Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

ULAMA’ DAN POLITIK

Expand Messages
 • jihad ikhlas
  ULAMA’ DAN POLITIK OLEH DATO HAJI HARUN TAIB Kedudukan Ulama Dalam Islam Ulama itu ialah mereka yang takut hanya kepada Allah dari kalangan mereka yang
  Message 1 of 197 , Jun 1, 2004
  • 0 Attachment
   ULAMA’ DAN POLITIK

   OLEH DATO' HAJI HARUN TAIB
   Kedudukan Ulama Dalam Islam
   Ulama itu ialah mereka yang takut hanya kepada Allah dari kalangan mereka yang diberi pengetahuan dan kefahaman oleh Allah ‘Azzawajalla tentang Islam yang lengkap dan syumul itu. Untuk menjelaskan perkara ini Allah berfirman, maksudnya:
   “Hanya semata-mata yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-Nya ialah ulama’”. (al-Fathir : 28)

   Untuk menentukan kedudukan mereka di dalam Islam, Allah berfirman, maksudnya:
   “Katakan (wahai Muhammad) apakah sama golongan yang berilmu dengan golongan tidak berilmu, sesungguhnya yang mempunyai akal fikiran yang waras sahaja yang selalu ingatkan perintah Allah”.(az-Zumar : 9)
   Firman Allah, maksudnya:
   “Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan golongan yang berilmu pengetahuan dan Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(al-Mujadalah : 11)
   Untuk menjelaskan perkara yang sama Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
   “Sesiapa yang melalui sesuatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk menuntut ilmu kerana berpuas hati dengan perbuatannya.
   Sesungguhnya orang-orang Alim itu meminta ampun baginya oleh sekalian yang ada di langit dan di bumi sehingga ikan-ikan di air turut meminta ampun baginya.
   Ia kelebihan orang alim berbanding dengan orang yang beribadat seperti kelebihan bulan berbanding dengan sekelian bintang.
   Para ulama itu adalah pewaris kepada para nabi dan sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan emas dan perak malahan mereka meninggalkan ilmu pengetahuan. Sesiapa yang menerimanya maka ia mendapat bahagian yang cukup sempurna”.
   Seterusnya Rasulullah SAW bersabda lagi yang bermaksud:
   “Perumpamaan para ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit yang memberi petunjuk kepda musafir dan pelayar di waktu malam, apabila terlindungnya bintang tersebut mereka akan terpinga-pinga kehilangan petunjuk”. (Hadith Riwayat Imam Ahmad)
   Ternyata daripada pembentangan di atas bahawa ulama itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah.
   Rasulullah SAW meletakkan mereka sebagai pewaris para nabi. Pewaris para nabi yang bermaksud “menggalang ganti di dalam menjaga agama dan mentadbir dunia dengannya” menghendaki supaya para ulama menjadi pengganti nabi dalam urusan mentadbir dan menjaga agama.
   Itulah yang difahami oleh para sahabat dan para cerdik pandai Islam. Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman Ibnu Affan, Ali Ibnu Abi Talib dan lain-lain daripada para khulafa’ mengambil tempat baginda Rasulullah SAW dalam urusan yang kita sebutkan di atas.
   Justeru itu, para cerdik pandai Islam yang menulis buku di bidang siasah dan pentadbiran negara menyatakan bahawa jawatan-jawatan penting di dalam negara seperti khalifah, perdana menteri dan para hakim hendaklah disandang oleh para ulama mujtahidin dari kalangan ulama Islam.
