Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Azərbaycan-Yaponiya mail qrupu Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin (AYDC) (http://www.azeri-diaspora.com) mail qrupudur. Bu mail qrupu Yaponiyada yaşayan, təhsil alan, təhsilini bitirib qayıdan, eləcə də Yaponiya ilə maraqlanan bütün Azərbaycanlılar arasında sıx ünsiyyət yaratmaq uçun yaradılmişdır. Qrupun əsas ünsiyyet dili Azərbaycan, Yapon və Ingilis dilləridir.
Yaponiya haqqında bildiklərimizi bir-birimizə öyrədək, bir-birimizdən oyrənək, problemlərimzi birlikdə həll edək, bir-birimizə arxa, mənəvi dayaq olaq!

Hörmetlə, Rəhman Şahhüseynli.
AYDC Təsisçisi ve Sədri,
Osaka, YAPONİYA

Group Information

 • 101
 • Azerbaijan
 • Mar 23, 2003
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History