Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

81Re: [afifonim] Fwd: דחיית התערוכה המר חפת

Expand Messages
 • Ron Vangrick
  Nov 23, 2009
  • 0 Attachment
   הי!
   אפשר לקבל עוד פרטים? האם זה אותו אירוע של סולי שאמור היה להתקיים בבת ים?
   תודה
   רון

   בתאריך 22 בנובמבר 2009 12:52, מאת רונן אדרי - לגו יוצרים ארוע <lego_pro@...>:
    

   חנן היי מתקיימת עפיפוני אדה ביום שבת 29/11  נשמח אם תעדכן את כל מי שמתעניין .

    

   בברכת יום מקסים

   רונן אדרי - מנכ"ל

   לגו יוצרים אירוע

   נייד 050-8818750

   טלפון במשרד 03-9613723

   פקס 03-961375

   ronen@...

   www.lego4u.co.il

   cid:image001.gif@01C94D77.85B1F890

    

   From: afifonim@yahoogroups.com [mailto:afifonim@yahoogroups.com] On Behalf Of Hanan Cohen
   Sent: Friday, October 16, 2009 9:45 AM
   To: afifonim@yahoogroups.com
   Subject: [afifonim] Fwd: דחיית התערוכה המרחפת

    

    

    

   ----- Original message -----

   From: "Suly Omer" <omersara@...>

   To: "Suly Omer" <omersara@...>

   Date: Thu, 15 Oct 2009 20:12:48 +0200

   Subject: דחיית התערוכה המרחפת

         

    

           לכל חברי ידידי ובני משפחתי היקרים.

              לאחר התייעצות  אישית עם החזאי,

          הסתבר כי תנאי הרוח לא יתאימו לתערוכת העפיפונים

          כוון הרוח יהיה לא יציב ומהירות הרוח גם היא תהיה תשתנה ולא תהיה יציבה.            

          כך שלא ניתן יהיה להעלות חלק נכבד מהעפיפונים.

           לכן החלטתי לדחות את התערוכה  בתקווה לקיימה

           בתאריך אחר  ועמכם הסליחה.

          אבקשכם מאד להעביר הודעה זו לכול מי שהזמנתם.

                  ושוב סליחה סולי עומר.


  • Show all 13 messages in this topic