   Hal ini saudara akan dapati bila saudara-saudara membaca buku-buku yang ditulis oleh Imam As-Syafie, Al-Mawardi, Abu Ya’la, Ibnu Khaldun, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali dan lain-lain.
   Bertolak dari kajian-kajian dan kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh para alim ulama yang mentadbir di zaman silam, maka para penulis dan penganalisa zaman sekarang ini membuat beberapa rumusan di antara lainnya:
   1. Bahawa pemerintahan Islam itu adalah pemerintahan yang berasaskan agama. Hal ini antara lainnya diasaskan kepada kata-kata Al-Imam Al-Ghazali yang bermaksud:
   “Agama itu asas dan kerajaan itu pengawal. Maka sesuatu yang tidak mempunyai asas akan tumbang dan sesuatu yang tidak ada pengawal akan hilang”.
   2. Ia merupakan kerajaan yang dipandu oleh para ulama. Hal ini adalah didapati daripada beberapa rumusan yang dibuat oleh cendikiawan Islam yang mengatakan bahawa mengetahui syariat Islam sampai kepada peringkat ijtihad adalah salah satu daripada syarat-syarat kelayakan untuk menjadi ketua negara, perdana menteri dan hakim di dalam negara Islam.
   3. Hal ini terlalu jelas apabila kita merenung firman Allah, maksudnya:
   “Dan hendaklah kamu menjalankan hukum (pemerintahan) di kalangan mereka berdasarkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah”. (al-Maidah : 48)
   Siapakah yang lebih arif tentang apa yang diturunkan oleh Allah kalau tidak para ulama. Piagam Madinah jelas menyatakan bahawa rujukan kepada kerajaan Islam itu ialah kitab Allah dan Sunnah RasulNya.
   “Dan sesungguhnya apa jua yang berlaku di kalangan mereka yang menandatangani piagam ini, yang khuatir berlaku kerosakan atau kehuruharaan maka Kitab Allah dan sunnah Rasul menjadi rujukan”.
   Mengimbas kembali kepada apa yang dibentang dan apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan zaman para Khulafa’ Al-Rasyidin mengajak kita berfikir dan membuat rumusan tentang kedudukan ulama’ dalam politik sesebuah negara.
   Ia bukan sekadar melibatkan diri di dalam politik malahan menjadi tonggak kepada kepimpinan negara. Hal ini jelas apabila Al-Imam Al-Mawardi mengatakan antara lainnya:
   “Apabila berlaku kekosongan jawatan ketua negara, maka dua golongan masyarakat haruslah tampil ke hadapan untuk mengisi kekosongan itu.
   Golongan pertama ialah golongan yang mempunyai kelayakan menjadi calon (ketua negara) manakala golongan kedua pula ialah golongan yang layak menjadi penapis calon.
   Golongan yang layak menjadi calon sudah barang tentu dari kalangan ulama kerana salah satu daripada syarat-syarat kelayakan itu ialah memahami syariat sampai kepada peringkat ijtihad”.
   Golongan ulama bukan sekadar menjadi penasihat kepada negara atau kerajaan tetapi mereka adalah pemegang polisi dan pelaksana kepada dasar negara.
   Perbahasan mengenai kedudukan ulama dan keterlibatan mereka dalam politik tanahair berlaku apabila negara-negara umat Islam disekularismakan oleh penjajah.
   Merekalah yang memisahkan agama dan politik. Mereka mendualismakan cara hidup umat Islam. Satu cara hidup perseorangan dan kekeluargaan dan satu lagi cara hidup bernegara.
