Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

...

Expand Messages
 • Istoc Laura
  http://www.inppa-cluj.ro/exemene/examen-dobandire-titlului-profesional-avocat-definitiv-sesiunea-decembrie-2011 ________________________________ From:
  Message 1 of 5 , Oct 17, 2011


   From: "baroul_oradea-owner@yahoogroups.com" <baroul_oradea-owner@yahoogroups.com>
   To: baroul_oradea@yahoogroups.com
   Sent: Friday, September 30, 2011 8:13 AM
   Subject: [baroul_oradea] UNBR - In perioada 5 - 8 decembrie 2011 se va desfasura examenul de dobandi....

    
   2
   3. Barourile vor comunica la U.N.B.R., cel târziu pân&#259; la data de 14
   noiembrie 2011, propunerile pentru comisiile de examinare &#351;i comisiile de
   solu&#355;ionare a contesta&#355;iilor, precum &#351;i tabelele avoca&#355;ilor stagiari înscri&#351;i la
   examen.
   4. Înscrierea la examen se va face prin cererea formulat&#259; conform
   modelului prev&#259;zut la Anexa nr. 2 - Sec&#355;iunea 3 din Decizia nr. 268/22
   septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R., republicat&#259;, &#351;i se va depune la baroul
   din care face parte avocatul stagiar. Se vor înscrie din oficiu avoca&#355;ii stagiari
   care îndeplinesc condi&#355;ia de vechime prev&#259;zut&#259; de lege sau au fost declara&#355;i
   respin&#351;i, în condi&#355;iile legii, la sesiunile anterioare.
   5. Examinarea candida&#355;ilor pentru ob&#355;inerea titlului profesional de avocat
   definitiv se va face de comisia de examen care î&#351;i va desf&#259;&#351;ura activitatea sub
   conducerea directorului executiv al Institutului Na&#355;ional pentru Preg&#259;tirea &#351;i
   Perfec&#355;ionarea Avoca&#355;ilor - INPPA.
   6. Examinarea candida&#355;ilor se va face la 5 materii prin sus&#355;inerea de
   probe scrise, cu respectarea Deciziei nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului
   U.N.B.R., republicat&#259;, care se va aplica în mod corespunz&#259;tor. Prevederile art.
   28 din Decizia nr. 268/22.09.2007 se aplic&#259; de c&#259;tre Comisia de examen cu
   respectarea regulii potrivit c&#259;reia materiile de examen din sesiunea decembrie
   2011 sunt exclusiv materiile comunicate de barouri la U.N.B.R. ca fiind cele
   aprobate pentru anul 2011.
   7. Examenul se va desf&#259;&#351;ura dup&#259; urm&#259;torul program:
   Data: Ora
   începerii:
   Proba: Durata: Obs.
   05.12.2011 9,00 Statutul profesional al avocatului
   &#351;i exercitarea profesiei de avocat
   2 ore
   06.12.2011 9,00 Drept civil (materie de baz&#259;) &#351;i
   drept procesual civil (materia de
   baza) precum &#351;i drept civil
   (materie op&#355;ional&#259;) &#351;i drept
   procesual civil (materie
   op&#355;ional&#259;).
   4 ore Fiecare materie de examen
   constituie prob&#259; distinct&#259;,
   având alocat un timp de 2 ore.
   În cazul în care s-a optat
   pentru drept civil ca materie de
   baz&#259;, timpul alocat dreptului
   civil &#351;i dreptului procesual civil
   este de 4 ore.
   Candida&#355;ii care sus&#355;in
   examene op&#355;ionale (2 ore) vor
   fi amplasa&#355;i în s&#259;lile de
   examen în zone distincte, pe
   materii (drept civil, distinct de
   drept procesual civil)
   07.12.2011 9,00 Drept penal (materie de baz&#259;) si
   drept procesual penal (materia
   4 ore Fiecare materie de examen
   constituie prob&#259; distinct&#259;,  • Mircea Ursuta
     Urmatoarea intalnire avand tema Caile de atac in procesul civil va avea loc marti 8 noiembrie de la ora 15.   Va rog sa identificati spete pe care sa le
   Message 2 of 5 , Nov 3 1:45 PM

      Urmatoarea intalnire avand tema "Caile de atac in procesul civil" va avea loc marti 8 noiembrie de la ora 15.
      Va rog sa identificati spete pe care sa le discutam legate de tematica intalnirii.

    Mircea Ursuta

   • Mircea Ursuta
     Ca urmare a publicarii pe site-ul Baroului Timis a datelor de desfasurare a colocviilor pentru examenul de absolvire INPPA fac urmatoarele precizari  Am
    Message 3 of 5 , Nov 9 6:53 AM

      Ca urmare a publicarii pe site-ul Baroului Timis a datelor de desfasurare a colocviilor pentru examenul de absolvire INPPA fac urmatoarele precizari

      Am luat legatura cu dl Decan al Baroului Timis care a precizat ca stagiarii din Oradea nu trebuie sa sustina aceste colocvii

      Examenele la materiile fundamentale vor avea loc dupa data de 25 noiembrie - probabil la sfarsitul acestei luni

      Ca atare, pregatiti-va pentru materiile de baza.

      Alte informatii, din pacte, nu am.

      Deci, pregatiti dosarele si invatati

      Ne vedem marti la 15 sper cu informatii noi
      
     Mircea Ursuta


    • Mircea Ursuta
      Examenul de absolvire INPPA va avea loc in 7 decembrie la Timisoara din materiile de baza: civil, penal, proc civ, proc pen si legislatia profesiei de
     Message 4 of 5 , Nov 11 3:02 PM

       Examenul de absolvire INPPA va avea loc in 7 decembrie la Timisoara din materiile de baza: civil, penal, proc civ, proc pen si legislatia profesiei de avocat.

       Spor la invatat

       
      Mircea Ursuta


     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.