berlaku pada semua dzikir dan do'a, kecuali karena
    tidak mengerti sehingga ia harus belajar dengan
    mengikuti orang lain.

    Dan diperbolehkan berdzikir dengan yang mudah-mudah.
    Seperti : takbir, tasbih dan do'a-do'a lainnya yang
    disyariatkan.

    [4]. Taubat Serta Meninggalkan Segala Maksiat Dan
    Dosa.

    Sehingga akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Maksiat
    adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari
    Allah, dan keta'atan adalah penyebab dekat dan cinta
    kasih Allah kepadanya.

    Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu
    'Anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
    bersabda.

    "Artinya : Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan
    kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan
    apa yang diharamkan Allah terhadapnya" [Hadits
    Muttafaq 'Alaihi].

    [5]. Banyak Beramal Shalih.

    Berupa ibadah sunat seperti : shalat, sedekah, jihad,
    membaca Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi munkar dan lain
    sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu
    dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang
    tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi
    lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah
    pada hari lainnya meskipun merupakan amal ibadah yang
    utama, sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang
    amat utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali
    dengan harta dan jiwanya.

    [6]. Disyariatkan Pada Hari-Hari Itu Takbir Muthlaq

    Yaitu pada setiap saat, siang ataupun malam sampai
    shalat Ied. Dan disyariatkan pula takbir muqayyad,
    yaitu yang dilakukan setiap selesai shalat fardhu yang
    dilaksanakan dengan berjama'ah ; bagi selain jama'ah
    haji dimulai dari sejak Zhuhur hari raya Qurban terus
    berlangsung hingga shalat Ashar pada hari Tasyriq.

    [7]. Berkurban Pada Hari Raya Qurban Dan Hari-Hari
    Tasyriq.

    Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim 'Alaihissalam,
    yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan
    sembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi
    shallallahu 'alaihi wa sallam.

    "Artinya : Berkurban dengan menyembelih dua ekor domba
    jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri
    yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan
    bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh
    domba itu". [Muttafaq 'Alaihi]

    [8]. Dilarang Mencabut atau Memotong Rambut dan Kuku
    bagi orang yang hendak Berkurban.

    Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, dari Ummu
    Salamah Radhiyallhu 'Anha bahwa Nabi shallallahu
    'alaihi wa sallam bersabda.

    "Artinya : Jika kamu melihat hilal bulan Dzul Hijjah
    dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka
    hendaklah ia menahan diri dari (memotong) rambut dan
    kukunya".

    Dalam riwayat lain : "Maka janganlah ia mengambil
    sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia
    berkurban".

    Hal ini, mungkin, untuk menyerupai orang yang
    menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya.
    Firman Allah.

    "Artinya : ..... dan jangan kamu mencukur (rambut)
    kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat
    penyembelihan...". [Al-Baqarah : 196].

    Larangan ini, menurut zhahirnya, hanya dikhususkan
    bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri
    dan anak-anaknya, kecuali jika masing-masing dari
    mereka berkurban. Dan diperbolehkan membasahi rambut
    serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa
    rambutnya yang rontok.

    [9]. Melaksanakan Shalat Iedul Adha Dan Mengengarkan
    Khutbahnya.

    Setiap muslim hendaknya memahami hikmah
    disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari
    bersyukur dan beramal kebajikan. Maka janganlah
    dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan ;
    janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan
    bergelimang dalam kemungkaran seperti ;
    nyanyi-nyanyian, main judi, mabuk-mabukan dan
    sejenisnya. Hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal
    kebajikan yang dilakukan selama sepuluh hari.

    [10]. Selain Hal-Hal Yang Telah Disebutkan Diatas.

    Hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari
    ini dengan melakukan ketaatan, dzikir dan syukur
    kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban dan
    menjauhi segala larangan ; memanfaatkan kesempatan ini
    dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat
    ridha-Nya.

    Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya dan menunjuki kita
    kepada jalan yang lurus. Dan shalawat serta salam
    semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada
    keluarga dan para sahabatnya.

    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Log on to Messenger with your mobile phone!
    http://sg.messenger.yahoo.com
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.