   Mereka mengekalkan cara hidup kekeluargaan mengikut hukum-hukum Islam, manakala cara hidup bernegara mereka pisahkan daripada Islam. Hal ini menjadikan sistem politik, pentadbiran, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, perekonomian dan lain-lain di negara umat Islam dipisahkan daripada sistem Islam.
   Justeru itu, dalam sesebuah negara umat Islam hari ini diwujudkan dua penasihat, penasihat agama yang dinamakan mufti dan satu lagi penasihat undang-undang.Namun demikian para mufti tidak diberi apa-apa kuasa/peranan yang setahap di dalam sesebuah negara.
   Mereka tidak dianggap orang penting. Pandangan mereka tidaklah wajib ditaati oleh kerajaan berbeza dengan penasihat undang-undang atau peguam negara.
   Ekoran daripada itu, institusi ulama’ tidak diberi penghargaan dan penghormatan yang sewajarnya. Dalam keadaan begini ulama’ pula berpecah kepada beberapa golongan. Hal ini bolehlah kita dapati di dalam perbincangan yang selanjutnya.
   ULAMA ISLAM DI ZAMAN SEKARANG
   Ulama kita di zaman sekarang bolehlah dibahagikan kepada lima kategori:
   Kategori 1
   Ulama yang baik, bertaqwa, ikhlas, amalan dan ibadat mereka semata-mata kepada Allah. Namun demikian mereka mengasingkan diri daripada dunia. Mereka tidak mengambil tahu tentang permasalhaan orang Islam walaupun sedikit.
   Mereka saling tak tumpah seperti ahli-ahli tasauf di zaman mutaakhir Islam iaitu tasauf yang negatif yang mengasingkan diri daripada dunia.
   Mereka melihat bahawa menjauhi diri daripada dunia adalah satu jalan selamt untuk mereka dan suatu amalan bertaqarrub kepada Allah Azza Wa jalla.
   Oleh kerana itu terdapat terlalu ramai daripada kalangan orang-orang dewasa ini yang menjadi mangsa kepada segala taghut dan si zalim.
   Ulama seperti ini tidak mengambil tanggungjawab dalam mempertahankan orang-orang Islam sama ada pada hak-haknya, aqidahnya, kemuliaannya, kehormatannya dan lain-lain lagi. Taghut terus bermaharajalela tanpa mendengar sebarang peringatan dan nasihat untuk berbuat kebaikan.
   Sepatutnya para alim ulama memberitahu betapa si zalim akhirnya pasti akan mendapat tentangan yang hebat daripada rakyatnya. Kumpulan ulama seperti ini terus menyambung amalan yang dilakukan oleh orang yang terdahulu daripada mereka. Walau apapun yang terjadi mereka tidak bersedia untuk turun ke medan untuk menghayati firman Allah, maksudnya:
   “Dan hendaklah kamu menjadi umat yang menyeru manusia kepada kebaikan dan menyuruh mereka melakukan amal ma’ruf dan mencegah mereka dari melakukan kemungkaran dan merekalah orang-orang yang berjaya”. (Ali Imran: 104)
   Dan untuk menghayati sabda junjungan yang bermaksud:
   “Sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya dengan tangan (kuasa). Sekiranya kamu tidak mampu hendaklah diubah dengan lidah dan sekiranya kamu tidak mampu hendaklah kamu membencinya di dalam hati kamu. Itulah selemah-lemah iman”.
   Atau sabdanya lagi yang bermaksud:
   “Sebaik-baik jihad ialah perkataan yang benar di hadapan pemerintah yang zalim”.
   Kategori 2
   Golongan yang sangat setia kepada Islam, cemburu kepadanya namun begitu mereka terlalu baik hati, niat mereka terlalu ikhlas. Mereka memberikan penilaian bahawa setiap orang yang mencium tangannya, menghadirkan diri di dalam majlis zikir serta menghadiri jemputan mereka sebagai orang yang cintakan agamanya.
