Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [atoscoffeenista] sa mga konyo at ang nag-aastang dayuhan sa sariling bayan!!!!

Expand Messages
 • embrace peace
  konyo is spanish.. rod_alalay wrote: Sa mga kabataan gumising na kayo, bakit nating sinsawika ang
  Message 1 of 2 , Mar 16, 2007
  • 0 Attachment
   konyo is spanish..
   rod_alalay <rod_alalay@...> wrote:
   Sa mga kabataan gumising na kayo, bakit nating sinsawika ang dayuhang
   wika sa ating kababayang katulad ko, di pa natin maalis ang kolonyal na
   mentalidad, nawawalan na tayo ng pagkatao, wala na tayong sinasabing
   tunay na kultura na sariling atin, hanggang kailan ba kayo gigising sa
   mga kabulukang ito, hanggang kailan ba tayo magpapakumbaba at maging
   ordinaryo masa!!!!

   mabuhay ang masang pilipino!!!

   odek lang po nabigo sa pangarap ng ating inag bayan!!!!

   TV dinner still cooling?
   Check out "Tonight's Picks" on Yahoo! TV.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.