Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: opzoeking akte Elisabeth Aelberts

Expand Messages
 • pcramwinckel
  overgens heb ik nu intussen wel de oorspronkelijke doop-inschrijnvingen (luthers) van Frederik Peters C/Kr.wnkel gezien, en bij de eerste 5 kinderen staat
  Message 1 of 13 , Sep 29, 2013
  • 0 Attachment

   overgens heb ik nu intussen wel de oorspronkelijke doop-inschrijnvingen (luthers) van Frederik Peters C/Kr.wnkel gezien, en bij de eerste 5 kinderen staat gewoon Frederik Petersen. (dus niet de familienaam, allen het patroniem) . de oeder werd niet vermeld.

   Ook werd de moeders naam niet vopgeschreven  bij de overige kinderen daarna, zodat de moeder alleen bekend is uit Begraaf inschrijving,  waar ze genoemd wordt Anneke, van den Bergh huisvr van die Frerderiok Cramwinckel.

   Annichje Vereems treed als doopgetuige op bij de doop van enige van haar kleinkinderen K/Craemwinckel,  met aanduiding moeder van de vader - zodat daar die conclusie uit getrokken is.

   IOplossing : mogelijk is die Frederik Petersen C/K tweemal gehuwd, wat ook wel logisch schijnt met 12.kinderen..Immers niet veel vrouwen zouden destijds zou lang en zo vaak geboorte kunnen geven zonder een kans op ktaambed dood.

   Groet

   Pieter    ---In utrecht_genealogie@yahoogroups.com, <pieter.cramwinckel@...> wrote:

   En dan iser nog de muntgezel Jacob Aerts  Craijwinckel, die geen tot nu toe blijkbaar familie relatie heeft met die twee Cra..mwinckel's geslachten., e die in 1611 in Utrecht overleed (dus voordat enige van die telgen Cr..winckels in Utrecht waren) 

   Deze Jacob, (wiens vader een Aert - Arie, Arend, Arnoldus - Craywinckel moet heten) en gehuwd was de weduwe Elisbeth Aelberts (haar eerste man was Jacob van Reyckom)  heeft volgens de notariele akte van 1596 al (enige)  kinderen . In Utrecht zijn deze kinderen niet gevonden onder de geslachtsnaam, (onder het patroniem Aerts e.d, zijn er te veel kandfidaten die niet zomaar in verband gebracht kunnen worden zonder verdere aanduidingen).

   In Gorinchem Dordrecht wordt een Wernaert Craywinckel genoemd ( gehuwd met Cornelia Peters van Dichteren waaruit een zoon Peter met nageslacht) die rond 1550 geleefd heeft en wellicht een broer van deze Jacob is...het blijft zoeken

   In De Haag komt dan nog een Gerrit Craemwinckel (Craywinckel voor,,  gehuwd 1657 met Maria Melchiors (weduwe van Jan Coudewijn (Coldeweij?). Deze Gerrit was 27 jaar in een notariële . akte in Den Haag in 1659, dus geboren  zeg 1632. Hij is niet indetiek met gerrit Barends C. diebroer van Grietje Berents C, want bij het huwelijk in Amsterdam staat dat gerrit Barends een jonge man was met leeftijd 28 jaar is (dus ongehuwd.en geboren 1645. Dus een raadsel, want het wou wel logisch zijn dat die twe Gerrits identiek zijn.


   Overigens is er al vanaf  circa 1600 een gezin borduurwerker Michiel Craijwinckel in Den Haag wiens nakomelingen over 3 generaties mij bekend zijn , maar die Hagse Gerrit is geen zoon uit dit gezin, want komt niet voor in de Haagste notariële akten die dit gezin beschrijven.


   Zo,  dat is het wel voor vandaag, zo zijn de geinteresserden in deze naam C/Kra..winckel Clans en sprokkels nu weer een beetje op de  hoogte van de laatste ontwikkelingen mijnerzijds in het gemealogische veld.


   beste groet

   Pieter

   groet Pieter   ---In utrecht_genealogie@yahoogroups.com, <pieter.cramwinckel@...> wrote:

   Ter aanvulling  nu : inmiddels gevonden dat die trouw datum van Trijntje  Francen Crawinckel op 4 apr 1643  was (niet 1634).in Utrecht.

    Ze overleed als 'Trijntjen Frances Craeywinckel huisvr van Albert Gijsberts van  Benschop ' op 14 april 1650 te Utrecht (begraven Catharina Kerk). Ze liet na een onmondig kind, Gijsbert genaamd. Albert hertrouwde daarna nog 2 maal. 

   Haar nicht (tantezegster) Grietje Barents (Berents) Craenwinckel kwam uit Weert (Werth bij Isselburg, nu Duitsland bij Anholt en niet in dit geval het weert buiten de noordelijk stadspoort, of Weert Limburg)  bij haar huwelijk (Utrecht) met  koekebakker Cornelis Sweer van Calcker, waarbij bovengenoemde Albert getuige was als haar oom.. 

   Deze Cornelis Sweer van Calcker trad op als getuige bij het huwelijk van Gerrit Barends Kraemwinkel in Amsterdam, als zijn zwager, zodat Grietje en Gerrit broer en zus waren. 


   De vader van Grietje (Berents) Craenwinckel en Gerrit, heette , Barend Fransse  Craenwinckel, hij was dus een broer van Trijntje Fransen Crawinckel /Craeywinckel hierboven genoemd. .

