Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Nyaya yakabva nekuna Jonso

Expand Messages
 • Handy Leon Mapyie
  Inzwaiyo nyaya yemuface wekuGlenview Handei kuGlen view 3 nema 20 thaza ,20thaza rako mubhazi, Akadaidzira hwindi. Apa dzanga dzaa kuma to11 dzeusiku apo
  Message 1 of 2 , Feb 6 5:48 AM
  • 0 Attachment
   Inzwaiyo nyaya yemuface wekuGlenview


   Handei kuGlen view 3 nema 20 thaza ,20thaza rako mubhazi, Akadaidzira hwindi. Apa dzanga dzaa kuma to11 dzeusiku apo ndaiva ndichibva zvangu kumuvhi ya 8:30pm kuRainbow. Itai five five semubhutsu pindai zvenyu mukombi hamusi kubaiwa vanhu majekiseni musatya kupinda. Ndikondhaziwo uyu. Takapinda nechimoko changu ndobva tanogara hedu ku back seat. Kombi yakazozara tikagarisana five-five sezvigunwe zvemubhutsu ndobva yatanga kufamba. Eee vabereki ,nevaberekesi ngatibatanidzei semagariro atakaita.

   Kombi yakarohwa zvayo vanhu vachitaura nyaya dzakasiyana siyana,apa ini ndanga ndatoneta zvangu ndaakuda kutorara apa mai mpfana vaingotaurawo tuma sweet nothings u know. Takasvika pa Rothmans umwe blazo anga ari kufront ndobva ati ndisiyeiwo tichangotena. PakaBus stop kacho paiva nemachinda 4 anga aripo Pakangobuda muface uya wekuti tichangotena Machinda aya achibva abudisa pfuti umwe wavo achienda kuna driver ndokumuti out of the car akamunongedzera pfuti. Driver akabuda zvikanzivese nemamwe machinda vatsokoderane mumashure nekumberi kuti vakwane takabva tese taziva kuti taakutorhobhewa. Rimwe tsotsi rakabva raenda panyanga ndokurova kombi,iro ndobva ratyora rakananga muAdben, uyo mumukoto ndiye pfe-e imomo.

   Matotsi akaburuka zvikanzi right everybody out . Vaive nemasaga matatu one zikanzi kandai macellphone, mawatch mari all tunhu tudiki,rimwe zvikanzi kandai hembe dzese and the last hanzi ndere bhutsu nemasocks mamwe aitonhuhwa kunge beche rehure risina kugezwa. Patakanzwa izvi nechimoko takafunga kuti ifun Kwakatanga vanga varikumberi vakabvisiswa zvese ende vaisara vari nudhu,vari musvo chaiwo pasina kana pent zvayo,veduweka ma-one
   Yakasvika turn yangu namaimpfana tikatoona kuti chatobvondoka panga pasisina yekutamba. Apa munhu wese aiti akabvisa obva anzi rarapasi nedumbu. Takasara tisina kupfeka ndobva tararawo pasi nevamwe.

   Manje amongst us paiva nemapurisa two vanhu vakafunga kuti ndovachabatsira but we were all surprised vachitobvisawo uniform vachitorariswa pasi. Mangonjo aya akabva anzi right imimi simukai muchaye bonyora tione. Vakatanga vachiita zvekutamba ndobva vaveurwa nereza kumusana iwowo vachibva vanzi chichayanai bonyora manje. Unonzwa tsitsi iwe. Ukaona uchiseka pakadai unenge usati wapinda tait. Mhondi dziya ndobva dzazoti right munhu wese tanga kusvirana nemunhu ari paisde newe. Kana mese murivarume, sviranai kumh*t*,kanamuri vakadzi sviranai nezvigunwe muchikisana.

   Iwe unongonzwa iwe. Umwe mface akada kuita jende ndobva adimurwa chigunwe nebhemba. Akabva aona kuti angafira mahara ndiye mboro pfe-e kumh*t* yaeumwe wake. Takaonerera chemusi uyu.

