Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Kiat Menolak Karyawan (in Javanese)

Expand Messages
 • IMade Sriardana
  Kiat menolak karyawan cara jawa……. Ini ada cerita, tapi pake Bhs Jawa. Alkisah di sebuah perusahaan besar di kawasan Keprabon, tengah melakukan beberapa
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2005
  • 0 Attachment
   Kiat menolak karyawan cara jawa��.

   Ini ada cerita, tapi pake Bhs Jawa.

   Alkisah di sebuah perusahaan besar di kawasan
   Keprabon, tengah melakukan beberapa
   tes wawancara untuk " tidak" menerima calon
   karyawan baru. Tentu saja salah satu prasyaratnya
   adalah harus berbahasa EJD (Ejaan Jawa yang
   nDaksempurna)..

   Bagi yang tidak memahaminya nggih nuwun sewu�
   Boso Jawi, meniko�

   G : Kowe nduwe omah opo ora�..?
   A : Dereng�.
   G : Wah kowe ora iso ketompo nang kene
   A : Lho kok ngaten��..?
   G : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang
   perusahaan.
   A : Ah.. mboten, kok. Sak janipun tiyang sepuh kulo
   niku sampun sugih.
   G : Yo malah ora ketompo
   A : Lho kok ngaten�..?
   G : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang
   nongkrong ae.

   G : Kowe nduwe motor opo ora�.?
   B : Mboten.
   G : Ora ketompo
   B : Lho kok mboten ketampi?
   G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
   B : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung,
   gampil mangke kulo beto ngriki.
   G : Wah malah ra ketompo�.
   B : Lho kok ngoten�?
   G : Tempat parkire wis ra cukup.

   G : Kow� wis lulus sarjana tenan�..?
   C : Sampun, Pak�.
   G : Ora ketompo, k�n� iki gol�k sing SMA a�, luwih
   manutan lan b�n mbayar� murah
   C : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi
   G : Malah ora ketompo�..
   C : Lho, kados pundi, tho�.?
   G : Mengko kow� kerjo mung ngetik skripsi, l�k wis
   lulus mesti gol�k kerjo neng perusahaan liyo.

   G : Kow� seneng guyon opo ora?
   D : Mboten pak, kulo serius y�n nyambut damel.
   G: Ra ketompo�..
   D : Waa��kok ngoten?
   G : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.
   D : Sak jan� nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.
   G : Malah ora ketompo.
   D : Lho kok��
   G: Engko kow� mung email emailan sing lucu��.

   G : Kow� mau mr�n� numpak opo?
   E : Nitih mobil
   G : Kow� ora ketompo
   E : Sebabipun?
   G : Saiki BBM mundhak terus, mengko kow� njaluk
   mundhak bayar terus
   E : Wo, kulo wau namung mbonc�ng, kok
   G : Tambah ora ketompo
   E : Lho, lha kok � ?
   G : Mengko mung gaw�n� mbonc�ng mobil kantor.
   Ngrusuhi !

   G : Anakmu ak�h opo sithik?
   F : Kathah pak
   G : Kow� ora ketompo
   F : Sebabipun ?
   G : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe
   uanaaaaaak terus
   F : Lha wong namung anak adopsi, kok.
   G : Tambah ora ketompo
   F : Lho, lha kok � ?
   G : Gaw� anak wa� aras2en, opo man�h nyambut gaw�

   G : Kow� wis ngerti gaw�yanmu durung ?
   H : D�r�ng
   G : Kow� ora ketompo
   H : Sebabipun ?
   G : Arep nyambut gaw� kok ora ngerti gaweyan� ?
   H : Oo, n�k damelan niku mpun ngertos kok
   G : Tambah ora ketompo
   H : Lho, lha kok � ?
   G : Kow� rak mung arep keminter, to ?

   G : Kowe ngerti kahanan kantor k �n� durung
   K : D�r�ng
   G : Kow� ora ketompo
   K : Sebabipun ?
   G : Arep nyambut gaw � kok ora ngerti kantor� ?
   K : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok
   G : Tambah ora ketompo
   K : Lho, lha kok � ?
   G : Kow� senengan� ngudhal-udhal wewadi kantor, to?

   G : Kow� kerep loro ?
   M : Mboten
   G : Kow� ora ketompo
   M : Sebabipun ?
   G : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering
   M : Wah, sakjanipun nggih asring
   G : Tambah ora ketompo
   M : Lho, lha kok � ?
   G : Kantor iki ora nompo karyawan pileren.

   G : Kow� biso main Intern�t?
   N : mBoten
   G : Kow� ora ketompo
   N : Sebabipun ?
   G : Perusahaan ora nompo wong BI (Buta Internet)
   N : Wah, sakjanipun nggih saged
   G : Tambah ora ketompo
   N : Lho, lha kok � ?
   G : Mesthi ora bakal nyambut gaw�, kak�han dolanan
   Internet, to? Ngent�k-entekk� pulsa !

   G : Kowe waras opo ora?
   O : Lha, kulo nggih waras to Pak.
   G : Ra ketompo��.
   O : Kenging nopo �..?
   G : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.
   O : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.
   G : Malah ra ketompo��
   O : Pripun to niki�.?
   G : Mengko aku duwe saingan���.


   --
   ---------------------------------------------------------------

   TechRaya Web Solution
   1. BlogMania! : 25Mb, 1 domain name
   -> Rp. 150rb/tahun
   2. BlogMania!Pro : 50Mb, 1 domain name
   -> Rp. 200rb/tahun

   http://www.techraya.com
   ---------------------------------------------------------------


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.