Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

File - Regels

Expand Messages
 • Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com
  Regels op Genealogie_Utrecht [For English: see below] Genealogie is voor sommige lijstgenoten alleen een hobby, anderen
  Message 1 of 102 , May 1, 2010
  • 0 Attachment
   Regels op Genealogie_Utrecht [For English: see below]

   Genealogie is voor sommige lijstgenoten alleen een hobby, anderen nemen het serieuzer. Deze lijst is niet bedoeld om te discussi�ren over methoden voor het bedrijven van genealogie. Dit neemt niet weg dat het op prijs wordt gesteld om elkaar voor valkuilen te behoeden.
   Het uitloven van beloningen van enige soort ter bevordering van genealogisch onderzoek is verboden.

   Iedereen die zich op internet begeeft is z�lf verantwoordelijk voor de
   bescherming van zijn/haar computer tegen virussen en andere gevaren.
   Deze genealogielijst is uitdrukkelijk NIET bedoeld om lijstgenoten
   voor enig zulk gevaar te waarschuwen. Het doorsturen van
   ketting-emails, in welke vorm, wordt eveneens niet op prijs gesteld.

   Leden die zich niet houden aan deze simpele regels worden van de lijst
   verbannen.


   To some list members genealogy is just a hobby, others take it more serious. This list is not meant to discuss the ways of conducting genealogical research. However, warning eachother about possible pitfalls is appreciated.
   It's not accepted to offer rewards of any kind to promote genealogical research.

   Anyone browsing the internet is responsible for his/her protection against viruses and other types of danger. This genealogy list is explicitly NOT meant to warn fellow members for any such danger. Forwarding of chain-emails, in whatever shape, is also not appreciated.

   Members who don't obey these rules will be banned from the list.

   Jeroen Otto
   Lijsteigenaar/list owner
  • Utrecht_Genealogie@yahoogroups.com
   Regels op Utrecht_Genealogie (for English: see below) Genealogische bronnen zijn waardevolle voor genealogen. Wie gebruik maakt van de via deze groep
   Message 102 of 102 , Jun 1 2:06 AM
   • 0 Attachment
    Regels op Utrecht_Genealogie (for English: see below)

    Genealogische bronnen zijn waardevolle voor genealogen. Wie gebruik maakt van de via deze groep uitgewisselde gegevens wordt geacht deze met een correcte bronvermelding te gebruiken in hun stamboom. Voor de publicatie van gegevens in stambomen verwijs ik u vriendelijk naar de regels en adviezen van het College Bescherming Persoonsgegevens (zie ook http://www.cbpweb.nl).

    Iedereen die zich op internet begeeft is zelf verantwoordelijk voor de bescherming tegen virussen en andere gevaren van computers, smartphones etc. Deze groep is uitdrukkelijk NIET bedoeld om groepsleden voor deze gevaren te waarschuwen. Het in enige vorm doorsturen van ketting-emails wordt eveneens niet op prijs gesteld. Groepsleden die zich niet aan deze regels houden lopen het risico om permanent van deze groep uitgesloten te worden.


    Genealogical sources are precious for genealogists. Those who use the
    exchanged information are expected to quote the source with a correct citation in their family tree. Regarding the publication of information in family trees I kindly refer you to the rules and advises from the Dutch Data Protection Authority (see also http://www.cbpweb.nl).

    Anyone browsing the internet is responsible for the protection of computers,
    smartphones etc. against viruses and other types of danger themselves. This group is explicitly not meant to warn group members for any such danger. Forwarding of chain mails, in whatever shape, is also not appreciated. Group members who don't obey these rules risk a permanent ban from this group.

    Jeroen Otto
    Lijsteigenaar/list owner
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.