Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [ZuidHolland-Genealogy] Leendert Willems de Vlieger

Expand Messages
 • Jaap Zwart
  Hans Ik heb onderstaande gegevens niet op mijn website staan Maar ik ben eerder met onderstaande gegevens aan de gang geweest en info gehad van Carola
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2010
  • 0 Attachment
   Hans

   Ik heb onderstaande gegevens niet op mijn website staan

   Maar ik ben eerder met onderstaande gegevens aan de gang geweest en info
   gehad van Carola Groenevelt


   dus stuur ik dit ook via Utrecht

   Dit stond in een los eindje van de Familie Wijen

   Hoe ver alles precies klopt weet ik nog niet, !!!!!!


   maar bij deze !!!!!!

   Gr Jaap


   Genealogie van Bastiaan Leenderts Vlieger de.


   Generatie I


   I. Bastiaan Leenderts Vlieger de, ged. te Ridderkerk op 5 aug 1685,
   tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Ridderkerk op 2 mei 1706 met
   Ariaantje Jans Gelder van.

   Uit dit huwelijk één zoon:
   1. Leendert Bastiaansz Vlieger de, ged. te Ridderkerk op 29 mei 1707,
   ovl. (hoogstens 50 jaar oud) voor 1758, volgt II.

   Generatie II


   II. Leendert Bastiaansz Vlieger de, zn. van Bastiaan Leenderts Vlieger de
   (I)en Ariaantje Jans Gelder van, ged. te Ridderkerk op 29 mei 1707,
   ovl. (hoogstens 50 jaar oud) voor 1758 ??,

   tr. (1) te Ridderkerk op 12 aug 1696 met Grietje Gerrits Gelder van.

   Carola Groeneveld schreef:
   Gerrit van Tek, weduwnaar van Neeltje van Wijen wonend te Alblasserdam.
   otr./tr. 16-06-/16-07 1758 Lena Aardsdr Commijs, van Charlois wonend.
   te Alblaserdam weduwe van Leendert Bastiaanszn de Vlieger.
   - Neeltje Jans van Wijen geb. 1688 overl 04-12-1756 Alblasserdam tr.
   14-07-1720 Gerrit Willems van Tek geb. ca. 1683 overl 17-1762.
   Alblasserdam.
   Neeltje Jans van Wijen geb. 1688 overl 04-12-1756 Alblasserdam tr.
   14-07-1720 Gerrit Willems van Tek geb. ca. 1683 overl 17-1762.
   Alblasserdam Uit dit huwelijk.
   - Maaike Gerritsen van Tek geb. Alblasserdam tr. 28-02-1749.
   Alblasserdam Evert Prins.
   ----------------------------------------------------------.
   Leendert Bastiaens (Vlieger) tr. (1) Claertje Bastiaens (Besemer) d.v.
   Bastiaen Besemer en Soetjen Willemsen Uit dit huwelijk.
   - Bastiaan Leenderts de Vlieger ged. 05-08-1685 Ridderkerk.
   tr. (2) 12-08-1696 Ridderkerk Grietje Gerrits van Gelder.
   Bastiaan Leenderts de Vlieger ged. 05-08-1685 Ridderkerk tr.
   02-05-1706 Ridderkerk Ariaantje Jans van Gelder Uit dit huwelijk.
   - Leendert Bastiaansz de Vlieger ged. 29-05-1707 Ridderker otr.
   22-02-1738 Charlois tr.16-03-1738 Ridderkerk 22Lena Commis ged.
   24-09-1713 Charlois, jonge dochter van Catendregt en wonende te.
   Ridderkerk d.v. Arij Jopszn Commis en Lijntje Jacobsdr Mastenbroek.
   m.vr.gr.
   Carola.


   Leendert Bastiaansz Vlieger de,
   tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Charlois op 22 feb
   1738 met Lena Commijs jonge dochter van Catendregt en wonende te
   Ridderkerk, dr. van Arij Jopszn Commis en Lijntje Jacobsdr Mastenbroek,
   geb. wonend
   te Alblaserdam weduwe van Leendert Bastiaanszn de Vlieger, ged. te
   Charlois op 24 sep 1713,

   (Lena otr. (2) te Charlois op 16 jun 1758, tr. (resp. ongeveer 44 en
   ongeveer 68 jaar oud) te Charlois op 16 jul 1758
   Bron DTB Charlois Trouw gereformeerd, index nummer 006 met Gerrit
   Willemsz Tek van.).
   Gerrit Willemsz Tek van en Lena Commijs
   Opmerkingen getrouwd te Alblasserdam.
   Uit dit huwelijk geen kinderen.

   Leendert Bastiaansz Vlieger de, tr.(3) met Claertje Bastiaens (Besemer),
   dr. van Bastiaen Besemer en Soetjen.
   Uit dit huwelijk één zoon:
   1. Bastiaan Leenderts Vlieger de, ged. te Ridderkerk op 5 aug 1685.

   Willem Leenderts de Vlieger is een zoon van Leendert Bastiaans de Vlieger en
   Claartje Bastiaans Besemer.