   Justeru itu ramai di kalangan penipu yang berjaya menipu ulama’ yang seperti ini. Mereka dibenarkan berkhutbah di masjid-masjid, di majlis-majlis kempen pilihanraya untuk memberi sokongan kepada “figure” (individu) tertentu.
   Tulisan-tulisan mereka memihak dan memuja orang-orang tertentu pada hal orang yang dipuji adalah orang yang paling ketat permusuhannya dengan Islam, kalau mereka mempunyai sedikit sifar hazar sudah barang tentu mereka tidak dapat diperalatkan oleh golongan itu.
   Kategori 3
   Mereka yang sangat cintakan agama, cemburu kepadanya. Mereka menjalankan kegiatan amar ma’ruf dan nahi mungkar, akan tetapi mereka lupa kepada “roh al-syari’ah” dan risalahnya dibidang kemasyarakatan dan sosial.
   Mereka terlalu mengambil berat tentang sembahyang, puasa dan lain-lain syiar agama namun begitu mereka tidak mengambil “cakna” tentang “maqasidi syari’ah”.
   Mereka tidak begitu mengambil peduli bahawa sembahyang, puasa dan lain-lain syiar Islam sebagai pusat latihan untuk manusia, latihan moral, hati dan lain-lain.
   Oleh kerana itu kita dapati mereka ini berlumba-lumba menunaikan solat bila mendengar azan namun demikian mereka masih memakan riba, mereka masih menjadi penyokong si zalim, pengkhianat bangsa dan negara.
   Mereka bermusuh dengan lelaki yang memakai emas tetapi terus membisu terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan hukum-hukum syariah dan terlibat dengan rasuah. Jika mereka ditanya siapa yang lebih besar dosanya di sisi Allah, yang memakai cincin emas atau pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah?Mereka sudah tentu akan menjawab bahawa pemerintah yang tidak menjalankan hukum Allah itu lebih besar dosanya, tetapi mereka terus membisu.
   Kategori 4
   Ulama jahat yang mencari makan dengan menggunakan agama dan memperniagakan syariat. Mereka menghampiri semua taghut, bersahabat dengan semua yang jahat dan zalim, mereka terus menyokong golongan tersebut. Islam tercabar oleh mereka.
   Mereka tidak merasa malu untuk mengatakan bahawa perjuangan untuk menegakkan Islam adalah perjuangan sesat, pecah belah masyarakat, keterlaluan, tidak sederhana dan sebagainya.
   Pada mereka dikata orang: si fasik yang melakukan segala maksiat kerana untuk mendapat harta dan kelazatan hidup dunia lebih bertaqarrub kepada Allah berbanding dengan si alim yang menjadi pengampu kepada segala yang taghut.Mereka mengkhianati amanah ummah dengan memberi sokongan kepada si penjenayah.
   Kategori 5
   Ulama “muslihun harakiyyun”
   Mereka memahami bahawa Islam satu cara hidup yang membawa kesejahteraan kepada manusia. Islam pembebas ummah daripada memperhambakan diri kepada yang lain daripada Allah.
   Mereka ini berhempas pulas berusaha untuk mengajak ummah kembali menghayati syariatNya di samping mengajak ummah manusia seluruhnya menganut agama Islam.
   Keterlibatan mereka di dalam kerja-kerja Islam sangat kelihatan. Begitu juga dalam kancah politik tanahair tidak dapat dinafikan lagi.
   Mereka memberi kesedaran betapa perlunya ummah Islam membebaskan diri dari belenggu penjajahan politik, ekonomi, pemikiran dan lain-lain lagi.
