Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
added in the last 7 days
New MessagesSee All
Fetching Sponsored Content...

Group Description

ang tanang ka'uban sulod ni'ining pundok nagbinaylo'ay sa ilang mga huna'huna' ug pagbati' ginamit ang lunsayng binisaya' || ang tanan maninguha' sa pagsulat sa lunsayng binisaya' nga walay sagol english | tagalog | espanyol o uban pang langyawng mga pulong || dali' atong sulayan!
PASIDUNGOG


Tigi 2010 - Sugilanon


Unang Ganti - Jun Canizares - Dinhing Dapita May Bata Natawo


Ikaduhang Ganti - Noel P. Tuazon - Ang Dapdap Sa Akong Handurawan


Ikatulong Ganti - Romeo Nicolas Bonsocan - Ang Sugilanon Sa Payag Nga Nanag-iyag Mansiyon Sa Akong
Kasingkasing

Tigi 2010 - Balak


Unang Ganti - Noel P. Tuazon - Kabilin


Ikaduhang Ganti - Jun Canizares - Pipila Ka Takna Ni Raja Humabon


Ikatulong Ganti - Marcelo A. Geocallo - Pag-aninaw Sa Kailhanan
Mga Kalihokan Sa Lunsayng Bisaya


Mga mugna sa bisdak nga alampat, mga kundat sa imahinasyong kiat…

Group Information

 • 587
 • Cebuano
 • Mar 15, 2002
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History