Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Daar vertalers meestal eerst de dienst verlenen en daarna pas een rekening sturen, is het zinnig van te voren informatie in te winnen over de betrouwbaarheid en het betaalgedrag van een (mogelijke) opdrachtgever.Op deze mailinglist kunnen vragen worden gesteld en beantwoord over (mogelijke) opdrachtgevers op het gebied van vertalingen. De informatievrager is verplicht de volgende informatie te verstrekken over de (mogelijke) opdrachtgever (* = verplichte informatie) EN over zichzelf:

Naam bedrijf/contactpersoon*

Adres/woonplaats/land bedrijf*

telefoon- en/of faxnr.*

website en/of e-mailadres*Zorg ervoor dat de informatie eenduidig is, waardoor er geen misverstand kan ontstaan over de identiteit van het bedrijf.Als antwoord mag alleen eerstehands informatie worden verstrekt, die relevant is voor de beslissing van de vertaler over het al dan niet aannemen van de opdracht. De informatieverstrekker is verantwoordelijk voor de juistheid ervan.Daar hier informatie over bedrijven wordt besproken, is het van belang dat je goed controleert of je bericht volledig is, op 'eigen ervaring' berust en relevante informatie bevat. Zorg ervoor dat de identificatiegegevens uit de vraag in het antwoord zijn opgenomen.

Natuurlijk staat het iedereen vrij buiten de lijst om informatie te sturen aan degene die om de informatie vraagt.Deze mailinglist mag niet worden gebruikt voor het 'zoeken van werk', omdat uit ervaring blijft dat mogelijke opdrachtgevers dit niet op prijs stellen. Wordt deze regel overtreden, dan wordt de overtreden zonder waarschuwing uitgeschreven van deze mailinglist.

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are not permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages require approval.
  • All members can post messages.

Message History