Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Kaadukel Meyyes/ 'Ada Sahilleri'nin orijinali..

Expand Messages
 • Özhan ÖZGÜN
  Ada Sahilleri adlı şarkıyı Türkiye de sanat müziği sanatçılarından halk müziği sanatçılarına kadar herkes yorumladı. Fakat şarkının
  Message 1 of 6 , Apr 24, 2005
  • 0 Attachment
     "Ada Sahilleri" adlý þarkýyý Türkiye'de sanat müziði sanatçýlarýndan halk müziði sanatçýlarýna kadar herkes yorumladý. Fakat þarkýnýn orijinali arapça "Kaddukel Meyyes" yine arap müziði sanatçýlarýndan "Feyruz, Sabah fakhri, Wedi el safi ve Umeyma El Khalil" yorumlamýþtýr. Þarkýnýn armonisi, ritmi ve makamý Türk Müziðine yakýnlýðý ile dikkat çeker.
     Sabah Fakhri'nin yorumladýðý bu aþk þarkýsýný sizinle paylaþmak isitiyorum. Þarkýnýn daha deðiþik sözleri de var bilenlerin paylaþmasý dileðiyle..
    
    
   Kaddukel Meyyes / Sabah Fakhri

         2    Kadduk el-meyyes ya 3umri

   N         Ya bu seydel men kel yusri

         Ýnta e7le n-nes fi nadari

         Jella men sevvek ye kamari

                 2     Kadduk el-meyyes u vit-mele

                        Ye bu kelmet el-kattela

                        Elli asil kilt u le le le le le

                        Makta3il emen ve t-tabiri

                                       N

   2    Ena ve 7abibi ficnena

         Vil verdi 7.eyyem 3aleyna

         Ve talab minni u visaro

         Ye kalbi bisbor 3aleyna

                                       N

   2    3iyunek sud ya me7lehon

         Elbi biyt velle3 bi hevehon

         U sarli sinteyn bestennehon

         7ayyartil 3alem bi amri

                                       N

   Söz- Müzik : Anonim

   Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

  • MEHMET POLAT
   Evet , Türk Müzisyenler Arap Müzi#287;inden bunlar gibi çok #351;ey alm#305;#351;lard#305;r . Sezen Aksu nun tanr#305; istemezse
   Message 2 of 6 , Apr 24, 2005
   • 0 Attachment
    Evet , Türk Müzisyenler Arap Müziğinden bunlar gibi çok şey almışlardır . Sezen Aksu ' nun " tanrı istemezse " şarkısının aranağmesi de Ümmü Gülsüm ' ün " al-hubbi kulu " şarkısından aynen kopyadır .
     
    Yalnız ilginçtir , son 5 - 10 yıldır arap müzisyenler türk müziğine ve türk müzisyenlere daha yakınlar . Arap şarkıcıların tamamına yakınında , albümlerinde bizim Gündem Yaylı grubu çalıyor , ya da bir İsmail Tunçbilek - Kirpi Bülent , Hüsnü .... solosu duymak olasıdır .
     
    En son Kazem El Saher ' in albümüne Salem Abdul Kerim ' in yaptığı 3 şarkının düzenlemesini bizim müzisyenlerimizin çaldığını öğrendiğimde nerdeyse dudağım uçuk atacaktı şaşkınlıktan - sevinçten :)
     
     
     
    Mutlaka dinleyiniz :)
     
    Saygılar .
     
    Özhan ÖZGÜN <ozgunhan2000@...> wrote:
      "Ada Sahilleri" adlý þarkýyý Türkiye'de sanat müziði sanatçýlarýndan halk müziði sanatçýlarýna kadar herkes yorumladý. Fakat þarkýnýn orijinali arapça "Kaddukel Meyyes" yine arap müziði sanatçýlarýndan "Feyruz, Sabah fakhri, Wedi el safi ve Umeyma El Khalil" yorumlamýþtýr. Þarkýnýn armonisi, ritmi ve makamý Türk Müziðine yakýnlýðý ile dikkat çeker.
      Sabah Fakhri'nin yorumladýðý bu aþk þarkýsýný sizinle paylaþmak isitiyorum. Þarkýnýn daha deðiþik sözleri de var bilenlerin paylaþmasý dileðiyle..
     
     
    Kaddukel Meyyes / Sabah Fakhri

          2    Kadduk el-meyyes ya 3umri

    N         Ya bu seydel men kel yusri

          Ýnta e7le n-nes fi nadari

          Jella men sevvek ye kamari

                  2     Kadduk el-meyyes u vit-mele

                         Ye bu kelmet el-kattela

                         Elli asil kilt u le le le le le

                         Makta3il emen ve t-tabiri

                                        N

    2    Ena ve 7abibi ficnena

          Vil verdi 7.eyyem 3aleyna

          Ve talab minni u visaro

          Ye kalbi bisbor 3aleyna

                                        N

    2    3iyunek sud ya me7lehon

          Elbi biyt velle3 bi hevehon

          U sarli sinteyn bestennehon

          7ayyartil 3alem bi amri

                                        N

    Söz- Müzik : Anonim

    Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

    Gruba ileti göndermek için
         antakyamuzik@yahoogroups.com

    Gruptan ayrýlmak için
         antakyamuzik-unsubscribe@yahoogroups.com

    adreslerine mail atmanýz yeterli olacaktýr.

