Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

tavajoh

Expand Messages
 • MARYAM TD
    ________________________________ *لطفا تا آخر ایمیل را بخوانید * حتما بارها این موارد را شنیده اید که
  Message 1 of 2 , Dec 15, 2010


       *لطفا تا آخر ایمیل را بخوانید
   *

   حتما بارها این موارد را شنیده اید که به عنوان معجزه از آن یاد می شود، پس تا
   انتها بخوانید:


   کلمات و دفعات تکرار در جمع آيات قرآن مجيد

       دنيا (يکی ازنام های زندگی): ١١۵، آخرت (نامی برای زندگی پس از اين جهان):
   ١١۵

     ملائکه:    ٨٨    ،    شياطين: ٨٨

       زندگی:    ١۴۵  ،          مرگ: ١۴۵
     سود: ۵٠          ،          زيان: ۵٠
   ملت (مردم):۵٠،      پيامبران: ۵٠
     ابليس(پادشاه شياطين): ١١    ،      پناه جوئی از شرّ ابليس: ١١
   مصيبت:  ٧۵      ،        شکر: ٧۵
   صدقه: ٧٣          ،    رضايت: ٧٣
   فريب خوردگان (گمراه شدگان):  ١٧  ،    مردگان (مردم مرده): ١٧
   مسلمين: ۴١      ،      جهاد : ۴١
   طلا: ٨          ،  زندگی راحت: ٨
   جادو: ۶٠      ،              فتنه: ۶٠
   زکات: ٣٢      ،            برکت: ٣٢
   ذهن : ۴٩      ،                نور: ۴٩
   زبان: ٢۵        ،      موعظه (گفتار، اندرز): ٢۵
   آرزو:  ٨        ،              ترس: ٨
   آشکارا سخن گفتن (سخنرانی): ١٨    ،      تبليغ کردن: ١٨
   سختی: ١١۴      ،        صبر: ١١۴
   محمد (صلوات الله عليه):  ۴  ،  شريعت (آموزه های حضرت محمد (ص)): ۴
   مرد: ٢۴            ،            زن: ٢۴

   و نيز جالب خواهد بود به دفعاتی که کلمات زير در قرآن ظاهر شده اند نگاهی
   داشته باشيم:
   نماز: 17
   ماه: ١٢
   روز: ٣۶۵
   دريا : ٣٢ ، زمين (خشکی): ١٣
   دريا  +  خشکی  45= ٣٢+13
   دريا =  %71.11=45/(32)
   خشکی =% 28.89=45/(13)
   ١٠٠% = دريا ( ٧١.11 %) + خشکی( (28.89%
   دانش بشری به تازگی اثبات نموده که آب ٧١٫١١١ % و خشکی ٢٨٫٨٨٩ % از کره زمين را
   فراگرفته است.

   آيا می توان گفت که اين ها همه بر حسب اتفاق در قرآن مجيد آمده است؟
   ============ ========= ========= ========= ========= ===
   پاسخ بی اختيار در ذهن خواهد درخشيد

   و اما جواب براي آنهايي كه تحمل شنيدنش را دارند :
   مدتي است ايميل هايي با اين مضامين در بين ما پخش ميشود كه همه آنها سعي در
   نشان دادن معجزاتي در اعداد و آمار و ارقام قرآني دارند و بيگمان براي كسانيكه
   اهل تحقيق و جستجو نباشند يك احساس  خاصي را تقويت ميكند كه همان عوام فريبي
   است شماييكه دكتراي نجوم داري يا استاد رياضي هستي و يا فيزيكدان و يا پزشك و
   يا هرشغل تخصصي ديگر , وقتي مطلبي را بدون تحقيق قبول ميكني و بر آن صحه
   ميگذاري  بدان كه تو هم عوام به حساب خواهي آمد هرچندكه تحصيلات دانشگاهي داشته
   باشي
   و اما در مورد مطالب ذكر شده در اين ايميل:
   به سايت زير مراجعه كنيد و خود نتيجه جستجو ها را ببينيد
   http://www.parsquran.com/

   تمامي آمارهاي ذكر شده دروغ و اشتباه است
   دنيا 143
   آخرت 107
   زندگي 92
   مرگ 84
   نماز 90
   ماه 56
   روز 658
   خشكي 12
   دريا 62
   و الي آخر
   اين دقيقا مثل اين مطلب زير است كه نكات جالبي در بين  اعداد و حروف بر قرار
   است مطلب زير را بخوانيد:


   آیا می دانید؟
     حروف انگلیسی A,B,C,D
   در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 99 دیده نمی شود؟
   حرف D
    برای اولین بار در عدد 100 بکار می رود (Hundred)
   حروف A,B,C
    در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999 دیده نمی شود.
   حرف A
    برای اولین بار در املای عدد 1000 دیده می شود (Thousand)
   حروف B,C
    در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999999999 دیده نمی شود.
   حرف B
    برای اولین بار در املای عدد بیلیون بکار می رود. (billion)
   و حرف C
    هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی بکار نمی رود.
   حال اگر انگليسي ها براي اجدادشان كه زبان انگليسي را پايه گذاري كرده اند
   ادعاي معجزه كردند ما چه بايد بگوييم؟

   من از همه دوستان انتظار دارم كه اين مطلب را براي همه ارسال كنند تا همه
   بفهمند كه ما را در گير چه پندارباف هایی کرده اند

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.