   Inini manje it was better coz ndaiva nechimoko changu. Nechemumoyo ndakafara coz chaindisungira makumbo mazuva ese. Chakada kumbojamuka ndobva chaonekwa, chakabva chanzi mucheka nerimwetsotsi, svirwa apa akana usingadi ndaakukusvira inini.

   Maimpfana vakavhura beche kunge hameno. Ini ndakabva ndaipfekera ndikangotanga kukoira zviya zvekuti zvitibve, but-ka mboro boyz dzangu haina situation. Yakabva yanyatsomira zveshuwa ndikabva ndanyatso feela beche nekudziya kwaraiita. Ndakatangakukoira mwana wevanhu ndati, ndanga ndaakutonyatsonakirwa ini.

   Asika sedhodhi kana uka wakatariswa nevanhu haribude same-same neuronyo haubude kana wakatriswa. Ndakakwesha asi kana kutunda plus chimoko panga pasina response. Ndakazoti pava paya chimoko ndofunga anga ainzwa kunaka mboro ndikaona shasha yakundibatirira yaakukoirira ichishinyira ndikati handei mai mpfana. Takasvirana tikakanganwa kuti takatariswa nekunakirwa.

   Rimwe tsotsi rakabva rayeverwa nekusvira kwandaiita rikabva ranyatsoti ndee kutarisisa. Mwana akandibatirira zvino asimudza chiuno achindikoira kunge hurungudo irimumaoko echembere. Kakabva kaoma kakaisa chiuno mudenga beche rikabva rasunga mboro yangu one time tichibva tatunda tese, asi ndakajuta kuramba ndichikoira coz ndanga ndaakutya kusvirirwa chimoko nemhondi idzi.
   Ndakazonzwa tsitsi umwe musalad anga ane matako nemh*t* zvaioneka murima, dzaivaima kunge panze pane canduru. Garo rake mwana uyu raiwanisa basa zvisina indavhiyu. Akanzi nerimwe rume rino rinemhasuru iwewe kotama, rume rakabudisa mboro inenge shato chaiyo. akanzi asimuke akotame veduwee beche rine mwana iyeye kana remombe rinosara pasi apa matinjiega anenge tumboro twemwana arigrade three kana neni pandakariona mboro yangu yakabva yamira kuti si.

   Zimonya rakabatamboro ndiye pfe-e rikabva ratanga kukoira, asi pfuti haina kusiiwa pasi. rume rakakoira mwana wevanhu akayuwira, rimwe rakabva raenda kumberi rikamuti ananzve mboro. mwana akasvirirwa nhamo iyeye akazhakwa mwana tikaona zvino makumbo obvunda asimudza matako mudenga vanhu vakaziva kuti mwana atunda. Apa monya yakabva yakombama sembwa ichibva yanyudza mboro richioma rakadaro nekutunda.

   Umwe muchinda akabva anzi asvire rimwe zimurume zidhafu, akabva agaya kuti angandofonya madhodhi achibva akumbira kutora kondomu rake rainge riri muwallet yake kuti asanombora matuzvi nemboro ndobva anzi mucheka, unosvira mahure nyoro pano woda kupfeka kondom. Kaman svira nyoro munhu uyo. Ndopaunoona kuti vakafa vakazorora uye Havana zvavachaona.

   Mapurisa aya akabva anzi chichinjanai kunanzvana mboro dzenyu. Zvichibva zvaakutoseka zvazvo.

   Driver nakondaz vakanzi cherai tukomba pasi zvikanzi chisvirai tukomba itwotwo. Machinda akasvuuka mboro dzese idzi achikoira pasi.

   Pava paya tangazonzwa zvonzi chidzokerai mukombi. Ini nechimoko ndobva tagara kufront seat apa tiri neked.
   Takapinda tese driver akachibva ati giya giya nemumikoto ndiye shuuz, Monya dzikadeedzera zvikanzi ya endai mumuacheuka mh*t* dzevanhu. Hapana kana akambofunga zvekuenda pasoutherton Police Station kuno reporter nyaya even mapurisa aya.
   Takazosara kusvika pa-area 8 marobbots munhu wese ari zii.
   After robot akadeedzera umwe mukadzi achivimha misodzi nenyaya yekuti ainge asvirwa nemunhu waasingazivi, zvikada afunga kuti anonotii kumurume wake uye vemuraini vakamuona asina kupfeka pamwe vaizomuti muroyi.