   Hampir keseluruhan negara ummah Islam mencapai kemerdekaan melalui usaha-usaha mereka yang gigih itu, namun demikian usaha mereka untuk menjadikan ummah Islam menghayati syariatnya dalam semua aspek belum mendapat kejayaan.
   Ini adalah disebabkan kerana negara-negara ummah Islam meminggirkan para ulama daripada pentadbiran dan pemerintahan negara selepas mencapai kemerdekaan. Akhirnya mereka menjadi musuh buruan oleh pemerintah yang juga mengaku ianya Islam. Atas nama Islam mereka ditangkap, dipenjara dan berbagai-bagai lagi.
   Mereka bukan sahaja dikecam oleh pemerintah tetapi juga oleh golongan ulama yang boleh dipergunakan oleh pemerintah.
   Kalau golongan ulama yang pernah digunakan oleh para pemerintah sedar, lebih-lebih lagi jika dikaitkan dengan situasi yang ada sekarang ini, maka sudah tentu mereka dapat mengerti yang sebenarnya menjadi musuh kepada kerajaan warisan penjajah itu ialah Islam.
   Siapa sahaja yang ingin melaksanakan Islam – yang hendak menerangkan Islam seperti mana yang dilaksana dan diterangkan oleh al-Quran dan as-Sunnah, pasti akan mendapat tentangan daripada kerajaan warisan itu.
   Justeru itu para alim ulama hari ini haruslah memahami betul-betul sabda junjungan kita SAW yang maksudnya:
   “Bandingan orang yang tegak lurus di atas landasan syariat dengan orang yang melanggarnya, saling tak tumpah seperti suatu kumpulan yang sama-sama memberi saham di dalam membeli/menaiki sebuah bahtera.
   Satu golongan mendapat di bahagian bawah dan satu golongan lagi mendapat di bahagian atas. Kumpulan yang berada di bahagian bawah apabila menghendaki air terpaksa menaiki tingkat atas dan menyusahkan kawan-kawan mereka.
   Lalu mereka berfikir sekiranya behagian mereka di sebelah bawah ditembuskan senanglah mereka mendapat air (tidak payah ketingkat atas lagi) kalau sekiranya kehendak mereka dibiarkan terlaksana nanti semua mereka akan mati, tetapi sebaliknya kalau kehendak mereka itu disekat semua orang akan selamat”.
   Betapa jelasnya hadith ini menerangkan kepada kita kalau sekiranya golongan perosak itu dibiarkan berkuasa sudah barang tentu agama kita dimusnahkan dan negara kita akan dihancurkan. Jalan selamat ialah para alim ulama haruslah bersatu menggembelingkan tenaga dan fikiran untuk menangani masalah politik tanahair.
   Mungkin orang akan mempersoalkan ‘apakah yang boleh dilakukan oleh para ulama’? Banyak sekali kerja yang boleh dilakukan oleh para ulama’ di dalam menangani keadaan yang ada sekarang ini. Antara lain:
   1. Bertindak menjelaskan Islam dari semua sudut dan aspek kepada semua lapisan masyarakat
   2. Mengadakan perbandingan yang rapi dan terperinci antara Islam dan bukan Islam dalam semua aspek seperti ekonomi, undang-undang, politik, pentasdbiran dan sebagainya
   3. Menghapuskan segala kekeliruan yang diperlakukan kepada Islam
   4. Mentarbiah dan mendidik orang-orang Islam supaya benar-benar mengerti Islam dan perjuangan untuk menegakkan Islam
   5. Menyusun rapi segala tenaga yang telah dididik supaya semuanya berfungsi dan berperanan
   6. Menjadi bintang kepada Islam untuk menghadapi segala cabaran golongan taghut dan seterusnya mengundurkan golongan tersebut dari kerusi masing-masing melalui cara-cara yang dihalalkan oleh undang-undang.
   7. Melibatkan diri dalam semua kegiatan kemasyarakatan dan politik tanahair