    Ayrýca eski iletilere ve "Files" linki altýndaki çesitli dosyalara ulaþmak için aþaðýdaki adresten grubun ana sayfasýný ziyaret edebilirsiniz:
         www.groups.yahoo.com/group/antakyamuzik
    Mehmet Polat
     
    Msn ( msg ) : udipolat@...
    Icq : 206-122-182


    Yahoo! Messenger - Communicate instantly..."Ping" your friends today! Download Messenger Now

   • bahreyn kuveyt
    merhaba, evet, qaduk el mayes bestesini sabah fahri nin yaptigi bir suriye şarkısıdır... başkaları da yorumlamıştır. lakin esas ona aittir... ... Do
    Message 3 of 6 , Apr 24, 2005
    • 0 Attachment

     merhaba,
      
     evet, "qaduk el mayes" bestesini sabah fahri'nin yaptigi bir suriye �ark�s�d�r... ba�kalar� da yorumlam��t�r. lakin esas ona aittir... 


     Do you Yahoo!?
     Yahoo! Mail - 250MB free storage. Do more. Manage less.
    • S�leyman Cabir�IPLAK
     Ben de bunu Kuzey Irakli Kurt sarkici Mazhar dan Soranice (Kurtce nin kuzey Irak lehcesi) olarak dinlemistim. Demekki ortadoguda cok yaygin ve sevilen bir
     Message 4 of 6 , Apr 25, 2005
     • 0 Attachment
      Ben de bunu Kuzey Irakli Kurt sarkici Mazhar'dan Soranice (Kurtce'nin kuzey Irak lehcesi)  olarak dinlemistim. Demekki ortadoguda cok yaygin ve sevilen bir eser.

      __________________________________________________
      Do You Yahoo!?
      Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
      http://mail.yahoo.com

     • Özhan ÖZGÜN
      Merhaba arkadaşlar; Kedduk el meyyes şarkısı Ortadoğudaki halkalrın nasıl birbirine sarmaşık gibi bağlandığını, kültürlerin birbirinden
      Message 5 of 6 , Apr 25, 2005
      • 0 Attachment
       Merhaba arkadaþlar;
        
       "Kedduk el meyyes" þarkýsý Ortadoðudaki halkalrýn nasýl birbirine sarmaþýk gibi baðlandýðýný, kültürlerin birbirinden etkilendiðinin canlý bir örneði aslýnda... Müzikler de birbirinden etkileniyor.
        
       Hatta suriye, lubnandaki yeni çýkan pop muziði Türkiyeli sanatçýlardan, klip yönetmenlerinden etkileniyor, etkilenme kaçýnýlmaz... Fakat  müziði alýp altýna bestenin gerçek sahibini yazmamk ya da kendi adýný yazmak tam tersine yaðmacý bir mantýk diye düþünüyorum. Sonuçta emek veren kiþinin adý geçmeli....
        
       "Üsküdara Gideriken aldý da bir yaðmur" yanlýþ bilmiyorsam Türk þarkýsý olmasýna raðmen arapça, kürçe, ermenice, yunanca da söylenmekte... Aapçadaki adý "Ya Benet Ýskenderiye" yani "Ey Ýskederiyeli Kýzlar"  arpça nota kitabýnda "Tho original Turkish song" diye geçiyordu yani sadece araplar türklerden etkilenmemiþ, araplardan türk müziðinden etkilenebiliyor...
        
       Ayrýca "Kaddu kel meyyes" þarkýsnda Sabah Fakhri "ena u habibi výcnena" bölümünü tüm
       tonlardandan  okuyarak sesinin her tona ineceðini de gösteriyor, þarkýda 12 kere "ena u hebibi výcnena" diyor ve her biri ayrý tondan...
        
       ilerleyen günlerde "ye benet skenderiyya"(üsküdara gideriken) þarksýný da gönderecem....
        


       Süleyman Cabir ÇIPLAK <slcabir@...> wrote:
       Ben de bunu Kuzey Irakli Kurt sarkici Mazhar'dan Soranice (Kurtce'nin kuzey Irak lehcesi)  olarak dinlemistim. Demekki ortadoguda cok yaygin ve sevilen bir eser.