   Dze hierboven genoemde Craenwinckel, hoewel ook te Utrecht (en Amsterdam) zijn niet familie van Frederik Petersen Kraamwinkel / Cramwinckell, ondabnks de naam gelijkheid.


   Deze Fredrik Petersen Kraamwinkel/ Cramwinckel stamde oorpsronkelijk uit Essen en had een hafsbroer Harmen Harmansen (?in den Bosch?) die luitenant te Amsterdam was,  volgens notariële akte in Utrecht. 


   Er zijn dus twee niet verwante geslachten Craenwinckel /Kraamwinkel, de ene uit het gebied in en rond Wesel aan de rRjn (die daar teruggaan tot zeker wel 1568, daar komt die boven vermelde Frans Crawinckel vandaan als zoon van Hendrick) Crawinckell, mr en koopman bombazinen weefsels (textel vak), waarschijnlijk gevlucht uit Diest/Wanriode/Antwerpen gebied rond 1567)  -  en de andere familie van  Frederik Petersen  C/K wiens vader Peter uit Essen bij Dusseldorf stamde.rond 1600..


   Dit als aanvulling voor (al) die Kraamwinkel onderzoekers.

   .

   groet


   Pieter   ---In Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com, <utrecht_genealogie@yahoogroups.com> wrote:

   Hartelijk Dank Richard voor al die moeite in die hitte, en je 2 berichten
   hier (overigens ik post nu vanuit mijn email programma, kijken of dat lukt,
   met een cc aan jou direct).

   Begrijp ik je goed met je laatste bericht dat wat betreft Elisabeth
   Aelberts nalatenschap je op 25 mei had zitten zoeken terwijl het 24-5 1596
   moet zijn? M.a.w. is er nog hoop ?   Die vondst huwelijk 1634 van Trijntje Francina Crawinckel uit Kalkar is
   uitstekend !!!! Die had ik nog niet, en al zo vroeg, moet uitzoeken waar
   zij in past. Zij is dan nog 12 jaar eerder in Utrecht dan het echtpaar
   Frederik Cramwinckell en Annigje V(e)reems.
   Zou je t.z.t eens willen kijken bij de eerste twee dopen van Frederik's
   kinderen , hoe Frederik eigelijk heet ? De meeste genealogiën noemen hem
   Frederik Petersen Cramwinckell, maar ik heb het origineel van die dopen
   nooit gezien en vraag me af of die middennaam ' Petersen' er eigenlijk wel
   staat. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Die eerste twee dopen zijn in
   Utrecht :
   - Margriet Frederiksdr Cramwinckell, doop 15 oct 1647 (luthers ged?)
   (doopgetuigen ?)
   - Peter Fredericksz Cramwinckell, doop 4 mei 1649, (Luthers?)
   (doopgetuigen?)
   Hoe wordt de vaders naam en voornaam hier geschreven ? Staat de moeder
   vermeld ? Toen de moeder overleed, heette ze van de Berg (30 oct 1719) . Ik
   heb hier ook weer mijn twijfels want deze vrouw zou best wel eens de 2e
   echtgenote van Frederick Cramwinckell kunnen zijn . Wat denk jij ?   Duidelijke zaak dat Wijnje van Panhuiszen dus niet in Utrecht gedoopt is
   (tenzij Wijntje haar roepnaam was en een andere of dubbele doopnaam had ...)
   Er stond bij haar huwelijk in Utrecht (hetwelk jij hier bevvestigde)." van
   Harderwijk". Wat een pech, die doopboeken voor Harderwijk ontbreken net in
   die periode en de trouwboeken zijn er wel maar vermelden geen Panhuys.Er is
   maar één echtpaar dat toen in Harderwijk was. Prof Goris x Magdalena van
   Panhuys, maar hun kinderen heten natuurlijk Goris, niet Panhuys. Verder was
   er rond die tijd in Harderwijk een student Caspar Panhuis. Hij is daar dus
   niet gehuwd, maar had hij een slipppertje, waaruit een onwettige dochter ??


   Pieter Cramwinckel

   -----Original Message-----
   From: Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com
   [mailto:Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com] On Behalf Of richardvanschaik
   Sent: 24 June 2005 19:26
   To: Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com
   Subject: [Utrecht_Genealogie] Re: opzoeking akte Elisabeth Aelberts


   --- In Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com, "richardvanschaik"
   <f.m.a.vanschaik@w...> wrote:
   > geklapperd en op fiche beschikbaar. Omdat je een datum gaf
   > (24-11-1596) kon ik meteen naar de fiches, maar helaas ik heb

   Heb ik een hele tijd bij 25-11-1596 zitten kijken, type ik hier toch
   nog een dagje eerder .... de hitte slaat toe!

   Groeten,
   Richard van Schaik
   http://www.fmavanschaik.nl
   Om groepslidmaatschap op te heffen, stuur een email naar:
   Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com   _____

   Yahoo! Groups Links


   * To visit your group on the web, go to:
   http://groups.yahoo.com/group/Utrecht_Genealogie/


   * To unsubscribe from this group, send an email to:
   Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com
   <mailto:Utrecht_Genealogie-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Unsubscribe>


   * Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service
   <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .   ----------------------------------------------------------------------------
   -----------
   Wanadoo vous informe que cet e-mail a ete controle par l'anti-virus mail.
   Aucun virus connu a ce jour par nos services n'a ete detecte.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.