   http://parti-pas.org/modules.php?name=News&file=article&sid=55
   http://parti-pas.org/modules.php?name=News&file=article&sid=55


   ---------------------------------
   Do you Yahoo!?
   Friends. Fun. Try the all-new Yahoo! Messenger

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • jihad ikhlas
   http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=63&bagian=0 KEUTAMAAN 10 HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH DAN AMALAN YANG DISYARIATKAN Oleh Syaikh Abdullah
   Message 197 of 197 , Jan 2, 2005
   • 0 Attachment
    http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=63&bagian=0

    KEUTAMAAN 10 HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH DAN AMALAN
    YANG DISYARIATKAN


    Oleh
    Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin    Segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam
    semoga tercurah kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad,
    kepada keluarga dan segenap sahabatnya.


    KEUTAMAAN 10 HARI YANG PERTAMA BULAN DZULHIJJAH.

    Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rahimahullah, dari Ibnu
    'Abbas Radhiyallahu 'Anhuma bahwa Nabi Shallallahu
    'alaihi wa sallam bersabda :

    "Artinya : Tidak ada hari dimana amal shalih pada saat
    itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini,
    yaitu : Sepuluh hari dari bulan DzulHijjah. Mereka
    bertanya : Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi
    sabilillah ?. Beliau menjawab : Tidak juga jihad fi
    sabilillah, kecuali orang yang keluar (berjihad)
    dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali
    dengan sesuatu apapun".

    Imam Ahmad, Rahimahullah, meriwayatkan dari Umar
    Radhiyallahu 'Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi
    wa sallam bersabda :

    "Artinya : Tidak ada hari yang paling agung dan amat
    dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya
    daripada sepuluh hari (DzulHijjah) ini. Maka
    perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid
    ".


    MACAM-MACAM AMALAN YANG DISYARIATKAN

    [1]. Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umrah

    Amal ini adalah amal yang paling utama, berdasarkan
    berbagai hadits shahih yang menunjukkan keutamaannya,
    antara lain : sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa
    sallam:

    "Artinya : Dari umrah ke umrah adalah tebusan
    (dosa-dosa yang dikerjakan) di antara keduanya, dan
    haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah Surga".

    [2]. Berpuasa Selama Hari-Hari Tersebut, Atau Pada
    Sebagiannya, Terutama Pada Hari Arafah.

    Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan
    yang paling utama, dan yang dipilih Allah untuk
    diri-Nya. Disebutkan dalam hadist Qudsi :

    "Artinya : Puasa ini adalah untuk-Ku, dan Aku lah yang
    akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan
    syahwat, makanan dan minumannya semata-mata karena
    Aku".

    Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri, Radhiyallahu
    'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam
    bersabda :

    "Artinya : Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di
    jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya
    dengan puasanya itu dari api neraka selama tujuh puluh
    tahun". [Hadits Muttafaq 'Alaih].

    Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah
    Rahimahullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
    bersabda :

    "Artinya : Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap
    pahala dari Allah melebur dosa-dosa setahun sebelum
    dan sesudahnya".

    [3]. Takbir Dan Dzikir Pada Hari-Hari Tersebut.

    Sebagaimana firman Allah Ta'ala.

    "Artinya : .... dan supaya mereka menyebut nama Allah
    pada hari-hari yang telah ditentukan ..". [Al-Hajj :
    28].

    Para ahli tafsir menafsirkannya dengan sepuluh hari
    dari bulan Dzul Hijjah. Karena itu, para ulama
    menganjurkan untuk memperbanyak dzikir pada hari-hari
    tersebut, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar
    Radhiyallahu 'Anhuma.

    "Artinya : Maka perbanyaklah pada hari-hari itu
    tahlil, takbir dan tahmid ". [Hadits Riwayat Ahmad].

    Imam Bukhari Rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar
    dan Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhum keluar ke pasar
    pada sepuluh hari tersebut seraya mengumandangkan
    takbir lalu orang-orangpun mengikuti takbirnya. Dan
    Ishaq, Rahimahullah, meriwayatkan dari fuqaha', tabiin
    bahwa pada hari-hari ini mengucapkan :

    "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaha Ilallah,
    wa-Allahu Akbar, Allahu Akbar wa Lillahil Hamdu"

    "Artinya : Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tidak
    ada Ilah (Sembahan) Yang Haq selain Allah. Dan Allah
    Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi
    Allah".

    Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir
    ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid dan
    lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah.

    "Artinya : Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas
    petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu ..". [Al-Baqarah
    : 185].

    Tidak dibolehkan mengumandangkan takbir bersama-sama,
    yaitu dengan berkumpul pada suatu majlis dan
    mengucapkannya dengan satu suara (koor). Hal ini tidak
    pernah dilakukan oleh para Salaf. Yang menurut sunnah
    adalah masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri.
    Ini berlaku pada semua dzikir dan do'a, kecuali karena
    tidak mengerti sehingga ia harus belajar dengan
    mengikuti orang lain.