       __________________________________________________
       Do You Yahoo!?
       Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
       http://mail.yahoo.com

       Gruba ileti göndermek için
            antakyamuzik@yahoogroups.com

       Gruptan ayrýlmak için
            antakyamuzik-unsubscribe@yahoogroups.com

       adreslerine mail atmanýz yeterli olacaktýr.

       Ayrýca eski iletilere ve "Files" linki altýndaki çesitli dosyalara ulaþmak için aþaðýdaki adresten grubun ana sayfasýný ziyaret edebilirsiniz:
            www.groups.yahoo.com/group/antakyamuzik


       Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com

      • Salah Tatli
       Arkadaslar, ne guzel sarkilar bunlar. Sagolun sozlerini yolluyorsunuz,ama zaman zaman MP3 lerini de yollayabilirseniz cok makbule gececek. Sevgiler Salah ...
       Message 6 of 6 , Apr 25, 2005
       • 0 Attachment
        Arkadaslar, ne guzel sarkilar bunlar. Sagolun
        sozlerini yolluyorsunuz,ama zaman zaman MP3 lerini de
        yollayabilirseniz cok makbule gececek.

        Sevgiler

        Salah


        --- �zhan �ZG�N <ozgunhan2000@...> wrote:
        > Merhaba arkada�lar;
        >
        > "Kedduk el meyyes" �ark�s� Ortado�udaki halkalr�n
        > nas�l birbirine sarma��k gibi ba�land���n�,
        > k�lt�rlerin birbirinden etkilendi�inin canl� bir
        > �rne�i asl�nda... M�zikler de birbirinden
        > etkileniyor.
        >
        > Hatta suriye, lubnandaki yeni ��kan pop muzi�i
        > T�rkiyeli sanat��lardan, klip y�netmenlerinden
        > etkileniyor, etkilenme ka��n�lmaz... Fakat m�zi�i
        > al�p alt�na bestenin ger�ek sahibini yazmamk ya da
        > kendi ad�n� yazmak tam tersine ya�mac� bir mant�k
        > diye d���n�yorum. Sonu�ta emek veren ki�inin ad�
        > ge�meli....
        >
        > "�sk�dara Gideriken ald� da bir ya�mur" yanl��
        > bilmiyorsam T�rk �ark�s� olmas�na ra�men arap�a,
        > k�r�e, ermenice, yunanca da s�ylenmekte... Aap�adaki
        > ad� "Ya Benet �skenderiye" yani "Ey �skederiyeli
        > K�zlar" arp�a nota kitab�nda "Tho original Turkish
        > song" diye ge�iyordu yani sadece araplar t�rklerden
        > etkilenmemi�, araplardan t�rk m�zi�inden
        > etkilenebiliyor...
        >
        > Ayr�ca "Kaddu kel meyyes" �ark�snda Sabah Fakhri
        > "ena u habibi v�cnena" b�l�m�n� t�m
        > tonlardandan okuyarak sesinin her tona inece�ini de
        > g�steriyor, �ark�da 12 kere "ena u hebibi v�cnena"
        > diyor ve her biri ayr� tondan...
        >
        > ilerleyen g�nlerde "ye benet skenderiyya"(�sk�dara
        > gideriken) �arks�n� da g�nderecem....
        >
        >
        >
        > S�leyman Cabir �IPLAK <slcabir@...> wrote:
        >
        > Ben de bunu Kuzey Irakli Kurt sarkici Mazhar'dan
        > Soranice (Kurtce'nin kuzey Irak lehcesi) olarak
        > dinlemistim. Demekki ortadoguda cok yaygin ve
        > sevilen bir eser.
        > __________________________________________________
        > Do You Yahoo!?
        > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
        > protection around
        > http://mail.yahoo.com
        >
        > Gruba ileti g�ndermek i�in
        > antakyamuzik@yahoogroups.com
        >
        > Gruptan ayr#253;lmak i�in
        > antakyamuzik-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        > adreslerine mail atman#253;z yeterli olacakt#253;r.
        >
        > Ayr#253;ca eski iletilere ve "Files" linki
        > alt#253;ndaki �esitli dosyalara ula#254;mak i�in
        > a#254;a#240;#253;daki adresten grubun ana
        > sayfas#253;n#253; ziyaret edebilirsiniz:
        > www.groups.yahoo.com/group/antakyamuzik
        >
        >
        >
        > ---------------------------------
        > Yahoo! Groups Links
        >
        > To visit your group on the web, go to:
        > http://groups.yahoo.com/group/antakyamuzik/
        >
        > To unsubscribe from this group, send an email to:
        > antakyamuzik-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        > Your use of Yahoo! Groups is subject to the
        > Yahoo! Terms of Service.
        >
        >
        > Send instant messages to your online friends
        > http://uk.messenger.yahoo.com

        __________________________________________________
        Do You Yahoo!?
        Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
        http://mail.yahoo.com
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.