   Kombi yakamira kondaz achibuda nereverse jende first iye wese achiteera.

   Vakabva vaburuka ambhuya vaya achifambisa kuenda kumba.
   Driver akabva asimudza kombi akatarisa zviboda zvechimoko changu, apa beche raioneka kuzvimba, mboro yadriver yakabva yamira akavhiringa magiya opiringihwa nemboro yake.
   Vanhu vakazopera kudzika pama bus stop avo, Vamwe vaibva varova bara kumhanya, vamwe vaidzikira padhuze nekumba vodeedzera kuti vaigirwe hembe. Ma-one boys dzangu.

   Isu nechimoko tisu takazoita vekupedzesera kudzika ndokukumbira maface ekombi kunotisiya kumba, ndakabva ndavapa hembe dzangu patakanga tasvika kumba kuti vapfeke.

   Asi driver aakuenda akabva ati vakuru chimoko chenyu chakabatana kungeZANU yakudhara. Ndakazoti kuchimoko chichirara kumba kwangu ndozochiperekedza the following morning. But ndokuroorana kwatakazoita nechimoko changu.

   Moral: Musafamba usiku mazuva ano nekuti you never know kuti chii chichaitika kwauri,unobigwa ugosvigwa futi.
   Some more next time
   Dhazbhom the Virus!!!

   ---------------------------------


   When the only tool you own is a hammer, every problem begins to look like
   a nail !
   When God closes the door ,somewhere else He opens the window
   But we stare so long at the closed door that we often do not see the opened window! H.leon.

   ---------------------------------
   To help you stay safe and secure online, we've developed the all new Yahoo! Security Centre.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Handy Leon Mapyie
   Inzwaiyo nyaya yemuface wekuGlenview Handei kuGlen view 3 nema 20 thaza ,20thaza rako mubhazi, Akadaidzira hwindi. Apa dzanga dzaa kuma to11 dzeusiku apo
   Message 2 of 2 , Feb 6 5:53 AM
   • 0 Attachment
    Inzwaiyo nyaya yemuface wekuGlenview


    Handei kuGlen view 3 nema 20 thaza ,20thaza rako mubhazi, Akadaidzira hwindi. Apa dzanga dzaa kuma to11 dzeusiku apo ndaiva ndichibva zvangu kumuvhi ya 8:30pm kuRainbow. Itai five five semubhutsu pindai zvenyu mukombi hamusi kubaiwa vanhu majekiseni musatya kupinda. Ndikondhaziwo uyu. Takapinda nechimoko changu ndobva tanogara hedu ku back seat. Kombi yakazozara tikagarisana five-five sezvigunwe zvemubhutsu ndobva yatanga kufamba. Eee vabereki ,nevaberekesi ngatibatanidzei semagariro atakaita.

    Kombi yakarohwa zvayo vanhu vachitaura nyaya dzakasiyana siyana,apa ini ndanga ndatoneta zvangu ndaakuda kutorara apa mai mpfana vaingotaurawo tuma sweet nothings u know. Takasvika pa Rothmans umwe blazo anga ari kufront ndobva ati ndisiyeiwo tichangotena. PakaBus stop kacho paiva nemachinda 4 anga aripo Pakangobuda muface uya wekuti tichangotena Machinda aya achibva abudisa pfuti umwe wavo achienda kuna driver ndokumuti out of the car akamunongedzera pfuti. Driver akabuda zvikanzivese nemamwe machinda vatsokoderane mumashure nekumberi kuti vakwane takabva tese taziva kuti taakutorhobhewa. Rimwe tsotsi rakabva raenda panyanga ndokurova kombi,iro ndobva ratyora rakananga muAdben, uyo mumukoto ndiye pfe-e imomo.