    Dan diperbolehkan berdzikir dengan yang mudah-mudah.
    Seperti : takbir, tasbih dan do'a-do'a lainnya yang
    disyariatkan.

    [4]. Taubat Serta Meninggalkan Segala Maksiat Dan
    Dosa.

    Sehingga akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Maksiat
    adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari
    Allah, dan keta'atan adalah penyebab dekat dan cinta
    kasih Allah kepadanya.

    Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu
    'Anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
    bersabda.

    "Artinya : Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan
    kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan
    apa yang diharamkan Allah terhadapnya" [Hadits
    Muttafaq 'Alaihi].

    [5]. Banyak Beramal Shalih.

    Berupa ibadah sunat seperti : shalat, sedekah, jihad,
    membaca Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi munkar dan lain
    sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu
    dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang
    tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi
    lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah
    pada hari lainnya meskipun merupakan amal ibadah yang
    utama, sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang
    amat utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali
    dengan harta dan jiwanya.

    [6]. Disyariatkan Pada Hari-Hari Itu Takbir Muthlaq

    Yaitu pada setiap saat, siang ataupun malam sampai
    shalat Ied. Dan disyariatkan pula takbir muqayyad,
    yaitu yang dilakukan setiap selesai shalat fardhu yang
    dilaksanakan dengan berjama'ah ; bagi selain jama'ah
    haji dimulai dari sejak Zhuhur hari raya Qurban terus
    berlangsung hingga shalat Ashar pada hari Tasyriq.

    [7]. Berkurban Pada Hari Raya Qurban Dan Hari-Hari
    Tasyriq.

    Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim 'Alaihissalam,
    yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan
    sembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi
    shallallahu 'alaihi wa sallam.

    "Artinya : Berkurban dengan menyembelih dua ekor domba
    jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri
    yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan
    bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh
    domba itu". [Muttafaq 'Alaihi]

    [8]. Dilarang Mencabut atau Memotong Rambut dan Kuku
    bagi orang yang hendak Berkurban.

    Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, dari Ummu
    Salamah Radhiyallhu 'Anha bahwa Nabi shallallahu
    'alaihi wa sallam bersabda.

    "Artinya : Jika kamu melihat hilal bulan Dzul Hijjah
    dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka
    hendaklah ia menahan diri dari (memotong) rambut dan
    kukunya".

    Dalam riwayat lain : "Maka janganlah ia mengambil
    sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia
    berkurban".

    Hal ini, mungkin, untuk menyerupai orang yang
    menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya.
    Firman Allah.

    "Artinya : ..... dan jangan kamu mencukur (rambut)
    kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat
    penyembelihan...". [Al-Baqarah : 196].

    Larangan ini, menurut zhahirnya, hanya dikhususkan
    bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri
    dan anak-anaknya, kecuali jika masing-masing dari
    mereka berkurban. Dan diperbolehkan membasahi rambut
    serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa
    rambutnya yang rontok.

    [9]. Melaksanakan Shalat Iedul Adha Dan Mengengarkan
    Khutbahnya.

    Setiap muslim hendaknya memahami hikmah
    disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari
    bersyukur dan beramal kebajikan. Maka janganlah
    dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan ;
    janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan
    bergelimang dalam kemungkaran seperti ;
    nyanyi-nyanyian, main judi, mabuk-mabukan dan
    sejenisnya. Hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal
    kebajikan yang dilakukan selama sepuluh hari.

    [10]. Selain Hal-Hal Yang Telah Disebutkan Diatas.

    Hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari
    ini dengan melakukan ketaatan, dzikir dan syukur
    kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban dan
    menjauhi segala larangan ; memanfaatkan kesempatan ini
    dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat
    ridha-Nya.

    Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya dan menunjuki kita
    kepada jalan yang lurus. Dan shalawat serta salam
    semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada
    keluarga dan para sahabatnya.

    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Log on to Messenger with your mobile phone!
    http://sg.messenger.yahoo.com
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.