Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

78Fwd: דחיית התערוכה המרחפת

Expand Messages
 • Hanan Cohen
  Oct 16, 2009
  • 0 Attachment
    
   ----- Original message -----
   From: "Suly Omer" <omersara@...>
   To: "Suly Omer" <omersara@...>
   Date: Thu, 15 Oct 2009 20:12:48 +0200
   Subject: דחיית התערוכה המרחפת

         

    

           לכל חברי ידידי ובני משפחתי היקרים.

              לאחר התייעצות  אישית עם החזאי,

          הסתבר כי תנאי הרוח לא יתאימו לתערוכת העפיפונים

          כוון הרוח יהיה לא יציב ומהירות הרוח גם היא תהיה תשתנה ולא תהיה יציבה.            

          כך שלא ניתן יהיה להעלות חלק נכבד מהעפיפונים.

           לכן החלטתי לדחות את התערוכה  בתקווה לקיימה

           בתאריך אחר  ועמכם הסליחה.

          אבקשכם מאד להעביר הודעה זו לכול מי שהזמנתם.

                  ושוב סליחה סולי עומר.

  • Show all 13 messages in this topic