    Matotsi akaburuka zvikanzi right everybody out . Vaive nemasaga matatu one zikanzi kandai macellphone, mawatch mari all tunhu tudiki,rimwe zvikanzi kandai hembe dzese and the last hanzi ndere bhutsu nemasocks mamwe aitonhuhwa kunge beche rehure risina kugezwa. Patakanzwa izvi nechimoko takafunga kuti ifun Kwakatanga vanga varikumberi vakabvisiswa zvese ende vaisara vari nudhu,vari musvo chaiwo pasina kana pent zvayo,veduweka ma-one
    Yakasvika turn yangu namaimpfana tikatoona kuti chatobvondoka panga pasisina yekutamba. Apa munhu wese aiti akabvisa obva anzi rarapasi nedumbu. Takasara tisina kupfeka ndobva tararawo pasi nevamwe.

    Manje amongst us paiva nemapurisa two vanhu vakafunga kuti ndovachabatsira but we were all surprised vachitobvisawo uniform vachitorariswa pasi. Mangonjo aya akabva anzi right imimi simukai muchaye bonyora tione. Vakatanga vachiita zvekutamba ndobva vaveurwa nereza kumusana iwowo vachibva vanzi chichayanai bonyora manje. Unonzwa tsitsi iwe. Ukaona uchiseka pakadai unenge usati wapinda tait. Mhondi dziya ndobva dzazoti right munhu wese tanga kusvirana nemunhu ari paisde newe. Kana mese murivarume, sviranai kumh*t*,kanamuri vakadzi sviranai nezvigunwe muchikisana.

    Iwe unongonzwa iwe. Umwe mface akada kuita jende ndobva adimurwa chigunwe nebhemba. Akabva aona kuti angafira mahara ndiye mboro pfe-e kumh*t* yaeumwe wake. Takaonerera chemusi uyu.

    Inini manje it was better coz ndaiva nechimoko changu. Nechemumoyo ndakafara coz chaindisungira makumbo mazuva ese. Chakada kumbojamuka ndobva chaonekwa, chakabva chanzi mucheka nerimwetsotsi, svirwa apa akana usingadi ndaakukusvira inini.

    Maimpfana vakavhura beche kunge hameno. Ini ndakabva ndaipfekera ndikangotanga kukoira zviya zvekuti zvitibve, but-ka mboro boyz dzangu haina situation. Yakabva yanyatsomira zveshuwa ndikabva ndanyatso feela beche nekudziya kwaraiita. Ndakatangakukoira mwana wevanhu ndati, ndanga ndaakutonyatsonakirwa ini.

    Asika sedhodhi kana uka wakatariswa nevanhu haribude same-same neuronyo haubude kana wakatriswa. Ndakakwesha asi kana kutunda plus chimoko panga pasina response. Ndakazoti pava paya chimoko ndofunga anga ainzwa kunaka mboro ndikaona shasha yakundibatirira yaakukoirira ichishinyira ndikati handei mai mpfana. Takasvirana tikakanganwa kuti takatariswa nekunakirwa.

    Rimwe tsotsi rakabva rayeverwa nekusvira kwandaiita rikabva ranyatsoti ndee kutarisisa. Mwana akandibatirira zvino asimudza chiuno achindikoira kunge hurungudo irimumaoko echembere. Kakabva kaoma kakaisa chiuno mudenga beche rikabva rasunga mboro yangu one time tichibva tatunda tese, asi ndakajuta kuramba ndichikoira coz ndanga ndaakutya kusvirirwa chimoko nemhondi idzi.
    Ndakazonzwa tsitsi umwe musalad anga ane matako nemh*t* zvaioneka murima, dzaivaima kunge panze pane canduru. Garo rake mwana uyu raiwanisa basa zvisina indavhiyu. Akanzi nerimwe rume rino rinemhasuru iwewe kotama, rume rakabudisa mboro inenge shato chaiyo. akanzi asimuke akotame veduwee beche rine mwana iyeye kana remombe rinosara pasi apa matinjiega anenge tumboro twemwana arigrade three kana neni pandakariona mboro yangu yakabva yamira kuti si.

