Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Utrecht_Genealogie] Digest Number 2635

Expand Messages
 • George de Roij
  Hallo hyronymus24, Date: Thu, 2 Jan 2014 12:37:38 +0000 From: Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com To: Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com Subject:
  Message 1 of 1 , Jan 2, 2014
  • 0 Attachment
   Hallo  hyronymus24,

   Date: Thu, 2 Jan 2014 12:37:38 +0000
   From: Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com
   To: Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com
   Subject: [Utrecht_Genealogie] Digest Number 2635

   Genealogie in Utrecht

   3 New Messages

   Digest #2635

   Messages

   Wed Jan 1, 2014 5:19 am (PST) . Posted by:

   hyronymus24

   Beste leden,

   Ik wens iedereen een gelukkig en voorspoedig 2014 in goede gezondheid.

   Vriendelijke groeten,

   Jeroen Otto
   Lijsteigenaar

   Wed Jan 1, 2014 5:27 am (PST) . Posted by:

   "Arie BOS"

   Idem

   Arie

   Van: Utrecht_Genealogie@ yahoogroups. com [mailto:Utrecht_Genealogie@ yahoogroups. com] Namens hyronymus@gmail. com
   Verzonden: woensdag 1 januari 2014 14:20
   Aan: Utrecht_Genealogie@ yahoogroups. com
   Onderwerp: [Utrecht_Genealogie ] Gelukkig en voorspoedig 2014

   Beste leden,

   Ik wens iedereen een gelukkig en voorspoedig 2014 in goede gezondheid.

   Vriendelijke groeten,

   Jeroen Otto
   Lijsteigenaar

   Wed Jan 1, 2014 6:56 pm (PST) . Posted by:


   Regels op Overlijdensadverten ties (for English: see below)

   Genealogische bronnen zijn waardevolle voor genealogen. Wie gebruik maakt van de via deze groep uitgewisselde gegevens wordt geacht deze met een correcte bronvermelding te gebruiken in hun stamboom. Voor de publicatie van gegevens in stambomen verwijs ik u vriendelijk naar de regels en adviezen van het College Bescherming Persoonsgegevens (zie ook http://www.cbpweb. nl).

   Iedereen die zich op internet begeeft is zelf verantwoordelijk voor de bescherming tegen virussen en andere gevaren van computers, smartphones etc. Deze groep is uitdrukkelijk NIET bedoeld om groepsleden voor deze gevaren te waarschuwen. Het in enige vorm doorsturen van ketting-emails wordt eveneens niet op prijs gesteld. Groepsleden die zich niet aan deze regels houden lopen het risico om permanent van deze groep uitgesloten te worden.

   Genealogical sources are precious for genealogists. Those who use the
   exchanged information are expected to quote the source with a correct citation in their family tree. Regarding the publication of information in family trees I kindly refer you to the rules and advises from the (Dutch) Data Protection Authority (see also http://www.cbpweb. nl).

   Anyone browsing the internet is responsible for the protection of computers,
   smartphones etc. against viruses and other types of danger themselves. This group is explicitly not meant to warn group members for any such danger. Forwarding of chain mails, in whatever shape, is also not appreciated. Group members who don't obey these rules risk a permanent ban from this group.

   Jeroen Otto
   Lijsteigenaar/ list owner

   We are making changes based on your feedback, Thank you !
   The Yahoo! Groups Product Blog
   GROUP FOOTER MESSAGE
   Om groepslidmaatschap op te heffen, stuur een email naar:
   Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.