Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
2 members, 134 messages added in the last 7 days

Group Description

Welcome to VN - Politics !
Dien dan pho bien tin tuc, thoi su, va trao doi y kien " Nghiem Tuc " lien quan den tinh hinh Chinh Tri cua Viet Nam va the gioi.
- Tat ca moi thanh vien deu co quyen tham gia sinh hoat trong dien dan, khong phan biet chinh kien va ton giao khac biet.
- Y kien va noi dung phat bieu cua thanh vien khong phai la lap truong chinh kien cua dien dan.
Email: VN-Politics-owner@yahoogroups.com
***
NEN XEM:

ĐÚNG, ĐỒNG CHÍ NÓI - VIỆT OAN
http://www.youtube.com/watch?v=rFHOZE8M-3c&feature=youtu.be

Blogger Nguyễn Hoàng Vi kể chuyện bị Công an làm nhục trong đồn CA
http://www.youtube.com/watch?v=XWYbhgH4GI0

Bà Dương Thu Hương Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11:
1)http://www.youtube.com/watch?v=ml9T5EhFqDg
2)http://www.youtube.com/watch?v=_6YHMQQHtB4

Lịch Sử Chính Xác Chủ Tịch Hồ Chí Minh
http://www.youtube.com/watch?v=DWFkArRMfSw

CSVN danh My cho Trung Cong
http://www.youtube.com/watch?v=3LbtYAYvRKA

Ho Chi Minh va phu nu:
http://www.youtube.com/watch?v=rK7-vLxcONE

Chân Dung "bác" Hồ
http://www.freevietnews.com/cdbh/

Đại sứ VC Nguyen Xuan Viet nói năng như trùm du đãng
http://www.youtube.com/watch?v=fu6DXnkAHBY&feature=related

Group Information

 • 5090
 • Vietnam
 • Aug 23, 2001
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages require approval.
 • All members can post messages.

Message History