Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

DOMUZ ETI <<< afiyetle %47 nin istegi uzerine ...

Expand Messages
 • yenisey
  Daha once yazmistik m-illet seccade uzerinde domalmadan birsey ogrenemeyecek diye ve guruptakilerden birkismi ayaga kalmisti ...Ankebut suresini bir okusunlar
  Message 1 of 2 , Oct 31, 2007
   Daha once yazmistik m-illet seccade uzerinde domalmadan birsey
   ogrenemeyecek diye ve guruptakilerden birkismi ayaga kalmisti
   ...Ankebut suresini bir okusunlar simdi ...

   ozaman dediklerimiz oluyor sadece %47 ile mandalasmayi
   resmilestirenler Yesil devrimcileri bas taci edenler simdi
   ceremesini cekiyorlar o cok sevdikleri guzel insanlar dedikleri
   iktidarin uygulamalari ile ...

   Simdi hic aglamaca yok - o guzel insanlar domuzu kasaplik hayvan
   yaptilar o guzel insanlar zinayi suc olmaktan cikarip saunalar
   *bne otelleri actirdilar ... dedik seccade uzerinde diye buyrun
   hele bu baslangic.

   Mezarlýkta yetiþen sebze ve meyveleri yemeyi bile hoþ görmezler
   halk arasýnda lafina gelince mezarliga gelinceye kadar gubreden
   bahsedin siz once cok bilmis yazar kaldiki - dunyanin
   kurulusundan beri yasayan insanlar nereye gittiler saniyorsunuz
   ??? mezarliklardami onlar yoksa bastigin her karis toprak
   dediginiz gercekten toprakmi ???


   Allah akil versin hala herseyi hurafelerle aciklamaya
   calisanlara bu haramileride ayni beyin getirmedimi iktidara ??

   Simdi geri odeme zamani inliye inliye - nasilki genclige hitabe
   duvar susu degilse ayni sekilde Kurani Kerimde dikiz aynasindan
   sallandirilacak aksesuar olmadigini gorecek bazilari ama
   baslarin atas yagmadan degil - domuz eti daha baslangic

   Bugunler daha iyi gunler .


   malesef


   Yenisey

   ============   --- ba dÿfffffffffffffffff6k <drbd56@...> wrote:

   > BÝZE DOMUZ ETÝ MÝ YEDÝRÝYORLAR?
   >
   > Baki Dökme, 22.10.2007
   > bakidokme@...
   > www.iyidersler.8m.com
   > www.haberxp.com
   >
   > Bilemem.
   > Fakat bu konuda basýnda pek çok haber çýktý. Hatýrlarsýnýz;
   > Antalya'da bir otel çalýþaný böyle bir iddia ortaya attý. Türk
   > müþterilere domuz eti yediriyorlar demiþti bu kiþi. Sonra
   > kaynadý gitti.
   > Efendim; bu domuz eti konusu, hep tartýþýlagelmiþtir. Domuz
   > eti ile ilgili ve domuzla ilgili pek çok makale yazýlmýþtý.
   > Bizim yazacaðýmýz yazý da sonuncusu olmayacak.
   > Dinimizde domuz etinin haram olduðu, yani domuz etinin
   > yenmeyecek etler arasýnda olduðunu lise yýllarýnda
   > öðrenmiþtik. Hatta o yýllarda Dr. Fethi Tevetoðlu Silifke'deki
   > bir sohbetinde þöyle konuþmuþtu:
   > "Býrakýn domuzun etini, bir namazlaða'nýn (Seccade) üstüne
   > bu hayvanýn kýlýndan bir tanesi düþse, o namazlaða üzerinde
   > namaz kýlmak bile caiz deðildir."
   > Daha sonralarý domuz ile ilgili pek çok yazý okuduk. Domuz
   > etinde bulunan bir parazitin (Tenya solium) larvalarý
   > (olgunlaþmamýþ tenya) insan tarafýndan alýndýðýnda, "Domuz
   > Þeridi Hastalýðý" (tenyazis) adý verilen bir hastalýða sebep
   > olmaktadýr.
   > Bu hastalýk sýðýr þerit hastalýðý gibi deðildir. Bunda
   > hastalýk belirtisi görülmeyebilir. Ama "Domuz Þeridi
   > Hastalýðý"nda þerit kurtçuklarý (larvalar) deðiþik organlarda
   > (beyin, kalp, göz, akciðer, cilt altý ve kaslar) kist meydana
   > getirebilirler Eðer kurtçuklar beyne ulaþýrlarsa, sara
   > (epilepsi) nöbetleri ve diðer sinir hastalýklarý oluþabilir.
   > Þeritler ilaçla vücuttan uzaklaþtýrýlabilir. Fakat yaptýðý
   > kistler ancak cerrahi yolla tedavi edilebilir.
   > Ve diðer bilgiler...
   > Bunlarý her yerde okuyabilirsiniz sevgili okuyucular.
   > Normalde biz Türkler domuz eti yemeyiz. Fakat yurtdýþýnda,
   > domuz eti yenen bir ülkede yaþayan insanlarýmýz, eðer bu
   > konuda duyarlý olmazlarsa domuz etini yemeleri iþten bile
   > deðildir. ancak duyarlý olduklarý takdirde kendilerini
   > koruyabilirler.
   > Domuz etinin yaptýðý hastalýklar bir yana, asýl dikkatinizi
   > çekmek istediðim nokta, domuz eti yiyenlerin onun huyuyla
   > bezenebileceði endiþesidir. Domuz için halk arasýnda þöyle bir
   > diyeþet vardýr:
   > "Eþini kýskanmayan tek hayvandýr."
   > Ayrýca temiz, pis ne bulursa yiyen bir hayvandýr domuz.
   > "Ne olacakmýþ domuz eti yiyince?" diye düþünerek domuz eti
   > yiyen Türkler de vardýr belki. Almanya'da yaþayan bir
   > okuyucumuz anlatýyordu:
   > "Domuz eti yiyen birisini tanýyorduk. O arkadaþýmýz pek
   > camiye de gelmezdi. Ama bir ara bana 1000 Mark para verdi. Ben
   > gidemiyorum, bari sen bu parayý camiye yardým olarak
   > götürüver, dedi. Bir hafta sonra duydum ki rahmetli olmuþ. Her
   > halde aslýna dönüþ yapmak istiyordu rahmetli."
   > Ýnsan yediðinden, içtiðinden huy kapar derler sevgili
   > okuyucular. Mezarlýkta yetiþen sebze ve meyveleri yemeyi bile
   > hoþ görmezler halk arasýnda.
   > Madem domuz eti dinimizde haram, öyleyse çok dikkatli
   > davranmak zorundayýz.
   >
   >
   >
   > __________________________________________________
   > Do You Yahoo!?
   > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection
   > around
   > http://mail.yahoo.com   ___________________________________________________________
   Want ideas for reducing your carbon footprint? Visit Yahoo! For Good http://uk.promotions.yahoo.com/forgood/environment.html
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.