Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Wilujeng sumping di milis BARAYA SUNDA!

*Platform diskusi BEBAS jeung mikir kolektif; ngobrol ngaler ngidul sabulangbentor MAKE basa Sunda (mun can bisa Sunda, basa Indonesia ge kaci lah!), keur diaspora Sunda di mancanagara, nu aya di Nusantara jeung nu aya di Tatar Sunda.
Atawa keur saha bae oge anu resep NGOBROL alias NGACAPRUK make basa Sunda (rek make basa lulugu, rek basa dialek Sunda mana bae oge teu jadi halangan!).

*Forum paragi ngalamun rame-rame dina basa Sunda. Ngomentaran batur... atawa dikomentaran batur! Boga sikep kritis ka batur jeung kritis ka diri sorangan.

*Forum jang nempokeun opini pribadi. Atawa.. mun rek ngajajal opini batur ge, pek bae... da kaci!

*Rohangan paragi nyawalakeun hal2 anu DARIA; politik, sosial, ekonomi, budaya, filsafat, kasenian jlte. Rek nyawalakeun MASALAH naon bae oge kaci, da teu diwatesan.

*Forum pikeun baraya anu resep HEUREUY; ngaheureuyan... tapi nya kudu daek diheureuyan.

*Wadah pikeun manjangkeun DUDULURAN, teu kaci papaseaan tapi kaci BEDA jeung pabentar paham mah, asal SILIH AJENAN bae.

*Let's agree to disagree!!!


*TI urang, NU urang, KU urang jeung KEUR urang balarea.

Group Information

 • 683
 • Indonesian
 • Oct 13, 2004
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members can hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History