Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
added in the last 7 days
New MessagesSee All
Fetching Sponsored Content...

Group Description

Gelişmiş, Çağdaş Bir Türkiye için: Daha Yüksek Sorun Çözme Kabiliyeti! www.beyaznokta.org.trBeyaz Nokta Hareketi

Türkiye toplumunun; sosyal, siyasal, kültürel ve etik anlamda çağdaş dünya normları doğrultusunda geliştirilmesi, toplumda erdem egemenliğinin sağlanması, yüksek ahlakla bütünleşmiş bir düşünme biçimi gelişlirilmesi, Sorun Çözme Kabiliyeti(SÇK)nin artırılması doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere, bu ihtiyacı gören kişilerce yürütülen bir harekettir.Beyaz Nokta Hareketi belirli bir siyasi parti, okul ya da meslek grubuna mensup kişilerce oluşturulan bir hareket değildir.Beyaz Nokta Hareketi'nin hedefi toplumumuzun çok düşük olan SÇK'ni geliştirmektir.Başta yöneten ve yönlendiren etkili kişiler olmak üzere, SÇK'nın geliştirilmesi ihtiyacının tüm topluma benimsetilmesi ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalarla "toplumun düşünme biçiminin güçlendirilmesi" temel amaçtır.Akılcılık ve Erdem eksikliğinin doğal sonucu olarak, toplumumuzda sorun çözme ve uzlaşma becerileri gelişememiş, biriken sorunlar ve uzlaşmasız tutumlar, uygunsuz bir ortam oluşmasına yol açmıştır.Tinaz Titiz'in önderliginde olusturulan Beyaz Nokta Hareketi; bu noktadan yola çıkarak, sorunlarını nedenselliğe dayalı yöntemlerle çözen, ayırımsız, erdemli, bilinçli, ön yargısız, kalıpçı olmayan bir toplum oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir.


Group Information

 • 396
 • Other
 • Oct 10, 1999
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History