Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

WeefNed is een Nederlandstalige e-maillijst voor professionele en hobby wevers van een gemiddeld tot gevorderd weefniveau, die zoeken naar contacten met anderen die serieus met weven bezig zijn.
Het is een discussieforum, bedoeld om kennis uit te wisselen over structuur, materiaal, kleur, ontwerp, apparatuur en computergebruik (in verband met weven).
Het is niet toegestaan onder pseudoniem deel te nemen.
Ook aanverwante onderwerpen als spinnen en verven, voor zover deze in samenhang met het weven toegepast worden, kunnen aan de orde komen.
Van de deelnemers kan verwacht worden dat ze bekend zijn met de gangbare weefterminologie en dat ze het getouw kunnen opzetten, aanbinden en bedienen.

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are not permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History