    Zimonya rakabatamboro ndiye pfe-e rikabva ratanga kukoira, asi pfuti haina kusiiwa pasi. rume rakakoira mwana wevanhu akayuwira, rimwe rakabva raenda kumberi rikamuti ananzve mboro. mwana akasvirirwa nhamo iyeye akazhakwa mwana tikaona zvino makumbo obvunda asimudza matako mudenga vanhu vakaziva kuti mwana atunda. Apa monya yakabva yakombama sembwa ichibva yanyudza mboro richioma rakadaro nekutunda.

    Umwe muchinda akabva anzi asvire rimwe zimurume zidhafu, akabva agaya kuti angandofonya madhodhi achibva akumbira kutora kondomu rake rainge riri muwallet yake kuti asanombora matuzvi nemboro ndobva anzi mucheka, unosvira mahure nyoro pano woda kupfeka kondom. Kaman svira nyoro munhu uyo. Ndopaunoona kuti vakafa vakazorora uye Havana zvavachaona.

    Mapurisa aya akabva anzi chichinjanai kunanzvana mboro dzenyu. Zvichibva zvaakutoseka zvazvo.

    Driver nakondaz vakanzi cherai tukomba pasi zvikanzi chisvirai tukomba itwotwo. Machinda akasvuuka mboro dzese idzi achikoira pasi.

    Pava paya tangazonzwa zvonzi chidzokerai mukombi. Ini nechimoko ndobva tagara kufront seat apa tiri neked.
    Takapinda tese driver akachibva ati giya giya nemumikoto ndiye shuuz, Monya dzikadeedzera zvikanzi ya endai mumuacheuka mh*t* dzevanhu. Hapana kana akambofunga zvekuenda pasoutherton Police Station kuno reporter nyaya even mapurisa aya.
    Takazosara kusvika pa-area 8 marobbots munhu wese ari zii.
    After robot akadeedzera umwe mukadzi achivimha misodzi nenyaya yekuti ainge asvirwa nemunhu waasingazivi, zvikada afunga kuti anonotii kumurume wake uye vemuraini vakamuona asina kupfeka pamwe vaizomuti muroyi.

    Kombi yakamira kondaz achibuda nereverse jende first iye wese achiteera.

    Vakabva vaburuka ambhuya vaya achifambisa kuenda kumba.
    Driver akabva asimudza kombi akatarisa zviboda zvechimoko changu, apa beche raioneka kuzvimba, mboro yadriver yakabva yamira akavhiringa magiya opiringihwa nemboro yake.
    Vanhu vakazopera kudzika pama bus stop avo, Vamwe vaibva varova bara kumhanya, vamwe vaidzikira padhuze nekumba vodeedzera kuti vaigirwe hembe. Ma-one boys dzangu.

    Isu nechimoko tisu takazoita vekupedzesera kudzika ndokukumbira maface ekombi kunotisiya kumba, ndakabva ndavapa hembe dzangu patakanga tasvika kumba kuti vapfeke.

    Asi driver aakuenda akabva ati vakuru chimoko chenyu chakabatana kungeZANU yakudhara. Ndakazoti kuchimoko chichirara kumba kwangu ndozochiperekedza the following morning. But ndokuroorana kwatakazoita nechimoko changu.

    Moral: Musafamba usiku mazuva ano nekuti you never know kuti chii chichaitika kwauri,unobigwa ugosvigwa futi.
    Some more next time
    Dhazbhom the Virus!!!

    ---------------------------------


    When the only tool you own is a hammer, every problem begins to look like
    a nail !
    When God closes the door ,somewhere else He opens the window
    But we stare so long at the closed door that we often do not see the opened window! H.leon.

    ---------------------------------
    Yahoo! Messenger NEW - crystal clear PC to PC calling worldwide with voicemail

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.