   Zie ook mijn homepage.   Mocht iemand nog weten wie de ouders zijn van Leendert Bastiaans de Vlieger,
   geb. circa 1660 Ridderkerk, tr(1) Claarte Besemer op 21-9-1681 R’kerk, tr.
   (2) 12-8-1696 R’kerk met Grietje Gerrits van Gelder, hou ik me aanbevolen.   Met Vriendelijke Groeten,   Hans Homan Free

   www.homanfree.nl   Van: ZuidHolland-Genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:ZuidHolland-Genealogy@yahoogroups.com] Namens Jaap Zwart
   Verzonden: Wednesday, December 01, 2010 7:21 PM
   Aan: ZuidHolland-Genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [ZuidHolland-Genealogy] Leendert Willems de Vlieger

   Rectificatie betreft Leendert Willems de Vlieger

   Generatie I

   I. Willem Leenderts Vlieger de, ged. te Ridderkerk op 25 apr 1694

   (getuigen: Goosje Ariens, Willem Bastiaans en Lijsbeth Pieters), ovl. (84
   jaar oud) 84 jaar oud, begr. te IJsselmonde op 15 jan 1779

   aangegeven door Pieter de Vlieger,

   tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) te Poortugaal op 24 feb 1724
   Trouwboek Poortugaal gaarder 2 - 22 met

   Aagje Pieters Struick, dr. van Pieter Hendrikse Struick en Ariaantje Claas
   Roobol.,

   ged. te Poortugaal op 18 sep 1696, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Poortugaal
   op 26 okt 1783,

   begr. te IJsselmonde op 31 okt 1783 aangegeven door Pieter de Vlieger.

   Woonde in 1732 in Hillegersberg, onder ’t Roosand in 1735. Deed belijdenis
   in Pernis 1741.
   Getuige bij 03-03-1765 doop Adriaantjen de Lijster (1765-1816) grootmoeder
   moederszijde.

   Uit dit huwelijk 3 kinderen:

   1. Klaasje ( Claasje ) Willems Vlieger de, ged. te Hillegersberg op 18 feb
   1725

   (getuige: Ida Struijk), begr. te IJsselmonde op 29 mrt 1799 aangegeven door
   Pieter Cornelis de Lijster,

   tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) te IJsselmonde Z.H. op 17
   dec 1752 Datum ondertrouw 24-11-1752

   Opmerkingen f 6,- -; bruidegom: minderjarige; bruid: meerderjarige,
   kerk.huw. te IJsselmonde Z.H. op 17 dec 1752 met

   Cornelis Pieters Pieters Lijster de, ged. te IJsselmonde Z.H. op 23 mei 1728
   (

   getuige: Jannetge Pietersd. Lijster), ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te
   IJsselmonde Z.H. 77 jaar oud op 18 feb 1806

   Notitie bij overlijden van Cornelis: DTB Rotterdam inv. 20 Oost begraven
   gaarder, indexno.

   Klaasje is Getuige bij:
   19-03-1769 doop Geertjen van Es (geb. 1769) [aangetrouwde tante
   moederszijde].
   02-02-1794 doop Claasje de Lijster (geb. 1794) [grootmoeder vaderszijde].
   Uit dit huwelijk geen kinderen.

   2. Leendert Willems Vlieger de, ged. te Poortugaal op 26 apr 1733 Doopboek
   Poortugaal 2 - 93,

   ovl. (49 jaar oud) 49 1/2 jaar, begr. te IJsselmonde op 9 okt 1782 aan
   gegeven door Pieter de Vlieger,

   otr. te Ijsselmonde op 13 mrt 1767 Notitie bij het huwelijk van Leendert en

   Alida: Bruidegom Leendert de Vlieger, ’t Roosant, wonend: Oost IJsselmonde

   Bruid Mijnlieff Aeltje, weduwe van Fop van Driel, Oost IJsselmonde, wonend:
   Oost IJsselmonde

   Plaats IJsselmonde

   Datum ondertrouw 13-03-1767

   Opmerkingen f 15,- -, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 44 jaar oud) te
   Ijsselmonde op 5 apr 1767 met

   Alida Adriaansdr Mijnlief(Mijnlieff), ged. te Ijsselmonde op 6 dec 1722,
   ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Ijsselmonde op 23 feb 1793,

   (Alida

   otr. (1) te IJsselmonde op 17 mei 1750, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer
   30 jaar oud) te IJsselmonde op 24 apr 1750

   Bron DTB IJsselmonde Trouw gereformeerd met

   Fop Pietersz Driel van, zn. van Pieter Cornelisz Driel van en Jannetje
   Pieters Lijster de.).

   3. Pieter Willems Vlieger de, ged. te Pernis op 9 dec 1736 (getuige:
   Ariaantje Pieters Struijk),

   ovl. (71 jaar oud) overledene was 70 jaar, gehuwd met kinderen, begr. te
   IJsselmonde Z.H. op 17 aug 1808,

   otr. te Pernis op 6 apr 1764, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te IJsselmonde Z.H.
   op 29 apr 1764, kerk.huw. te IJsselmonde op 29 apr 1764 met

   Maria Cornelisse Driel van.

   Notitie bij het huwelijk van Pieter en Maria: Bruidegom Pieter de Vlieger,
   jongeman, 't Roosant, wonend: IJsselmonde.

   Bruid Marijtie Cornelisdr. van Driel, Hazerwoude, wonend: IJsselmonde.

   Plaats IJsselmonde.

   Datum ondertrouw 06-04-1764.

   Opmerkingen f 30,- -.

   gr Jaap Zwart

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------

   Om uzelf van deze lijst te verwijderen, stuur een e-mail naar:
   ZuidHolland-Genealogy-unsubscribe@egroups.com

   an deze lijst te verwijderen, stuur een e-mail naar:
   ZuidHolland-Genealogy-unsubscribe@egroups.com

   Yahoo! Groups Links
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.